Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 61 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Bryn, Anders; Dalen, Thea Grobstok; Finne, Eirik Aasmo; Heiberg, Hanne; Nilsen, Irene Brox; Parmentier, Frans-Jan W.; Snekkenes, Christine; Stordal, Frode; Aas, Kjetil Schanke; Althuizen, Inge; Berntsen, Terje Koren; Bjerke, Jarle W.; Bright, Ryan M.; Dyrrdal, Anita Verpe; Geange, Sonya Rita; Pirk, Norbert; Puschmann, Oskar; Tang, Hui; Torma, Michal; Vollsnes, Ane Victoria; Westermann, Sebastian; Yilmaz, Yeliz.
Natur i endring. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Museumsutstilling. Naturhistorisk museum (UiO) og Norsk Fjellsenter (Lom); Oslo. 2020-03-26
NIBIO NINA MET UiB UiO Untitled
 
2 Garmo, Øyvind Aaberg; Bakkestuen, Vegar; Solberg, Sverre; Timmermann, Volkmar; Simpson, David; Vollsnes, Ane Victoria; Aarrestad, Per Arild; Ranneklev, Sissel Brit.
Forslag til norsk overvåkingsnettverk for å oppfylle NEC‐direktivets krav om å overvåke effekter av luftforurensing. : NIVA 2020 (ISBN 978‐82‐577‐7191‐1) 51 s.
NIVA NIBIO NINA MET NILU UiO Untitled
 
2019
3 Falk, Stefanie; Stordal, Frode; Vollsnes, Ane Victoria.
Ozon und seine Auswirkungen auf die Vegetation in Nordskandinavien. DPG Spring Meeting; 2019-03-17 - 2019-03-22
UiO Untitled
 
4 Stordal, Frode; Vollsnes, Ane Victoria.
Eksos har skylden: Ozon på bakken skader avlingene. Apollon [Fagblad] 2019-04-26
UiO Untitled
 
5 Vollsnes, Ane Victoria.
Fra tørke og stress til superblomstring. A-magasinet [Avis] 2019-09-20
UiO Untitled
 
6 Vollsnes, Ane Victoria; Eriksen, Aud Else Berglen.
Gas exchange in some widespread sub-arctic plants. LATICE seminar; 2019-09-04 - 2019-09-04
UiO Untitled
 
7 Vollsnes, Ane Victoria; Eriksen, Aud Else Berglen.
Work done in the ozone project in Oslo. Emphasis on the biology part.. Nordic meeting on the effects of ozone on Nordic vegetation; 2019-08-27 - 2019-08-27
UiO Untitled
 
8 Vollsnes, Ane Victoria; Grønbech, Marit Elisabeth; Hegtun, Halvor.
Årets sommer var grønn og frodig. I fjor var det ekstremtørke. Er det noen sammenheng?. A-magasinet [Avis] 2019-09-22
UiO Untitled
 
9 Vollsnes, Ane Victoria; Røyne, Anja; Leira, Torkjell; Torgersen, Eivind.
Regnskogene er ikke jordas lunger – så hvor kommer oksygenet vi puster fra?. titan.uio.no [Tidsskrift] 2019-08-30
UiO Untitled
 
10 Vollsnes, Ane Victoria; Stordal, Frode; Bhattacharjee, puja.
Ozone pollution from Asia isn't well understood, but may be damaging Arctic plants. www.firstpost.com/tech/science [Internett] 2019-05-09
UiO Untitled
 
11 Vollsnes, Ane Victoria; Stordal, Frode; Vogt, Yngve.
Eksos har skylden: Ozon på bakken skader avlingene. Apollon [Tidsskrift] 2019-04-26
UiO Untitled
 
12 Vollsnes, Ane Victoria; Torgersen, Eivind.
Er dette verdens minste tre?. titan.uio.no [Tidsskrift] 2019-07-01
UiO Untitled
 
2018
13 Mwafongo, Elizabeth; Vollsnes, Ane Victoria; Bjorå, Charlotte Sletten; Nordal, Inger; Eriksen, Aud Berglen.
Anthocyaniner, pigmenter med mange roller. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Fascination of Plants Day 2017. Institutt for biovitenskap; Blindern, Oslo. 2018-05-12 - 2018-05-12
UiO Untitled
 
14 Stordal, Frode; Berntsen, Terje Koren; Büker, Patrick; Falk, Stefanie; Rydsaa, Johanne Hope; Gillies, David; Vollsnes, Ane Victoria.
Ozone and climate stresses on sub-ARctic tundra vegetation: Modelling of stomatal fluxes in midnight sun. International Conference on Ozone and Plant Ecosystems; 2018-05-21 - 2018-05-25
UiO Untitled
 
15 Vollsnes, Ane Victoria; Eriksen, Aud Berglen.
Ozonhage. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Ozonhage. Institutt for biovitenskap; Blindern, Oslo. 2018-06-01 - 2018-10-15
UiO Untitled
 
16 Vollsnes, Ane Victoria; Eriksen, Aud Berglen.
Varmetoleranse hos unge granplanter. Besøk av biologiklasse fra videregående skole; 2018-04-23 - 2018-04-23
UiO Untitled
 
17 Vollsnes, Ane Victoria; Eriksen, Aud Berglen; Berntsen, Terje Koren; Kauserud, Håvard; Büker, Patrick; Emberson, Lisa D.; Stordal, Frode.
The double punch: ozone and climate stresses to sub-Arctic vegetation. 31st Task Force Meeting; 2018-03-05 - 2018-03-08
UiO Untitled
 
18 Vollsnes, Ane Victoria; Eriksen, Aud Berglen; Büker, Patrick; Kauserud, Håvard; Falk, Stefanie; Stordal, Frode.
Ozone stress on sub-Arctic tundra vegetation: ozone exposure experiments with daylength manipulation.. International Conference on Ozone and Plant Ecosystems; 2018-05-21 - 2018-05-25
UiO Untitled
 
19 Vollsnes, Ane Victoria; Eriksen, Aud Berglen; Falk, Stefanie; Berntsen, Terje Koren; Kauserud, Håvard; Emberson, Lisa D.; Stordal, Frode.
Project The double punch: ozone and climate stresses on vegetation. Annual meeting of LATICE; 2018-03-21 - 2018-03-22
UiO Untitled
 
20 Vollsnes, Ane Victoria; Eriksen, Aud Berglen; Falk, Stefanie; Bryn, Anders; Viken, Jeanette; Stordal, Frode.
Ozonforurensning. Klima, vegetasjon og matproduksjon. Åpning av ozonhagen på Blindern 2018; 2018-08-28 - 2018-08-28
UiO Untitled
 
21 Vollsnes, Ane Victoria; Eriksen, Aud Berglen; Kauserud, Håvard; Berntsen, Terje Koren; Stordal, Frode.
The double punch: ozone and climate stresses on vegetation. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Fascination of Plants Day 2017. Institutt for biovitenskap; Blindern, Oslo. 2018-05-12 - 2018-05-12
UiO Untitled
 
2017
22 Elizabeth, Mwafongo; Vollsnes, Ane Victoria; Charlotte Sletten, Bjorå; Inger, Nordal; Eriksen, Aud Else Berglen.
Anthocyaniner, pigmenter med mange roller. Fascination of Plants Day 2017; 2017-05-12 - 2017-05-12
UiO Untitled
 
23 Jeanette, Viken; Vollsnes, Ane Victoria; Eriksen, Aud Else Berglen; Berntsen, Terje Koren; Stordal, Frode.
DO3SEiNORD. NorPlantBio 2017; 2017-06-21 - 2017-06-22
UiO Untitled
 
24 Mwafongo, Elizabeth Brighton Mvula; Vollsnes, Ane Victoria; Bjorå, Charlotte Sletten; Nordal, Inger; Eriksen, Aud Else Berglen.
Leaf mottling/variegation and shape in the Ledebouria revoluta complex ? Development, stability and putative function. Flora: Morphologie, Geobotanik, Oekophysiologie 2017 ;Volum 236-237. s. 33-43
UiO Untitled
 
25 Stordal, Frode; Tang, Hui; Berntsen, Terje Koren; Büker, Patrick; Vollsnes, Ane Victoria; Eriksen, Aud Berglen; Kauserud, Håvard.
Modelling combined effects of ozone and climate stresses on Arctic and boreal species. 5th iLEAPS Science Conference; 2017-09-11 - 2017-09-14
UiO Untitled
 
26 Vollsnes, Ane Victoria.
Beskyttelse mot gransnutebiller i ni fylker 2016-2018. Rapport etter to eller en sesong, desember 2017.. Møte om årets feltsesong for voksede planter; 2017-12-14 - 2017-12-14
UiO Untitled
 
27 Vollsnes, Ane Victoria.
BiVaGran. Biller, varme og gran. Årskonferanse for regionale forskningsond; 2017-05-28 - 2017-05-28
UiO Untitled
 
28 Vollsnes, Ane Victoria.
Hvorfor blir bladene røde om høsten?. Fascination of Plants Day 2017; 2017-05-12 - 2017-05-12
UiO Untitled
 
29 Vollsnes, Ane Victoria.
Planters forsvar mot insekter. Faglig-pedagogisk dag; 2017-11-02 - 2017-11-02
UiO Untitled
 
30 Vollsnes, Ane Victoria.
Vegetasjonen i nord presses av langtransportert luftforurensning (ozon) og klimaendringer. Miljøgifter og andre forurensninger - oppstartsmøte for nye forskerprosjekter fra 2017; 2017-09-13 - 2017-09-13
UiO Untitled
 
31 Vollsnes, Ane Victoria; Eriksen, Aud Berglen.
Forsøk med voksede planter, ute og inne.. Informasjon til Viken skog og AT skog; 2017-11-07 - 2017-12-12
UiO Untitled
 
32 Vollsnes, Ane Victoria; Eriksen, Aud Berglen.
Recent field results and effects of overheating.. Møte om voksede granplanter; 2017-12-05 - 2017-12-05
UiO Untitled
 
33 Vollsnes, Ane Victoria; Eriksen, Aud Else Berglen.
Granplanting på hogstfelt uten insektsgift. Fascination of Plants Day 2017; 2017-05-12 - 2017-05-12
UiO Untitled
 
34 Vollsnes, Ane Victoria; Eriksen, Aud Else Berglen.
Heat stress tolerance limit in Norway spruce (Picea abies) seedlings. SEB Gothenburg 2017; 2017-07-03 - 2017-07-06
UiO Untitled
 
35 Vollsnes, Ane Victoria; Eriksen, Aud Else Berglen.
Heat stress tolerance limit in Norway spruce (Picea abies) seedlings. NorPlantBio 2017; 2017-06-21 - 2017-06-22
UiO Untitled
 
36 Vollsnes, Ane Victoria; Eriksen, Aud Else Berglen.
Hvorfor vokse planter?. Vårsamling for skogbruket i Hedmark og Oppland 2017; 2017-04-04 - 2017-04-04
UiO Untitled
 
37 Vollsnes, Ane Victoria; Eriksen, Aud Else Berglen.
Reforestation without insecticides. Protecting spruce seedlings against pine weevils on a clear-felling.. 3rd conference of the Norwegian Ecological Society: evolutionary ecology; 2017-01-12 - 2017-01-13
UiO Untitled
 
38 Vollsnes, Ane Victoria; Eriksen, Aud Else Berglen; Håvard, Kauserud; Terje, Berntsen; Frode, Stordal.
Prosjekt som starter i 2017. The double punch: ozone and climate stresses on vegetation. Fascination of Plants Day 2017; 2017-05-12 - 2017-05-12
UiO Untitled
 
2016
39 Vollsnes, Ane Victoria.
Feltforsøk med ideelt voksed planter. 2. høst i Vestfold og 1. høst i tre fylker. Møte for prosjektdeltakere og Landbruksdirektoratet 28. november; 2016-11-28 - 2016-11-28
UiO Untitled
 
40 Vollsnes, Ane Victoria.
Merit Forest- og voksbeskyttede planter på Brunlanes, Vestfold. Skog og Tre; 2016-06-02 - 2016-06-03
UiO Untitled
 
41 Vollsnes, Ane Victoria; Eriksen, Aud Else Berglen; Fløistad, Inger; Skjølaas, Dag.
Gransnutebillen møter motstand i Norge. Skog 2016 (3) s. 12-13
NIBIO UiO Untitled
 
2015
42 Futsæther, Cecilia Marie; Vollsnes, Ane Victoria; Kruse, Ole Mathis Opstad; Indahl, Ulf Geir; Kvaal, Knut; Eriksen, Aud Else Berglen.
Daylength influences the response of three clover species (Trifolium spp.) to short-term ozone stress. Boreal environment research 2015 ;Volum 20.(1) s. 90-104
UiO NMBU Untitled
 
2014
43 Eriksen, Aud Else Berglen; Vollsnes, Ane Victoria.
Miljøvennlig beskyttelse av gran-planter mot snutebilleangrep. Skog og tre 2014; 2014-05-27 - 2014-05-28
UiO Untitled
 
44 Mwafongo, Elizabeth; Eriksen, Aud Else Berglen; Vollsnes, Ane Victoria; Bjorå, Charlotte Sletten; Nordal, Inger.
Leaf mottling in Ledebouria (Hyacinthaceae) – development, stability and putative function. AETFAT XX; 2014-01-13 - 2014-01-17
UiO Untitled
 
45 Vollsnes, Ane Victoria.
3D root architecture of Norway spruce saplings studied with microCT skanner (High Resolution X-ray micro-Computed Tomography). lunsj-seminar; 2014-12-08
UiO Untitled
 
46 Vollsnes, Ane Victoria; Eriksen, Aud Else Berglen.
Stress responses of clovers are affected by ploidy level and daylength at northern latitudes. Genetic Resources for Food and Agriculture in a Changing Climate; 2014-01-27 - 2014-01-29
UiO Untitled
 
47 Vollsnes, Ane Victoria; Eriksen, Aud Else Berglen.
WeevilSTOP-prosjektet. Vintersamling for skogplanteskolene; 2014-03-05 - 2014-03-06
UiO Untitled
 
48 Vollsnes, Ane Victoria; Eriksen, Aud Else Berglen; Melø, Thor Bernt.
Heat stressed Norway spruce saplings: needle light absorption, reflection and chlorophyll fluorescence. SEB annual main meeting; 2014-07-01 - 2014-07-04
NTNU UiO Untitled
 
49 Vollsnes, Ane Victoria; Eriksen, Aud Else Berglen; Melø, Thor Bernt.
Needle light absorption and chlorophyll fluorescence in Norway spruce saplings protected against pine weevil feeding. PlantBio 2014; 2014-11-03 - 2014-11-04
UiO Untitled
 
2013
50 Eriksen, Aud Else Berglen; Vollsnes, Ane Victoria.
A comparative anatomical study in a diploid and tetraploid red clover (Trifolium pratense L.). Plant Bio 2013; 2013-11-07 - 2013-11-08
UiO Untitled
 
    Vis neste liste