Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 350 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7    Neste >>

2021
1 Asland, John; Syse, Aslak; Wærstad, Tone Linn; Fredwall, Katrine Kjærheim.
Gratulerer med dagen!. I: Livsfellesskap - Rettsfellesskap Festskrift til Tone Sverdrup 70 år. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2021 ISBN 9788205524491. s. 13-16
UiO Untitled
 
2 Asland, John; Syse, Aslak; Wærstad, Tone Linn; Fredwall, Katrine Kjærheim.
Livsfellesskap - Rettsfellesskap Festskrift til Tone Sverdrup 70 år. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2021 (ISBN 9788205524491) 421 s.
UiO Untitled
 
3 Syse, Aslak.
Om strafferettslig utilregnelighet - og en nærmest utilregnelig lovprosess. I: Livsfellesskap - Rettsfellesskap Festskrift til Tone Sverdrup 70 år. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2021 ISBN 9788205524491. s. 76-98
UiO Untitled
 
2020
4 Stridbeck, Ulf; Syse, Aslak; Nilsson, Pelle; Wikström, Johan; Wester, Knut.
Vurdering av filleristing av barn i straffesaker for norske domstoler. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2020 ;Volum 154.(4) s. 423-475
UiB UiO Untitled
 
5 Syse, Aslak.
Alle kommuner skal ha ergoterapeut. Ergoterapeuten 2020 ;Volum 63.(1) s. 12-13
UiO Untitled
 
6 Syse, Aslak.
Europarådet, menneskerettigheter og antirasisme. I: Likestilling, barn og velferd. Rettsfelt i utvikling. Gyldendal Juridisk 2020 ISBN 9788205538498. s. 135-150
UiO Untitled
 
7 Syse, Aslak.
Klagesaksbehandling ved omsorgstvang etter velferdslovgivningen Eller: Bruk av forvaltningsloven i praksis. I: Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år. Fagbokforlaget 2020 ISBN 978-82-450-3300-7. s. 599-621
UiO Untitled
 
8 Syse, Aslak.
Kort om psykisk helsevernloven. I: Psykiske lidelser - Faglig forståelse og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige og flerfaglige perspektiver. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205516700. s. 486-496
UiO Untitled
 
9 Syse, Aslak.
Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2020-2021. Gyldendal Juridisk 2020 (ISBN 9788205534827) 1142 s.
UiO Untitled
 
10 Syse, Aslak.
Rettigheter for barn med funksjonsnedsettelser. I: Barnekonvensjonen - barns rettigheter i Norge. Universitetsforlaget 2020 ISBN 978-82-15-03187-3. s. 231-267
UiO Untitled
 
11 Syse, Aslak.
Store endringer i den norske psykisk helsevernloven fra september 2017 - Om innføringen av en kompeetansebasert modell. I: Medicinrättslig årsbok 2019/2020. Lidingö: Institutet för Medicink Rätt AB 2020 ISBN 9789178642434. s. 173-190
UiO Untitled
 
12 Syse, Aslak.
Årsartikkel om lovendringer, stønader og lovforslag. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2020 s. 7-41
UiO Untitled
 
13 Syse, Aslak; Høyer, Georg.
KROM og kriminalpolitiske særforholdsregler. I: En fengslende historie. Festskrift til KROM - Norsk forening for kriminalreform 50 år. Pax Forlag 2020 ISBN 978-82-530-4222-0. s. 81-111
UiO UiT Untitled
 
14 Syse, Aslak; Stridbeck, Ulf; Wester, Knut.
Mishandlet eller syk.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2020
UiO Untitled
 
2019
15 Materstvedt, Lars Johan; Ottesen, Stig; von Hofacker, Sebastian; Syse, Aslak.
Lindrende sedering: Unødvendig lidelse kan unngås ved livets slutt. Dagens medisin 2019
HAUKELAND NTNU UiO Untitled
 
16 Rosenqvist, Randi; Syse, Aslak; Løvlie, Anders; Halvorsen, Marit; Narud, Kjersti; Gröning, Linda; Melle, Karl Heinrik; Rasmussen, Kirsten; Restan, Asbjørn.
Vi risikerer å få en utilregnelighetsbestemmelse som åpner for altfor stor grad av skjønn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019
NTNU OUS UiO Untitled
 
17 Syse, Aslak.
Barnevern og samfunnsvern. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2019 (3) s. 201-204
UiO Untitled
 
18 Syse, Aslak.
Grunnlovsmessige og folkerettslige aspekter vedrørende retten til tilrettelagt undervisning for personer med behov for særskilt tilrettelegging av skoleundervisningen Digitalt vedlegg til NOU 2019: 23 Ny opplæringslov. Oslo: 07 Media AS, NOU 2019 89 s. NOU - Norges offentlige utredninger(2019: 23)
UiO Untitled
 
19 Syse, Aslak.
Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2019-2020. Gyldendal Juridisk 2019 (ISBN 9788205524347) 1245 s.
UiO Untitled
 
20 Syse, Aslak.
Om endringene i psykisk helsevernloven fra 2017 - mere juss og mindre fag?. I: Dette brenner jeg for: Festskrift til Hege Brækhus 70 år. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-3312-0. s. 483-504
UiO Untitled
 
21 Syse, Aslak.
Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon, kapittel 14. I: Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2019 ISBN 9788205517592. s. 707-775
UiO Untitled
 
22 Syse, Aslak.
Årsartikkel om lovendringer, lovforslag og stønader. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2019 s. 8-52
UiO Untitled
 
2018
23 Asland, John; Sverdrup, Tone; Syse, Aslak.
Peter Hambro 70 år - gratulerer med dagen!. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2018 ;Volum 16.(2-3) s. 103-105
UiO Untitled
 
24 Rosenqvist, Randi; Melle, Karl Heinrik; Narud, Kjersti; Restan, Asbjørn; Grøning, Linda; Syse, Aslak; Halvorsen, Marit; Løvlie, Anders; Langbach, Tor; Rasmussen, Kirsten.
Utilregnelighet til besvær – igjen. Morgenbladet 2018
OUS STO UiB UiO VV Untitled
 
25 Rosenqvist, Randi; Melle, Karl Henrik; Narud, Kjersti; Restan, Asbjørn; Rasmussen, Kirsten; Grøning, Linda; Syse, Aslak; Halvorsen, Marit; Løvlie, Anders; Langbach, Tor.
De sakkyndiges rolle i straffesaker. Morgenbladet 2018
OUS STO UiB UiO Untitled
 
26 Rosenqvist, Randi; Melle, Karl Henrik; Narud, Kjersti; Restan, Asbjørn; Rasmussen, Kirsten; Grøning, Linda; Syse, Aslak; Halvorsen, Marit; Løvlie, Anders; Langbach, Tor.
Helsehjelp som straffereaksjon. Morgenbladet 2018
STO OUS UiB UiO Untitled
 
27 Rosenqvist, Randi; Syse, Aslak.
Utilregnelighet til besvær – igjen. Morgenbladet 2018
OUS UiO Untitled
 
28 Syse, Aslak.
Assistert befruktning. Særlig om eggdonasjon og surrogati. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2018 ;Volum 02-03. s. 235-255
UiO Untitled
 
29 Syse, Aslak.
Kort og godt om taushets- og opplysningsplikt. Tidsskrift for Den norske legeforening 2018 s. 760-760
UiO Untitled
 
30 Syse, Aslak.
Lov om psykisk helsevern. I: Psykiatriboken. Sinn - kropp - samfunn. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 978-82-05-48835-9. s. 260-282
UiO Untitled
 
31 Syse, Aslak.
Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2018-2019. Gyldendal Juridisk 2018 (ISBN 9788205515536) 1216 s.
UiO Untitled
 
32 Syse, Aslak.
Store endringer i psykisk helsevernloven. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2018 s. 236-243
UiO Untitled
 
33 Syse, Aslak.
Årsartikkel om lovendringer, lovforslag og stønader : Det femte blå statsbudsjettet etter stortingskompromisser – lovvedtak, stønader og lovforslag framsatt høsten 2017. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2018 ;Volum 16.(1) s. 5-49
UiO Untitled
 
2017
34 Hellebostad, Marit; Syse, Aslak; Førde, Reidun.
Når en mindreårig pasient nekter livreddende behandling. Tidsskrift for Den norske legeforening 2017
UiO Untitled
 
35 Syse, Aslak.
Barns med- og selvbestemmelsesrett – etter ulike lover. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2017 ;Volum 15.(2) s. 99-105
UiO Untitled
 
36 Syse, Aslak.
Diskrimineringsvernets normative styrke - Et norsk eksempel til advarsel. I: Ketsch me if you can. Sociale rettigheder og ligestilling. København: Karnov Group 2017 ISBN 978-87-619-3854-1. s. 139-153
UiO Untitled
 
37 Syse, Aslak.
Klage over tildelingsvedtak. I: Velferdsrett II. Barneverns- og sosialrett. 5. utgave. Gyldendal Juridisk 2017 ISBN 9788205497443. s. 111-154
UiO Untitled
 
38 Syse, Aslak.
Kognitiv funksjonssvikt - samtykke, vergemål og tvang. I: Velferdsrett II. Barneverns- og sosialrett. 5. utgave. Gyldendal Juridisk 2017 ISBN 9788205497443. s. 287-336
UiO Untitled
 
39 Syse, Aslak.
Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2017-2018. Gyldendal Juridisk 2017 (ISBN 9788205505803) 1188 s.
UiO Untitled
 
40 Syse, Aslak.
Rettspsykiatri og etikk. Om strafferett og utilregnelighetsregler. I: Etikk i psykiske helsetjenester. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-48163-3. s. 291-319
UiO Untitled
 
41 Syse, Aslak.
Årsartikkel om lovendringer, stønader mv. Det fjerde blå statsbudsjettet.. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2017 ;Volum 15.(1) s. 7-41
UiO Untitled
 
42 Syse, Aslak; Befring, Anne Kjersti.
Pasientjournalen er ikke et "offentlig dokument". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017
UiO Untitled
 
43 Syse, Aslak; Befring, Anne Kjersti.
Staten har ansvaret for å beskytte pasientopplysninger. Dagens medisin 2017
UiO Untitled
 
44 Syse, Aslak; Horn, Morten Andreas.
Når er en donor død. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017
OUS UiO Untitled
 
45 Syse, Aslak; Kjelland, Morten.
Velferdsrett I. Grunnleggende rettigheter. rettssikkerhet og tvang. 6. utgave. Gyldendal Juridisk 2017 (ISBN 9788205497429) 597 s.
UiO Untitled
 
46 Syse, Aslak; Kjelland, Morten.
Velferdsrett II. Barneverns- og sosialrett. 5. utgave. Gyldendal Juridisk 2017 (ISBN 9788205497443) 536 s.
UiO Untitled
 
2016
47 Bugge, Hans Christian; Indreberg, Hilde; Syse, Aslak; Tverberg, Arnulf.
Lov, liv og lære. Universitetsforlaget 2016 (ISBN 978-82-15-02446-2) 646 s.
UiO Untitled
 
48 Melhuus, Marit; Syse, Aslak.
Reproductive Surrogacy in Norway. I: Handbook of Gestational Surrogacy. International Clinical Practice and Policy Issues. Cambridge University Press 2016 ISBN 9781107112223. s. 217-224
UiO Untitled
 
49 Strand, Vibeke Blaker; Ikdahl, Ingunn; Syse, Aslak; Bailliet, Cecilia Marcela; Bostad, Inga.
Forbigår den beste. Dagens næringsliv 2016 s. 32-
UiO Untitled
 
50 Syse, Aslak.
Criminal Law and Contagious Diseases -- A Nordic Perspective.. I: Criminalising Contagion. Cambridge University Press 2016 ISBN 9781107091825. s. 98-119
UiO Untitled
 
    Vis neste liste