Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 316 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7    Neste >>

2020
1 Michalsen, Dag.
Weimarforfatningen og nordisk statsrett 1919-1933. Gjesteforelesning; 2020-02-05
UiO Untitled
 
2 Michalsen, Dag.
What is comparative legal history: The interactions between Nordic, Civil and Common Law.. Gjesteforelesning; 2020-02-03
UiO Untitled
 
3 Sunde, Jørn Øyrehagen; Langford, Malcolm; Michalsen, Dag; Martinussen, Hans Fredrik.
Professor om sterk Oslo-dominans i Høyesterett: – Viss grad av selvrekruttering. NRK.no [Internett] 2020-02-23
UiB UiO Untitled
 
2019
4 Hemstad, Ruth; Michalsen, Dag.
Frie ord i Norden? Offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap i Norden, 1814-1914. I: Frie ord i Norden? Offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap 1814-1914. Pax Forlag 2019 ISBN 9788253041179. s. 11-35
NB UiO Untitled
 
5 Hemstad, Ruth; Michalsen, Dag.
Frie ord i Norden? Offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap 1814-1914. Pax Forlag 2019 (ISBN 9788253041179) 492 s.
NB UiO Untitled
 
6 Michalsen, Dag.
Den unge Marx og tysk rettsvitenskap. I: Den unge Marx: Rett, samfunn og vitenskapsteori. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202588076. s. 53-89
UiO Untitled
 
7 Michalsen, Dag.
Fra Roma over Konstantinopel til Brussel. Fagseminar; 2019-03-03
UiO Untitled
 
8 Michalsen, Dag.
Jussen og ytringsmuligheter - rettshistoriske perspektiver. Ytringer og offentlighet i 1800-tallets Norge; 2019-09-23
UiO Untitled
 
9 Michalsen, Dag.
Komparativ rettshistorie - noen metodiske bemerkninger. I: Fordom og forventning: Ei handbok i rettshistorisk metode. Akademisk Publisering 2019 ISBN 978-82-8152-055-4. s. 105-122
UiO Untitled
 
10 Michalsen, Dag.
Methodological perspectives in comparative legal history: an analytical approach. I: Comparative Legal History. Edward Elgar Publishing 2019 ISBN 9781781955215. s. 96-109
UiO Untitled
 
11 Michalsen, Dag.
Nordic law in a global legal context: Historical and contemporary perspectives.. Nordic Law; 2019-11-01
UiO Untitled
 
12 Michalsen, Dag.
Nordic legal history and constitutional law 1800-2020. Nordic Law; 2019-11-02
UiO Untitled
 
13 Michalsen, Dag.
Nordic legal history and constitutionalism since 1800. Nordic legal history; 2019-10-28
UiO Untitled
 
14 Michalsen, Dag.
Norge som en moderne lovgivningsstat på 1800-tallet. Var Norge fattig rundt 1900? Historien til en misforståelse; 2019-11-11
UiO Untitled
 
15 Michalsen, Dag.
Om utgivelsen av Carl Schmitt Politikk og rett. En kommentar. Boklansering; 2019-05-27
UiO Untitled
 
16 Michalsen, Dag.
Professor-Politicians and International law. Nordic Narratives of International Law; 2019-06-06
UiO Untitled
 
17 Michalsen, Dag.
Tale ved graven Christian Magnus Falsen. 17.Mai arrangement; 2019-05-17
UiO Untitled
 
18 Michalsen, Dag.
Textual identities of constitutions. ATTR Summer School 2019; 2019-06-03
UiO Untitled
 
19 Michalsen, Dag.
Weimarforfatningen 1919-1933: statsrett, ideologi og forfatningslære. Statsrett og mellomkrigstid; 2019-08-15
UiO Untitled
 
2018
20 Michalsen, Dag.
Forarbeider til Stortingets lover på 1800-tallets første del: rettslige og historiske perspektiver. I: I dørtrekken fra Europa. Festskrift til Knut Sprauten i anledning 70-årsdagen 22. juni 2018. Oslo: Nasjonalbiblioteket 2018 ISBN 978-82-7965-377-6. s. 256-270
UiO Untitled
 
21 Michalsen, Dag.
Law and the Nordic Society in a Global Context - a Historical Overview. Gjesteforelening; 2018-11-02 - 2018-11-02
UiO Untitled
 
22 Michalsen, Dag.
The Constitution as Information System. The Public Sphere and Freedom of Expression, Britain and the Nordic Countries 1815-1900; 2018-06-07 - 2018-06-08
UiO Untitled
 
2017
23 Michalsen, Dag.
Constitutional Law and methodologies in legal history. Legal History: Reflecting the past and the present; 2017-11-16 - 2017-11-17
UiO Untitled
 
24 Michalsen, Dag.
Constitutions and codifications 1667-2017. Forelesning som Hedersdoktor 2017; 2017-06-01
UiO Untitled
 
25 Michalsen, Dag.
Komparativ rettshistorie – metodiske perspektiver. Norske rettshistorikermøte; 2017-05-19
UiO Untitled
 
26 Michalsen, Dag.
Offentlighet og ytringsfrihet i Norden. Det tredje nordiske rettshistorikermøte; 2017-04-24 - 2017-04-26
UiO Untitled
 
27 Michalsen, Dag.
Reformasjonens rettslige arv: Grunnlovens paragrafer 2 og 16 og den konfesjonelle stat. Reformasjonen 1517-2017: Rett og religion; 2017-02-04
UiO Untitled
 
28 Michalsen, Dag.
Rettshistorisk kritikk. Tolv studier. Akademisk Publisering 2017 (ISBN 9788281520486) 264 s.
UiO Untitled
 
29 Michalsen, Dag.
The dissolution of the Swedish-Norwegian union in 1905: Law and politics intertwined. Dual Statehood in Modern Europe; 2017-09-13 - 2017-09-15
UiO Untitled
 
30 Michalsen, Dag.
The Temporalities of Constitutions. The Lund Faculty of Law 350th Anniversary Symposium; 2017-12-07
UiO Untitled
 
2016
31 Michalsen, Dag.
Benådning og strafferett. NRK 2 Ekko [Radio] 2016-11-08
UiO Untitled
 
32 Michalsen, Dag.
Brexit: Om lange og korte linjer i britiske (engelske) rettsideologiske holdninger til kontinentet. Brexit - en forelesningsrekke; 2016-09-08
UiO Untitled
 
33 Michalsen, Dag.
Den historiske grunnlovskommentaren 1814-2014: Erfaringer med arbeidet. Konstitusjonelt lunsjseminar; 2016-11-07
UiO Untitled
 
34 Michalsen, Dag.
Den norske grunnloven av 1814 og europeisk geopolitikk 1814-1818. I: Arbetslinjer och långa linjer. Vänbok til Mats Kumlien. Uppsala: Iustus förlag AB 2016 ISBN 9789176789674. s. 191-201
UiO Untitled
 
35 Michalsen, Dag.
Den underfinaniserte juridiske forskning. Lov og Rett 2016 s. 591-592
UiO Untitled
 
36 Michalsen, Dag.
Det nordiske perspektiv i rettshistorisk arbeid. Avskjedseminar for Mats Kumlien; 2016-05-10 - 2016-05-10
UiO Untitled
 
37 Michalsen, Dag.
Finnes det en norsk lovgivningstradisjon?. I: Lov, liv og lære. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02446-2. s. 341-351
UiO Untitled
 
38 Michalsen, Dag.
Franz Schubert, Wienerkongressen og ny norsk stat, 1814-1816. Historisk seminar «1828»; 2016-05-28
UiO Untitled
 
39 Michalsen, Dag.
Magna Carta 800 år: 1215-2015. Foredrag; 2016-02-04
UiO Untitled
 
40 Michalsen, Dag.
Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900.. UiO:Nordens oppstartsseminar 2016; 2016-02-05
UiO Untitled
 
41 Michalsen, Dag.
Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900: Et nytt tverrfaglig forskningsprosjekt: UiO:Norden. Seminar; 2016-02-11
UiO Untitled
 
42 Michalsen, Dag.
Om å drive store forskningsprosjekter i rettsvitenskap - forskning og forskningsledelse. Kickstart seminar; 2016-08-11
UiO Untitled
 
43 Michalsen, Dag.
Perspectives on comparative constitutional history. Annual Semiar on Comparative Constitutionalism; 2016-11-22
UiO Untitled
 
44 Michalsen, Dag.
Rechtsstaatlichkeit and the Norwegian Constitution 1814 –2014. I: European Law and National Constitutions. Berliner Wissenschafts-Verlag GmbH 2016 ISBN 9783830537182. s. 83-96
UiO Untitled
 
45 Michalsen, Dag.
Rett og tid. PhD-seminarrekke; 2016-09-13
UiO Untitled
 
46 Michalsen, Dag.
The Public Sphere and the Freedom of Expression in the Nordic Countries, 1815-1900. Rule of Law, Governance and Open Society: China-Nordic Dialogue; 2016-10-12
UiO Untitled
 
47 Michalsen, Dag.
Ørsted and Handbook on Danish and Norwegian Law. I: The Formation and Transmission of Western Legal Culture, Books that made the Law in the Western World. Springer Publishing Company 2016 ISBN 978-3-319-45564-8. s. 342-345
UiO Untitled
 
2015
48 Holmøyvik, Eirik; Michalsen, Dag; Mestad, Ola.
Lærebok i forfatningshistorie. Pax Forlag 2015 (ISBN 9788253037929) 476 s.
UiB UiO Untitled
 
49 Michalsen, Dag.
Bokanmeldelse: Martin Sunnqvist: Konstitusjonellt kritiskt dömande. Förändringen av nordiska domares attituder under två sekel. Volym I-II. Rättshistoriskt Bibliotek. Band 71. Stockholm 2014. 1157 sider.. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2015 s. 487-503
UiO Untitled
 
50 Michalsen, Dag.
Den norske Grunnlovens betydning 1814-2014. I: Norges Grundlov 1814 - Sverige 200 år i fred. Stockholm: AB Stjärntryck 2015 ISBN 9789163766336. s. 19-31
UiO Untitled
 
    Vis neste liste