Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-42 av 42

2020
1 Kaasa, Janicke S..
Allegoriens relevans i globaliseringens tidsalder. Anmeldelse av Fredric Jamesons 'Allegory and Ideology'. Agora 2020 (1-2) s. 540-547
UiO Untitled
 
2 Kaasa, Janicke S..
Heavenly Citizens of the World: Child Readers and the Missionary Cause. Reception Studies and the History of the Book. Interdisciplinary perspectives; 2020-11-26 - 2020-11-27
UiO Untitled
 
3 Kaasa, Janicke S..
Heidi Hansson, Maria Lindgren Leavenworth & Anka Ryall (red.), The Arctic in Literature for Children and Young Adults. Barnboken 2020 ;Volum 43. s. 1-6
UiO Untitled
 
4 Kaasa, Janicke S..
Knuste sparegriser og lommepenger i barnelitteraturen på 1700-tallet. Forskning.no 2020
UiO Untitled
 
5 Kaasa, Janicke S..
Léonie d'Aunet's Voyage d'une femme au Spitzberg (and its Norwegian translation). Nordic Travels; 2020-11-12 - 2020-11-13
UiO Untitled
 
6 Kaasa, Janicke S..
Å være underveis: Transport i reiselitteraturen. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur 2020 (1) s. 92-99
UiO Untitled
 
7 Libell, Henrik Pryser; Kaasa, Janicke S..
Norgesferiene som formet Norge. Aftenposten Innsikt [Tidsskrift] 2020-07-07
UiO Untitled
 
2019
8 Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Kaasa, Janicke S..
"The Journey of 'Lille Alvilde'". Books for Children. Transnational Encounters 1750-1850 (Part II); 2019-10-31 - 2019-11-03
UiO Untitled
 
9 Kaasa, Janicke S..
Children as Consumers in 18th Century Children’s Periodicals. Magazine Culture(s) and Reader Engagement; 2019-03-25 - 2019-03-26
UiO Untitled
 
10 Kaasa, Janicke S..
Den koloniale Shakespeare: Leah S. Marcus' How Shakespeare Became Colonial. Editorial tradition and the British Empire. Agora 2019 ;Volum 1.(4 2018 & 1 2019) s. 179-184
UiO Untitled
 
11 Kaasa, Janicke S..
Hvordan bli en tidsskriftleser? Medieoppdragelse i 1700-tallets barnemagasiner. Arr - Idéhistorisk tidsskrift 2019 ;Volum 31.(4) s. 21-31
UiO Untitled
 
12 Kaasa, Janicke S..
Kommentar til Mads Rosendahl Thomsens innlegg om "Kanonfornyelse/innovasjon". Litteraturforskningens utfordringer: Nasjonal konferanse for litteraturforskning; 2019-11-21 - 2019-11-21
UiO Untitled
 
13 Kaasa, Janicke S..
"Saavel fra fjerne Lande som fra vort eget Hjem". Importert materiale i Billed-Magazin for Børn. I: Litterære verdensborgere: Transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 1519–1850. : Nasjonalbiblioteket 2019 ISBN 978-82-7965-414-8. s. 310-329
UiO Untitled
 
14 Kaasa, Janicke S..
The Child Consumer in 18th Century Children’s Magazines. The politics of books: Negotiating identity, print and the public sphere; 2019-04-29 - 2019-04-30
UiO Untitled
 
15 Kaasa, Janicke S..
Travel and fiction. I: The Cambridge History of Travel Writing. Cambridge University Press 2019 ISBN 9781107148185. s. 474-487
UiO Untitled
 
16 Kaasa, Janicke S..
Å gi sin daler med glede: Barn som forbrukere i Ungdommens Ven (1770). Barnboken 2019 ;Volum 42. s. 1-18
UiO Untitled
 
17 Kaasa, Janicke S.; Smedsrud, Morten Skipenes.
Boka 500 år i Norge: Brakte verden inn på barnerommene. Apollon: Forskningsmagasin fra Universitetet i Oslo [Fagblad] 2019-11-01
UiO Untitled
 
2018
18 Kaasa, Janicke S..
Anna Karenina i Arktis: Tekst og landskap i Aritha van Herks Places Far From Ellesmere. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 2018 ;Volum 21.(1) s. 66-77
UiO Untitled
 
19 Kaasa, Janicke S..
Elephant hunters and ostrich riders: Imported materials in Billed-Magazin for Børn (1838-1839). Books for Children. Transnational encounters 1750-1850; 2018-05-30 - 2018-06-01
UiO Untitled
 
2017
20 Kaasa, Janicke S..
“A Country of Unanswered Questions”—Pierre Berton: The Mysterious North. I: Travel and Intercultural Communication: Going North. Cambridge Scholars Publishing 2017 ISBN 9781443879149. s. 79-96
UiO Untitled
 
21 Kaasa, Janicke S..
Blogginnlegg: Det kanadiske nord i reiselitteraturen. Bokmerker 2017
UiO Untitled
 
22 Kaasa, Janicke S..
Doktorens hjørne: "Shaped by the North, Shaping the North. English-Canadian Travel Writing in the 1950s". Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 2017 ;Volum 19.(2) s. 174-177
UiO Untitled
 
23 Kaasa, Janicke S..
Shaped by the North, Shaping the North. English-Canadian Travel Writing in the 1950s. Oslo: 07 Oslo Media 2017 257 s.
UiO Untitled
 
2016
24 Kaasa, Janicke S..
Marshal Ney and Marginalised Voices: Jean Rolin’s La Clôture. On the Margins: Postgraduate Seminar in Travel Writing; 2016-06-30 - 2016-06-30
UiO Untitled
 
25 Kaasa, Janicke S..
The Changing North in 1950s English-Canadian Travel Writing. Arctic-Wise: Bridging Northern Knowledges of Change; 2016-01-28 - 2016-01-28
UiO Untitled
 
26 Kaasa, Janicke S..
Traveling and Writing the "New" Canadian North. Going North: An Interdisciplinary Conference on Travel and Intercultural Communication; 2016-02-04 - 2016-02-05
UiO Untitled
 
2015
27 Kaasa, Janicke S..
A Place of Authenticity: "The North" in English-Canadian Travel Writing from the 1950s. Beyond the 49th Parallel: Canada and the North - Issues and Challenges (7th Triennal International Conference of the Central European Association for Canadian Studies); 2015-10-09 - 2015-10-10
UiO Untitled
 
28 Kaasa, Janicke S..
At tale om det uudsigelige: Om Meghan Daum. Standart 2015 ;Volum 29.(4) s. 45-47
UiO Untitled
 
29 Kaasa, Janicke S..
Snow and Canadian Identity in the English-Canadian Travel Book. NACS-XI 2015: A Land Shaped by Water: Perspectives on Canada; 2015-08-12 - 2015-08-15
UiO Untitled
 
30 Kaasa, Janicke S..
Ut i naturen: Naturerfaringer i reiselitteraturen. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur 2015 (1) s. 12-17
UiO Untitled
 
2014
31 Kaasa, Janicke S..
Anmeldelse av Ronald Nystad Rusaanes' "Nirvanas bulder. Knut Hamsun og Orienten" (2013). Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier 2014 ;Volum 12.(1) s. 112-113
UiO Untitled
 
32 Kaasa, Janicke S..
Encountering Alterity: Janne Korkka's "Ethical Encounters: Spaces and Selves in the Writings of Rudy Wiebe" and Allen Smutylo's "The Memory of Water". Canadian Literature 2014 (222) s. 165-167
UiO Untitled
 
33 Kaasa, Janicke S..
Reisen til modernitetens ende. Bokomtale av Stacy Burton's "Travel Narrative and the Ends of Modernity" (2014). Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie 2014
UiO Untitled
 
34 Kaasa, Janicke S..
Representing Difference: The Canadian North, the Inuit and National Identity. Arctic Modernities. An international interdisciplinary conference; 2014-09-16 - 2014-09-18
UiO Untitled
 
35 Kaasa, Janicke S.; Neyens, Mieke.
Travel Writing. PhD workshop; 2014-09-04 - 2014-09-05
UiO Untitled
 
36 Kaasa, Janicke S.; Neyens, Mieke.
Å reise, å skrive, å lese: Samtaler om reiselitteratur. Åpent arrangement. Deltagere: Tim Youngs (Nottingham Trent University), Elisabeth Oxfeldt (Universitetet i Oslo), Kirsti Jareg. Moderatorer: Mieke Neyens og Janicke S. Kaasa; 2014-09-04 - 2014-09-04
UiO Untitled
 
2013
37 Kaasa, Janicke S.; Banach, Agnes-Maria.
Noen er udødelige selv om de forsvinner fra synet. Til minne om Wisława Szymborska. Jong-E Zamân 2013 (19) s. 184-191
UiO Untitled
 
2012
38 Kaasa, Janicke S..
Historiens supplement - Små ting og flerperspektivisme i Arundhati Roys Guden for små ting. Agora 2012 ;Volum 31.(4) s. 56-74
UiO Untitled
 
39 Kaasa, Janicke S.; Banach, Agnes-Maria.
Lerretets umalte side: De umalte sidene i Wisława Szymborskas diktning. Bokvennen 2012 ;Volum 24.(4) s. 70-76
UiO Untitled
 
40 Kaasa, Janicke S; Banach, Agnes-Maria.
Maskepi med de døde. Til minne om Wisława Szymborska. Vinduet 2012 ;Volum 66.(1) s. 10-13
UiO Untitled
 
2010
41 Kaasa, Janicke S..
Sagaen om Isfolket – underholdningslitteraturens påvirkningskraft og betydning. Biblioteket 2010 ;Volum 1.(4)
UiO Untitled
 
2009
42 Kaasa, Janicke S.
Ambiguitet som motstand i Gabrielle Roys La Rivière sans repos. En problematisering av stereotypier i fremstillingen av inuittkulturen. Universitetet i Oslo: Universitetet i Oslo 2009 106 s.
UiO Untitled