Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 107 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2021
1 Misund, Stig; Strand, Jo Espen Tau; Ødegaard, Marianne.
Student questioning generated from an inquiry of an authentic reindeer head. NFSUN Nordiske Forskersymposium om undervisning i naturfag; 2021-06-01 - 2021-06-02
UiO UiT Untitled
 
2 Ødegaard, Marianne; Kjærnsli, Marit; Karlsen, Solveig; Kersting, Magdalena; Lunde, Mai Lill Suhr; Olufsen, Magne; Sæleset, Johannes.
Tett på naturfag i klasserommet (Linking Instruction in Science & Student Impact). : Utdanningsdirektoratet 2021 113 s.
UiO UiT Untitled
 
2020
3 Brevik, Lisbeth M.; Doetjes, Gerke; Bakken, Jonas; Baran, Mukadder; Beiler, Ingrid Rodrick; Brkan-Musad, Altijana; Buchholtz, Nils; Hartvigsen, Kirsten Marie; Ødegaard, Marianne; Aashamar, Peter Nicolai.
Tospråklig opplæring på fagenes premisser. Rapport fra evalueringen av tospråklig opplæring i skolen (ETOS-prosjektet).. Oslo: Universitetet i Oslo 2020 (ISBN 978-82-69249) 71 s.
UiO Untitled
 
4 Mkimbili, Selina Thomas; Ødegaard, Marianne.
Inquiry-based science teaching in community secondary schools in Tanzania: role played by the language of instruction. Cultural Studies of Science Education 2020 ;Volum 15. s. 1121-1142
UiO Untitled
 
5 Sjøberg, Mari; Gregers, Tone Fredsvik; Ødegaard, Marianne; Tsigaridas, Kristin Glørstad.
Biologilæreres kryssing av kulturgrenser– fra en naturvitenskapelig kultur til en skolekultur. Nordic Studies in Science Education 2020 ;Volum 16.(1) s. 52-66
UiO Untitled
 
2019
6 Karlsen, Solveig; Suhr Lunde, Mai Lill; Kjærnsli, Marit; Narvhus, Eva Kristin; Sæleset, Johannes; Ødegaard, Marianne.
Utforskende aktiviteter og lærerens rolle på barne- og ungdomstrinnet. LISSI – Linking Instruction in Science and Student Impact. Hell-seminaret; 2019-11-13 - 2019-11-14
UiT UiO Untitled
 
7 Knain, Erik; Ødegaard, Marianne.
Naturfagets rolle i bærekraftdidaktikk. I: Bærekraftdidaktikk. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2427-2. s. 135-151
UiO Untitled
 
8 Kvamme, Ole Andreas; Sæther, Elin; Ødegaard, Marianne.
Bærekraftdidaktikk som forskningsfelt. Acta Didactica Norden (ADNO) 2019 ;Volum 13.(2) s. -
UiO Untitled
 
9 Kvamme, Ole Andreas; Sæther, Elin; Ødegaard, Marianne.
Nye utgivelser på UV: Bærekraft i alle fag. Uniforum - nettavis for Universitetet i Oslo [Avis] 2019-10-31
UiO Untitled
 
10 Naoufal, Nayla Joelle; Ødegaard, Marianne.
Engagement of school science students in an interdisciplinary project interweaving youth culture and environmental issues. LOCUMS avslutningskonferanse; 2019-10-01 - 2019-10-02
UiO Untitled
 
11 Sinnes, Astrid Tonette; Knain, Erik; Kolstø, Stein Dankert; Ødegaard, Marianne.
Må forstå sammenhengene. Dagsavisen 2019
NMBU UiB UiO Untitled
 
2018
12 Knain, Erik; Ødegaard, Marianne.
The Implementation of Scientific Literacy as Basic Skills in Norway After the School Reform of 2006. I: Global Developments in Literacy Research for Science Education. Springer Nature 2018 ISBN 978-3-319-69196-1. s. 15-28
UiO Untitled
 
13 Mahan, Karina Rose; Brevik, Lisbeth M.; Ødegaard, Marianne.
Characterizing CLIL teaching: new insights from a lower secondary classroom. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 2018 s. 1-18
USN UiO Untitled
 
14 Nylehn, Jorun; Ødegaard, Marianne.
The "species" concept as a gateway to nature of science. Species concepts in Norwegian textbooks. Science & Education 2018 ;Volum 27.(7-8) s. 685-714
UiB UiO Untitled
 
15 Ødegaard, Marianne.
Inquiry-Based Science and Literacy: Improving a Teaching Model Through Practice-Based Classroom Research. I: Global Developments in Literacy Research for Science Education. Springer Nature 2018 ISBN 978-3-319-69196-1. s. 261-280
UiO Untitled
 
2017
16 Knain, Erik; Fredlund, Tobias; Furberg, Anniken Larsen; Mathiassen, Ketil; Remmen, Kari Beate; Ødegaard, Marianne.
Representing to learn in science education: Theoretical framework and analytical approaches. Acta Didactica Norge 2017 ;Volum 11.(3) s. 22-
UiO Untitled
 
17 Knain, Erik; Ødegaard, Marianne.
The implementation of scientific literacy as basic skills in Norway. ESERA conference 2017; 2017-05-21 - 2017-05-25
UiO Untitled
 
18 Mahan, Karina Rose; Brevik, Lisbeth M.; Ødegaard, Marianne.
Conference paper: Characterizing the Quality of CLIL Instruction. The Association of Language Testers in Europe (ALTE); 2017-05-02 - 2017-05-05
USN UiO Untitled
 
19 Mahan, Karina Rose; Brevik, Lisbeth M.; Ødegaard, Marianne.
Conference paper: The Quality of CLIL Teaching. European Conference on Educational Research (ECER); 2017-08-22 - 2017-08-25
USN UiO Untitled
 
20 Mkimbili, Selina Thomas; Tiplic, Dijana; Ødegaard, Marianne.
The role played by contextual challenges in practising inquiry-based science teaching in Tanzania secondary schools. African Journal of Research in Mathematics, Science and Technology Education (AJRMSTE) 2017 ;Volum 21.(2) s. 211-221
UiO Untitled
 
21 Mkimbili, Selina Thomas; Ødegaard, Marianne.
Student Motivation in Science Subjects in Tanzania, Including Students’ Voices. Research in Science Education 2017 s. 1-25
UiO Untitled
 
22 Olufsen, Magne; Karlsen, Solveig; Ødegaard, Marianne.
Endringer i lærerstudenters kompetanser? En casestudie fra en ny lærerutdanning ved UiT Norges arktiske universitet. Nordic Studies in Science Education 2017 ;Volum 13.(2) s. 117-133
UiO UiT Untitled
 
23 Ødegaard, Marianne.
Sustainable drama. WEEC; 2017-09-09 - 2017-09-13
UiO Untitled
 
24 Ødegaard, Marianne; Boland, Eugene; Chu, Mysa; Kristensen, Heidi.
Snapping Stories in Science Local cultures and social media as entry points to science and sustainable education. ESERA 2017 Dublin; 2017-08-21 - 2017-08-25
UiO Untitled
 
2016
25 Boland, Eugene; Chu, Mysa; Kristensen, Heidi; Ødegaard, Marianne.
Snapping Stories in Science Lokale hverdagskulturer og sosiale medier som inngang til naturfag og bærekraftig utvikling. NFSUN 2017, Trondheim; 2016-06-07 - 2017-06-09
UiO Untitled
 
26 Ødegaard, Marianne; Furberg, Anniken Larsen.
REDE – Representasjon og deltakelse i naturfag. Bringing Teacher Education Forward Conference; 2016-06-06 - 2016-06-08
UiO Untitled
 
27 Ødegaard, Marianne; Haug, Berit S; Mork, Sonja Merethe; Sørvik, Gard Ove.
På forskerføtter i naturfag. Universitetsforlaget 2016 (ISBN 978-82-15-02435-6) 170 s.
UiO Untitled
 
2015
28 Frøyland, Merethe; Remmen, Kari Beate; Mork, Sonja Merethe; Ødegaard, Marianne; Christiansen, Torgeir.
Researching science learning from students'view : the potential of headcam. Nordic Studies in Science Education 2015 ;Volum 11.(3) s. 249-267
UiO Untitled
 
29 Haug, Berit Synnøve; Ødegaard, Marianne.
Formative Assessment and Teachers’ Sensitivity to Student Responses. International Journal of Science Education 2015 ;Volum 37.(4) s. 629-654
UiO Untitled
 
30 Klette, Kirsti; Ødegaard, Marianne.
Instructional Activities and Discourse Features in Science Classrooms: Teacher Talking and Students Listening or...?. I: Teaching and Learning in Lower Secondary Schools in the Era of PISA and TIMSS. Springer Publishing Company 2015 ISBN 978-3-319-17301-6. s. 17-31
UiO Untitled
 
31 Sørvik, Gard Ove; Blikstad-Balas, Marte; Ødegaard, Marianne.
"Do Books Like These Have Authors?" New Roles for Text and New Demands on Students in Integrated Science-Literacy Instruction. Science Education 2015 ;Volum 99.(1) s. 39-69
UiO Untitled
 
32 Ødegaard, Marianne.
Bruk av dramaaktiviteter i biologiundervisningen. I: Biologididaktikk. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 978-82-02-41930-1. s. 169-184
UiO UiT Untitled
 
33 Ødegaard, Marianne.
Science Theater/Drama. I: Encyclopedia of Science Education. : Springer 2015 ISBN 978-94-007-2149-4. s. 928-930
UiO Untitled
 
34 Ødegaard, Marianne.
Teacher Commitments: Love and Duty in Science Education. I: Teaching and Learning in Lower Secondary Schools in the Era of PISA and TIMSS. Springer Publishing Company 2015 ISBN 978-3-319-17301-6. s. 181-193
UiO Untitled
 
35 Ødegaard, Marianne; Arnesen, Nina Elisabeth; Klette, Kirsti.
Talk and Use of Language i the Sciene Classroom: Characteristic Features. I: Teaching and Learning in Lower Secondary Schools in the Era of PISA and TIMSS. Springer Publishing Company 2015 ISBN 978-3-319-17301-6. s. 101-112
UiO Untitled
 
36 Ødegaard, Marianne; Arnesen, Nina Elisabeth; Klette, Kirsti.
Talk and Use of Language in the Science Classroom: Characteristic Features. I: Teaching and Learning in Lower Secondary Schools in the Era of PISA and TIMSS. Springer Publishing Company 2015 ISBN 978-3-319-17301-6. s. 101-112
UiO Untitled
 
37 Ødegaard, Marianne; Haug, Berit S; Mork, Sonja Merethe; Sørvik, Gard Ove.
Improving an Inquiry-Based Science and Literacy Teaching Model. ECER conference; 2015-09-08 - 2015-09-11
UiO Untitled
 
38 Ødegaard, Marianne; Haug, Berit S; Mork, Sonja Merethe; Sørvik, Gard Ove.
Improving an inquiry-based science and literacy teaching model through research and professional development courses. ESERA conference; 2015-08-31 - 2015-09-04
UiO Untitled
 
39 Ødegaard, Marianne; Haug, Berit Synnøve; Mork, Sonja Merethe; Sørvik, Gard Ove.
Budding Science and Literacy. A Classroom Video Study of the Challenges and Support in an Integrated Inquiry and Literacy Teaching Model. Procedia - Social and Behavioral Sciences 2015
UiO Untitled
 
2014
40 Haug, Berit Synnøve; Ødegaard, Marianne.
Begrepslæring og underveisvurdering i utforskende aktiviteter. Naturfagkonferansen; 2014-10-17 - 2014-10-18
UiO Untitled
 
41 Haug, Berit Synnøve; Ødegaard, Marianne.
From Words to Concepts: Focusing on Word Knowledge When Teaching for Conceptual Understanding Within an Inquiry-Based Science Setting. Research in Science Education 2014 ;Volum 44.(5) s. 777-800
UiO Untitled
 
42 Ødegaard, Marianne; Haug, Berit Synnøve; Mork, Sonja M; Sørvik, Gard Ove.
Challenges and Support When Teaching Science Through an Integrated Inquiry and Literacy Approach. International Journal of Science Education 2014 ;Volum 36.(18) s. 2997-3020
UiO Untitled
 
43 Ødegaard, Marianne; Haug, Berit Synnøve; Mork, Sonja Merethe; Sørvik, Gard Ove.
Challenges and Support when Teaching Science through an Integrated Inquiry and Literacy Approach. IOSTE conference; 2014-09-21 - 2014-09-27
UiO Untitled
 
2013
44 Haug, Berit Synnøve; Ødegaard, Marianne.
Formative Assessment and Teachers' Sensitivity to Student Responses. European Science Education Research Association (ESERA); 2013-09-02 - 2013-09-07
UiO Untitled
 
45 Haug, Berit Synnøve; Ødegaard, Marianne.
From words to concepts. Focusing on word-knowledge when teaching for conceptual understanding through science inquiry. European Science Education Reasearch Association; 2013-09-02 - 2013-09-07
UiO Untitled
 
46 Haug, Berit Synnøve; Ødegaard, Marianne; Mork, Sonja M; Sørvik, Gard Ove.
Teaching science through an integrated science and literacy approach. Nordic research network in Science Education (NorSEd); 2013-10-08 - 2013-10-10
UiO Untitled
 
47 Ødegaard, Marianne; Haug, Berit Synnøve; Mork, Sonja M; Sørvik, Gard Ove.
Data as the Source? Challenges and Support in an Integrated Science and Literacy Teaching Model. National Association for Research in Science Teaching (NARST); 2013-04-06 - 2013-04-09
UiO Untitled
 
48 Ødegaard, Marianne; Mork, Sonja M; Frøyland, Merethe; Henriksen, Ellen Karoline.
Gratulerer med dagen. Naturfag 2013 s. 2-3
NTNU UiO Untitled
 
2012
49 Klette, Kirsti; Ødegaard, Marianne.
"Teaching Activities and Language use in Science Classrooms. I: Science Education Research and Practice in Europe. Retrospective and Prospective. Brill|Sense 2012 ISBN 978-94-6091-898-8. s. 181-202
UiO Untitled
 
50 Sørvik, Gard Ove; Mork, Sonja M; Haug, Berit Synnøve; Ødegaard, Marianne.
Tekster og lesing i naturfag. Naturfagkonferansen 2012; 2012-10-18 - 2012-10-19
UiO Untitled
 
    Vis neste liste