Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 400 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8    Neste >>

2020
1 Hervik, Arild.
Rapport fra risikosonen: den store usikkerheten i koronaøkonomien. Dagens Perspektiv 2020
HIM Untitled
 
2 Hervik, Arild.
Rapport fra risikosonen: det særnorske luksusproblemet. Dagens Perspektiv 2020
HIM Untitled
 
3 Hervik, Arild.
Rapport fra risikosonen: treffsikre økonomiske virkemidler. Dagens Perspektiv 2020
HIM Untitled
 
4 Hervik, Arild.
Rapport fra risikosonen: velkjente og uprøvde tiltak i koronaøkonomi. Dagens Perspektiv 2020 s. 34-
HIM Untitled
 
2019
5 Bråthen, Svein; Hervik, Arild.
Kutt bompengene kraftig på kveld, øk satsen i rushet. Dagens næringsliv 2019
HIM Untitled
 
6 Shaton, Katerina; Hervik, Arild; Hjelle, Harald M..
The environmental footprint of natural gas transportation : LNG vs. pipeline. Economics of Energy & Environmental Policy 2019 ;Volum 9.(1) s. 1-19
HIM Untitled
 
2018
7 Shaton, Katerina; Hervik, Arild.
Economic appraisal in the upstream gas transport sector. Impact Assessment and Project Appraisal 2018 ;Volum 36.(5) s. 401-412
HIM Untitled
 
2016
8 Shaton, Katerina; Hervik, Arild; Hjelle, Harald M..
Environmental Footprint of Gas Transportation: LNG vs. Pipeline. Energy: Expectations and Uncertainty; 2016-06-19 - 2016-06-22
HIM Untitled
 
2015
9 Bachmann, Kari Elisabeth; Bergem, Bjørn Greger; Hervik, Arild.
Grunnskoleopplæring til barn og unge som bor i asylmottak og omsorgssentre : en undersøkelse av tilskuddsordningen til grunnskoleopplæring til barn og unge som bor i asylmottak og omsorgssentre. Molde: Møreforsking Molde AS 2015 (ISBN 978-82-7830-243-9) 46 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1516)
HIM MF Untitled
 
10 Bergem, Bjørn Greger; Bremnes, Helge; Hervik, Arild.
Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2013. Molde: Møreforsking Molde AS 2015 (ISBN 978-82-7830-245-3) 79 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1517)
HIM MF Untitled
 
11 Hervik, Arild; Skjegstad, Olav.
Håndplukket til ekspertutvalg : professor Arild Hervik er valgt av statsråd Robert Eriksson til å lede statlig arbeid med hjelpemiddelbruk. Romsdals Budstikke [Avis] 2015-11-30
HIM Untitled
 
12 Svendsen, Hilde Johanne; Hervik, Arild; Odeck, James.
Does outsourcing of tendering processes in public transit enhance technical efficiency. Thredbo 14; 2015-08-30 - 2015-09-03
HIM MF Untitled
 
13 Svendsen, Hilde Johanne; Hervik, Arild; Odeck, James.
Norwegian bus transport - Does internal or external organization of public authorities affect efficiency. 56th annual Transportation Research Forum; 2015-03-12 - 2015-03-14
HIM MF NTNU Untitled
 
2014
14 Aksnes, Dag W.; Bergem, Bjørn Greger; Foyn, Frank; Gåseidnes, Sigrid; Herstad, Sverre Johan; Hervik, Arild; Iversen, Eric James; Rørstad, Kristoffer; Sandven, Tore Vang; Solberg, Espen; Wendt, Kaja Kathrine; Wilhelmsen, Lars.
Resultater og effekter av FoU og innovasjon. I: Det norske forsknings- og innovasjonssystemet. Statistikk og indikatorer 2014. Oslo: Norges forskningsråd 2014 ISBN 9788212033634. s. 137-158
MF NIFU Untitled
 
15 Bergem, Bjørn Greger; Hervik, Arild; Oterhals, Oddmund.
Leverandøreffekter Ormen Lange 2008-2012. Molde: Møreforsking Molde AS 2014 (ISBN 978-82-7830-195-1) 25 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1402)
HIM MF Untitled
 
16 Bergem, Bjørn Greger; Hervik, Arild; Oterhals, Oddmund.
Supplier effects Ormen Lange 2008‐2012. Molde: Møreforsking Molde AS 2014 (ISBN 978‐82‐7830‐198‐2) 27 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1405)
HIM MF Untitled
 
17 Haugen, Kjetil K.; Hervik, Arild; Gammelsæter, Hallgeir.
Research Note: A regression that probably never should have been performed – the case of Norwegian top-league football attendance. European Journal of Sport Studies (EJSS) 2014 ;Volum 2.(2) s. 61-72
HIM Untitled
 
18 Hervik, Arild; Bergem, Bjørn Greger; Bræin, Lasse.
Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2012. Molde: Møreforsking Molde AS 2014 (ISBN 978-82-7830-197-5) 117 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1404)
HIM MF Untitled
 
19 Hervik, Arild; Lien, Marius; Gundersen, Håkon.
Heia NOUrge! : ja, vi elsker Norges Offentlige Utredninger : Morgenbladet har kåret de beste av de beste. Morgenbladet [Avis] 2014-05-16
HIM MF Untitled
 
20 Hervik, Arild; Nergaard, Richard.
Slå sammen med Bergen! : tanken om Møre universitet er død, mener professor Arild Hervik. Romsdals budstikke [Avis] 2014-09-13
HIM Untitled
 
21 Hervik, Arild; Torvik, Egil H.
Molde svakere rammet av nedgang : Nyhamna-utbyggingen og tjukke ordrebøker i kranindustrien vil motvirke nedgangskonjunkturen. Romsdals budstikke [Avis] 2014-07-12
HIM Untitled
 
2013
22 Aksnes, Dag W.; Bergem, Bjørn Greger; Foyn, Frank; Hervik, Arild; Iversen, Eric James; Langhoff, Kristine; Mc Mahon, Lise Dalen; Sivertsen, Gunnar; Solberg, Espen; Sandven, Tore Vang; Todsen, Steinar; Wiker, Elisabeth; Wilhelmsen, Lars.
Resultater, effekter og samarbeid om FoU og innovasjon. I: Det norske forsknings- og innovasjonssystemet - statistikk og indikatorer 2013. Oslo: Norges forskningsråd 2013 ISBN 978821203238-5. s. 97-128
MF NIFU Untitled
 
23 Bergem, Bjørn Greger; Bremnes, Helge; Hervik, Arild; Opdal, Øivind.
Konsekvenser for Aukra kommune som følge av utbyggingen av Ormen Lange : en oppsummering av analyser gjort av Møreforsking Molde. Molde: Møreforsking Molde AS 2013 (ISBN 978‐82‐7830‐184‐5) 33 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1304)
HIM MF Untitled
 
24 Bergem, Bjørn Greger; Oterhals, Oddmund; Hervik, Arild; Johannessen, Gøran; Hegerberg, Helge.
Ringvirkningsanalyse av petroleumsklyngen i Kristiansundsregionen : status 2012 og utsikter frem mot 2020. Molde: Møreforsking Molde AS 2013 (ISBN 978‐82‐7830‐186‐9) 35 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1306)
HIM MF Untitled
 
25 Bremnes, Helge; Heen, Knut Peder; Hervik, Arild.
Utredning av omstilling i Halden med og uten videreføring av IFEs øvrige forskningsaktiviteter etter dekommisjonering av Haldenreaktoren. Molde: Møreforsking Molde AS 2013 (ISBN 978‐82‐7830‐190‐6) 47 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1310)
HIM MF Untitled
 
26 Heen, Knut Peder; Bremnes, Helge; Hervik, Arild.
Utredning av den nærings- og forskningsmessige betydningen av IFEs nukleære virksomhet relatert til Haldenreaktoren : korrigert versjon. Molde: Møreforsking Molde AS 2013 (ISBN 978‐82‐7830‐189‐0) 63 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1309)
HIM MF Untitled
 
27 Hervik, Arild.
FoU-strategier for å møte utfordring med todelt økonomi. I: Det norske forsknings- og innovasjonssystemet - statistikk og indikatorer 2013. Oslo: Norges forskningsråd 2013 ISBN 978821203238-5. s. 128-128
MF Untitled
 
28 Hervik, Arild; Bergem, Bjørn Greger; Bræin, Lasse.
Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2011. Molde: Møreforsking Molde AS 2013 (ISBN 978-82-7830-181-4) 71 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1301)
HIM MF Untitled
 
2012
29 Aksnes, Dag W.; Bergem, Bjørn Greger; Bræin, Lasse; Hervik, Arild; Hovdhaugen, Elisabeth; Iversen, Eric James; Langhoff, Kristine; Sivertsen, Gunnar; Solberg, Espen; Wiker, Elisabeth; Wilhelmsen, Lars; Aamodt, Per Olaf.
Resultater, effekter og samarbeid om FoU og innovasjon. I: Det norske forsknings- og innovasjonssystemet - statistikk og indikatorer 2012. Oslo: Norges forskningsråd 2012 ISBN 978-82-12-03114-2. s. 125-156
HIM MF NIFU Untitled
 
30 Bråthen, Svein; Hagen, Kåre P.; Hervik, Arild; Larsen, Odd I.; Pedersen, Karl Rolf; Rekdal, Jens Ludvig; Tveter, Eivind; Zhang, Wei.
Alternativ finansiering gir ingen enkle løsninger. Samferdsel 2012 ;Volum 51.(9) s. 16-17
HIM MF NHH Untitled
 
31 Bråthen, Svein; Hagen, Kåre P.; Hervik, Arild; Larsen, Odd I; Pedersen, Karl Rolf; Rekdal, Jens Ludvig; Tveter, Eivind; Zhang, Wei.
Alternativ finansiering av transportinfrastruktur : noen utvalgte problemstillinger. Molde: Møreforsking Molde AS 2012 (ISBN 978‐82‐7830‐173‐9) 92 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1210)
MF NHH SNF Untitled
 
32 Hervik, Arild.
Bygg Lundavang ut etappevis!. Romsdals Budstikke [Avis] 2012-10-31
HIM Untitled
 
33 Hervik, Arild.
Et kost/nytte-perspektiv på universell utforming for ferge/hurtigbåtsektoren. Deltakonferansen 2012 : Universell utforming innen maritim kollektivtransport; 2012-09-17 - 2012-09-19
HIM Untitled
 
34 Hervik, Arild.
Midt-imellom 3 milliarder dyrere. Romsdals Budstikke [Avis] 2012-11-01
HIM Untitled
 
35 Hervik, Arild.
Mot ny sesongkortrekord i Molde. Aftenposten [Avis] 2012-03-22
HIM Untitled
 
36 Hervik, Arild.
Politikerne bør ut av styrene. NRK Møre og Romsdal [Radio] 2012-11-20
HIM Untitled
 
37 Hervik, Arild.
Trur på vidare vekst i fylket. NRK Møre og Romsdal [Radio] 2012-07-18
HIM Untitled
 
38 Hervik, Arild.
Velg pedagogikk eller realfag. Molde [Avis] 2012-08-16
HIM Untitled
 
39 Hervik, Arild; Bergem, Bjørn Greger.
Samfunnsøkonomisk lønnsomhetsvurdering av bedriftsrettede FoU-prosjekter. Samfunnsøkonomen 2012 ;Volum 126.(9) s. 36-47
HIM MF Untitled
 
40 Hervik, Arild; Bræin, Lasse; Bergem, Bjørn Greger.
Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2010. Molde: Møreforsking Molde 2012 (ISBN 978-82-7830-168-5) 129 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1204)
MF Untitled
 
41 Hervik, Arild; Oterhals, Oddmund; Bergem, Bjørn Greger; Johannessen, Gøran.
NCE Maritime klyngeanalyse 2012 : status for maritime næringer i Møre og Romsdal. Molde: Møreforsking Molde AS 2012 (ISBN 978-82-7830-179-1) 37 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1216)
HIM MF Untitled
 
42 Hervik, Arild; Tveter, Eivind.
Europa i krise, rammer det Møre og Romsdal?. TEMP : konjunkturbarometer for Møre og Romsdal 2012 s. 8-11
HIM MF Untitled
 
43 Nilssen, Inge Berg; Angell, Elisabeth; Bergem, Bjørn Greger; Bræin, Lasse; Hervik, Arild; Nilsen, Trond; Karlstad, Stig Halgeir.
Erfaringsstudie om ringvirkninger fra petroleumsvirksomhet for næringsliv og samfunnet for øvrig. Alta: Norut Alta 2012 (ISBN 978-82-7571-220-0) 112 s. Norut Alta Rapport(2012:08)
MF NORCE Untitled
 
44 Oterhals, Oddmund; Hjelle, Harald M.; Hervik, Arild; Bråthen, Svein.
Nyfrakt II : virkemidler for fornying av nærskipsflåten. Molde: Møreforsking Molde AS 2012 (ISBN 978-82-7830-175-3) 19 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1212)
HIM MF Untitled
 
2011
45 Hervik, Arild; Sandsmark, Maria.
Internasjonalisering av merkevarer i petroleumsnæringen i Midt-Norge. Molde: Møreforsking Molde 2011 (ISBN 9788278301579) 41 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1104)
HIM MF Untitled
 
46 Bremnes, Helge; Hervik, Arild; Sandsmark, Maria.
Merkevarer i petroleumsnæringen i Midt-Norge . Molde: Møreforsking Molde 2011 (ISBN 9788278301562) 41 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1103)
HIM MF Untitled
 
47 Hervik, Arild.
Fortsatt på grønn grein - Men usikkergeten er økt, sier økonomiprofessor Arild Hervik. Romsdals Budstikke [Avis] 2011-11-24
HIM Untitled
 
48 Hervik, Arild.
Hva bør du bli?. Spor : fylkesmagasinet for Møre og Romsdal [Avis] 2011-11-11
HIM Untitled
 
49 Hervik, Arild.
Lyse utsikter : Arild hervik er fortsatt optimist for næringslivet. Romsdals Budstikke [Avis] 2011-11-07
HIM Untitled
 
50 Hervik, Arild.
Norsk industri og den europeiske finanskrisen. NRK - Møre og Romsdal [Radio] 2011-11-23
HIM Untitled
 
    Vis neste liste