Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-12 av 12

2020
1 Hanssen, Eli Synnøve Skum.
Mobilisering av storsamfunnets hjelp i hverdagen og ved kriser. Seminar; 2020-09-09 - 2020-09-09
UiT Untitled
 
2018
2 Hanssen, Eli Synnøve Skum.
Kommuneberedskap som deler og helhet. Å jobbe med systemet. Årskonferanse; 2018-06-06 - 2018-06-07
UiT Untitled
 
3 Hanssen, Eli Synnøve Skum.
Møte med uønskede hendelser. Heldagsseminar med diskusjon Tema: tap, sorg, lindring; 2018-03-20 - 2018-03-20
UiT Untitled
 
2017
4 Hanssen, Eli Synnøve Skum.
Mellomlederrollen - hvilke muligheter og begrensninger ligger i rollen?. Mellomledernettverk kommuner; 2017-06-06 - 2017-06-07
UiT Untitled
 
5 Hanssen, Eli Synnøve Skum.
Motstandsdyktige lokalsamfunn - systematisk arbeid med risiko og sårbarheter for å forebygge sosiale problemer. 4th international Indigenous social work conference; 2017-06-11 - 2017-06-14
UiT Untitled
 
2014
6 Hanssen, Eli Synnøve Skum.
Internkontroll i barneverntjenesten - kommuneri Vest Finnmark Barnevernledernettverk. Kurs; 2014-11-25 - 2014-11-25
UiT Untitled
 
2013
7 Hanssen, Eli Synnøve Skum.
Systematisk arbeid med kulturelt perspektiv i barnevernet. I: Sosialfaglige utfordringer på nye arenaer - stemmer fra nord. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-235-3. s. 204-224
UiT Untitled
 
2009
8 Hanssen, Eli Synnøve Skum.
Interkommunalt samarbete om kultursensitiv praksis i ett urfolksperspektiv. FIERBMI – DE SAMISKA VÄLFÄRDSNÄTVERKEN; 2009-09-13 - 2009-09-14
UiT Untitled
 
9 Hanssen, Eli Synnøve Skum.
The multi culture North of Norway - perspective on intermunicipal cooperation of child welfare services in Sápmi. 14thBiennial Conference og International Study Association on Teatchers and Teaching; 2009-07-01 - 2009-07-04
UiT Untitled
 
2008
10 Hanssen, Eli Synnøve Skum.
Kulturperspektiv på barnevernets praksis. Forskningsdagene; 2008-09-23 - 2008-09-23
UiT Untitled
 
2004
11 Hanssen, Eli Synnøve Skum.
Samiske barn og unge i barnevernet - betydningen av tilhørighet. I: Hjelp i kontekst - praksis, refleksjon og forskning. : Idut 2004 ISBN 82-7601-0970. s. 90-102
UiT Untitled
 
2001
12 Hanssen, Eli Synnøve Skum.
Bedre tilpasning av barneverntjenesten og hjelpeapparatets møte med samisk virkelighet. oppfølgningsseminar; 2001-10-31 - 2001-11-01
UiT Untitled