Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 58 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Brattland, Camilla; Sundsvold, Bente; Eide, Arne.
Presentasjon av Future Arctic Lives: Følger av endringer i biodiversitet for næringsliv og velferd. Invitasjon til å delta i forskningsprosjekt: Møte med Porsanger kommune; 2021-11-11 - 2021-11-11
UiT Untitled
 
2 Brattland, Camilla; Sundsvold, Bente; Eide, Arne; Johannesen, Anne Borge; Rybråten, Stine.
Future Arctic Livelihoods and Biodiversity in a Changing Climate. Oppstartsmøte prosjekter under Polarprogrammet; 2021-10-01 - 2021-10-01
UiT NINA NTNU Untitled
 
3 Schnell, Alf Jørgen; Sundsvold, Bente; Førde, Anniken.
Kystkulturens håndbårne naturkunnskap. Plan Tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional- og byutvikling 2021 (4) s. 16-19
UiT Untitled
 
4 Sundsvold, Bente; Johansen, Rita; Martinussen, Berit; Steinsholm, Vibeke.
FUGLAN VEIT - fra arkiv til verksteder. Oppstartsmøte partner Vega; 2021-08-19 - 2021-08-19
UiT Untitled
 
5 Untitled
 
6 Sundsvold, Bente.
FUGLAN VEIT- verksteder basert på Sjøfuglarkivet 1975-78. Sesongoppsummering med fuglevokterne i Vegaøyan; 2021-08-30 - 2021-08-30
UiT Untitled
 
7 Sundsvold, Bente.
Mer-enn-menneskelige analytiske perspektiver i FUGLAN VEIT. Mer-enn-menneskelige perspektiver i FUGLAN VEIT; 2021-06-09 - 2021-06-09
UiT Untitled
 
8 Sundsvold, Bente; Johansen, Rita.
"Å dra på alk-tol-mark" - nesten en liten folkefest. Blogginnlegg; 2021-09-23 - 2021-09-23
UiT Untitled
 
9 Sundsvold, Bente; Reiertsen, Tone Kristin; Hanssen, Sveinn Are.
Oppstartsmøte FUGLAN VEIT 14. april -lundkommardagen. Oppstartmøte FUGLAN VEIT lundkommardagen 14.april; 2021-04-14 - 2021-04-14
UiT NINA Untitled
 
2020
10 Brattland, Camilla; Sundsvold, Bente.
Three ecologies re-presented.. Anthropology and Geography: Dialogues Past, Present and Future; 2020-09-14 - 2020-09-18
UiT Untitled
 
11 Brattland, Camilla; Sundsvold, Bente; Eide, Arne.
Biodiversity and wellbeing implications of climate change for coastal Saami in Norway. Kick-off meeting Future Arctic Lives; 2020-11-17 - 2020-11-17
UiT Untitled
 
2019
12 Hersoug, Bjørn; Armstrong, Claire W.; Brattland, Camilla; Eythórsson, Einar; Holmgaard, Sanne Bech; Johnsen, Jahn Petter; Kvalvik, Ingrid; Mikkelsen, Eirik Inge; Paudel, Keshav Prasad; Solås, Ann-Magnhild; Sundsvold, Bente; Sørdahl, Patrick Berg; Thuestad, Alma Elizabeth.
"Når det blåser i fra ØST" - Om bruken av økosystemtjeneste-perspektivet i kystsoneplanleggingen. Tromsø: Nofima AS 2019 (ISBN 978-82-8296-579-8) 99 s. Nofima rapportserie(2/2019)
NIKU NOFIMA UiT Untitled
 
13 Sundsvold, Bente; Armstrong, Claire W..
Found in translation: identifying ecosystem services through public consultation statements in a marine spatial planning process. Ecosystems and People 2019 ;Volum 15.(1) s. 102-118
UiT Untitled
 
2018
14 Sundsvold, Bente.
Laksens veier.. Norsk antropologisk forenings årskonferanse; 2018-05-04 - 2018-05-06
UiT Untitled
 
15 Sundsvold, Bente.
"To think like a bird". Journal of Anthropological Films 2018 ;Volum 1.(1)
UiT Untitled
 
16 Sundsvold, Bente.
Vegaøyan ble verdensarv. Tilbakeblikk på innskrivelsesprosessen og begrunnelsen for innskrivelsen. Konsekvensutredning (KU) verdensarvverdier og akvakultur, scopingseminar; 2018-08-20 - 2018-08-20
UiT Untitled
 
17 Sundsvold, Bente.
"Vulnerabilities and risks to culturally significant areas". ICES workshop WKVCSA; 2018-02-06 - 2018-02-09
UiT Untitled
 
18 Sundsvold, Bente.
"Å tenkje som en fauel" Med videokamera i utforskning av relasjonsbygging og meningsdannelse mellom menneske og fugl. [«To think like a bird»: A visual exploration of an anthropology beyond the human]. Norsk Antropologisk Tidsskrift 2018 ;Volum 29.(3-4) s. 179-198
UiT Untitled
 
2017
19 Sundsvold, Bente.
Architectures of inter-species communication - eider down harvesting.. ICASS ix. Abstract to Session 15– People and place; workshop 15.17 Architectures, affordances and domestication:; 2017-06-07 - 2017-06-12
UiT Untitled
 
20 Sundsvold, Bente; Armstrong, Claire W..
Identifying Ecosystem Services through public consultation statements. MARE People & the Sea IX: Dealing with Maritime Mobilities; 2017-07-05 - 2017-07-07
UiT Untitled
 
21 Sundsvold, Bente; Armstrong, Claire W.; Solås, Ann-Magnhild; Kvalvik, Ingrid; Thuestad, Alma Elizabeth; Brattland, Camilla.
Integrated coastal resource management and planning - Ecosystem services and coastal governance. ICASS IX UMEÅ, 2017 - POSTER PRESENTATION SESSION 5: GOVERNANCE omestication:; 2017-06-07 - 2017-06-12
NOFIMA UiT Untitled
 
2016
22 Antonsen, Øystein; Sundsvold, Bente.
Nordnytt - ærfuglforsker på Grindøya. Nordnytt [TV] 2016-06-13
UiT Untitled
 
23 Sundsvold, Bente.
"Barberen i Tromsø" (Baba/ Sundsvold) 2002. NRK Kunnskapskanalen [TV] 2016-01-23
UiT Untitled
 
24 Sundsvold, Bente.
Den nordlandske fuglepleie. Nordland Ærfugllags årsmøte; 2016-10-07 - 2016-10-07
UiT Untitled
 
25 Sundsvold, Bente.
"Den nordlandske fuglepleie" - herligheter, utvær og celeber verdensarv.. Åpent fagseminar for fuglevokterne i Vegaøyan; 2016-03-16 - 2016-03-16
UiT Untitled
 
26 Sundsvold, Bente.
Fra utvær til verdensarv -. NAFs årskonferanse; 2016-05-06 - 2016-05-08
UiT Untitled
 
27 Sundsvold, Bente.
"Fuglenes dronning". Film 2015(2013) 85 min. http://munin.uit.no/handle/10037/8457 [Internett] 2016-02-22
UiT Untitled
 
28 Sundsvold, Bente.
I ærfuglens rike. Tromsø havpadleklubbs medlemsmøte; 2016-09-27 - 2016-09-27
UiT Untitled
 
29 Sundsvold, Bente.
Vegaøyan blir verdensarv. 22 min, 2014(2004). http://munin.uit.no/handle/10037/8457 [Internett] 2016-02-22
UiT Untitled
 
30 Sundsvold, Bente; Antonsen, Øystein.
NRK, Norge Rundt, ærfuglforsker på Grindøya. NRK, Norge Rundt [TV] 2016-09-02
UiT Untitled
 
31 Sundsvold, Bente.
"Den nordlandske fuglepleie". Herligheter, utvær og celeber verdensarv. Mellom tekster og praksiser i Vegaøyan.. Tromsø: Universitetet i Tromsø, HSL- fakultetet 2016 (ISBN 978-82-8244-153-7) 352 s.
UiT Untitled
 
2015
32 Sundsvold, Bente.
Commodification of cultural diversity and authenticity. NAFA 2015 Visual Anthropology and European Cultural Heritage; 2015-09-21 - 2015-09-23
UiT Untitled
 
33 Sundsvold, Bente.
Digital og muntlig historiefortelling. "Vi er her også". Synliggjøring av glemte grupper i Finnmarksfortellingen; 2015-06-02 - 2015-06-03
UiT Untitled
 
2014
34 Holtedahl, Lisbet; Waage, Trond; Sundsvold, Bente; Mankova, Petia.
Blikk på Tromsø - fortellinger fra yttersia og fra innersia. Forskningsdagene 2014, filmmaraton med innledning; 2014-09-25 - 2014-09-25
UiT Untitled
 
35 Sundsvold, Bente.
Barbereren i Tromsø, film 2002. Filmvisning; 2014-09-10 - 2014-09-10
UiT Untitled
 
36 Sundsvold, Bente.
Vegaøyan blir verdensarv - tilbakeblikk på innskrivelsesprosessen med filmvisning. Vega-seminaret 2014; 2014-07-17 - 2014-07-17
UiT Untitled
 
2012
37 Sundsvold, Bente.
Historiefortelling som suksesskriterie i lokalmatproduksjon. Fagdag Norsk Mat - Den gode historien og betydningen av å fortelle den; 2012-10-31
UiT Untitled
 
38 Sundsvold, Bente; Toften, Leikny.
Making sense of the past through visual storytelling. "To farm or not to farm"(Beleghe 1985) & "For the eye and for the palate" Toften 2011. "Experience, Sense and the Lense: Ethnographic filmmaking, visual documents, and transcultural knowledge." Nordic Anthropological Film Festival; 2012-08-23 - 2012-08-26
UiT Untitled
 
2010
39 Sundsvold, Bente.
Stedets herligheter - amenities of place eider down harvesting through changing times. Acta Borealia 2010 ;Volum 27.(1) s. 91-115
UiT Untitled
 
2009
40 Sundsvold, Bente.
Transformativity & performativity. The visual presentation of self in situations and interactions; 2009-11-25 - 2009-11-27
UiT Untitled
 
41 Sundsvold, Bente; Anderson, David.
Performing Nature. Contested identities, contested cultures and contested rights; 2009-09-23 - 2009-09-25
UiT Untitled
 
2008
42 Sundsvold, Bente.
'Conflicting standards - beauty or garbage'. 'Breaking the barriers'; 2008-05-29 - 2008-06-01
UiT Untitled
 
43 Sundsvold, Bente.
'From Treasure to Trash - driftwood on the move'. Nordic Network for Visual Studies research workshop; 2008-09-10 - 2008-09-13
UiT Untitled
 
44 Sundsvold, Bente.
Land beyond landscapes - from sanctuaries to nature conservation. I: "Approaching Citizenship, Encounters & Place Enactment". Working Papers. CEPIN Research School. Tromsø: Universitetet i Tromsø, SV-Fakultetet 2008 ISBN 978-82-91636-90-0. s. 139-161
UiT Untitled
 
45 Sundsvold, Bente.
'Rak - søppel eller nytte?'. Norsk Antropologisk Forenings Årskonferanse 2008; 2008-05-23 - 2008-05-25
UiT Untitled
 
46 Sundsvold, Bente.
Utvær - Shifting Sentiments and Meanings. Arctic Discourses 2008; 2008-02-21 - 2008-02-23
UiT Untitled
 
47 Sundsvold, Bente; Larsen, Rolf Inge.
"Approaching Citizenship, Encounters & Place Enactment". Working Papers. CEPIN Research School. Tromsø: Universitetet i Tromsø, SV-Fakultetet 2008 (ISBN 978-82-91636-90-0) 200 s.
UiT Untitled
 
48 Sundsvold, Bente; Larsen, Rolf Inge.
Approaching citizenship, encounters and place enactment: Working papers. Tromsø: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, CEPIN, Universitetet i Tromsø 2008 (ISBN 9788291636900) 199 s.
UiT Untitled
 
2007
49 Sundsvold, Bente.
'Fredlysning' - a forgotten legacy?. Performing Nature at the World's Ends; 2007-08-29 - 2007-08-31
UiT Untitled
 
50 Sundsvold, Bente.
Imagined landscapes. Through the image: Using the visual to investigate, analyze, create and present; 2007-10-25 - 2008-08-27
UiT Untitled
 
    Vis neste liste