Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 54 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Fladmoe, Audun; Eimhjellen, Ivar.
Frivillighetens grunnfjell. Ildsjelene er avgjørende for norsk frivillighet. Avisa Vårt land 2019
ISF UiB Untitled
 
2 Fladmoe, Audun; Eimhjellen, Ivar; Sivesind, Karl Henrik; Arnesen, Sveinung.
Frivillighetens grunnfjell: Hvem gir mest tid og penger til frivillige organisasjoner?. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2019 (ISBN 978-82-7763-621-4) 52 s. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2019:1)
ISF UiB Untitled
 
3 Fladmoe, Audun; Nadim, Marjan; Birkvad, Simon Roland.
Erfaringer med hatytringer og hets blant LHBT-personer, andre minoritetsgrupper og den øvrige befolkningen. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2019 (ISBN 978-82-7763-623-8) 115 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2019:4)
ISF Untitled
 
4 Jegermalm, Magnus; Hermansen, Jonathan; Fladmoe, Audun.
Beyond Voluntary Organizations and the Welfare State: Patterns of Informal Helping in the Scandinavian Countries. I: Civic Engagement in Scandinavia: Volunteering, Informal help and Giving in Denmark, Norway and Sweden. Springer Nature 2019 ISBN 978-3-319-98716-3. s. 95-111
ISF Untitled
 
5 Nadim, Marjan; Fladmoe, Audun.
Silencing Women? Gender and Online Harassment. Social science computer review 2019
ISF Untitled
 
6 Steen-Johnsen, Kari; Fladmoe, Audun.
How wide is the acceptance in the general public to publish religious cartoons in mass media? Evidence from a Norwegian survey experiment. Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap 2019; 2019-01-07 - 2019-01-09
ISF Untitled
 
7 Trætteberg, Håkon Solbu; Fladmoe, Audun.
Active citizenship for all? Evidence from home care services in Oslo, Norway. Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap 2019; 2019-01-07 - 2019-07-09
ISF Untitled
 
8 Trætteberg, Håkon Solbu; Fladmoe, Audun.
Quality differences of public, for-profit and non-profit providers in Scandinavian welfare? User satisfaction in kindergartens. VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 2019
ISF Untitled
 
2018
9 Fladmoe, Audun.
Jan Erik Grindheim, Knut Heidar & Kaare Strøm: Norsk politikk (bokanmeldelse). Tidsskrift for samfunnsforskning 2018 ;Volum 59.(4) s. 410-413
ISF Untitled
 
10 Fladmoe, Audun.
Tradisjonelle organisasjoner og nye frivillige initiativ i flyktningsituasjonen høsten 2015. Mobilisering eller forsterkning av eksisterende skiller?. I: Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202590420. s. 127-150
ISF Untitled
 
11 Fladmoe, Audun.
Traditional organizations and new voluntary initiatives in the migration crisis in 2015: Mobilization or reinforcement of existing cleavages?. ISTR 2018: Democracy and Legitimacy: The Role of the Third Sector in a Globalizing World; 2018-07-10 - 2018-07-13
ISF Untitled
 
12 Fladmoe, Audun; Sivesind, Karl Henrik; Arnesen, Daniel.
Oppdaterte tall om frivillig innsats i Norge, 1998–2017. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2018 (ISBN 978-82-7763-600-9) ;Volum 2018.44 s. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2)
ISF Untitled
 
13 Fladmoe, Audun; Steen-Johnsen, Kari.
Is ethnic diversity bad for any dimension of social capital? Trust, networks, and voluntarism in Norwegian communities. Scandinavian Political Studies 2018 ;Volum 41.(3) s. 336-366
ISF Untitled
 
14 Nadim, Marjan; Fladmoe, Audun.
Er netthat et kvinneproblem?. Aftenposten Viten 2018
ISF FAFO Untitled
 
15 Nadim, Marjan; Fladmoe, Audun; Enjolras, Bernard.
Måling av omfang av hatefulle ytringer: Metodiske muligheter og utfordringer. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2018 (ISBN 978-82-7763-582-8) 70 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2018:1)
ISF Untitled
 
16 Trætteberg, Håkon Solbu; Fladmoe, Audun.
User satisfaction with public, for-profit and nonprofit providers in the Scandinavian welfare model: The case of kindergartens in the City of Oslo. ISTR 2018: Democracy and Legitimacy: The Role of the Third Sector in a Globalizing World; 2018-07-10 - 2018-07-13
ISF Untitled
 
2017
17 Fladmoe, Audun; Folkestad, Bjarte.
Frivillighet og folkehelse: Empiriske analyser av sivilsamfunnsdeltakelse, helse og livskvalitet. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2017 (ISBN 978-82-7763-568-2) 56 s. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2017-6)
ISF NORCE Untitled
 
18 Fladmoe, Audun; Nadim, Marjan.
Silenced by hate? Hate speech as a social boundary to free speech. I: Boundary Struggles : Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-53503-2. s. 45-75
ISF Untitled
 
19 Fladmoe, Audun; Steen-Johnsen, Kari.
Willingness to discuss the publishing of religious cartoons. Spiral of silence in the private and public spheres. I: Boundary Struggles : Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-53503-2. s. 77-108
ISF Untitled
 
20 Folkestad, Bjarte; Fladmoe, Audun; Sivesind, Karl Henrik; Eimhjellen, Ivar.
Are social inequalities in volunteering in Scandinavia increasing?. ECPR General Conference 2017; 2017-09-06 - 2017-09-09
ISF NORCE Untitled
 
21 Folkestad, Bjarte; Fladmoe, Audun; Sivesind, Karl Henrik; Eimhjellen, Ivar.
Are social inequalities in volunteering in Scandinavia increasing?. XVII Nordic Political Science Congress; 2017-08-08 - 2017-08-11
ISF NORCE Untitled
 
22 Folkestad, Bjarte; Fladmoe, Audun; Sivesind, Karl Henrik; Eimhjellen, Ivar.
Endringer i frivillig innsats: Norge i et skandinavisk perspektiv. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2017 (ISBN 978-82-7763-585-9) 93 s. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2017-10)
ISF NORCE Untitled
 
23 Kumlin, Staffan; Wollebæk, Dag; Fladmoe, Audun; Steen-Johnsen, Kari.
Leap of Faith or Judgment of Deservingness? Generalized Trust, Trust in Immigrants and Support for the Welfare State. I: The Social Legitimacy of Targeted Welfare: Attitudes to welfare Deservingness. Edward Elgar Publishing 2017 ISBN 9781785367205. s. 281-296
ISF Untitled
 
24 Lindén, Tord Skogedal; Fladmoe, Audun; Christensen, Dag Arne.
Does the Type of Service Provider Affect User Satisfaction? Public, For-Profit and Nonprofit Kindergartens, Schools and Nursing Homes in Norway. I: Promoting Active Citizenship : Markets and Choice in Scandinavian Welfare. Palgrave Macmillan 2017 ISBN 978-3-319-55380-1. s. 261-284
ISF NORCE Untitled
 
25 Moe, Hallvard; Thorbjørnsrud, Kjersti; Fladmoe, Audun.
Perceptions of journalistic bias: Party preferences, media trust and attitudes towards immigration. I: Boundary Struggles : Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-53503-2. s. 109-137
ISF UiB Untitled
 
26 Ødegård, Guro; Fladmoe, Audun.
Samfunnsengasjert ungdom: Deltakelse i politikk og organisasjonsliv blant unge i Oslo. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2017 (ISBN 978-82-7763-552-1) 94 s. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2017-2)
OSLOMET ISF Untitled
 
2016
27 Fladmoe, Audun; Steen-Johnsen, Kari.
Ethnic diversity and different dimensions of social capital in a Nordic context. Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap 2016; 2016-01-06 - 2016-01-08
ISF Untitled
 
28 Fladmoe, Audun; Sætrang, Synne; Eimhjellen, Ivar; Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard.
Nordmenn stiller opp når det trengs. NRK Ytring 2016
ISF NORCE Untitled
 
29 Fladmoe, Audun; Sætrang, Synne; Eimhjellen, Ivar; Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard.
Nordmenns bidrag i flyktningsituasjonen 2015/2016. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2016 (ISBN 978-82-7763-522-4) 50 s. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2016-6)
ISF NORCE Untitled
 
30 Jegermalm, Magnus; Hermansen, Jonathan; Fladmoe, Audun.
Patterns of Informal Helping in the Scandinavian Welfare States. ISTR's 12th International Conference; 2016-06-28 - 2016-07-01
ISF Untitled
 
31 Nadim, Marjan; Fladmoe, Audun.
Hate speech, report 1. Research on the nature and extent of hate speech. : Institutt for samfunnsforskning 2016 (ISBN 978-82-7763-539-2) 56 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2016:20)
ISF Untitled
 
32 Nadim, Marjan; Fladmoe, Audun.
Hatefulle ytringer. Delrapport 1: Forskning på art og omfang.. : Institutt for samfunnsforskning 2016 (ISBN 978-82-7763-527-9) 55 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2016:14)
ISF Untitled
 
33 Nadim, Marjan; Fladmoe, Audun; Wessel-Aas, Jon.
Hatefulle ytringer på internett : Omfang, forebygging og juridiske grenser. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2016 (ISBN 978-82-7763-533-0) 167 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2016:17)
ISF Untitled
 
34 Steen-Johnsen, Kari; Fladmoe, Audun; Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
Hvor går ytringsfrihetens grenser?. Vox publica 2016
ISF Untitled
 
35 Steen-Johnsen, Kari; Fladmoe, Audun; Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
Sommes-nous Charlie?. ReligionGoingPublic 2016
ISF Untitled
 
36 Steen-Johnsen, Kari; Fladmoe, Audun; Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
Ytringsfrihetens grenser: Sosiale normer og politisk toleranse. Oslo: Fritt Ord og Institutt for samfunnsforskning 2016 (ISBN 978-82-7763-491-3) 140 s.
ISF Untitled
 
37 Steen-Johnsen, Kari; Fladmoe, Audun; Midtbøen, Arnfinn Haagensen.
Åpne for krenkelser. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016 s. 11-11
ISF Untitled
 
38 Wessel-Aas, Jon; Fladmoe, Audun; Nadim, Marjan.
Hate speech, report 3. The boundary between freedom of speech and criminal law protection against hate speech. : Institutt for samfunnsforskning 2016 (ISBN 978-82-7763-541-5) 45 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2016:22)
ISF Untitled
 
39 Wessel-Aas, Jon; Fladmoe, Audun; Nadim, Marjan.
Hatefulle ytringer. Delrapport 3: Grenseoppgangen mellom ytringsfrihet og strafferettslig vern mot hatefulle ytringer. : Institutt for samfunnsforskning 2016 (ISBN 978-82-7763-531-6) 43 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2016:16)
ISF Untitled
 
40 Ødegård, Guro; Fladmoe, Audun.
Schools of democracy - but for whom? Associational Activity and political participation among young people with immigrant background in Norway. ISTR 12th International conference: The Third Sector in Transition: Accountability, Transparency, and Social Inclusion; 2016-06-28 - 2016-07-01
HIOA ISF Untitled
 
2015
41 Wollebæk, Dag; Sætrang, Synne; Fladmoe, Audun.
Betingelser for frivillig innsats : Motivasjon og kontekst. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2015 (ISBN 978-82-7763-468-5) 181 s. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2015-1)
ISF UiB Untitled
 
2012
42 Aarts, Kees; Fladmoe, Audun; Strömbäck, Jesper.
Media, Political Trust, and Political Knowledge: A Comparative Perspective. I: How media inform democracy. A comparative approach. Routledge 2012 ISBN 978-0-415-88908-7. s. 98-118
NTNU Untitled
 
43 Fladmoe, Audun.
Education in the news and in the mind. PISA, news media and public opinion in Norway, Sweden and Finland. Nordicom Review 2012 ;Volum 33.(1) s. 99-116
NTNU Untitled
 
44 Fladmoe, Audun.
Mass political polarization and attitudes towards education as part of the welfare state in Norway, Sweden and Finland. Journal of European Social Policy 2012 ;Volum 22.(1) s. 45-62
NTNU Untitled
 
45 Fladmoe, Audun.
The Nature of Public Opinion on Education in Norway, Sweden and Finland - Measuring the Degree of Political Polarization at the Mass Level. Scandinavian Journal of Educational Research 2012 ;Volum 56.(5) s. 457-479
NTNU Untitled
 
46 Fladmoe, Audun; Leiulfsrud, Håkon.
How teachers experience the opinion climate on education in Norway and Finland. Nordic Studies in Education 2012 ;Volum 32.(3-4) s. 159-176
NTNU Untitled
 
47 Jenssen, Anders Todal; Fladmoe, Audun.
Ten Commandments for the Scandalization of Political Opponents. I: Scandalous! : The Mediated Construction of Political Scandals in Four Nordic Countries. Nordicom 2012 ISBN 978-91-86523-27-5. s. 51-71
ISF NTNU Untitled
 
2011
48 Fladmoe, Audun.
Public attitudes towards education as part of the welfare state: evaluations, policy preferences and mass political polarisation. Den nasjonale fagkonferansen i statsvitenskap; 2011-01-05 - 2011-01-07
NTNU Untitled
 
2010
49 Aarts, Kees; Fladmoe, Audun; Jesper, Strömbäck.
Media and Political Trust Across Countries. American Political Science Association annual meeting; 2010-09-02 - 2010-09-05
NTNU Untitled
 
50 Fladmoe, Audun.
Education in the news and in the minds: Measuring the influence of the PISA-assessments on mass media and public opinion in Norway, Sweden and Finland. Medieforskningskonferansen; 2010-10-27 - 2010-10-29
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste