Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-43 av 43

2019
1 Selj, Elisabeth.
Minoritetselevene, språket og skolen. I: Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-61583-3. s. 11-39
UiO Untitled
 
2 Selj, Elisabeth.
Skriving på andrespråket. I: Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-61583-3. s. 152-177
UiO Untitled
 
3 Selj, Elisabeth.
Språklige minoriteter i auditoriet (SmiA): Utfordringer, håndtering og muligheter. UNIPED 2019 ;Volum 42.(4-2019) s. 381-399
UiO Untitled
 
4 Selj, Elisabeth.
Å lese og å arbeide med fagtekster på andrespråket. I: Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-61583-3. s. 178-200
UiO Untitled
 
5 Selj, Elisabeth; Ryen, Else.
Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 978-82-02-61583-3) 304 s.
OSLOMET UiO Untitled
 
2015
6 Golden, Anne; Selj, Elisabeth.
Skriving på norsk som andrespråk. Vurdering, opplæring og elevenes stemmer.. Cappelen Damm Akademisk 2015 (ISBN 978-82-02-48966-3) 255 s.
UiO Untitled
 
7 Selj, Elisabeth.
Elevtekster, teksttyper og skriveopplæring i yrkesfag. I: Skriving på norsk som andrespråk. Vurdering, opplæring og elevenes stemmer.. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 978-82-02-48966-3. s. 163-182
UiO Untitled
 
8 Selj, Elisabeth.
Minoritetsstudentens møte med universitetsfagene. Kan vi som faglærere tilrettelegge for bedre læring?. Kvalitet i pedagogiske støttetilbud; 2015-11-18 - 2015-11-20
UiO Untitled
 
9 Selj, Elisabeth.
Skrivekyndighet og de nye skriverne i utdanningssystemet. I: Skriving på norsk som andrespråk. Vurdering, opplæring og elevenes stemmer.. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 978-82-02-48966-3. s. 11-31
UiO Untitled
 
10 Selj, Elisabeth.
Skriving på norsk som andrespråk Vurdering, opplæring og elevenes stemmer.
UiO Untitled
 
2014
11 Selj, Elisabeth.
Elevtekster i yrkesfag på videregående skole. Workshop på Multiling, ILN; 2014-05-27 - 2014-05-27
UiO Untitled
 
12 Selj, Elisabeth.
Fra primærdiskurs til sekundærdiskurs når norsk er andrespråk. jubileumsseminar for Else Ryen; 2014-10-29 - 2014-10-29
UiO Untitled
 
13 Selj, Elisabeth.
Min vei til dosentopprykk. HF's lektorseminar; 2014-08-14 - 2014-08-14
UiO Untitled
 
14 Selj, Elisabeth.
Når norsk ikke er morsmelkmål. Lærerseminar Institutt for lingvistiske og nordiske studier; 2014-01-08 - 2014-01-08
UiO Untitled
 
15 Selj, Elisabeth.
Opplæring i akademisk skriving for internasjonale studenter. lærerseminar om skriving på andrerspråket på høyere nivå; 2014-05-26 - 2014-05-26
UiO Untitled
 
2013
16 Selj, Elisabeth.
Ikke morsmål, ikke andrespråk men norsk 3? Fagforståelse og språkutvikling i klasserommet. Norsklæreren 2013 (1) s. 44-52
UiO Untitled
 
17 Selj, Elisabeth.
Skriving i yrkesfag. Analyse av elevtekster. Halvdagsseminar for lærere ved Jessheim videregående skole; 2013-09-19
UiO Untitled
 
18 Selj, Elisabeth.
Skriving i yrkesfag på videregående skole. Konferens om Nordens språk som andra- och främmandespråk 11; 2013-06-13 - 2013-06-15
UiO Untitled
 
19 Selj, Elisabeth.
Skriving i yrkesfag på videregående skole. Skriveoppgaver, krav og mestring i yrkesfagene. Faglig-pedagogisk dag ved UiO; 2013-10-31
UiO Untitled
 
2012
20 Selj, Elisabeth; Ryen, Else.
Andrespråksskriving i yrkesfag. Den femte forskningskonferansen om norsk som andrespråk; 2012-10-18 - 2012-10-19
UiO Untitled
 
2011
21 Selj, Elisabeth.
Grammatikkens posisjon i andrespråksopplæring. seminar for forskningsgruppe; 2011-03-22
UiO Untitled
 
22 Selj, Elisabeth.
Skriving og skriveopplæring på universitetet når norsk er andrespråk. fagseminar for ILN-ansatte; 2011-01-13
UiO Untitled
 
2010
23 Selj, Elisabeth.
Skriving på universitetet og studieerfaringer hos/med andrespråksstudenter. Nasjonal konferanse i norsk som andrespråk; 2010-10-15
UiO Untitled
 
24 Selj, Elisabeth.
Utfordringer ved narrativ tekstskriving når norsk er andrespråk :. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning 2010 ;Volum 5.(2) s. 35-59
UiO Untitled
 
2009
25 Selj, Elisabeth.
Noen sentrale utfordringer ved narrativ skriving når norsk er andrespråk. Skriveopplæring i "kunnskapssamfunnet". Nordisk konferanse om skriving som grunnleggende ferdighet og utfordring i utdanning og yrkesliv; 2009-11-17 - 2009-11-18
UiO Untitled
 
2008
26 Alver, Vigdis Rosvold; Selj, Elisabeth.
Å lese fagtekster på andrespråket. I: Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer. Cappelen Damm Akademisk 2008 ISBN 978-82-02-27707-9. s. 107-129
HVL UiO Untitled
 
27 Selj, Elisabeth.
Minoritetselevene, språket og skolen. I: Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer. Cappelen Damm Akademisk 2008 ISBN 978-82-02-27707-9. s. 13-46
UiO Untitled
 
28 Selj, Elisabeth.
Skriving når norsk er andrespråk. I: Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer. Cappelen Damm Akademisk 2008 ISBN 978-82-02-27707-9. s. 131-156
UiO Untitled
 
29 Selj, Elisabeth; Alver, Vigdis.
Å lese fagtekster på andrespråket. I: Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer. Cappelen Damm Akademisk 2008 ISBN 978-82-02-27707-9. s. 107-129
UiO Untitled
 
30 Selj, Elisabeth; Ryen, Else.
Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer. Cappelen Damm Akademisk 2008 (ISBN 978-82-02-27707-9) 318 s.
UiO Untitled
 
2007
31 Selj, Elisabeth.
Forgrunn, bakgrunn og tempus i narrative andrespråkstekster. Åttonde konferensen om Nordens språk som andraspråk; 2007-05-10
UiO Untitled
 
32 Selj, Elisabeth.
Grep om tiden i andrespråkstekster. Struktur og tempus. Den andre forskningskonferansen om norsk som andrespråk; 2007-11-16 - 2007-11-17
UiO Untitled
 
2005
33 Selj, Elisabeth; Brautaset, Anne; Grimstad, Birgitte Fondevik; Husby, Olaf; Nistov, Ingvild.
Rapport fra referansepanelet for norsk som andrespråk og norsk for utenlandske studenter. Oslo: UHR 2005 25 s.
UiO Untitled
 
2004
34 Selj, Elisabeth.
Skriving som en dynamisk prosess i andrespråksfaget. I: Med språklige minoriteter i klassen. Andrespråkslæring og andrespråksundervisning. Cappelen Damm Akademisk 2004 ISBN 82-02-21772-5. s. 187-214
UiO Untitled
 
35 Selj, Elisabeth; Lindberg, Inger.
Minoritetselevene, språket og skolen. I: Med språklige minoriteter i klassen. Andrespråkslæring og andrespråksundervisning. Cappelen Damm Akademisk 2004 ISBN 82-02-21772-5. s. 19-76
UiO Untitled
 
36 Selj, Elisabeth; Ryen, Else; Lindberg, Inger.
Med språklige minoriteter i klassen. Andrespråkslæring og andrespråksundervisning. Cappelen Damm Akademisk 2004 (ISBN 82-02-21772-5) 328 s.
UiO Untitled
 
2002
37 Selj, Elisabeth.
Texts in Norwegian as a second language by the young second generation. ; 2002
UiO Untitled
 
38 Selj, Elisabeth.
Uttrykk for logiske relasjoner i norsk som andrespråk hos voksne. I: MONS 9. Utvalgte artikler fra Det niende møtet om norsk språk i Oslo 2001. Novus Forlag 2002 ISBN 82-7099-357-3. s. 198-110
UiO Untitled
 
2001
39 Selj, Elisabeth.
Uttrykk for logiske relasjoner i norsk som andrespråk hos voksne. MONS/MONA; 2001-11-23
UiO Untitled
 
2000
40 Selj, Elisabeth.
Uttrykk for logiske relasjoner hos voksne med norsk som andrespråk. Fagligpedagogisk dag; 1999-12-03
UiO Untitled
 
1999
41 Selj, Elisabeth.
Elevtekster og skriving i norsk som andrespråk. Etterutdanningskurs i norsk som andrespråk for lærere i grunnskolen; 1999-06-04
UiO Untitled
 
42 Selj, Elisabeth.
Uttrykk for logiske relasjoner i norsk som andrespråk. NOA - Norsk som andrespråk 1999 (22) s. -
UiO Untitled
 
1998
43 Selj, Elisabeth.
Lesetilnærminger. Utfordringer i møte med episke tekster. I: Litteraturmøte. : Cappelen forlag, LNU 1998
UiO Untitled