Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 89 << Forrige 1 2    Neste >>

2018
1 Potthoff, Kerstin; Holand, Ivar Svare; Røe, Per Gunnar; Turner, Catriona.
Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, Vol. 72, No. 5, December 2018. Taylor & Francis 2018 ;Volum 72.Norsk Geografisk Tidsskrift(5)
NORD UiB UiO Untitled
 
2 Potthoff, Kerstin; Røe, Per Gunnar; Fløysand, Arnt; Turner, Catriona.
Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, Vol. 72, No. 4, September 2018. Taylor & Francis 2018 ;Volum 72.Norsk Geografisk Tidsskrift(4)
UiB UiO Untitled
 
3 Potthoff, Kerstin; Røe, Per Gunnar; Turner, Catriona.
Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, Vol. 72, No. 3, July 2018. Taylor & Francis 2018 ;Volum 72.Norsk Geografisk Tidsskrift(3)
UiB UiO Untitled
 
4 Røe, Per Gunnar.
Urbanisering av forstedene. Frokostseminar; 2018-09-05 - 2018-09-05
UiO Untitled
 
5 Røe, Per Gunnar; Sæther, Bjørnar.
Shared Mobility in a Reurbanized and Gentrified Context: How Does the Demographic and Cultural Changes in Today's Cities Influence the Potential for Innovation?. Workshop Shared Mobility; 2018-01-29 - 2018-01-30
UiO Untitled
 
2017
6 Andersen, Bengt; Røe, Per Gunnar.
Arkitektur og sosial ulikhet i Oslos vannkant. I: Oslo - ulikhetenes by. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202521615. s. 325-337
HIOA UiO Untitled
 
7 Andersen, Bengt; Røe, Per Gunnar.
Arkitekturpolitikk for sosialt bærekraftig byutvikling. I: En smartere stat. Veier til bedre politikk og styring. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02707-4. s. 89-104
HIOA UiO Untitled
 
8 Andersen, Bengt; Røe, Per Gunnar.
The social context and politics of large scale urban architecture: Investigating the design of Barcode, Oslo. European Urban and Regional Studies 2017 ;Volum 24.(3) s. 304-317
OSLOMET UiO Untitled
 
9 Askim, Jostein; Kolltveit, Kristoffer; Røe, Per Gunnar.
En smartere stat. Veier til bedre politikk og styring. Universitetsforlaget 2017 (ISBN 978-82-15-02707-4) 203 s.
HIOA UiO Untitled
 
10 Askim, Jostein; Kolltveit, Kristoffer; Røe, Per Gunnar.
Veier til bedre politikk og styring. I: En smartere stat. Veier til bedre politikk og styring. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02707-4. s. 9-30
HIOA UiO Untitled
 
11 Harboe, Lisbet; Røe, Per Gunnar; Bergsli, Heidi; Hanssen, Gro Sandkjær; Skjulhaug, Marianne.
Vi trenger en offentlig og nyansert byutviklingsdebatt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017 s. 23-23
AHO HIOA UiO Untitled
 
12 Røe, Per Gunnar.
Ideology, Planning and Meaning In Suburbia: Investigating The Case of Row House Areas. I: Old Europe, New Suburbanization? Governance, Land and Infrastructure in European Suburbanization. University of Toronto Press 2017 ISBN 978-1-4426-2601-0. s. 85-109
UiO Untitled
 
13 Røe, Per Gunnar.
Urbanization of Suburbia. The Politics and Planning of Greater Oslo. Research Seminar; 2017-10-18 - 2017-10-18
UiO Untitled
 
14 Røe, Per Gunnar.
Urbanization of Suburbia. The Politics and Planning of Greater Oslo.. The “After Suburbia?” conference; 2017-10-19 - 2017-10-21
UiO Untitled
 
15 Røe, Per Gunnar; Andersen, Bengt.
Arkitekturpolitikk for en sosial byutvikling. Workshop om bolig- og byforskning; 2017-01-26 - 2017-01-26
HIOA UiO Untitled
 
16 Røe, Per Gunnar; Andersen, Bengt.
Socially Splintering Smartness: Investigating Oslo’s smart city strategy. Association of American Geographers Annual Meeting; 2017-04-05 - 2017-04-09
OSLOMET UiO Untitled
 
17 Seifert, Isabel; Millstein, Marianne; Røe, Per Gunnar.
Cities smarten up and go green. EOS 2017 ;Volum 98.(5) s. 10-10
HIOA NIVA UiO Untitled
 
18 Sørvoll, Jardar; Røe, Per Gunnar; Astrup, Kim.
Bedre byer for alle -- har vi riktig fagkunnskap og virkemidler?. Samling i Husbankens Storbynettverk; 2017-03-16
HIOA UiO Untitled
 
2016
19 Røe, Per Gunnar.
Smart suburbanism - conditions for developing sustainable suburban microcities. PEER-meeting; 2016-06-17 - 2016-06-17
UiO Untitled
 
20 Røe, Per Gunnar.
Smart suburbanism - conditions for developing sustainable suburban minicities. Lecture at ETH Zurich, Narional university of Singapore; 2016-07-05 - 2016-07-05
UiO Untitled
 
21 Røe, Per Gunnar.
The suburbanisation challenge and suburbanisms of Oslo. Seminar; 2016-07-27 - 2016-07-27
UiO Untitled
 
22 Røe, Per Gunnar.
Urbanization of suburbia - the politics and planning of greater Oslo. Future Oslo - building a city that respects itself; 2016-05-13 - 2016-05-13
UiO Untitled
 
23 Røe, Per Gunnar; Andersen, Bengt.
The Politics of architecture - designing for the urban public realm. AAG Annual Meeting; 2016-03-29 - 2016-04-02
OSLOMET UiO Untitled
 
24 Røe, Per Gunnar; Granerud, Kaare Martin.
Byutvikling. Finansavisen [Avis] 2016-04-28
UiO Untitled
 
25 Røe, Per Gunnar; Nickelsen, Trine.
Utvikler smarte mikrobyer. Apollon [Fagblad] 2016-04-01
UiO Untitled
 
2015
26 Andersen, Bengt; Røe, Per Gunnar; Sæter, Oddrun Kristine.
Trust and distrust in Oslo. Examining the relationship between the ideals of urban policy and the (re)actions of citizens. I: Social Transformation in Scandinavian Cities. Nordic Perspectives on Urban Marginalisation and Social Sustainability. Nordic Academic Press 2015 ISBN 978-91-87675-73-7. s. 107-123
OSLOMET UiO Untitled
 
27 Hanssen, Gro Sandkjær; Hofstad, Hege; Saglie, Inger-Lise; Næss, Petter; Røe, Per Gunnar.
Hvorfor studere den kompakte byen?. I: Kompakt byutvikling. Muligheter og utfordringer. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02421-9. s. 13-25
OSLOMET UiO NMBU Untitled
 
28 Mels, Tom; Røe, Per Gunnar; Dale, Britt Engan.
Rørtveit, Hilde Nymoen: "Genialt planlagt?" Drabantbyen som hjem i spennet mellom boligfaglige idealer og levde landskap. Doktoravhandlinger ved NTNU 2015:54.. Norsk Geografisk Tidsskrift 2015 ;Volum 69.(5) s. 310-311
NTNU UiO Untitled
 
29 Reichborn-Kjennerud, Kristin; Røe, Per Gunnar.
Skal vi ikke ha boliger til overkommelige priser for sykepleiere og lærere? Oslo kan lære av London og Manhattan. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2015
OSLOMET UiO Untitled
 
30 Røe, Per Gunnar.
Iscenesettelser av den kompakte byen - som visuell representasjon, arkitektur og salgsobjekt. I: Kompakt byutvikling. Muligheter og utfordringer. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02421-9. s. 48-57
UiO Untitled
 
31 Røe, Per Gunnar.
The Construction of a Suburb: Ideology, Architecture and Everyday Culture in Skjettenbyen. Built Environment 2015 ;Volum 41.(4) s. 538-549
UiO Untitled
 
32 Røe, Per Gunnar; Sæter, Oddrun Kristine.
Med kroppsminner som flyttefølge mellom steder. I: Med sans for sted. Nyere teorier. Fagbokforlaget 2015 ISBN 9788245017779. s. 149-161
OSLOMET UiO Untitled
 
2014
33 Røe, Per Gunnar.
Analysing place and place-making: Urbanization in Suburban Oslo. International Journal of Urban and Regional Research 2014 ;Volum 38.(2) s. 498-515
UiO Untitled
 
34 Røe, Per Gunnar; Andersen, Bengt.
The Social Context and Politics of Large Scale Urban Architecture - investigating the case of Barcode, Oslo. 2014 Annual Meeting, THE ASSOCIATION OF AMERICAN GEOGRAPHERS; 2014-04-08 - 2014-04-12
OSLOMET UiO Untitled
 
2013
35 Røe, Per Gunnar; Vestby, Guri-Mette.
Sosiokulturelle stedsanalyser: teorigrunnlag og metodologi. I: Å finne sted. Metodologiske perspektiver i stedsanalyser. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0096-5. s. 43-61
OSLOMET UiO Untitled
 
36 Sæter, Oddrun Kristine; Røe, Per Gunnar; Andersen, Bengt.
Neigbourhood and neigbours matter. Internasjonal konferanse; 2013-08-28 - 2013-08-31
OSLOMET UiO Untitled
 
2012
37 Klausen, Jan Erling; Røe, Per Gunnar.
Governance and change on the urban fringe - special issue of Urban Research & Practice. Urban Research and Practice 2012 ;Volum 5.(1) s. 1-5
OSLOMET UiO Untitled
 
38 Luccarelli, Mark; Røe, Per Gunnar.
Green Oslo : visions, planning and discourse. Ashgate 2012 (ISBN 978-1-4094-3896-0) 293 s.
UiO Untitled
 
39 Røe, Per Gunnar.
Green suburbanisms: differentiating the greenness of suburbs. I: Green Oslo : visions, planning and discourse. Ashgate 2012 ISBN 978-1-4094-3896-0. s. 159-176
UiO Untitled
 
40 Røe, Per Gunnar; Luccarelli, Mark.
Introduction: Nature, Urbanism and Liveability. I: Green Oslo : visions, planning and discourse. Ashgate 2012 ISBN 978-1-4094-3896-0. s. 1-24
UiO Untitled
 
2011
41 Røe, Per Gunnar.
Sandvika - by eller suburbant ikke-sted. Fremtid for fortiden 2011 (2/3) s. 102-109
UiO Untitled
 
42 Røe, Per Gunnar; Saglie, Inger-Lise.
Minicities in suburbia - A model for urban sustainability?. FORMakademisk 2011 ;Volum 4.(2) s. 38-58
UiO NMBU Untitled
 
2010
43 Røe, Per Gunnar.
Hvordan forstå et sted? Om en sosiokulturell stedsanalyse. I: Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning. Universitetsforlaget 2010 ISBN 9788215014920. s. 303-320
UiO Untitled
 
2009
44 Røe, Per Gunnar.
Forstaden som sted. I: Mennesker og steder i samspill : festskrift til Britt Dale. Tapir Akademisk Forlag 2009 ISBN 978-82-519-2445-0. s. 43-60
UiO Untitled
 
45 Røe, Per Gunnar.
Hva går sosiokulturelle stedsanalyser ut på, og hvordan kan de bli brukt i byutvikling?. Sosiokulturelle stedsanalyser - kan de forbedre byplanleggingen?; 2009-03-10 - 2009-03-10
UiO Untitled
 
46 Røe, Per Gunnar.
Sosiokulturelle stedsanalyser - et mulig verktøy i stedsutvikling og jakten på identitet?. Stedet som omdømmebygger; 2009-09-09 - 2009-09-09
UiO Untitled
 
47 Røe, Per Gunnar.
The construction of a suburb: Ideology, planning and identification in “Skjettenbyen”. The Diverse Suburb: History, politics and prospects; 2009-10-22 - 2009-10-24
UiO Untitled
 
2008
48 Røe, Per Gunnar.
Constructing places – a planning methodology for the analysis places as socio-cultural constructions. Learning Cities in a Knowledge Based Society; 2008-10-09 - 2008-10-11
UiO Untitled
 
49 Røe, Per Gunnar; Olaussen, Håkon.
"Utopia". NRK [Radio] 2008-01-24
UiO Untitled
 
2007
50 Brattbakk, Ingar; Ruud, Marit Ekne; Røe, Per Gunnar; Vestby, Guri Mette.
Sosiokulturelle stedsanalyser - veileder. Oslo: Akershus fylkeskommune 2007 47 s.
OSLOMET UiO Untitled
 
    Vis neste liste