Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 108 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Røe, Per Gunnar.
Include - A centre for socially inclusive solutions through co-creation with stakeholders. Sustainable Development Goals Conference; 2020-02-06 - 2020-02-06
UiO Untitled
 
2 Røe, Per Gunnar.
Sosiale implikasjoner av regional plan for Oslo og Akershus (eller av post-suburban planlegging). Nasjonal masterklasse; 2020-02-26 - 2020-02-26
UiO Untitled
 
3 Winther, Tanja; Jackson Inderberg, Tor Håkon; Røe, Per Gunnar; Westskog, Hege; Smørdal, Ole.
Dialogmøte med OED om Include. Dialogmøte; 2020-01-08 - 2020-01-08
CICERO FNI UiO Untitled
 
4 Winther, Tanja; Westskog, Hege; Jackson Inderberg, Tor Håkon; Røe, Per Gunnar; Smørdal, Ole.
Møte med 22 brukerpartnere Include. Fellesmøte Include; 2020-05-19 - 2020-05-19
CICERO NMBU UiO Untitled
 
2019
5 Böcker, Lars; Røe, Per Gunnar.
Post-suburbanization in Oslo, Norway, and its implications for sustainable mobility. Nordic Geographers Meeting; 2019-06-17 - 2019-06-19
UiO Untitled
 
6 Pirotee, Samrand.
Fra soveby til regionby: En studie av regionnivåets innvirkning på planstrategier og styringsprosesser i Lillestrøm. Oslo: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo 2019 128 s.
TØI UiO Untitled
 
7 Potthoff, Kerstin; Fløysand, Arnt; García-Godos, Jemima; Røe, Per Gunnar; Turner, Catriona.
Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, Vol. 73, No. 3, July 2019. Taylor & Francis 2019 ;Volum 73.57 s. Norsk Geografisk Tidsskrift(3)
UiB UiO Untitled
 
8 Røe, Per Gunnar.
En identitetsskapende og inkluderende byutvikling (i en forstadskommune). Bærumskonferansen; 2019-01-08 - 2019-01-08
UiO Untitled
 
9 Røe, Per Gunnar.
Energy Spaces and Flows. Workshop med brukerpartnere i Include-senteret; 2019-11-28 - 2019-11-28
UiO Untitled
 
10 Røe, Per Gunnar.
Er den nye areal- og transportplanleggingen sosialt bærekraftig?. North West-konferansen; 2019-04-25 - 2019-04-27
UiO Untitled
 
11 Røe, Per Gunnar.
Multifunksjonelle og bærekraftige regionbyer - nye forståelser?. Workshop med brukerpartnere i prosjektet Smart Mobility Suburbs; 2019-12-05 - 2019-12-05
UiO Untitled
 
12 Røe, Per Gunnar.
Planlagte bysamfunn – fra sosiale utopier til markedspragmatisme. I: Bysamfunn. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03005-0. s. 206-224
UiO Untitled
 
13 Røe, Per Gunnar.
Postsuburbanismens sosiale implikasjoner - den sosiale transformasjonens politikk i Stor-Oslo. Periferier - Vinterseminar i samfunnsgeografi 2019; 2019-03-14 - 2019-03-15
UiO Untitled
 
14 Røe, Per Gunnar.
Smart Mobility Suburbs - et tverrfaglig forskningsprosjekt finansiert av EnergiX-programmet til Norges forskningsråd. Arendalsuka: "Byutvikling - hvor tett og høyt vil vi ha det?"; 2019-08-14 - 2019-08-14
UiO Untitled
 
15 Røe, Per Gunnar; Gever, Ryan.
Post-suburban visions of urbanism. Nordic Geographical Meeting; 2019-06-16 - 2019-06-19
UiO Untitled
 
16 Ueland Seehusen, Nina.
Bærum - Den grønne bygda i utvikling. En kvalitativ studie av Bærum kommunes arealplanlegging og private aktørers påvirkning. Oslo: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo 2019 134 s.
UiO Untitled
 
2018
17 Gunnes, Jarle.
Ski - en regionby i vekst: En studie av kommunens styringsrolle i en tid preget av krav, påvirkning og vekst.. Oslo: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo 2018 128 s.
OSLOMET UiO Untitled
 
18 Hoen, Bera.
Dyre forstadsbyer - en studie av boligpriser, boligtyper og boligstørrelser i Osloområdets regionbyer.. Oslo: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo 2018 161 s.
OSLOMET UiO Untitled
 
19 Potthoff, Kerstin; Holand, Ivar Svare; Røe, Per Gunnar; Turner, Catriona.
Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, Vol. 72, No. 5, December 2018. Taylor & Francis 2018 ;Volum 72.Norsk Geografisk Tidsskrift(5)
NORD UiB UiO Untitled
 
20 Potthoff, Kerstin; Røe, Per Gunnar; Fløysand, Arnt; Turner, Catriona.
Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, Vol. 72, No. 4, September 2018. Taylor & Francis 2018 ;Volum 72.Norsk Geografisk Tidsskrift(4)
UiB UiO Untitled
 
21 Potthoff, Kerstin; Røe, Per Gunnar; Turner, Catriona.
Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, Vol. 72, No. 3, July 2018. Taylor & Francis 2018 ;Volum 72.Norsk Geografisk Tidsskrift(3)
UiB UiO Untitled
 
22 Røe, Per Gunnar.
Postsuburban social repercussions and the politics of social transformation in Greater Oslo. Spaces & Flows Research Network 2018 Conference; 2018-10-25 - 2018-10-25
UiO Untitled
 
23 Røe, Per Gunnar.
Urbanisering av forstedene. Frokostseminar; 2018-09-05 - 2018-09-05
UiO Untitled
 
24 Røe, Per Gunnar; Sæther, Bjørnar.
Shared Mobility in a Reurbanized and Gentrified Context: How Does the Demographic and Cultural Changes in Today's Cities Influence the Potential for Innovation?. Workshop Shared Mobility; 2018-01-29 - 2018-01-30
UiO Untitled
 
2017
25 Andersen, Bengt; Røe, Per Gunnar.
Arkitektur og sosial ulikhet i Oslos vannkant. I: Oslo - ulikhetenes by. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202521615. s. 325-337
HIOA UiO Untitled
 
26 Andersen, Bengt; Røe, Per Gunnar.
Arkitekturpolitikk for sosialt bærekraftig byutvikling. I: En smartere stat. Veier til bedre politikk og styring. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02707-4. s. 89-104
HIOA UiO Untitled
 
27 Andersen, Bengt; Røe, Per Gunnar.
The social context and politics of large scale urban architecture: Investigating the design of Barcode, Oslo. European Urban and Regional Studies 2017 ;Volum 24.(3) s. 304-317
OSLOMET UiO Untitled
 
28 Askim, Jostein; Kolltveit, Kristoffer; Røe, Per Gunnar.
En smartere stat. Veier til bedre politikk og styring. Universitetsforlaget 2017 (ISBN 978-82-15-02707-4) 203 s.
HIOA UiO Untitled
 
29 Askim, Jostein; Kolltveit, Kristoffer; Røe, Per Gunnar.
Veier til bedre politikk og styring. I: En smartere stat. Veier til bedre politikk og styring. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02707-4. s. 9-30
HIOA UiO Untitled
 
30 Harboe, Lisbet; Røe, Per Gunnar; Bergsli, Heidi; Hanssen, Gro Sandkjær; Skjulhaug, Marianne.
Vi trenger en offentlig og nyansert byutviklingsdebatt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017 s. 23-23
AHO OSLOMET UiO Untitled
 
31 Røe, Per Gunnar.
Ideology, Planning and Meaning In Suburbia: Investigating The Case of Row House Areas. I: Old Europe, New Suburbanization? Governance, Land and Infrastructure in European Suburbanization. University of Toronto Press 2017 ISBN 978-1-4426-2601-0. s. 85-109
UiO Untitled
 
32 Røe, Per Gunnar.
Urbanization of Suburbia. The Politics and Planning of Greater Oslo. Research Seminar; 2017-10-18 - 2017-10-18
UiO Untitled
 
33 Røe, Per Gunnar.
Urbanization of Suburbia. The Politics and Planning of Greater Oslo.. The “After Suburbia?” conference; 2017-10-19 - 2017-10-21
UiO Untitled
 
34 Røe, Per Gunnar; Andersen, Bengt.
Arkitekturpolitikk for en sosial byutvikling. Workshop om bolig- og byforskning; 2017-01-26 - 2017-01-26
HIOA UiO Untitled
 
35 Røe, Per Gunnar; Andersen, Bengt.
Socially Splintering Smartness: Investigating Oslo’s smart city strategy. Association of American Geographers Annual Meeting; 2017-04-05 - 2017-04-09
OSLOMET UiO Untitled
 
36 Seifert, Isabel; Millstein, Marianne; Røe, Per Gunnar.
Cities smarten up and go green. EOS 2017 ;Volum 98.(5) s. 10-10
OSLOMET NIVA UiO Untitled
 
37 Sørvoll, Jardar; Røe, Per Gunnar; Astrup, Kim.
Bedre byer for alle -- har vi riktig fagkunnskap og virkemidler?. Samling i Husbankens Storbynettverk; 2017-03-16
HIOA UiO Untitled
 
2016
38 Røe, Per Gunnar.
Smart suburbanism - conditions for developing sustainable suburban microcities. PEER-meeting; 2016-06-17 - 2016-06-17
UiO Untitled
 
39 Røe, Per Gunnar.
Smart suburbanism - conditions for developing sustainable suburban minicities. Lecture at ETH Zurich, Narional university of Singapore; 2016-07-05 - 2016-07-05
UiO Untitled
 
40 Røe, Per Gunnar.
The suburbanisation challenge and suburbanisms of Oslo. Seminar; 2016-07-27 - 2016-07-27
UiO Untitled
 
41 Røe, Per Gunnar.
Urbanization of suburbia - the politics and planning of greater Oslo. Future Oslo - building a city that respects itself; 2016-05-13 - 2016-05-13
UiO Untitled
 
42 Røe, Per Gunnar; Andersen, Bengt.
The Politics of architecture - designing for the urban public realm. AAG Annual Meeting; 2016-03-29 - 2016-04-02
OSLOMET UiO Untitled
 
43 Røe, Per Gunnar; Granerud, Kaare Martin.
Byutvikling. Finansavisen [Avis] 2016-04-28
UiO Untitled
 
44 Røe, Per Gunnar; Nickelsen, Trine.
Utvikler smarte mikrobyer. Apollon [Fagblad] 2016-04-01
UiO Untitled
 
2015
45 Andersen, Bengt; Røe, Per Gunnar; Sæter, Oddrun Kristine.
Trust and distrust in Oslo. Examining the relationship between the ideals of urban policy and the (re)actions of citizens. I: Social Transformation in Scandinavian Cities. Nordic Perspectives on Urban Marginalisation and Social Sustainability. Nordic Academic Press 2015 ISBN 978-91-87675-73-7. s. 107-123
OSLOMET UiO Untitled
 
46 Hanssen, Gro Sandkjær; Hofstad, Hege; Saglie, Inger-Lise; Næss, Petter; Røe, Per Gunnar.
Hvorfor studere den kompakte byen?. I: Kompakt byutvikling. Muligheter og utfordringer. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02421-9. s. 13-25
OSLOMET UiO NMBU Untitled
 
47 Mels, Tom; Røe, Per Gunnar; Dale, Britt Engan.
Rørtveit, Hilde Nymoen: "Genialt planlagt?" Drabantbyen som hjem i spennet mellom boligfaglige idealer og levde landskap. Doktoravhandlinger ved NTNU 2015:54.. Norsk Geografisk Tidsskrift 2015 ;Volum 69.(5) s. 310-311
NTNU UiO Untitled
 
48 Reichborn-Kjennerud, Kristin; Røe, Per Gunnar.
Skal vi ikke ha boliger til overkommelige priser for sykepleiere og lærere? Oslo kan lære av London og Manhattan. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2015
OSLOMET UiO Untitled
 
49 Røe, Per Gunnar.
Iscenesettelser av den kompakte byen - som visuell representasjon, arkitektur og salgsobjekt. I: Kompakt byutvikling. Muligheter og utfordringer. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02421-9. s. 48-57
UiO Untitled
 
50 Røe, Per Gunnar.
The Construction of a Suburb: Ideology, Architecture and Everyday Culture in Skjettenbyen. Built Environment 2015 ;Volum 41.(4) s. 538-549
UiO Untitled
 
    Vis neste liste