Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 174 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2019
1 Klette, Kirsti; Blikstad-Balas, Marte; Roe, Astrid.
LISA Nordic Study: Analyzing teaching quality by combining observational and survey data. QUINT Conference; 2019-06-18 - 2019-06-20
UiO Untitled
 
2 Klette, Kirsti; Blikstad-Balas, Marte; Roe, Astrid.
Observation manuals as lenses into classroom teaching and learning – towards a common language when studying classroom instruction?. Earli 2019; 2019-08-12 - 2019-08-15
UiO Untitled
 
3 Klette, Kirsti; Roe, Astrid.
Conceptualization and level of analyses matter: Using the PLATO manual when analyzing teaching quality. QUINT Conference; 2019-06-18 - 2019-06-20
UiO Untitled
 
2018
4 Blikstad-Balas, Marte; Roe, Astrid; Klette, Kirsti.
Opportunities to Write: An Exploration of Student Writing During Language Arts Lessons in Norwegian Lower Secondary Classrooms.. Written Communication 2018 ;Volum 35.(2) s. 119-154
UiO Untitled
 
5 Gunnulfsen, Ann Elisabeth; Roe, Astrid.
How do teachers use national test results? Exploring testing policies, teacher practice and principals’ facilitation. NERA; 2018-03-08 - 2018-03-10
UiO Untitled
 
6 Gunnulfsen, Ann Elisabeth; Roe, Astrid.
Investigating teachers’ and school principals’ enactments of national testing policies: A Norwegian study. Journal of Educational Administration 2018 ;Volum 56.(3) s. 332-349
UiO Untitled
 
7 Jensen, Linn Victoria Mørck; Roe, Astrid; Blikstad-Balas, Marte.
Hvor ble det av sjangrene?. Norsklæreren 2018 (1) s. 18-23
UiO Untitled
 
8 Klette, Kirsti; Blikstad-Balas, Marte; Luoto, Jennifer Maria; Tanner, Marie; Tengberg, Michael; Slotte, Anna; Roe, Astrid; Sahlström, Fritjof.
Justice through participation: student engagement in Nordic classrooms. Education Inquiry 2018 ;Volum 9.(1) s. 57-77
UiO Untitled
 
9 Magnusson, Camilla Gudmundsdatter; Roe, Astrid; Blikstad-Balas, Marte.
To What Extent and How Are Reading Comprehension Strategies Part of Language Arts Instruction? A Study of Lower Secondary Classrooms. Reading Research Quarterly 2018
UiO Untitled
 
10 Roe, Astrid; Ryen, Jostein Andresen; Weyergang, Cecilie.
God leseopplæring med nasjonale prøver. Om elevers leseutfordringer I et mangfold av tekster. Universitetsforlaget 2018 (ISBN 978-82-15-02905-4) 206 s.
UiO Untitled
 
11 Tengberg, Michael; Roe, Astrid; Skar, Gustaf Bernhard Uno.
Interrater reliability of constructed response items in standardized tests of reading. Nordic Studies in Education 2018 ;Volum 38.(2) s. 118-137
NTNU UiO Untitled
 
2017
12 Blikstad-Balas, Marte; Klette, Kirsti; Roe, Astrid.
Student surveys as measures of instructional quality. EARLI; 2017-08-27 - 2017-09-02
UiO Untitled
 
13 Blikstad-Balas, Marte; Klette, Kirsti; Roe, Astrid.
What opportunities do students have to engage in writing during their language arts lessons?. EARLI; 2017-08-27 - 2017-09-02
UiO Untitled
 
14 Blikstad-Balas, Marte; Roe, Astrid.
Hvor ofte får elevene anledning til å skrive i norsktimene på ungdomskolen – og hva skriver de?. Skriv!Les!; 2017-05-09 - 2017-05-11
UiO Untitled
 
15 Klette, Kirsti; Blikstad-Balas, Marte; Roe, Astrid.
Linking instruction and student achievement : research design for a new generation of classroom studies. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge 2017 ;Volum 11.(3) s. 19-
UiO Untitled
 
16 Klette, Kirsti; Blikstad-Balas, Marte; Roe, Astrid.
Using classroom videos and student surveys to measure teaching practice. EARLI; 2017-08-27 - 2017-09-02
UiO Untitled
 
17 Klette, Kirsti; Roe, Astrid.
Interplay of Texts in Different Modalities. Nordic Journal of Literacy Research 2017 ;Volum 3. s. 6-11
UiO Untitled
 
18 Roe, Astrid.
Ny forskning fra klasserommet - implikasjoner for ledelse. Presentasjon av LISA-prosjektet og noen foreløpige resultater. Skolelederdagen 13.10.201; 2017-10-13 - 2017-10-13
UiO Untitled
 
19 Roe, Astrid; Jensen, Ragnhild Engdal.
Hva kjennetegner de svakeste elevenes lesekompetanse, lesevaner og strategikunnskap når de går ut av grunnskolen?. Nordic Journal of Literacy Research 2017 ;Volum 3.(2)
UiO Untitled
 
20 Roe, Astrid; Klette, Kirsti; Blikstad-Balas, Marte.
Assessment of Instructional Quality Across Cultures, Quantitative and Qualitative Studies. New Approaches and Findings: Using classroom videos and student surveys to measuring teaching quality. AEA – Europe Conference 2017; 2017-11-09 - 2017-11-11
UiO Untitled
 
21 Roe, Astrid; Tengberg, Michael.
Utvärdering av Läslyftet Delrapport 3: 14 nya moduler. Umeå, Sweden: Umeå Centre for Evaluation Research 2017 (ISBN 978-91-7601-775-3) 83 s.
UiO Untitled
 
2016
22 Bakken, Jonas; Andersson-Bakken, Emilia Ingegerd; Klette, Kirsti; Roe, Astrid.
Students Contributions in Whole-Class Teaching. ECER; 2016-08-23 - 2016-08-26
OSLOMET UiO Untitled
 
23 Roe, Astrid.
Kvalitative og kvantitative studier av leseopplæring og lesekompetanse. Forelesninger; 2016-09-23 - 2016-09-23
UiO Untitled
 
24 Roe, Astrid.
Lesing og skriving på ungdomstrinnet: et forskningsperspektiv Lesing og skriving på ungdomstrinnet: et forskningsperspektiv. Nettverk for kompetansemiljøer, Ungdomstrinn i utvikling; 2016-03-29 - 2016-03-30
UiO Untitled
 
25 Roe, Astrid; Hertzberg, Frøydis.
Fra FoU-arbeid til vitenskapelig publisering. Et case knyttet til feltet Skriving i fagene.. NOLES-konferanse; 2016-02-01 - 2016-02-02
UiO Untitled
 
26 Roe, Astrid; Tengberg, Michael.
Utvärdering av Läslyftet Delrapport 1: De första 13 modulerna. Umeå University, Sweden: Umeå Centre for Evaluation Research, Umeå University 2016 (ISBN 978-91-7601-563-6) 64 s.
UiO Untitled
 
27 Tengberg, Michael; Roe, Astrid; Skar, Gustaf Bernhard Uno.
Interrater Reliability of Constructed Response Items in Standardized Tests of Reading. ECER 2016; 2016-08-22 - 2016-08-26
NTNU UiO Untitled
 
2015
28 Blikstad-Balas, Marte; Klette, Kirsti; Roe, Astrid.
Å koble elevprestasjoner og undervisning. Bedre Skole 2015 ;Volum 1.(1) s. 65-67
UiO Untitled
 
29 Hertzberg, Frøydis; Roe, Astrid.
Writing in the content areas: a Norwegian case study. Reading and writing 2015 ;Volum 29.(3) s. 555-576
UiO Untitled
 
30 Klette, Kirsti; Bergem, Ole Kristian; Roe, Astrid.
Teaching and Learning in Lower Secondary Schools in the Era of PISA and TIMSS. Springer Publishing Company 2015 (ISBN 978-3-319-17301-6) 195 s.
UiO Untitled
 
31 Roe, Astrid.
Students’ Perspectives on Reading Instruction and Reading Engagement. I: Teaching and Learning in Lower Secondary Schools in the Era of PISA and TIMSS. Springer Publishing Company 2015 ISBN 978-3-319-17301-6. s. 85-97
UiO Untitled
 
2014
32 Hvistendahl, Rita Elisabeth; Roe, Astrid.
Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen. Novus Forlag 2014 (ISBN 978-82-7099-784-8) 471 s.
UiO Untitled
 
33 Hvistendahl, Rita Elisabeth; Roe, Astrid.
Frøydis Hertzberg - alle tiders norskdidaktiker. I: Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen. Novus Forlag 2014 ISBN 978-82-7099-784-8. s. 9-22
UiO Untitled
 
34 Roe, Astrid; Helstad, Kristin.
Den andre skriveopplæringen i Norge - om prosesskriving og skriving i og på tvers av fag. I: Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen. Novus Forlag 2014 ISBN 978-82-7099-784-8. s. 171-193
UiO Untitled
 
2013
35 Roe, Astrid.
Gutters leseresultater i nasjonale og internasjonale undersøkelser. Gutter og lesing; 2013-05-06 - 2013-05-07
UiO Untitled
 
36 Roe, Astrid.
Lesing. I: Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02323-6. s. 237-260
UiO Untitled
 
37 Roe, Astrid.
Norske gutters resultater på nasjonale og internasjonale leseprøver. I: Gutter og lesing. Fagbokforlaget 2013 ISBN 978-82-450-1432-7. s. 13-33
UiO Untitled
 
38 Roe, Astrid; Kjærnsli, Marit.
Resultater fra skolespørreskjemaet. I: Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02323-6. s. 237-259
UiO Untitled
 
2012
39 Olsen, Rolf Vegar; Hopfenbeck, Therese N.; Lillejord, Sølvi; Roe, Astrid.
Elevenes læringssituasjon etter innføringen av ny reform. Synteserapport fra evalueringen av Kunnskapsløftet. Oslo: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo 2012 (ISBN 978-82-90904-98-7) ;Volum 2012.30 s. Acta Didactica Oslo(1)
UiO Untitled
 
40 Frønes, Tove Stjern; Roe, Astrid; Vagle, Wenche.
Nasjonale prøver i lesing - utvikling, resultater og bruk. I: Kvalitet i norsk skole: Internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning. Universitetsforlaget 2012 ISBN 978-82-15-02004-4. s. 135-153
UiO Untitled
 
41 Roe, Astrid.
Jenter og gutters utfordringer som lesere. Hva forteller PISA og nasjonale prøver?. Nasjonal konferanse om lesing; 2012-03-26 - 2012-03-27
UiO Untitled
 
42 Roe, Astrid.
Nasjonale prøver i lesing. Høyres skolekonferanse; 2012-10-29 - 2012-10-29
UiO Untitled
 
43 Roe, Astrid.
Students' online reading activities in a gender perspective. Northern Lights on PISA 2009; 2012-01-22 - 2012-01-24
UiO Untitled
 
44 Roe, Astrid.
To read or not to read - gender differences in reading. Improving Skills. Evidence from secondary analyses of international surveys; 2012-11-15 - 2012-11-16
UiO Untitled
 
45 Roe, Astrid.
Ungdom og lesing - hva forteller nasjonale og internasjonale leseprøver?. I: Den andre leseopplæringa. Utvikling av lesekompetanse hos barn og unge. Universitetsforlaget 2012 ISBN 9788215020488. s. 103-131
UiO Untitled
 
46 Roe, Astrid; Taube, Karin.
"To read or not to read - that is the question" Reading engagement and reading habits in a gender perspective. I: Northern Lights on PISA 2009 - focus on reading. Nordisk ministerråd 2012 ISBN 978-92-893-2304-8. s. 45-74
UiO Untitled
 
47 Roe, Astrid; Vagle, Wenche.
Kjønnsforskjeller i lesing - et dybdedykk i resultatene fra nasjonale prøver på åttende trinn fra 2007 til 2011. Norsk pedagogisk tidsskrift 2012 (6) s. 425-440
UiO Untitled
 
2011
48 Hvistendahl, Rita Elisabeth; Roe, Astrid.
Lesing på andrespråket - hva forteller PISA 2009?. Skriv! Les! Nordisk forskerkonferanse om skriving og lesing; 2011-05-30 - 2011-06-01
UiO Untitled
 
49 Hvistendahl, Rita Elisabeth; Roe, Astrid.
Scandinavian Minority Studnets' Literacy Achievement in PISA 2009. International Symposium on Bilingualism 8 ISB8; 2011-06-15 - 2011-06-18
UiO Untitled
 
50 Roe, Astrid.
Lesing - en grunnleggende ferdighet. Temadage for læsevejledere; 2011-04-13 - 2011-04-13
UiO Untitled
 
    Vis neste liste