Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 103 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Leine, Jan Erlend; Lie, Einar; Thorsen, Dag Einar.
Intervju om Marshallplanen og økonomisk gjenreisning etter kriser og konflikter.. NRK P2, Ekko [Radio] 2020-03-31
USN BI Untitled
 
2019
2 Ihlen, Øyvind; Lie, Einar.
Debatt om lederlønn i egalitære mediesamfunn: Topos for virksomhetsretorikk. Rhetorica Scandinavica 2019 ;Volum 77. s. 68-89
UiO Untitled
 
2018
3 Lie, Einar.
Learning by Failing: The Origins of the Norwegian Oil Fund. Scandinavian Journal of History 2018 ;Volum 43.(2) s. 284-299
UiO Untitled
 
4 Lie, Einar.
Losing autonomy: the Norwegian central bank during the Second World War. The Economic History Review 2018
UiO Untitled
 
5 Lie, Einar; Claes, Dag Harald.
The Countershock in Norwegian Oil History. I: Counter-Shock: The Oil Counter-Revolution of the 1980s. I.B. Tauris 2018 ISBN 978-1788313339. s. 199-227
UiO Untitled
 
6 Lie, Einar; Ihlen, Øyvind.
Debatt om lederlønn i egalitære mediesamfunn Topikk for virksomhetsretorikk. Rhetorica Scandinavica 2018 ;Volum 77. s. 68-89
UiO Untitled
 
7 Lie, Einar; Søbye, Espen.
Striden om Statistisk sentralbyrå i lys av forskningens og statistikkens uavhengighet. Nytt Norsk Tidsskrift 2018 ;Volum 35.(2) s. 105-120
UiO Untitled
 
2017
8 Lie, Einar.
Forliksfaren. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017
UiO Untitled
 
9 Lie, Einar.
Oljehistorien gjentar seg aldri. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017
UiO Untitled
 
10 Lie, Einar.
Samling mot sentrum. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017
UiO Untitled
 
11 Lie, Einar.
Senterpartikoden. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017
UiO Untitled
 
12 Lie, Einar.
Ørnen har landet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017
UiO Untitled
 
13 Lie, Einar; Kobberrød, Jan Thomas; Thomassen, Eivind.
Kort kommentar til Mestads og Grønlies innlegg. Historisk Tidsskrift (Norge) 2017 ;Volum 96.(3) s. 348-352
BI USN UiO Untitled
 
2016
14 Lie, Einar.
Context and Contingency: Explaining State Ownership in Norway. Enterprise & Society 2016 ;Volum 17.(4) s. 904-930
UiO Untitled
 
15 Lie, Einar.
Willochs Waterloo?. I: Entreprenørskap i næringsliv og politikk. Festskrift til Even Lange. Novus Forlag 2016 ISBN 978-82-7099-854-8. s. 245-260
UiO Untitled
 
16 Lie, Einar; Kobberrød, Jan Thomas; Thomassen, Eivind; Rongved, Gjermund Forfang.
Norges Bank 1816-2016. Fagbokforlaget 2016 (ISBN 978-82-450-1929-2) 541 s.
USN UiO Untitled
 
17 Lie, Einar; Thomassen, Eivind.
A Norwegian fixation: Explaining cheap money in Norway, 1945–1986. Scandinavian Economic History Review 2016 ;Volum 64.(2) s. 160-174
UiO Untitled
 
18 Sogner, Knut; Lie, Einar; Aven, Håvard Brede.
Entreprenørskap i næringsliv og politikk. Festskrift til Even Lange. Novus Forlag 2016 (ISBN 978-82-7099-854-8) 324 s.
BI OSLOMET UiO Untitled
 
19 Sogner, Knut; Lie, Einar; Aven, Håvard Brede.
Forord. I: Entreprenørskap i næringsliv og politikk. Festskrift til Even Lange. Novus Forlag 2016 ISBN 978-82-7099-854-8. s. 7-12
BI OSLOMET UiO Untitled
 
20 Thomassen, Eivind; Lie, Einar.
Pengenes tale. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016
UiO Untitled
 
2015
21 Lie, Einar.
Masters and servants. Economists and bureaucrats in the dispute over Norwegian EEC Membership in 1972. Contemporary European History 2015 ;Volum 24.(2) s. 279-300
UiO Untitled
 
2014
22 Lie, Einar.
Finansdepartementet - mellom fortid og fremtid. I: Finansdepartementet 200 år. Norsk økonomi fra bankerott til overskudd. Oslo: Finansdepartementet 2014 ISBN 978-82-91092-95-9. s. 157-164
UiO Untitled
 
23 Lie, Einar.
Økonomissk ekspertise i stat og offentlighet i norsk etterkrigstid. I: Politisk kompetanse: Grunnlovas borgar 1814 - 2014. Pax Forlag 2014 ISBN 978-82-530-3635-9. s. 197-209
UiO Untitled
 
24 Lie, Einar.
Ørnens vinger. Nytt Norsk Tidsskrift 2014 ;Volum 31.(3) s. 347-358
UiO Untitled
 
25 Lie, Einar; Eitrheim, Øyvind.
Noen riktig lange linjer: Statens inntekter, utgifter og gjeld. I: Finansdepartementet 200 år. Norsk økonomi fra bankerott til overskudd. Oslo: Finansdepartementet 2014 ISBN 978-82-91092-95-9. s. 81-96
UiO Untitled
 
2013
26 Lie, Einar.
Bukken og havresekken. Om folketrygdfondet og oljefondets tilblivelse. Nytt Norsk Tidsskrift 2013 ;Volum 30.(4) s. 323-334
UiO Untitled
 
27 Lie, Einar.
Jernladyer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2013
UiO Untitled
 
28 Lie, Einar.
Lang tid og lite ull. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2013
UiO Untitled
 
29 Lie, Einar.
Mer kraft og bevegelighet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2013
UiO Untitled
 
30 Lie, Einar.
Miljøpolitikk på ville veier. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2013
UiO Untitled
 
31 Lie, Einar.
Sivilisasjonens grensevakter. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2013
UiO Untitled
 
32 Lie, Einar.
Vårt eget Detroit. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2013
UiO Untitled
 
2012
33 Lie, Einar.
Frihet, likhet og statlig eierskap. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2012
UiO Untitled
 
34 Lie, Einar.
Gode historier? - noen utfordringer for oppdragsforskningen i økonomisk historie. Historisk Tidsskrift (Norge) 2012 ;Volum 91.(3) s. 407-413
UiO Untitled
 
35 Lie, Einar.
Norsk økonomisk politikk etter 1905. Universitetsforlaget 2012 (ISBN 978-82-15-01810-2) 213 s.
UiO Untitled
 
36 Lie, Einar.
Per Kleppe og 1970-tallet. Nytt Norsk Tidsskrift 2012 ;Volum 29.(1) s. 109-110
UiO Untitled
 
37 Lie, Einar.
Rikdom på norsk. Nytt Norsk Tidsskrift 2012 ;Volum 29.(1) s. 87-91
UiO Untitled
 
38 Lie, Einar.
Tapte generasjoner. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2012
UiO Untitled
 
2011
39 Lie, Einar.
Hvordan embetsmenn endrer holdninger. I: Finansråd i utfordrende tider. Om forvaltning og økonomisk politikk. Oslo: Finansdepartementet 2011 ISBN 978-82-91092-82-9. s. 82-90
UiO Untitled
 
40 Lie, Einar.
The Norwegian State and the Oil Companies. I: Oil producing countries and oil companies. Peter Lang Publishing Group 2011 ISBN 978-90-5201-711-2. s. 267-286
UiO Untitled
 
2010
41 Lie, Einar.
Et faglig og politisk blikk på LOs historie. Et forskerblikk på LOs historieverk; 2010-10-14
UiO Untitled
 
42 Lie, Einar; Venneslan, Christian.
Over evne. Finansdepartementet 1965-1992. Pax Forlag 2010 (ISBN 978-82-530-3356-3) 537 s.
UiO Untitled
 
2009
43 Lie, Einar.
Finansprosa i krisetider. Prosa - tidsskrift for skribenter 2009 (2) s. -
UiO Untitled
 
2008
44 Lie, Einar.
Market power and market failure. The decline of the European fertilizer industry and the expansion of Norsk Hydro. Enterprise & Society 2008 ;Volum 9.(1) s. 70-95
UiO Untitled
 
2007
45 Lie, Einar.
Economic theory and economic history. Nordic Journal of Political Economy 2007 ;Volum 33.(2) s. 1-9
UiO Untitled
 
46 Lie, Einar.
The 'protestant view': The Norwegian and Scandinavian approach to national accounting in the postwar era. History of Political Economy 2007 ;Volum 39.(4) s. 713-734
UiO Untitled
 
2006
47 Lie, Einar.
Den kritiske bedriftshistorien. I: Demokratisk konservatisme. Pax Forlag 2006 ISBN 82-530-2909-8. s. 324-347
UiO Untitled
 
48 Lie, Einar.
Fra nesegrus til nesevis. Dagens næringsliv 2006
UiO Untitled
 
49 Lie, Einar.
God grunn til bekymring. Dagbladet 2006
UiO Untitled
 
50 Lie, Einar.
Historiefortelleren (portrettintervju). Dagens Næringsliv [Avis] 2006-09-24
UiO Untitled
 
    Vis neste liste