Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 95 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Arnesen, Finn.
EU- og EØS-retten. I: Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03193-4. s. 79-109
UiO Untitled
 
2018
2 Arnesen, Finn.
Article 119 [Annexes and protocols as integral part of the agreement]. I: Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos Verlagsgesellschaft 2018 ISBN 978-3-8487-3219-7. s. 912-919
UiO Untitled
 
3 Arnesen, Finn.
Article 126 [Territorial Application of the EEA Agreement]. I: Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos Verlagsgesellschaft 2018 ISBN 978-3-8487-3219-7. s. 945-953
UiO Untitled
 
4 Arnesen, Finn.
Chapter 2: Agricultural and fishery products. I: Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos Verlagsgesellschaft 2018 ISBN 978-3-8487-3219-7. s. 335-341
UiO Untitled
 
5 Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland.
EEA Agreement, Article 1 [Objects and purpose] and Article 2 [Definitions]. I: Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos Verlagsgesellschaft 2018 ISBN 978-3-8487-3219-7. s. 171-180
UiB UiO Untitled
 
6 Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland.
EEA Agreement, Contracting parties and Preamble. I: Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos Verlagsgesellschaft 2018 ISBN 978-3-8487-3219-7. s. 145-171
UiB UiO Untitled
 
7 Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland.
Surveillance and Court Agreement, Preamble and Article 1. I: Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos Verlagsgesellschaft 2018 ISBN 978-3-8487-3219-7. s. 973-978
UiB UiO Untitled
 
8 Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland; Graver, Hans Petter; Mestad, Ola; Vedder, Christoph.
Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos Verlagsgesellschaft 2018 (ISBN 978-3-8487-3219-7) 1177 s.
UiB UiO Untitled
 
9 Arnesen, Finn; Mestad, Ola; Graver, Hans Petter; Fredriksen, Halvard Haukeland; Vedder, Christoph.
Introduction. The EFTA states, the EEA and the different views on legal integration of Europe. I: Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos Verlagsgesellschaft 2018 ISBN 978-3-8487-3219-7. s. 1-12
UiB UiO Untitled
 
2017
10 Arnesen, Finn.
EEA - a "distinct legal order of its own?". MarIus 2017 ;Volum 482. s. 111-131
UiO Untitled
 
11 Arnesen, Finn.
Homogeneity and disparity. I: Recht und Realität. Festschrift für Christoph Vedder. Nomos Verlagsgesellschaft 2017 ISBN 9783848731725. s. 257-266
UiO Untitled
 
12 Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland.
Erstatningsansvar ved brudd på anskaffelsesreglene - etter EFTA-domstolens tolkningsuttalelse i Fosen-Linjen. Tidsskrift for forretningsjus 2017 s. 169-195
UiB UiO Untitled
 
13 Fredriksen, Halvard Haukeland; Arnesen, Finn.
EFTA-domstolens uttalelse om erstatningsansvar for brudd på anskaffelsesreglene – hvor står vi nå?. Anbud365.no 2017
UiB UiO Untitled
 
2016
14 Arnesen, Finn.
Valget mellom endring og ugyldighet i forbrukerkontrakter. I: Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-1808-0. s. 49-62
UiO Untitled
 
15 Arnesen, Finn; Hammer, Ulf; Høisveen, Per Håkon; Kaasen, Knut; Nygaard, Dagfinn.
Energy Law in Norway. I: Energy Law in Europe. National , EU and international regulation. Third edition.. Oxford University Press 2016 ISBN 978-0-19-871289-3. s. 807-884
UiO Untitled
 
2015
16 Arnesen, Finn.
Om den babelske vending i norsk rett. Lov og Rett 2015 ;Volum 54.(6) s. 344-362
UiO Untitled
 
17 Arnesen, Finn; Stenvik, Are.
Internasjonalisering og juridisk metode. Særlig om EØS-rettens betydning i norsk rett. Universitetsforlaget 2015 (ISBN 978-82-15-02392-2) 164 s.
UiO Untitled
 
2014
18 Arnesen, Finn.
EU-og EØS-retten. I: Knophs oversikt over Norges rett. Oslo: Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-01992-5. s. 72-109
UiO Untitled
 
19 Arnesen, Finn.
Konsesjoner og tillatelser - EØS-rett og konsekvenser. MarIus 2014 ;Volum 427. s. 99-125
UiO Untitled
 
20 Sejersted, Fredrik; Arnesen, Finn.
EØS-rettslig vurdering av om salg av alkohol fra nisjeprodusenter kan tillates uten å svekke dagens monopolordning. Betenkning til Helsedirektoratet september 2014. Oslo: Helsedirektoratet 2014 27 s.
UiO Untitled
 
21 Sejersted, Fredrik; Arnesen, Finn.
EØS-rettslige skranker for reguleringen av tilgangen til nærmere angitte kjemikalier. Olso: Direktoratet for sikkerhet og bederskap 2014 20 s.
UiO Untitled
 
2013
22 Arnesen, Finn.
Om det EØS-rettslige ekvivalensprinsippet - en refleksjon over en kommentar til noen merknader. Lov og Rett 2013 ;Volum 52.(1) s. 119-122
UiO Untitled
 
23 Wilhelmsen, Trine-Lise; Al-Araki, Kirsten H; Hamre, Inger M.; Bull, Hans Jacob; Falkanger, Thor; Hammer, Ulf; Kaasen, Knut; Røsæg, Erik; Selvig, Erling; Arnesen, Finn.
Tradisjonsbærer med endringsvilje. Nordisk institutt for sjørett gjennom 50 år. Gyldendal Juridisk 2013 (ISBN 9788205452695) 132 s.
UiO Untitled
 
2012
24 Arnesen, Finn.
Challenges of the crisis to the rules of undistorted competition in the EEA. I: European law in an era of crisis. BWV - Berliner Wissenschafts-Verlag 2012 ISBN 978-3-8305-3079-4. s. 91-100
UiO Untitled
 
2011
25 Arnesen, Finn.
The EEA agreement and activities off-shore. MarIus 2011 (400) s. 17-26
UiO Untitled
 
26 Arnesen, Finn; Sejersted, Fredrik; Rognstad, Ole-Andreas; Kolstad, Olav.
EØS-rett. Universitetsforlaget 2011 (ISBN 978-82-15-01773-0) 662 s.
UiO Untitled
 
2010
27 Arnesen, Finn.
The case law of the European courts as seen from a national supreme court - the cae of Norway. I: The role of courts in developing a European social model. Theoretical and methodological perspectives. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 ISBN 978-87-574-2172-9. s. 265-276
UiO Untitled
 
2009
28 Arnesen, Finn.
The EFTA court decision on Norwegian hydropower and Norway´s response to that decision. I: European energy law report VI. Intersentia 2009 ISBN 978-90-5095-895-0. s. 287-294
UiO Untitled
 
29 Arnesen, Finn.
The role of the European Courts in developing a European social model - the case law of the European Courts as seen from a national Supreme Court - the case of Norway. Seminar; 2009-09-18
UiO Untitled
 
30 Arnesen, Finn; Stenvik, Are.
Internasjonalisering og juridisk metode. Særlig om EØS-rettens betydning i norsk rett. Universitetsforlaget 2009 (ISBN 978-82-15-01590-3) 160 s.
UiO Untitled
 
2008
31 Arnesen, Finn.
EØS-rett som våpen, skjold, snubletråd og røykteppe. Seminar; 2008-04-21
UiO Untitled
 
32 Arnesen, Finn.
Free acces - or public ownership to energy production. International energy conferance; 2008-03-31
UiO Untitled
 
33 Arnesen, Finn.
Legal conditions for maritime industries and activities - oil and gas exploration. Pipelines. EONRuhrgas seminar; 2008-09-02
UiO Untitled
 
34 Sejersted, Fredrik; Arnesen, Finn.
Datalagringsdirektivet og EØs. Oslo: IKT Norge 2008
UiO Untitled
 
35 Wiggen, Janicke; Arnesen, Finn.
Barnevern og EØS. Perspektiv 2008 (2) s. -
UiO Untitled
 
2007
36 Arnesen, Finn.
EØS-avtalen som våpen, skjold, snubletråd og røykteppe. Juristforbundets fagforum; 2007-09-20 - 2007-09-20
UiO Untitled
 
37 Arnesen, Finn.
EØS-avtalen som våpen, skjold, snubletråd og røykteppe. Juristforbundets fagforum; 2007-03-14 - 2007-03-14
UiO Untitled
 
38 Arnesen, Finn.
EØS-avtalen som våpen, skjold, snubletråd og røykteppe. Juristforbundets fagforum; 2007-10-23 - 2007-10-23
UiO Untitled
 
39 Arnesen, Finn.
The Relationship between the authorities and the licensees. I: Petroleum law compendium. Book 1. Oslo: Nordisk institutt for sjørett 2007 ISBN 978-82-90260-48-9. s. 25-35
UiO Untitled
 
40 Arnesen, Finn.
The Relationship between the holders of a licence. I: Petroleum law compendium. Book 1. Oslo: Nordisk institutt for sjørett 2007 ISBN 978-82-90260-48-9. s. 36-39
UiO Untitled
 
41 Arnesen, Finn; Bjørnebye, Henrik; Mestad, Ola; Alvik, Ivar.
EØS-rettslige rammer for revisjon av energiloven. Utredning til Olje- og energidepartementet 9. juli 2007. Oslo: Olje- og energidepartementet 2007 104 s.
UiO Untitled
 
42 Arnesen, Finn; Hammer, Ulf; Kaasen, Knut; Nygaard, Dagfinn; Høisveen, Per Håkon.
Energy law in Norway. I: Energy law in Europe. National, EU and International regulation. Oxford University Press 2007 ISBN 978-0-19-921719-9. s. 881-975
UiO Untitled
 
2006
43 Arnesen, Finn.
Challanges to Norwegian law and institutions from the widening and deepening of the scope of the four freedoms. I: The European economic area enlarged. Berliner Wissenschafts-Verlag 2006 ISBN 3-8305-1194-9. s. 59-67
UiO Untitled
 
44 Arnesen, Finn.
EØS-retten og hjemfallsretten. Lov og Rett 2006 (4) s. 238-251
UiO Untitled
 
45 Arnesen, Finn.
Om reguleringen av adgangen til å foreta oppmålingsforretninger i lov om eiendomsregistrering. Kart og plan 2006 ;Volum 66.(1) s. 34-38
UiO Untitled
 
46 Arnesen, Finn; Mestad, Ola.
Erstatning for mangelfull gjennomføring - EØS-avtalens poison pill?. ??; 2006-11-15
UiO Untitled
 
47 Arnesen, Finn.
EØS-retten og hjemfallsretten. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2006 ;Volum 9.(5-6) s. 66-76
UiO Untitled
 
48 Arnesen, Finn.
Some elements of the EU treaty with relavance to cultural heritage and EU directives. I: European legislation and cultural heritage. A growing challenge for sustainable cultural heritage management and use. Milano: Deleyva editore 2006 ISBN 88-88943-05-6. s. 44-45
UiO Untitled
 
2005
49 Arnesen, Finn.
Erstatning og ansvar. Klage- og ankeenhetene i Rikstrygdeverket; 2005-12-15
UiO Untitled
 
50 Arnesen, Finn.
Erstatningsansvar ved lovgivning i strid med EØS-avtalen. Juristenes utdanningssenter; 2005-11-16
UiO Untitled
 
    Vis neste liste