Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 128 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2018
1 Elise, Kruse; Lerheim, Birgitte.
Praktiserer og misjonerer via skjerm. Vårt Land [Avis] 2018-05-29
UiO Untitled
 
2 Karianne, Grindem; Lerheim, Birgitte.
Kristent opprør: Verner om Vårt Land-redaktøren. Dagens Næringsliv [Avis] 2018-03-21
UiO Untitled
 
3 Lerheim, Birgitte.
Here comes the sun. Sulaposten 2018
UiO Untitled
 
4 Lerheim, Birgitte.
Kva er føremålet med Mentor Medier?. Avisa Vårt land 2018
UiO Untitled
 
5 Lerheim, Birgitte.
Nettverk på gale og godt. Sulaposten 2018
UiO Untitled
 
6 Lerheim, Birgitte.
Preike på feministisk messe: Arvegods på godt og vondt. Feministisk messe; 2018-10-19
UiO Untitled
 
7 Lerheim, Birgitte.
Sharing religious spaces: Thirdspace perspectives on contemporary pilgrimage. Mediatisierung von Religion und Religiosität als Thema der Praktischen Theologie; 2018-09-28 - 2018-09-30
UiO Untitled
 
8 Lerheim, Birgitte.
Sosiale medier i sykdom, krise og sorg. Foredrag for Rådet for sykepleieetikk; 2018-01-18
UiO Untitled
 
9 Lerheim, Birgitte.
The Godparent project Some central findings and theological reflections. Symposium Ecclesiology and Ethnography; 2018-09-11 - 2018-09-13
UiO Untitled
 
10 Lerheim, Birgitte.
Vart du skræmt, no?. Sulaposten 2018 s. -
UiO Untitled
 
11 Lerheim, Birgitte.
Å, eg minnest. Sulaposten 2018 s. -
UiO Untitled
 
12 Lerheim, Birgitte; Bjørn, Gabrielsen.
På nattbordet: Birgitte Lerheim. Dagens Næringsliv [Avis] 2018-03-22
UiO Untitled
 
13 Lerheim, Birgitte; Kjell, Kvamme.
Denne likkisten lager du selv. Avisen Vårt LAnd [Avis] 2018-01-08
UiO Untitled
 
14 Lerheim, Birgitte; Schwenke, Morten.
Avviser ­fryktkultur. Vårt Land [Avis] 2018-03-21
UiO Untitled
 
2017
15 Lerheim, Birgitte.
Ekklesiologiske perspektiv på høyringsutkastet til ny trus- og livssynslovgjeving.. Miniseminar om utkast til felles lov om Tros- og livssynssamfunn; 2017-12-06
UiO Untitled
 
16 Lerheim, Birgitte.
Husrom for læring? Ein komparativ romleg analyse av to bibliotek ved Universitetet i Oslo. I: Rom og etikk. Fortellinger om ambivalens. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-53500-1. s. 111-128
UiO Untitled
 
17 Lerheim, Birgitte.
Husrom for læring? Ein romleg analyse av læringsrom ved UiO. Opningsførelesning for haustsemestret ved TF 2018. Semensteropning ved TF; 2017-08-23
UiO Untitled
 
18 Lerheim, Birgitte.
Kva er ei gåve?. Sulaposten 2017 ;Volum 2018.(47)
UiO Untitled
 
19 Lerheim, Birgitte.
Langevåg Røde Kors. Folkehelse, fellesskap og friviljugheit gjennom 90 år-. Sulaposten 2017 (5) s. 20-21
UiO Untitled
 
20 Lerheim, Birgitte.
…le av banesår og springe over grave? Om Halloween, Allehelgensdag og å tale døden midt imot. Sulaposten 2017
UiO Untitled
 
21 Lerheim, Birgitte.
Moderator ved panelsamtale om "Skogen og erfaringer av det hellige".. Pilegrimsdag i Oslo og Akershus; 2017-12-07
UiO Untitled
 
22 Lerheim, Birgitte.
Omsorg, gåve og nåde? Ei drøfting av Den norske kyrkja sin kommunikasjon til fadrar ved dåp.. I: Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen. Novus Forlag 2017 ISBN 978-82-7099-880-7. s. 447-466
UiO Untitled
 
23 Lerheim, Birgitte.
Omsorg, gåve og nåde. Om Den norske kyrkja sin kommunikasjon til dåpsfadrar.. Avskjedsseminar for Svein Aage Christoffersen; 2017-04-28
UiO Untitled
 
24 Lerheim, Birgitte.
Omsorg og nærvær - forskning på fadderrollen. Dåpsløftet. Inspirasjon til arbeidet med dåp (utgitt av Dnk) [Fagblad] 2017-10-01
UiO Untitled
 
25 Lerheim, Birgitte.
Opningsførelesing TF hausten 2017: Husrom for læring? Ein romleg analyse av læringsrom ved UiO. Semesteropning og gjenopning av biblioteket ved TF hausten 2017; 2017-08-23
UiO Untitled
 
26 Lerheim, Birgitte.
Pilegrim på Orknøyane før og no. Kirkjuvágs helgan dóm in heilaga Magnúss jarls. Pilegrim i dag 2017 ;Volum 1.(17) s. 4-8
UiO Untitled
 
27 Lerheim, Birgitte.
Reformasjon og feministisk teologi. "Torsdagskveld på Fredheim"; 2017-11-23
UiO Untitled
 
28 Lerheim, Birgitte.
Reformasjon og feministisk teologi (fagartikkel på 6 sider som del av Kirkerådets ressurshefte for 8. mars-gudstjeneste 2017). Kirkerådet, Den norske kirke Oslo 2017
UiO Untitled
 
29 Lerheim, Birgitte.
Reformasjon og feministteologi.. UiOs seminarrekke Reformasjonen 1517-2017: Reformasjon og teologi; 2017-01-21
UiO Untitled
 
30 Lerheim, Birgitte.
Reformasjon og feminstisk teologi. Prestentasjon under gudstjeneste med reformasjonsmarkering; 2017-10-15
UiO Untitled
 
31 Lerheim, Birgitte.
Sorg og sosiale medier. Semianar for ansatte i gravferdsbyråene på Østlandet; 2017-04-01
UiO Untitled
 
32 Lerheim, Birgitte.
The role of Netnography in a multi-method research project on godparentship in Norway. Tagung „Mediatisierung von Religion und Religiosität“; 2017-09-22 - 2017-09-24
UiO Untitled
 
2016
33 Lerheim, Birgitte.
Angels in Cyberspace.. Tagung Digitalisierte Kommunikation und die Erforschung von Medienkulturen; 2016-09-30 - 2016-10-02
UiO Untitled
 
34 Lerheim, Birgitte.
Blogginnlegg i TFs reformasjonsblogg: Luther, leiker og læring. Mellom historie og kollektivt minne i populær barne- og ungdomskultur http://www.tf.uio.no/om/reformasjonsjubileet/reformasjonsbloggen/luther-leiker-og-lering.html. Det teologiske fakultet Oslo 2016
UiO Untitled
 
35 Lerheim, Birgitte.
Læreplanarbeid og profesjonsskvis i Den norske kyrkja sitt trusopplæringsarbeid. Jervell/Alumniseminaret TF 2016; 2016-10-18
UiO Untitled
 
36 Lerheim, Birgitte.
Trosopplæring for Guds små prinsesser? Teologi, kjønn og læring i bibelbøker for barn.. Prismet 2016 ;Volum 67.(1) s. 19-34
UiO Untitled
 
37 Lerheim, Birgitte; Jensen, Roger.
Doing church history with confirmands. Why and how.. Youth ministry and Everyday Life. IASYM Biennial European Conference; 2016-03-30 - 2016-04-02
UiO Untitled
 
38 Lerheim, Birgitte; Jensen, Roger.
Innlegg i TFs reformasjonsblogg: Reformasjonsdag, Allehelgensdag og Halloween http://www.tf.uio.no/om/reformasjonsjubileet/reformasjonsbloggen/reformasjonsdag-allehelgensdag-halloween.html. Det teologiske fakultet Oslo 2016
UiO Untitled
 
39 Lerheim, Birgitte; Jensen, Roger.
Tro. Håp. Kjærlighet: Nådeløse og nådefulle rom – før og nå. I 2017 markerer lutherske kirker verden over at det er 500 år siden tesene i Wittenberg. Teseoppslaget var med å starte en religiøs revolusjon. Men er Luthers spørsmål våre spørsmål? Og hva kjennetegner det å være «luthersk» idag? Og er det noe ved «det lutherske» som kan hjelpe kirken til å være et nådefullt rom for ungdom i dag?. Fagdag for ansatte i Oslo bispedømme; 2016-06-08
UiO Untitled
 
40 Mejlbo, Kaja; Lerheim, Birgitte.
– Bibelhistorien er vanskelig å forklare. Mange barnehager dropper Jesus i påsken og satser på gule kyllinger i stedet. Men i Lommedalen er de trofaste mot flanellografen. Asker og Bærums budstikke [Avis] 2016-03-28
UiO Untitled
 
2015
41 Guttormsen, Arne; Lerheim, Birgitte.
Nettveggen er blitt klagemur. Intervju i Vårt Land om sorg og sosiale medier.. Vårt Land [Avis] 2015-01-21
UiO Untitled
 
42 Lerheim, Birgitte.
Hvem er jeg på nettet? Et seminar om ungdom, sosiale medier og alle som har med ungdom å gjøre.. Diakonikonferansen 2015; 2015-10-22
UiO Untitled
 
43 Lerheim, Birgitte.
Intervju om sorg og sosiale medier, NRK P2 Nyhetslunsj.. NRK P2 [Radio] 2015-01-21
UiO Untitled
 
44 Lerheim, Birgitte.
Sorg i det offentlege rommet. Om estetisering av sorg i sosiale medier.. Åpent foredrag; 2015-10-05
UiO Untitled
 
45 Lerheim, Birgitte.
Å arbeide med Bibelen i kyrkjelege læringspraksisar med barn og unge. Fagdag for prester og menighetspedagoger; 2015-10-03
UiO Untitled
 
46 Lerheim, Birgitte; Eidberg, Mathias Henrik.
Skrekk og Gud? Et intervju om Halloween.. TF, UiOs nettsider [Internett] 2015-10-28
UiO Untitled
 
47 Lerheim, Birgitte; Jensen, Roger.
Praciticing godparentship in the Church of Norway. Ecclesiology & Ethnography Symposium 2015; 2015-09-15 - 2015-09-17
UiO Untitled
 
48 Lerheim, Birgitte; Swang, Espen Irwing.
Fremmed for oss med sorg på internett?. http://www.tek.no/artikler/fremmed-for-oss-med-sorg-pa-inter [Internett] 2015-10-11
UiO Untitled
 
49 Lerheim, Birgitte; Vestre, Trond.
- Kan bli ordinert i eit anna bispedømme. NRKS NETTSIDER [Internett] 2015-04-09
UiO Untitled
 
2014
50 Lerheim, Birgitte.
Bokmelding: Barnetro og trosopplæring: Festskrift til Egil Sjaastad på 65-årsdagen.. Prismet 2014 (4) s. -
UiO Untitled
 
    Vis neste liste