Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 139 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2019
1 Lerheim, Birgitte.
Kattar eg har kjent. Sulaposten 2019 s. -
UiO Untitled
 
2 Lerheim, Birgitte.
Norsk klædebunad. Sulaposten 2019
UiO Untitled
 
3 Lerheim, Birgitte.
Presentations of results from field research in Norway, PANHERA project. PANHERA project meeting; 2019-04-23
UiO Untitled
 
4 Lerheim, Birgitte; Dahl Bakken, Jenny.
Holocaust-minnesteiner ble malt over rett ved synagogen. Vårt Land [Avis] 2019-10-18
UiO Untitled
 
5 Lerheim, Birgitte; Federici, Hedda; Fjermeros, Christian.
— Før eller senere må de ta stilling til hvem som er velkommen i fellesskapet. journalen.hioa.no [Internett] 2019-05-31
UiO Untitled
 
6 Lerheim, Birgitte; Vidnes, Aksel Kjær.
Skal vi la døde mennesker ligge, eller skal vi forske på dem?. Forskerforum [Fagblad] 2019-09-03
UiO Untitled
 
2018
7 Elise, Kruse; Lerheim, Birgitte.
Praktiserer og misjonerer via skjerm. Vårt Land [Avis] 2018-05-29
UiO Untitled
 
8 Karianne, Grindem; Lerheim, Birgitte.
Kristent opprør: Verner om Vårt Land-redaktøren. Dagens Næringsliv [Avis] 2018-03-21
UiO Untitled
 
9 Lerheim, Birgitte.
Digital evangelisering på frammarsj. Vårt land [Avis] 2018-05-29
UiO Untitled
 
10 Lerheim, Birgitte.
Here comes the sun. Sulaposten 2018
UiO Untitled
 
11 Lerheim, Birgitte.
Kva er føremålet med Mentor Medier?. Avisa Vårt land 2018
UiO Untitled
 
12 Lerheim, Birgitte.
Nettverk på gale og godt. Sulaposten 2018
UiO Untitled
 
13 Lerheim, Birgitte.
Preike på feministisk messe: Arvegods på godt og vondt. Feministisk messe; 2018-10-19
UiO Untitled
 
14 Lerheim, Birgitte.
Sharing religious spaces: Thirdspace perspectives on contemporary pilgrimage. Mediatisierung von Religion und Religiosität als Thema der Praktischen Theologie; 2018-09-28 - 2018-09-30
UiO Untitled
 
15 Lerheim, Birgitte.
Sosiale medier i sykdom, krise og sorg. Foredrag for Rådet for sykepleieetikk; 2018-01-18
UiO Untitled
 
16 Lerheim, Birgitte.
The Godparent project Some central findings and theological reflections. Symposium Ecclesiology and Ethnography; 2018-09-11 - 2018-09-13
UiO Untitled
 
17 Lerheim, Birgitte.
Vart du skræmt, no?. Sulaposten 2018 s. -
UiO Untitled
 
18 Lerheim, Birgitte.
Å, eg minnest. Sulaposten 2018 s. -
UiO Untitled
 
19 Lerheim, Birgitte; Bjørn, Gabrielsen.
På nattbordet: Birgitte Lerheim. Dagens Næringsliv [Avis] 2018-03-22
UiO Untitled
 
20 Lerheim, Birgitte; Jensen, Roger.
Fundament for åpenhet. Avisa Vårt land 2018
UiO Untitled
 
21 Lerheim, Birgitte; Jensen, Roger.
Med skriften som målestokk. Avisa Vårt land 2018
UiO Untitled
 
22 Lerheim, Birgitte; Jensen, Roger.
Problematiske fortellinger om fortiden i Vårt Lands sommerserie. Avisa Vårt land 2018 s. -
UiO Untitled
 
23 Lerheim, Birgitte; Kjell, Kvamme.
Denne likkisten lager du selv. Avisen Vårt LAnd [Avis] 2018-01-08
UiO Untitled
 
24 Lerheim, Birgitte; Larsen, Dag Eivind Undheim.
Refser historieløshet. Klassekampen [Avis] 2018-06-16
UiO Untitled
 
25 Lerheim, Birgitte; Schwenke, Morten.
Avviser ­fryktkultur. Vårt Land [Avis] 2018-03-21
UiO Untitled
 
2017
26 Lerheim, Birgitte.
Ekklesiologiske perspektiv på høyringsutkastet til ny trus- og livssynslovgjeving.. Miniseminar om utkast til felles lov om Tros- og livssynssamfunn; 2017-12-06
UiO Untitled
 
27 Lerheim, Birgitte.
Husrom for læring? Ein komparativ romleg analyse av to bibliotek ved Universitetet i Oslo. I: Rom og etikk. Fortellinger om ambivalens. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-53500-1. s. 111-128
UiO Untitled
 
28 Lerheim, Birgitte.
Husrom for læring? Ein romleg analyse av læringsrom ved UiO. Opningsførelesning for haustsemestret ved TF 2018. Semensteropning ved TF; 2017-08-23
UiO Untitled
 
29 Lerheim, Birgitte.
Kva er ei gåve?. Sulaposten 2017 ;Volum 2018.(47)
UiO Untitled
 
30 Lerheim, Birgitte.
Langevåg Røde Kors. Folkehelse, fellesskap og friviljugheit gjennom 90 år-. Sulaposten 2017 (5) s. 20-21
UiO Untitled
 
31 Lerheim, Birgitte.
…le av banesår og springe over grave? Om Halloween, Allehelgensdag og å tale døden midt imot. Sulaposten 2017
UiO Untitled
 
32 Lerheim, Birgitte.
Moderator ved panelsamtale om "Skogen og erfaringer av det hellige".. Pilegrimsdag i Oslo og Akershus; 2017-12-07
UiO Untitled
 
33 Lerheim, Birgitte.
Omsorg, gåve og nåde? Ei drøfting av Den norske kyrkja sin kommunikasjon til fadrar ved dåp.. I: Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen. Novus Forlag 2017 ISBN 978-82-7099-880-7. s. 447-466
UiO Untitled
 
34 Lerheim, Birgitte.
Omsorg, gåve og nåde. Om Den norske kyrkja sin kommunikasjon til dåpsfadrar.. Avskjedsseminar for Svein Aage Christoffersen; 2017-04-28
UiO Untitled
 
35 Lerheim, Birgitte.
Omsorg og nærvær - forskning på fadderrollen. Dåpsløftet. Inspirasjon til arbeidet med dåp (utgitt av Dnk) [Fagblad] 2017-10-01
UiO Untitled
 
36 Lerheim, Birgitte.
Opningsførelesing TF hausten 2017: Husrom for læring? Ein romleg analyse av læringsrom ved UiO. Semesteropning og gjenopning av biblioteket ved TF hausten 2017; 2017-08-23
UiO Untitled
 
37 Lerheim, Birgitte.
Pilegrim på Orknøyane før og no. Kirkjuvágs helgan dóm in heilaga Magnúss jarls. Pilegrim i dag 2017 ;Volum 1.(17) s. 4-8
UiO Untitled
 
38 Lerheim, Birgitte.
Reformasjon og feministisk teologi. "Torsdagskveld på Fredheim"; 2017-11-23
UiO Untitled
 
39 Lerheim, Birgitte.
Reformasjon og feministisk teologi (fagartikkel på 6 sider som del av Kirkerådets ressurshefte for 8. mars-gudstjeneste 2017). Kirkerådet, Den norske kirke Oslo 2017
UiO Untitled
 
40 Lerheim, Birgitte.
Reformasjon og feministteologi.. UiOs seminarrekke Reformasjonen 1517-2017: Reformasjon og teologi; 2017-01-21
UiO Untitled
 
41 Lerheim, Birgitte.
Reformasjon og feminstisk teologi. Prestentasjon under gudstjeneste med reformasjonsmarkering; 2017-10-15
UiO Untitled
 
42 Lerheim, Birgitte.
Sorg og sosiale medier. Semianar for ansatte i gravferdsbyråene på Østlandet; 2017-04-01
UiO Untitled
 
43 Lerheim, Birgitte.
The role of Netnography in a multi-method research project on godparentship in Norway. Tagung „Mediatisierung von Religion und Religiosität“; 2017-09-22 - 2017-09-24
UiO Untitled
 
2016
44 Lerheim, Birgitte.
Angels in Cyberspace.. Tagung Digitalisierte Kommunikation und die Erforschung von Medienkulturen; 2016-09-30 - 2016-10-02
UiO Untitled
 
45 Lerheim, Birgitte.
Blogginnlegg i TFs reformasjonsblogg: Luther, leiker og læring. Mellom historie og kollektivt minne i populær barne- og ungdomskultur http://www.tf.uio.no/om/reformasjonsjubileet/reformasjonsbloggen/luther-leiker-og-lering.html. Det teologiske fakultet Oslo 2016
UiO Untitled
 
46 Lerheim, Birgitte.
Læreplanarbeid og profesjonsskvis i Den norske kyrkja sitt trusopplæringsarbeid. Jervell/Alumniseminaret TF 2016; 2016-10-18
UiO Untitled
 
47 Lerheim, Birgitte.
Trosopplæring for Guds små prinsesser? Teologi, kjønn og læring i bibelbøker for barn.. Prismet 2016 ;Volum 67.(1) s. 19-34
UiO Untitled
 
48 Lerheim, Birgitte; Jensen, Roger.
Doing church history with confirmands. Why and how.. Youth ministry and Everyday Life. IASYM Biennial European Conference; 2016-03-30 - 2016-04-02
UiO Untitled
 
49 Lerheim, Birgitte; Jensen, Roger.
Innlegg i TFs reformasjonsblogg: Reformasjonsdag, Allehelgensdag og Halloween http://www.tf.uio.no/om/reformasjonsjubileet/reformasjonsbloggen/reformasjonsdag-allehelgensdag-halloween.html. Det teologiske fakultet Oslo 2016
UiO Untitled
 
50 Lerheim, Birgitte; Jensen, Roger.
Tro. Håp. Kjærlighet: Nådeløse og nådefulle rom – før og nå. I 2017 markerer lutherske kirker verden over at det er 500 år siden tesene i Wittenberg. Teseoppslaget var med å starte en religiøs revolusjon. Men er Luthers spørsmål våre spørsmål? Og hva kjennetegner det å være «luthersk» idag? Og er det noe ved «det lutherske» som kan hjelpe kirken til å være et nådefullt rom for ungdom i dag?. Fagdag for ansatte i Oslo bispedømme; 2016-06-08
UiO Untitled
 
    Vis neste liste