Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 144 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Lerheim, Birgitte.
Når verdiane skuggar for saka. Sunnmørsposten 2020 s. 16-17
UiO Untitled
 
2 Lerheim, Birgitte.
Språking og andre fæle greier. Sulaposten 2020
UiO Untitled
 
3 Lerheim, Birgitte; Gilje, Caroline Teinum.
– Lokal praksis kan bidra til teologisk endring. Avisen Vårt LAnd [Avis] 2020-02-04
UiO Untitled
 
4 Lerheim, Birgitte; Vigsnæs, Maria Knoph.
Intervju om auka søkartal til teologiprogrammet. NRK NYHETER, TV OG RADIO [TV] 2020-05-24
UiO Untitled
 
2019
5 Lerheim, Birgitte.
Kattar eg har kjent. Sulaposten 2019 s. -
UiO Untitled
 
6 Lerheim, Birgitte.
Norsk klædebunad. Sulaposten 2019
UiO Untitled
 
7 Lerheim, Birgitte.
Presentations of results from field research in Norway, PANHERA project. PANHERA project meeting; 2019-04-23
UiO Untitled
 
8 Lerheim, Birgitte; Aksøy, Helene.
Helsepersonell i møte med sjukdom, sorg og krise på sosiale medier. Tidsskrift for kreftsykepleiere 2019 (2) s. 30-38
UiO Untitled
 
9 Lerheim, Birgitte; Dahl Bakken, Jenny.
Holocaust-minnesteiner ble malt over rett ved synagogen. Vårt Land [Avis] 2019-10-18
UiO Untitled
 
10 Lerheim, Birgitte; Federici, Hedda; Fjermeros, Christian.
— Før eller senere må de ta stilling til hvem som er velkommen i fellesskapet. journalen.hioa.no [Internett] 2019-05-31
UiO Untitled
 
11 Lerheim, Birgitte; Vidnes, Aksel Kjær.
Skal vi la døde mennesker ligge, eller skal vi forske på dem?. Forskerforum [Fagblad] 2019-09-03
UiO Untitled
 
2018
12 Elise, Kruse; Lerheim, Birgitte.
Praktiserer og misjonerer via skjerm. Vårt Land [Avis] 2018-05-29
UiO Untitled
 
13 Karianne, Grindem; Lerheim, Birgitte.
Kristent opprør: Verner om Vårt Land-redaktøren. Dagens Næringsliv [Avis] 2018-03-21
UiO Untitled
 
14 Lerheim, Birgitte.
Digital evangelisering på frammarsj. Vårt land [Avis] 2018-05-29
UiO Untitled
 
15 Lerheim, Birgitte.
Here comes the sun. Sulaposten 2018
UiO Untitled
 
16 Lerheim, Birgitte.
Kva er føremålet med Mentor Medier?. Avisa Vårt land 2018
UiO Untitled
 
17 Lerheim, Birgitte.
Nettverk på gale og godt. Sulaposten 2018
UiO Untitled
 
18 Lerheim, Birgitte.
Preike på feministisk messe: Arvegods på godt og vondt. Feministisk messe; 2018-10-19
UiO Untitled
 
19 Lerheim, Birgitte.
Sharing religious spaces: Thirdspace perspectives on contemporary pilgrimage. Mediatisierung von Religion und Religiosität als Thema der Praktischen Theologie; 2018-09-28 - 2018-09-30
UiO Untitled
 
20 Lerheim, Birgitte.
Sosiale medier i sykdom, krise og sorg. Foredrag for Rådet for sykepleieetikk; 2018-01-18
UiO Untitled
 
21 Lerheim, Birgitte.
The Godparent project Some central findings and theological reflections. Symposium Ecclesiology and Ethnography; 2018-09-11 - 2018-09-13
UiO Untitled
 
22 Lerheim, Birgitte.
Vart du skræmt, no?. Sulaposten 2018 s. -
UiO Untitled
 
23 Lerheim, Birgitte.
Å, eg minnest. Sulaposten 2018 s. -
UiO Untitled
 
24 Lerheim, Birgitte; Bjørn, Gabrielsen.
På nattbordet: Birgitte Lerheim. Dagens Næringsliv [Avis] 2018-03-22
UiO Untitled
 
25 Lerheim, Birgitte; Jensen, Roger.
Fundament for åpenhet. Avisa Vårt land 2018
UiO Untitled
 
26 Lerheim, Birgitte; Jensen, Roger.
Med skriften som målestokk. Avisa Vårt land 2018
UiO Untitled
 
27 Lerheim, Birgitte; Jensen, Roger.
Problematiske fortellinger om fortiden i Vårt Lands sommerserie. Avisa Vårt land 2018 s. -
UiO Untitled
 
28 Lerheim, Birgitte; Kjell, Kvamme.
Denne likkisten lager du selv. Avisen Vårt LAnd [Avis] 2018-01-08
UiO Untitled
 
29 Lerheim, Birgitte; Larsen, Dag Eivind Undheim.
Refser historieløshet. Klassekampen [Avis] 2018-06-16
UiO Untitled
 
30 Lerheim, Birgitte; Schwenke, Morten.
Avviser ­fryktkultur. Vårt Land [Avis] 2018-03-21
UiO Untitled
 
2017
31 Lerheim, Birgitte.
Ekklesiologiske perspektiv på høyringsutkastet til ny trus- og livssynslovgjeving.. Miniseminar om utkast til felles lov om Tros- og livssynssamfunn; 2017-12-06
UiO Untitled
 
32 Lerheim, Birgitte.
Husrom for læring? Ein komparativ romleg analyse av to bibliotek ved Universitetet i Oslo. I: Rom og etikk. Fortellinger om ambivalens. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-53500-1. s. 111-128
UiO Untitled
 
33 Lerheim, Birgitte.
Husrom for læring? Ein romleg analyse av læringsrom ved UiO. Opningsførelesning for haustsemestret ved TF 2018. Semensteropning ved TF; 2017-08-23
UiO Untitled
 
34 Lerheim, Birgitte.
Kva er ei gåve?. Sulaposten 2017 ;Volum 2018.(47)
UiO Untitled
 
35 Lerheim, Birgitte.
Langevåg Røde Kors. Folkehelse, fellesskap og friviljugheit gjennom 90 år-. Sulaposten 2017 (5) s. 20-21
UiO Untitled
 
36 Lerheim, Birgitte.
…le av banesår og springe over grave? Om Halloween, Allehelgensdag og å tale døden midt imot. Sulaposten 2017
UiO Untitled
 
37 Lerheim, Birgitte.
Moderator ved panelsamtale om "Skogen og erfaringer av det hellige".. Pilegrimsdag i Oslo og Akershus; 2017-12-07
UiO Untitled
 
38 Lerheim, Birgitte.
Omsorg, gåve og nåde? Ei drøfting av Den norske kyrkja sin kommunikasjon til fadrar ved dåp.. I: Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen. Novus Forlag 2017 ISBN 978-82-7099-880-7. s. 447-466
UiO Untitled
 
39 Lerheim, Birgitte.
Omsorg, gåve og nåde. Om Den norske kyrkja sin kommunikasjon til dåpsfadrar.. Avskjedsseminar for Svein Aage Christoffersen; 2017-04-28
UiO Untitled
 
40 Lerheim, Birgitte.
Omsorg og nærvær - forskning på fadderrollen. Dåpsløftet. Inspirasjon til arbeidet med dåp (utgitt av Dnk) [Fagblad] 2017-10-01
UiO Untitled
 
41 Lerheim, Birgitte.
Opningsførelesing TF hausten 2017: Husrom for læring? Ein romleg analyse av læringsrom ved UiO. Semesteropning og gjenopning av biblioteket ved TF hausten 2017; 2017-08-23
UiO Untitled
 
42 Lerheim, Birgitte.
Pilegrim på Orknøyane før og no. Kirkjuvágs helgan dóm in heilaga Magnúss jarls. Pilegrim i dag 2017 ;Volum 1.(17) s. 4-8
UiO Untitled
 
43 Lerheim, Birgitte.
Reformasjon og feministisk teologi. "Torsdagskveld på Fredheim"; 2017-11-23
UiO Untitled
 
44 Lerheim, Birgitte.
Reformasjon og feministisk teologi (fagartikkel på 6 sider som del av Kirkerådets ressurshefte for 8. mars-gudstjeneste 2017). Kirkerådet, Den norske kirke Oslo 2017
UiO Untitled
 
45 Lerheim, Birgitte.
Reformasjon og feministteologi.. UiOs seminarrekke Reformasjonen 1517-2017: Reformasjon og teologi; 2017-01-21
UiO Untitled
 
46 Lerheim, Birgitte.
Reformasjon og feminstisk teologi. Prestentasjon under gudstjeneste med reformasjonsmarkering; 2017-10-15
UiO Untitled
 
47 Lerheim, Birgitte.
Sorg og sosiale medier. Semianar for ansatte i gravferdsbyråene på Østlandet; 2017-04-01
UiO Untitled
 
48 Lerheim, Birgitte.
The role of Netnography in a multi-method research project on godparentship in Norway. Tagung „Mediatisierung von Religion und Religiosität“; 2017-09-22 - 2017-09-24
UiO Untitled
 
2016
49 Lerheim, Birgitte.
Angels in Cyberspace.. Tagung Digitalisierte Kommunikation und die Erforschung von Medienkulturen; 2016-09-30 - 2016-10-02
UiO Untitled
 
50 Lerheim, Birgitte.
Blogginnlegg i TFs reformasjonsblogg: Luther, leiker og læring. Mellom historie og kollektivt minne i populær barne- og ungdomskultur http://www.tf.uio.no/om/reformasjonsjubileet/reformasjonsbloggen/luther-leiker-og-lering.html. Det teologiske fakultet Oslo 2016
UiO Untitled
 
    Vis neste liste