Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-12 av 12

2016
1 Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Olsvold, Nina; Thagaard, Tove.
Omsorgsarbeidets sosiologi. Fagbokforlaget 2016 (ISBN 9788245016307) 250 s.
VID OSLOMET UiO Untitled
 
2 Olsvold, Nina; Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Thagaard, Tove.
Omsorg som sosialt fenomen, forskningsfelt og velferdstjeneste. I: Omsorgsarbeidets sosiologi. Fagbokforlaget 2016 ISBN 9788245016307. s. 11-30
VID OSLOMET UiO Untitled
 
3 Thagaard, Tove.
Mellom profesjon og organisasjon - sykepleieres arbeidssituasjon i sykehus.. I: Omsorgsarbeidets sosiologi. Fagbokforlaget 2016 ISBN 9788245016307. s. 81-107
UiO Untitled
 
2014
4 Thagaard, Tove; Stefansen, Kari.
Expressions of commitment and independence: Exploring men’s emotional responsibility in heterosexual couple relationships. Nordic Journal of Social Research 2014 ;Volum 5.(1) s. -
OSLOMET UiO Untitled
 
2013
5 Thagaard, Tove.
Systematikk og innlevelse. En innføring i kvalitativ metode. 4 utg. Fagbokforlaget 2013 (ISBN 9788245014938) 239 s.
UiO Untitled
 
2008
6 Thagaard, Tove.
Systematikk og innlevelse: En innføring i kvalitativ metode. 3. utgave. Fagbokforlaget 2008 (ISBN 978-82-450-0738-1) 250 s.
UiO Untitled
 
2007
7 Thagaard, Tove.
Menn i parforhold: Arbeid for kjærligheten - innsats for likeverdighet?. Sosiologisk Tidsskrift 2007 ;Volum 15. s. 337-352
UiO Untitled
 
2005
8 Thagaard, Tove.
Følelser og fornuft. Kjærlighetens sosiologi. Abstrakt forlag 2005 (ISBN 82-7935-190-6) 224 s.
UiO Untitled
 
2003
9 Thagaard, Tove.
Systematikk og innlevelse. En innføring i kvalitativ metode. Fagbokforlaget 2003 (ISBN 82-7674-875-9) 224 s.
UiO Untitled
 
1998
10 Thagaard, Tove.
Systematikk og innlevelse. En innføring i kvalitativ metode. Fagbokforlaget 1998 (ISBN 82-7674-278-5) 224 s.
UiO Untitled
 
1997
11 Thagaard, Tove.
Gender, Power and Love: A study of interaction between spouses. Acta Sociologica 1997 ;Volum 40.(4) s. 357-376
UiO Untitled
 
1996
12 Thagaard, Tove.
Arbeid, makt og kjærlighet. Fagbokforlaget 1996 (ISBN 82-7674-223-8) 212 s.
UiO Untitled