Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 83 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Hansen, Marianne Nordli; Wiborg, Øyvind.
The Accumulation and Transfers of Wealth: Variations by Social Class. European Sociological Review 2019
OSLOMET UiO Untitled
 
2018
2 Bennetzen, Johannes Emil.
Hvem gjelder det? En klasseanalyse av låneopptak i Norge. Oslo: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo 2018 110 s.
UiO Untitled
 
3 Ellingsen, Julie Hjelde.
"Fordi jeg har muligheten". En kvalitativ studie om Oslo-ungdommens vei inn i videregående skole. Oslo: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo 2018 102 s.
UiO Untitled
 
4 Hansen, Marianne Nordli.
Klasseanalyse – brennaktuell eller uvitenskapelig og utdatert?. Debatt; 2018-04-19 - 2018-04-19
UiO Untitled
 
5 Hansen, Marianne Nordli.
Utdanning til besvær – Hvilken rolle spiller skole og utdanning for de økonomiske forskjellene i befolkningen?. Høstseminar; 2018-09-21 - 2018-09-23
UiO Untitled
 
6 Hansen, Marianne Nordli; Flemmen, Magne.
Agendakveld: Er Norge et klassesamfunn?. Agendakveld; 2018-04-12 - 2018-04-12
UiO Untitled
 
7 Uvaag, Stian Aleksander.
The Class Trajectories of Skilled and Unskilled Workers. Oslo: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo 2018 120 s.
UiO Untitled
 
8 Wiborg, Øyvind N; Hansen, Marianne Nordli.
Klassebakgrunn, arv og gaver: Hvilken rolle spiller de for oppbygging av formue i ung alder?. Søkelys på arbeidslivet 2018 ;Volum 35.(4) s. 294-312
OSLOMET UiO Untitled
 
9 Wiborg, Øyvind N; Hansen, Marianne Nordli.
The Scandinavian Model During Increasing Inequality: Recent Trends in Educational Attainment, Earnings and Wealth among Norwegian Siblings. Research in Social Stratification and Mobility 2018 ;Volum 56. s. 53-63
OSLOMET UiO Untitled
 
2017
10 Flemmen, Magne; Toft, Maren; Andersen, Patrick Lie; Hansen, Marianne Nordli; Ljunggren, Jørn.
Forms of Capital and Modes of Closure in Upper Class Reproduction. Sociology 2017 ;Volum 51.(6) s. 1277-1298
OSLOMET ISF UiO Untitled
 
11 Hansen, Marianne Nordli.
Segregering og ulikhet i Oslo-skolen. I: Oslo - ulikhetenes by. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202521615. s. 257-275
UiO Untitled
 
12 Strømme, Thea Bertnes; Hansen, Marianne Nordli.
Closure in the elite professions: the field of law and medicine in an egalitarian context. Journal of Education and Work 2017 ;Volum 30.(2) s. 168-185
OSLOMET UiO Untitled
 
2015
13 Strømme, Thea Bertnes; Hansen, Marianne Nordli.
Contested Mobility and Sponsor Mobility in the Classical Elite Professions in Norway. RC28 Conference 'Social Inequality, Cohesion and Solidarity; 2015-05-28 - 2015-05-30
OSLOMET UiO Untitled
 
14 Strømme, Thea Bertnes; Hansen, Marianne Nordli.
Elite og Klasse i et egalitært samfunn. Boklansering; 2015-02-25 - 2015-02-25
OSLOMET UiO Untitled
 
2014
15 Danielsen, Arild; Hansen, Marianne Nordli.
Routes to institutional and artistic leadership. Knowledge, status and power; 2014-09-23 - 2014-09-24
USN UiO Untitled
 
16 Hansen, Marianne Nordli.
Entreprenører og arvinger – veier til topposisjoner i næringslivet. Søkelys på arbeidslivet 2014 ;Volum 31.(3) s. 282-295
UiO Untitled
 
17 Hansen, Marianne Nordli.
Self-made wealth or family wealth? Changes in intergenerational wealth mobility. Social Forces 2014 ;Volum 93.(2) s. 457-481
UiO Untitled
 
18 Hansen, Marianne Nordli.
Økende makt i økonomiske eliter?. I: Elite og klasse i et egalitært samfunn. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02183-6. s. 106-125
UiO Untitled
 
19 Hansen, Marianne Nordli; Andersen, Patrick Lie; Flemmen, Magne; Ljunggren, Jørn.
Klasser og eliter. I: Elite og klasse i et egalitært samfunn. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02183-6. s. 25-38
UiO Untitled
 
20 Hansen, Marianne Nordli; Strømme, Thea Bertnes.
De klassiske profesjonene - fortsatt eliteprofesjoner?. I: Elite og klasse i et egalitært samfunn. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02183-6. s. 39-53
OSLOMET UiO Untitled
 
21 Hjellbrekke, Johannes; Korsnes, Olav; Hansen, Marianne Nordli.
"Et elite stykke Norge". VG [Avis] 2014-08-10
UiB UiO Untitled
 
22 Korsnes, Olav; Hansen, Marianne Nordli; Hjellbrekke, Johannes.
Elite og klasse i et egalitært samfunn. Universitetsforlaget 2014 (ISBN 978-82-15-02183-6) 268 s.
UiB UiO Untitled
 
23 Wiborg, Øyvind N; Hansen, Marianne Nordli.
Wealth inequality during the life course - a study based on sibling correlations. ISA 2014; 2014-06-13 - 2014-06-19
UiO Untitled
 
2013
24 Wiborg, Øyvind N; Hansen, Marianne Nordli.
Trends in the total impact of family background - new evidence based on sibling correlations. RC28 2013; 2013-05-16 - 2013-05-18
UiO Untitled
 
2012
25 Andersen, Patrick Lie; Hansen, Marianne Nordli.
Class and Cultural Capital-The Case of Class Inequality in Educational Performance. European Sociological Review 2012 ;Volum 28.(5) s. 607-621
UiO Untitled
 
26 Hansen, Marianne Nordli.
Om konsentrasjonen av formue i Norge. Søkelys på arbeidslivet 2012 ;Volum 29.(3) s. 213-223
UiO Untitled
 
2011
27 Hansen, Marianne Nordli.
Finnes det en talentreserve? : betydningen av klassebakgrunn og karakterer for oppnådd utdanning. Søkelys på arbeidslivet 2011 ;Volum 28.(3) s. 173-189
UiO Untitled
 
28 Hansen, Marianne Nordli.
Norsk sosiologi - styringsmakten lydigste tjener?. Tidsskrift for samfunnsforskning 2011 ;Volum 52.(3) s. 237-242
UiO Untitled
 
29 Hansen, Marianne Nordli.
Norwegian sociology - a willing instrument of the ruling power?. Tidsskrift for samfunnsforskning 2011 ;Volum 52.(2) s. 237-242
UiO Untitled
 
2010
30 Album, Dag; Hansen, Marianne Nordli; Widerberg, Karin.
Introduksjon. I: Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning. Universitetsforlaget 2010 ISBN 9788215014920. s. 7-14
UiO Untitled
 
31 Album, Dag; Hansen, Marianne Nordli; Widerberg, Karin.
Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning. Universitetsforlaget 2010 (ISBN 9788215014920) 320 s.
UiO Untitled
 
32 Hansen, Marianne Nordli.
Change in intergenerational economic mobility in Norway: conventional versus joint classifications of economic origin. Journal of Economic Inequality 2010 ;Volum 8.(2) s. 133-151
UiO Untitled
 
33 Hansen, Marianne Nordli.
Hvordan studere endring i ulikhet over tid? Betydningen av økonomisk familiebakgrunn for utdanning. I: Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning. Universitetsforlaget 2010 ISBN 9788215014920. s. 69-86
UiO Untitled
 
34 Hansen, Marianne Nordli.
Utdanningspolitikk og ulikhet. Tidsskrift for samfunnsforskning 2010 ;Volum 51.(1) s. 101-133
UiO Untitled
 
35 Hansen, Marianne Nordli; Engelstad, Fredrik.
Samfunnsklasser og eliter. I: Det norske samfunn. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 978-82-05-39086-7. s. 191-213
UiO Untitled
 
36 Hansen, Marianne Nordli; Mastekaasa, Arne.
Reform 94 - et trendskifte i videregående utdanning? :. Søkelys på arbeidslivet 2010 ;Volum 27.(3) s. 191-205
UiO Untitled
 
37 Hansen, Marianne Nordli; Mastekaasa, Arne.
Utdanning - stabilitet og endring. I: Det norske samfunn. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 978-82-05-39086-7. s. 116-143
UiO Untitled
 
38 Hansen, Marianne Nordli; Wiborg, Øyvind.
Klassereisen - mer vanlig i dag?. I: Klassebilder: Ulikhet og sosial mobilitet i Norge. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01580-4. s. 197-212
UiO Untitled
 
2009
39 Hansen, Marianne Nordli.
Klasseforskjeller og klassemotsetninger i Norge. I: Prekær Politikk. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 978-82-05-39508-4. s. 123-138
UiO Untitled
 
40 Hansen, Marianne Nordli.
Sosiale nettverk og karriere – tilfellet jurister. Søkelys på arbeidslivet 2009 ;Volum 26.(1) s. 45-58
UiO Untitled
 
41 Hansen, Marianne Nordli; Flemmen, Magne; Andersen, Patrick Lie.
The Oslo Register Data Class Scheme (ORDC). Final report from the classification procject. Oslo: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Universitetet i Oslo. 2009 ;Volum 2009.22 s. Memorandum from Department of Economics, University of Oslo(1)
UiO Untitled
 
42 Wiborg, Øyvind; Hansen, Marianne Nordli.
Change over Time in the Intergenerational Transmission of Social Disadvantage. European Sociological Review 2009 ;Volum 25.(3) s. 379-394
UiO Untitled
 
2008
43 Hansen, Marianne Nordli.
Rational Action Theory and Educational Attainment. Changes in the Impact of Economic Resources. European Sociological Review 2008 ;Volum 24.(1) s. 1-18
UiO Untitled
 
44 Hansen, Marianne Nordli; Wiborg, Øyvind.
Fattigdommens system. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2008
UiO Untitled
 
2007
45 Hansen, Marianne Nordli.
Valgfrihet og styring i skolen - hvordan fungerer den offentlige fellesskolen i Oslo?. Søkelys på arbeidsmarkedet 2007 ;Volum 24.(3) s. 29-52
UiO Untitled
 
2006
46 Hansen, Marianne Nordli.
Fluctuations in intergenerational mobility in economic status in Norway. Oslo: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo 2006 20 s.
UiO Untitled
 
47 Hansen, Marianne Nordli.
The Impact of Economic Resources on Educational Attainment. Changes Over Time. Oslo: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo 2006 43 s.
UiO Untitled
 
48 Hansen, Marianne Nordli.
Økonomisk mobilitet over generasjonene. Endringer over tid. Søkelys på arbeidsmarkedet 2006 ;Volum 23.(2) s. 221-230
UiO Untitled
 
49 Hansen, Marianne Nordli; Mastekaasa, Arne.
Social Origins and Academic Performance at University. European Sociological Review 2006 ;Volum 22. s. 277-291
UiO Untitled
 
2005
50 Hansen, Marianne Nordli.
Den sosiale rekrutteringen til medisinstudiet. Tidsskrift for Den norske legeforening 2005 ;Volum 125. s. 2213-2215
UiO Untitled
 
    Vis neste liste