Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 67 << Forrige 1 2    Neste >>

2016
1 Nordby, Trond.
Hofoss i verda. Pax Forlag 2016 (ISBN 978-82-530-3904-6) 173 s.
UiO Untitled
 
2015
2 Nordby, Trond.
Fra begrenset absolutisme til parlamentarisme - Norges styreform i endring 1814 - 1908. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2015 ;Volum 31.(2) s. 144-154
UiO Untitled
 
3 Nordby, Trond.
Hunerkongen Attila kom aldri til Stjørdalen - Kritisk blikk på 1814-feiringen i 2014. I: Året 1814 og det norske demokratiet. Rapport Hegraseminaret 2014. Trondheim: Hegraseminarets styringsgruppe 2015 ISBN 9788278772430. s. 38-44
UiO Untitled
 
4 Nordby, Trond.
I sporene etter Grunnloven fra 1814. I: Demokrati - historien og ideene. Dreyer Forlag A/S 2015 ISBN 9788282651219. s. 203-217
UiO Untitled
 
5 Nordby, Trond.
Livet på stabburet. Makt og autoritet i Stortinget. I: Rett og politikk: nye perspektiver på demokratiets forutsetninger, utforming og grenser. Pax Forlag 2015 ISBN 9788253037905. s. 167-181
UiO Untitled
 
2014
6 Nordby, Trond.
Fra Eidsvoll til Løvebakken. Manifest tidsskrift 2014
UiO Untitled
 
7 Nordby, Trond.
Ordene og makten. Manifest tidsskrift 2014
UiO Untitled
 
8 Nordby, Trond.
Parlamentarismen i endring. I: Stortingets historie 1964-2014. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1586-7. s. 529-545
UiO Untitled
 
2013
9 Nordby, Trond.
En nordisk modell?. I: Norge og Norden i et kriserammet Europa. Trondheim: Hegraseminaret 2013 ISBN 9788278772355. s. 13-18
UiO Untitled
 
2012
10 Bratberg, Øivind; Nordby, Trond.
Britisk og norsk parlamentarisme: Grunnleggende prinsipper, likhetstrekk og aktuelle utfordringer. I: Det glemte partnerskapet? Norge og Storbritannia i et nytt århundre. Akademika forlag 2012 ISBN 9788232101030. s. 13-29
UiO Untitled
 
11 Nordby, Trond.
Valgdemokrati under skiftende forhold. I: Demokratiets forutsetninger i massekommunikasjonens tidsalder. Trondheim: Hegraseminarets styringsgruppe 2012 ISBN 978-82-7877-210-2. s. 15-21
UiO Untitled
 
2011
12 Bratberg, Øivind; Nordby, Trond.
Britisk og norsk parlamentarisme: Grunnleggende prinsipper, likhetstrekk og aktuelle utfordringer. I: Det glemte partnerskapet? Norge og Storbritannia i et endret Europa. Oslo: British Politics Society 2011 ISBN 978-82-998915-0-9. s. 18-29
UiO Untitled
 
2010
13 Nordby, Trond.
Grunnlov og styreform. Norge 1814 - 2010. Universitetsforlaget 2010 (ISBN 978-82-15-01395-4) 183 s.
UiO Untitled
 
2009
14 Nordby, Trond.
Allmennmedisin som akademisk fag. Michael Quarterly 2009 ;Volum 6.(1) s. 11-126
UiO Untitled
 
15 Nordby, Trond.
Helsedirektør Evangs planer for velferdsstaten. Michael Quarterly 2009 ;Volum 6.(3) s. 331-339
UiO Untitled
 
16 Nordby, Trond.
Islands finanskrise i sagaens lys: Varianter av vennskap, makt og ære. I: Prekær Politikk. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 978-82-05-39508-4. s. 107-119
UiO Untitled
 
2008
17 Nordby, Trond.
Illusjoner om makt. Bokanmeldelse av Tor Bomann-Larsen. Makten. Klassekampen 2008 s. 48-
NTNU Untitled
 
18 Nordby, Trond.
Jakten på den uavhengige variabel. Sosiologisk Årbok 2008 (03.apr) s. 100-114
NTNU Untitled
 
19 Nordby, Trond.
Jakten på den uavhengige variabel. Sosiologisk Årbok 2008 (2-3) s. 100-114
UiO Untitled
 
20 Nordby, Trond.
Sagaen om det store frisleppet. Islands finanskrise sett i historiens lys. Hegraseminaret; 2008-09-25
UiO Untitled
 
2007
21 Nordby, Trond.
Foran Grunnlovens 200-års jubileum. Hegra-seminaret; 2007-09-27 - 2007-09-27
UiO Untitled
 
2006
22 Nordby, Trond.
Unionsoppløsningen i 1905 og overgangen til parlamentarisme. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2006 ;Volum 22.(1) s. 3-21
UiO Untitled
 
23 Nordby, Trond.
Kongelig amatørskap. Klassekampen 2006
UiO Untitled
 
24 Nordby, Trond.
Makten bak makten. Dagbladet 2006
UiO Untitled
 
2005
25 Nordby, Trond.
DEMOCRATIZATION IN SCANDINAVIA. THE CASE OF Norway. DICTUM: Det kritiske blikket 2005 (1)
UiO Untitled
 
2004
26 Nordby, Trond.
I politikkens sentrum. Variasjoner i Stortingets makt 1814 - 2004. Universitetsforlaget 2004 (ISBN 82-15-00651-5) 310 s.
UiO Untitled
 
2003
27 Nordby, Trond.
Om makten bak steinløvene - en reise gjennom Stortingets kontroll 1814 - 2001. Tidsskrift for samfunnsforskning 2003 (2) s. 299-308
UiO Untitled
 
2002
28 Nordby, Trond.
"Monarki eller republikk? Et skjellsettende valg for nærmere 100 år siden.". Historie 2002 (2) s. 8-13
UiO Untitled
 
29 Nordby, Trond.
"Norges grunnlov, fra styringsredskap til symbol - og noen tanker om å gjenreise redskapsfunksjonen.". I: Grundlagens makt. Konstitutionen som politiskr redskap och som rättslig norm. : SNS Förlag, Stockholm 2002 ISBN 91-7150-873-2. s. 197-216
UiO Untitled
 
30 Nordby, Trond.
"Norges grunnlov, fraq styringsredskap til symbol - samt noen tanker om å gjenreise styringsfunksjonen. Tidsskrift for samfunnsforskning 2002 (4)
UiO Untitled
 
2001
31 Nordby, Trond.
Arne Garborg - nasjonsbygger, nasjonalist og europeer. : Garborg-året 2001 2001 14 s. Ja& no er eg heime att. Rapport frå konferanse om stad, fellesskap og nasjonal identitet - frå Garborg til Bauman. Universitetet i Oslo, 19. oktober 2001
UiO Untitled
 
32 Nordby, Trond.
Mindretallsparlamentarisme som problem. I: Statsvitenskapelige utsyn : politiske tema og tenkemåter i en oppbruddstid. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2001 ISBN 82-7634-333-3.
UiO Untitled
 
33 Nordby, Trond.
Monarkiet - en statsform foran undergangen. Nytt Norsk Tidsskrift 2001 ;Volum 17. årgang.(Nr.2) s. 165-172
UiO Untitled
 
34 Nordby, Trond.
Populismen. Demo 2001 ;Volum 1.(1) s. 12-16
UiO Untitled
 
35 Nordby, Trond.
Skattepopulismen. Økonomisk Rapport 2001 (10) s. -
UiO Untitled
 
2000
36 Nordby, Trond.
I politikkens sentrum. Variasjoner i Stortingets makt 1814-2000. Universitetsforlaget 2000 (ISBN 82-518-3926-2) 346 s.
UiO Untitled
 
1999
37 Nordby, Trond.
Agder-fylkene ett i et valgsosiologisk perspektiv. I: Agderbenken. Landsdelens representanter på Stortinget fra 1814 til 1990-tallet. : Høgskolen i Agder. Kristiansand 1999 ISBN 82-7117-398-7. s. 11-20
UiO Untitled
 
38 Nordby, Trond.
Budsjettrammene bør vente?. Økonomisk Rapport 1999 s. 12-12
UiO Untitled
 
39 Nordby, Trond.
Forvaltningen og Stortinget. Stat og styring 1999 (3)
UiO Untitled
 
40 Nordby, Trond.
Runes verden. Noen små bemerkninger til et stort verk. Kunnskapsregimer. Debatten om de nasjonale strateger 1999 s. 94-103
UiO Untitled
 
41 Nordby, Trond.
Runes verden. Noen små bemerkninger til et stort verk. Tidsskrift for samfunnsforskning 1999 (3) s. 400-410
UiO Untitled
 
42 Nordby, Trond.
Runes verden. Noen små betraktninger til et stort verk. I: Kunnskapsregimer. Debatten om de nasjonale strateger. Pax Forlag 1999 ISBN 82-530-2141-0. s. 94-103
UiO Untitled
 
43 Nordby, Trond.
Samvirket mellom organisasjoner og stat: Norge. : Makt- og demokratiutredningen 1999 -1 s. Rapportserien(4)
UiO Untitled
 
44 Nordby, Trond; Veggeland, Frode.
Lovgivningsmyndighetens suspensjon. Stortingets rolle under EØS-avtalen. Tidsskrift for samfunnsforskning 1999 ;Volum 40.(1) s. 87-108
NIBIO UiO Untitled
 
1997
45 Heidar, Knut Martin; Egeberg, Morten; Nordby, Trond.
Forord. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 1997 ;Volum 3/97.(13) s. -
UiO Untitled
 
46 Nordby, Trond.
Absolutt. Oslo : NRK2 [Radio] 1997-01-01
UiO Untitled
 
47 Nordby, Trond.
ARENA 97. Oslo : Nyhetskanalen [Radio] 1997-10-01
UiO Untitled
 
48 Nordby, Trond.
Dagsnytt Atten. Oslo : NRK [Radio] 1997-01-01
UiO Untitled
 
49 Nordby, Trond.
Dagsrevyen. Oslo : NRK1 [Radio] 1997-01-01
UiO Untitled
 
50 Nordby, Trond.
...disse meget alvorlige menn: Rapportert fra Finansdepartementet. Tidsskrift for samfunnsforskning 1997 ;Volum 2.(38) s. 276-289
UiO Untitled
 
    Vis neste liste