Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 59 << Forrige 1 2    Neste >>

2017
1 Andenæs, Kristian.
Legal Aid for Disadvantaged Groups.. I: Restorative Process from Oslo til Havana and Back. Discussions on Implementing and Strengthening Restorative Justice Processes in Cuba and Norway.. Novus Forlag 2017 ISBN 978-82-7099-876-0. s. 187-202
UiO Untitled
 
2 Engebrigtsen, Ada; stapor, Monika; Andenæs, Kristian.
Small places large questions. Polish workers on short-term contracts and in low-paying jobs in Sør-Trøndelag, Norway: A study of the unmet need for legal aid. : NOVA 2017 (ISBN 978-82-7894-607-7) ;Volum 2017.58 s. NOVA Notat(2)
HIOA UiO Untitled
 
2016
3 Andenæs, Kristian.
Metode for tilsyn - en juridisk og rettssosiologisk vurdering av hjelpemidlene for gjennomføring av tilsyn i skolen. I: Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215026671. s. 123-137
UiO Untitled
 
4 Andenæs, Kristian; Møller, Jorunn.
Bokas tema. I: Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215026671. s. 15-23
UiO Untitled
 
5 Andenæs, Kristian; Møller, Jorunn.
Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk. Universitetsforlaget 2016 (ISBN 9788215026671) 328 s.
UiO Untitled
 
6 Papendorf, Knut-Erich; Andenæs, Kristian.
Rettens begrensninger - Eksempelet klage mot forvaltningen. I: Festskrift till Karsten Åström. Lund, Sverige: Juristförlaget i Lund 2016 ISBN 9789154405695. s. 11-32
UiO Untitled
 
2013
7 Andenæs, Kristian.
Nils Kristian Sundbys rolle i kritisk juss-bevegelsen. Kritisk juss 2013 ;Volum 39.(2) s. 68-82
UiO Untitled
 
2012
8 Andenæs, Kristian.
Dødsstraff i Norge. I: Kriminologiske byvandringer. Novus Forlag 2012 ISBN 978-82-7099-676-6. s. 17-20
UiO Untitled
 
9 Andenæs, Kristian; Eikvam, Turid; Ystehede, Per Jørgen.
Forord. Presentasjon av innledere. Introduksjon av artiklene. I: Kriminologiske byvandringer. Novus Forlag 2012 ISBN 978-82-7099-676-6. s. 7-16
UiO Untitled
 
10 Andenæs, Kristian; Eikvam, Turid; Ystehede, Per Jørgen.
Kriminologiske byvandringer. Novus Forlag 2012 (ISBN 978-82-7099-676-6) 194 s.
UiO Untitled
 
11 Ellingsen, Dag; Viblemo, Tor Egil; Ellingsen, Fredrik; Andenæs, Kristian.
Evaluering av advokatordningen for asylsøkere. : Oxford Research 2012 115 s.
OSLOMET UiO Untitled
 
2011
12 Andenæs, Kristian; Machura, Stefan; Papendorf, Knut-Erich.
Introduction. I: Understanding Law in Society. Developments in Socio-legal Studies. (Society and Law. Volume 7). LIT Verlag 2011 ISBN 978-3-643-90072-2. s. 5-20
UiO Untitled
 
13 Papendorf, Knut-Erich; Machura, Stefan; Andenæs, Kristian.
Understanding Law in Society. Developments in Socio-legal Studies. (Society and Law. Volume 7). LIT Verlag 2011 (ISBN 978-3-643-90072-2) 283 s.
UiO Untitled
 
2010
14 Brekke, Jan-Paul; Aarset, Monica Five; Lidén, Hilde; Andenæs, Kristian.
Innvandring og flukt til Norge : En kunnskapsgjennomgang 1990-2009. Oslo: Institutt for samfunnsforskning/Universitetet i Oslo 2010 (ISBN 978-82-7763-316-9) 148 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2010:002)
ISF UiO Untitled
 
2009
15 Andenæs, Kristian.
Kriminologi og kriminalpolitikk sett utenfra. Bergens Tidende 2009
UiO Untitled
 
16 Andenæs, Kristian.
Ofrene står sentralt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2009
UiO Untitled
 
17 Andenæs, Kristian.
Sikkerhet. Samfunnsviteren 2009
UiO Untitled
 
18 Andenæs, Kristian.
Skadereduksjonsjus. I: Skadesreduktion med J_Key Cards. København: GadeJuristens forlag 2009 ISBN 978-87-993243-0-9. s. 29-
UiO Untitled
 
19 Andenæs, Kristian.
Straffbar hjelp i ny utlendingslov. Lov og Rett 2009 (10) s. 577-578
UiO Untitled
 
20 Andenæs, Kristian; Bayegan, Charlotte.
Helsehjelp for personer uten lovlig opphold. Juristkontakt 2009 (5) s. 55-57
UiO Untitled
 
21 Andenæs, Kristian; Rønning, Georg.
Fattigfolk i Norge. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2009
UiO Untitled
 
22 Johansen, Nicolay B.; Karlsen, Kjetil; Andenæs, Kristian; Kofoed, Sissel; Skulberg, Andreas; Løvlie, Anders.
Helse eller Sikkerhet?. Kriminalpolitisk seminar; 2009-02-18 - 2009-02-18
UiO Untitled
 
2007
23 Andenæs, Kristian.
Diverse leksikale innførsler helserett m.v. I: Jusleksikon. Kunnskapsforlaget 2007 ISBN 978-82-573-1869-7.
UiO Untitled
 
24 Andenæs, Kristian.
Domstolene på nedtur?. Instituttseminar; 2007-05-08
UiO Untitled
 
25 Andenæs, Kristian.
Domstolene på nedtur?. Instituttseminar; 2007-02-23
UiO Untitled
 
26 Andenæs, Kristian.
Oversikt over det norske trygdesystemet. Spesialeundervisning for jusstudenter; 2007-03-27
UiO Untitled
 
27 Andenæs, Kristian.
The Courts in the Shadow of the Law. Transnational relations and transnational laws; 2007-06-14 - 2007-06-16
UiO Untitled
 
2006
28 Andenæs, Kristian.
Om maktens rettsliggjøring og rettsliggjøringens maktpotensial. Tidsskrift for samfunnsforskning 2006 (4) s. 587-600
UiO Untitled
 
2005
29 Andenæs, Kristian.
Juss-Buss (the law bus): Clinical legal education grounded on legal aid, legal reform work and research. Flowers i8n the Desert: Clinical Legal Education, Ethical Awareness and Community Service; 2005-07-13 - 2005-07-15
UiO Untitled
 
30 Sand, Inger Johanne; Hellum, Anne; Andenæs, Kristian.
Rettsliggjøring, kvinner, makt og politikk. Universitetet i Oslo: Institutt for kriminologi og rettssosiologi 2005 (ISBN 82-7100-143-4) 76 s.
UiO Untitled
 
31 Andenæs, Kristian; Olsen-Nalum, Heidi; Røed, Marianne; Westlund, Jeanette.
"Kontoret for fri retshjælp: Retshjælp til ubemidlede. Evaluering av en Oslo-institusjon gjennom 112 år. Oslo: Institutt for kriminologi og rettssosiologi 2005 67 s.
ISF UiO Untitled
 
2004
32 Andenæs, Kristian.
Fengselsloven 1958 og straffegjennomføringsloven 2001 - flere, like få eller færre retigheter?. Kriminalpolitisk konferanse; 2004-01-15 - 2004-01-18
UiO Untitled
 
33 Andenæs, Kristian.
Judicial consequences of insufficient communication in the courtroom. Interpreting quality and legal safeguard; 2004-05-24 - 2004-05-25
UiO Untitled
 
2003
34 Andenæs, Kristian.
Juss for sykepleiere. Innføring i helserett. Universitetsforlaget 2003 (ISBN 82-15-00402-4) 252 s.
UiO Untitled
 
35 Andenæs, Kristian; Mathiesen, Thomas.
En kort innføring i rettssosiologien og dens problemstillinger. Stensilserien nr. 94. Institutt for kriminologi og rettssosiologi. I: Introduksjon til rettssosiologien. To artikler. : 2003 ISBN 82-7100-131-0. s. -
UiO Untitled
 
36 Andenæs, Kristian; Mathiesen, Thomas.
Rettssosiologisk verktøykasse. Bidrag fra norsk rettssosiologi i årenes løp. Oslo: Avd. for rettssosiologi, Institutt for kriminologi og rettssosiologi 2003 364 s.
UiO Untitled
 
37 Andenæs, Kristian; Molven, Olav; Rasmussen, Ørnulf; Sandberg, Kirsten; Warberg, Lasse.
Sosialrett. Universitetsforlaget 2003 (ISBN 82-15-00387-7) 470 s.
UiO Untitled
 
38 Andenæs, Kristian; Papendorf, Knut-Erich.
Fortsatt uferdig. Festskrift til Thomas Mathiesen. Pax Forlag 2003 (ISBN 82-530-2523-8) 259 s.
UiO Untitled
 
39 Andenæs, Kristian; Papendorf, Knut-Erich; Gotaas, Nora; Grøvdal, Yngvild.
SMED underveis En prosessevaluering av Senter mot etnisk diskriminering. Oslo: Institutt for kriminologi og rettssosiologi 2003 (ISBN 82-90783-29-9) 234 s.
UiO Untitled
 
2002
40 Andenæs, Kristian; Bernt, Jan Fridthjof; Falkanger, Thor; Gjønnes, Arnhild Dordi; Matningsdal, Magnus; Aarbakke, Magnus.
Jusleksikon. Kunnskapsforlaget 2002 (ISBN 82-573-1338-6) 338 s.
UiO Untitled
 
41 Andenæs, Kristian.
HIV-positives ansvar i seksuelle situasjoner, sett fra en juridisk synsvinkel. ; 2002
UiO Untitled
 
42 Andenæs, Kristian.
Innvandringskontroll gjennom visumpolitikk. Mennesker og Rettigheter 2002 s. 80-88
UiO Untitled
 
43 Andenæs, Kristian.
Juristenes århundre? Noen tanker om den juridiske profesjons pramtid. Norges Juristforbunds tillitsmannskonferanse; 2002-09-01
UiO Untitled
 
44 Andenæs, Kristian.
Sosialtjenesteloven. Gyldendal Akademisk 2002 (ISBN 82-05-30737-7) 106 s. Norsk lovnøkkel
UiO Untitled
 
45 Andenæs, Kristian; Mathiesen, Thomas.
Intruduksjon til rettssosiologien. To artikler. : 2002 28 s.
UiO Untitled
 
2001
46 Andenæs, Kristian.
Smuler til de fattige. Kritisk juss 2001 ;Volum 28.(3-4) s. 189-190
UiO Untitled
 
47 Andenæs, Kristian.
Språk og rett - om utlendingers og språklige minoriteters møte med rettsvesenet. I: Tvers igjennom lov til seier. : Pax forlag, Oslo 2001 ISBN 82-530-2321-9. s. 20-41
UiO Untitled
 
2000
48 Andenæs, Kristian.
Advokater, makt og internasjonalisering. Den norske Advokatforenings årsmøte; 2000-06-16
UiO Untitled
 
49 Andenæs, Kristian.
Er det forstått?. Rett & slett : kontaktorgan for Justisdepartementet og domstolene 2000 (3) s. -
UiO Untitled
 
50 Andenæs, Kristian.
Kommunikasjon og rettssikkerhet - presentasjon av etforskningsprosjekt. Kommunikasjon og rettssikkerhet - presentasjonsseminar; 2000-06-22
UiO Untitled
 
    Vis neste liste