Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 122 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2019
1 Giske, Liv; Solberg, Berge; Tranvåg, Eirik Joakim; Dahlberg, Jørgen; Halvorsen, Marit; Hafstad, Elisabet Vivianne; Melien, Øyvind; Arentz-Hansen, Eva Helene.
Organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon hos pasienter som dør av hjerte- og åndedrettsstans når livsforlengende behandling avsluttes. Oslo: Folkehelseinstituttet, område for helsetjenester 2019 (ISBN 978-82-8406-051-4) 196 s.
FHI NTNU UiB UiO Untitled
 
2 Halvorsen, Marit.
Gravøl for lovsamlingen på papir. Juristen 2019 (3) s. 54-56
UiO Untitled
 
3 Halvorsen, Marit.
Hva skal vi med oljen?. Klassekampen 2019 s. 20-20
UiO Untitled
 
4 Halvorsen, Marit.
Lenge leve folkets lovbok!. Klassekampen 2019 s. 14-15
UiO Untitled
 
5 Ramberg, Bjørn Torgrim; Halvorsen, Marit; Førde, Reidun; Ambur, Ole Herman; Borge, Anne Inger Helmen.
Medforfatterskap - et stridens eple. Tidsskrift for Den norske legeforening 2019 ;Volum 11.
OSLOMET UiO Untitled
 
6 Rosenqvist, Randi; Løvlie, Anders; Halvorsen, Marit; Narud, Kjersti; Gröning, Linda; Melle, Karl Henrik; Rasmussen, Kirsten; Restan, Asbjørn.
Vi risikerer å få en utilregnelighetsbestemmelse som åpner for altfor stor grad av skjønn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019 ;Volum 28. april.
NTNU OUS STO UiB UiO Untitled
 
7 Rosenqvist, Randi; Syse, Aslak; Løvlie, Anders; Halvorsen, Marit; Narud, Kjersti; Gröning, Linda; Melle, Karl Heinrik; Rasmussen, Kirsten; Restan, Asbjørn.
Vi risikerer å få en utilregnelighetsbestemmelse som åpner for altfor stor grad av skjønn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019
NTNU OUS UiO Untitled
 
2018
8 Halvorsen, Marit.
Forskningsetikk for jurister. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2018 ;Volum 131.(5) s. 534-574
UiO Untitled
 
9 Halvorsen, Marit.
Om lov om endring av juridisk kjønn. Lov og Rett 2018 ;Volum 57.(8) s. 457-473
UiO Untitled
 
10 Rosenqvist, Randi; Melle, Karl Heinrik; Narud, Kjersti; Restan, Asbjørn; Grøning, Linda; Syse, Aslak; Halvorsen, Marit; Løvlie, Anders; Langbach, Tor; Rasmussen, Kirsten.
Utilregnelighet til besvær – igjen. Morgenbladet 2018
OUS STO UiB UiO VV Untitled
 
11 Rosenqvist, Randi; Melle, Karl Henrik; Narud, Kjersti; Restan, Asbjørn; Rasmussen, Kirsten; Grøning, Linda; Syse, Aslak; Halvorsen, Marit; Løvlie, Anders; Langbach, Tor.
De sakkyndiges rolle i straffesaker. Morgenbladet 2018
OUS STO UiB UiO Untitled
 
12 Rosenqvist, Randi; Melle, Karl Henrik; Narud, Kjersti; Restan, Asbjørn; Rasmussen, Kirsten; Grøning, Linda; Syse, Aslak; Halvorsen, Marit; Løvlie, Anders; Langbach, Tor.
Helsehjelp som straffereaksjon. Morgenbladet 2018
STO OUS UiB UiO Untitled
 
2017
13 Halvorsen, Marit.
■"Den alminnelige rettsoppfatning som rettskildefaktor". Seminar i anledning Get-Fredrik malts 70-årsdag; 2017-06-07
UiO Untitled
 
14 Halvorsen, Marit.
"60 ÅR PÅ 30 MINUTTER". Jubileumsseminar Institutt for offentlig rett 60 år; 2017-11-10
UiO Untitled
 
2016
15 Aasen, Henriette Sinding; Halvorsen, Marit.
Barns rett til den høyest oppnåelige helsestandard. I: Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. 3. utgave. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215025186. s. 195-215
UiB UiO Untitled
 
16 Halvorsen, Marit.
Lovregler om samtykke til helsehjelp. I: Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse. Gyldendal Juridisk 2016 ISBN 978-82-05-49372-8. s. 155-176
UiO Untitled
 
17 Halvorsen, Marit; Holman, Per Arne.
Den skjulte ventetiden. nrk.no/ytring 2016
UiO Untitled
 
18 Halvorsen, Marit; Holman, Per Arne.
Fire bivirkninger av venteliste- og fristbruddsordninger. Dagens medisin 2016
UiO Untitled
 
2015
19 Halvorsen, Marit.
Hvem får bestemme over organene dine?. Klassekampen 2015
UiO Untitled
 
20 Halvorsen, Marit.
Rettsanvendelsen i navnesaken Topdal/Tovdal/Tofdal. Nytt om namn 2015 (61/62) s. 58-
UiO Untitled
 
21 Halvorsen, Marit.
Solid faglighet. Klassekampen 2015
UiO Untitled
 
22 Halvorsen, Marit.
Ubetenksom organlov. Klassekampen 2015
UiO Untitled
 
23 Slottemo, Hilde Gunn; Sandvik, Hilde; Smith-Solbakken, Marie; Bull, Ida; Halvorsen, Marit; Opsahl, Erik; Nedrelid, Gudlaug; Solli, Arne; Zilmer, Kristel; Knirk, James E; Haugen, Odd Einar; Spørck, Bjørg Dale; Eriksen, Gunnar Ketil.
Uinformert omorganisering av Arkivverket. Morgenbladet 2015
HVL NORD NTNU UIA UiB UiO UIS UiT Untitled
 
2013
24 Bull, Kirsti Strøm; Halvorsen, Marit.
Det juridiske fakultet gjennom 200 år. Oslo: Dreyersforlaget A/S 2013 (ISBN 978-82-8152-040-0) 216 s.
UiO Untitled
 
25 Bull, Kirsti Strøm; Halvorsen, Marit.
Det juridiske fakultet gjennom 200 år. Kontinuitet og fornyelse. Akademisk Publisering 2013 (ISBN 9788281520400) 216 s.
UiO Untitled
 
26 Halvorsen, Marit.
Et hull i velferdsstatens perlerad? Om tenner og trygd. I: Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år. Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42443-2. s. 211-225
UiO Untitled
 
27 Halvorsen, Marit.
Fakultetets første faser 1815-1965. I: Det juridiske fakultet gjennom 200 år. Kontinuitet og fornyelse. Akademisk Publisering 2013 ISBN 9788281520400. s. 13-32
UiO Untitled
 
28 Halvorsen, Marit.
Fakultetets kvinnelige lærere 1815-2011. I: Det juridiske fakultet gjennom 200 år. Kontinuitet og fornyelse. Akademisk Publisering 2013 ISBN 9788281520400. s. 42-65
UiO Untitled
 
29 Halvorsen, Marit.
Grunnlovens § 94 i det 20. århundre: Sivillovbokutvalet. I: Kodifikasjon og konstitusjon. Grunnloven § 94's krav til lovbøker i norsk historie. Pax Forlag 2013 ISBN 978-82-530-3632-8. s. 306-330
UiO Untitled
 
30 Halvorsen, Marit.
Misforståelse om markedet. Tidsskrift for Den norske legeforening 2013 ;Volum 133. s. 2119-
UiO Untitled
 
31 Halvorsen, Marit.
Prioritering hører hjemme i politikken. Tidsskrift for Den norske legeforening 2013 ;Volum 133. s. 1838-1840
UiO Untitled
 
32 Halvorsen, Marit.
"Rett til nødvendig helsehjelp": Endelig stemmer lovtekst og innhold overens!. Lov og Rett 2013 ;Volum 52.(7) s. 500-502
UiO Untitled
 
33 Halvorsen, Marit.
Svar til Robin Kåss. Tidsskrift for Den norske legeforening 2013 ;Volum 133. s. 2229-
UiO Untitled
 
34 Halvorsen, Marit; Wyller, Torgeir Bruun.
Hvem truer den offentlige helsetjenesten?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2013
UiO Untitled
 
2012
35 Halvorsen, Marit.
Anmeldelse av Lars Skjold Wilhelmsen og Asbjørn Strandbakken, red.: “Juristutdanningens faglige og pedagogiske utfordringer”. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2012 (1-2) s. 249-255
UiO Untitled
 
36 Halvorsen, Marit.
The Human body and the Norwegian property law - ancient and modern. I: Nordic Health law in a European Context. Brill|Nijhoff 2012 ISBN 978-9004-22380-6. s. 267-276
UiO Untitled
 
2011
37 Halvorsen, Marit.
Schweigaard, Aschehoug og prøvingsretten som forsvant: bidrag til utviklingen av læren om prøving av skjønnsmessige forvaltningsvedtak. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2011 (1) s. 56-86
UiO Untitled
 
2010
38 Halvorsen, Marit.
Eiendomsrett og disposisjonsrett til humant biologisk materiale. Kommentar til Forskningsrådets rapport om kommersialisering av biobanker. Møte i Bioteknologinemnda; 2010-06-09
UiO Untitled
 
39 Rygh, Liv Helen; Helgeland, Jon; Braut, Geir Sverre; Bukholm, Geir; Fredheim, Nanna; Frich, Jan C; Halvorsen, Marit; Kittelsen, Sverre A.C.; Magnus, Trine; Nguyen, Khang N.; Thesen, Janecke; Tjomsland, Ole.
Forslag til rammeverk for et nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for helsetjenesten. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2010 (ISBN 978-82-8121-356-2) 141 s.
UiO Untitled
 
40 Rygh, Liv; Helgeland, Jon; Braut, Geir Sverre; Bukholm, Geir; Fredheim, Nanna; Frich, Jan C.; Halvorsen, Marit; Kittelsen, Sverre A.C.; Magnus, Trine; Nguyen, Khang Ngoc; Thesen, Janecke; Tjomsland, Ole.
Forslag til rammeverk for et nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for helsetjenesten. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2010 (ISBN 978-82-8121-356-2) 141 s. Rapport fra Kunnskapssenteret(16/2010)
FHI FRISCH UiB UiO VV Untitled
 
41 Sletnes, Ingun; Halvorsen, Marit.
Hvilke prosjekter skal legges frem for regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk?. Oslo: Institutt for offentlig rett 2010 (ISBN 978-82-8063-093-3) 121 s.
OSLOMET UiO Untitled
 
2009
42 Førde, Reidun; Pedersen, Reidar; Halvorsen, Marit; Aakre, Marie; Veirød, Unni.
Nasjonal veileder for beslutningsprosesser for begrensning av livsforlengende behandling hos alvorlig syke og døende. Oslo: Helsedirektoratet 2009 37 s.
UiO Untitled
 
43 Halvorsen, Marit.
"Folk vil undervises og oplyses" : A.M. Schweigaard som lærer i juridiske fag. I: Anton Martin Schweigaard. Professorpolitikeren. Akademisk Publisering 2009 ISBN 978-82-8152-029-5. s. 175-203
UiO Untitled
 
44 Halvorsen, Marit.
Instituttlunsj: Schweigaard, Aschehoug og prøvingsretten som forsvant. Instituttlunsj; 2009-09-22
UiO Untitled
 
45 Halvorsen, Marit.
Juridiske, etiske og praktiske refleksjoner om hjemmedialyse. Innovasjonskonferansen 2009; 2009-09-30
UiO Untitled
 
46 Halvorsen, Marit.
Når sykehuset flytter hjem - etiske og juridiske refleksjoner. Fri flyt av pasientinformasjon - fiksjon eller faktum; 2009-06-15 - 2009-06-16
UiO Untitled
 
47 Ringerike, Tove; Samdal, Kristian; Lyngstadaas, Anita; Johansen, Karianne; Heimstad, Runa; Tuveng, Jon; Eriksson, Ane Gerda Zahl; Halvorsen, Marit; Gjertsen, Marianne Klemp.
Misoprostol ved igangsetting av fødsel. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2009 (ISBN 978-82-8121-254-1) 65 s. Rapport fra Kunnskapssenteret(3/2009)
FHI OUS STO UiO VV Untitled
 
2008
48 Halvorsen, Marit.
A. M. Schweigaard som lærer i juridiske fag. Universitet og politikk - Anton Martin Schweigaard 1808 - 1870; 2008-04-10 - 2008-04-11
UiO Untitled
 
49 Halvorsen, Marit.
Barns rett til helsetjenester. I: Barnekonvensjonen : barns rettigheter i Norge. Universitetsforlaget 2008 ISBN 978-82-15-01193-6. s. 154-167
UiO Untitled
 
50 Halvorsen, Marit.
Bokanmeldelse: "Våpendrager og veiviser. Advokatenes historie i Norge" av Harald Espeli, Næss, Hans Eyvind Næss og Harald Rinde (Oslo: Universitetsforlaget, 2008). Advokatbladet 2008 (10) s. 56-57
UiO Untitled
 
    Vis neste liste