Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 90 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Boe, Erik.
Forsvarlig systeminnretning i forvaltningen. Lov og Rett 2020 ;Volum 80.(3) s. 129-140
UiO Untitled
 
2018
2 Boe, Erik.
Forsvarlig forvaltning. Universitetsforlaget 2018 (ISBN 978-82-15-03116-3) 196 s.
UiO Untitled
 
2016
3 Boe, Erik M.
Lovgivningsutvikling og IKT. I: Lov, liv og lære. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02446-2. s. 98-110
UiO Untitled
 
4 Boe, Erik M.
NAVs veilednings- og opplysningsplikt. I: Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse. Gyldendal Juridisk 2016 ISBN 978-82-05-49372-8. s. 89-100
UiO Untitled
 
2015
5 Boe, Erik M.
Minstekrav til aktivitet ved myndighetenes systeminnretning. Nordisk Administrativt Tidsskrift 2015 (2) s. 55-68
UiO Untitled
 
2014
6 Boe, Erik M.
God forvaltningsskikk og krav til forsvarlig forvaltning. I: Forvaltning og retssikkerhed: Festskrift til Steen Rønsholdt. DJØF Forlag 2014 ISBN 9788757431391. s. 131-145
UiO Untitled
 
7 Boe, Erik M.
Personvernbiomatene. I: Jon Bing: En Hyllest/A Tribute. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2014 ISBN 9788205468504. s. 16-38
UiO Untitled
 
2013
8 Boe, Erik M.
Minstekrav til aktivitet ved myndighetenes systeminnretning. I: Rettssikker radikaler: Festskrift til Ståle Eskeland 70 år. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-02-39157-7. s. 13-30
UiO Untitled
 
9 Boe, Erik M.
Nye trender i rettskildelæren/allmenn rettsteori. I: Nye trender i rettsvitenskapen. Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-45075-2. s. 43-48
UiO Untitled
 
10 Boe, Erik M.
Omkamptyranniet. I: Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år. Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42443-2. s. 77-93
UiO Untitled
 
11 Boe, Erik M.
Oppgave- og materialsamling i forvaltningsrett. Universitetsforlaget 2013 (ISBN 978-82-15-02162-1) 276 s.
UiO Untitled
 
12 Boe, Erik M; Woxholth, Geir.
Forvaltning eller kontrakt: Det ene, det annet, begge deler eller ingen av delene?. I: Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget 2013 ISBN 978-82-450-1253-8. s. 81-97
UiO Untitled
 
2012
13 Boe, Erik M.
Grunnleggende juridisk metode. Universitetsforlaget 2012 (ISBN 978-82-15-02080-8) 182 s.
UiO Untitled
 
14 Boe, Erik M.
Når miljøgaver ikke er rene gaver : skulpturparken på Ekeberg til illustrasjon. I: Pro Natura : Festskrift til Hans Christian Bugge på 70-årsdagen 2012. Universitetsforlaget 2012 ISBN 978-82-15-01953-6. s. 96-107
UiO Untitled
 
15 Boe, Erik M.
Rettskildelære under debatt. Universitetsforlaget 2012 (ISBN 978-82-15-01794-5) 460 s.
UiO Untitled
 
16 Boe, Erik M; Russell, Kristoffer; Remme, Espen W.; Gjesdal, Ola; Smiseth, Otto A.; Skulstad, Helge.
Pacing improves left ventricular filling in narrow QRS and pulmonary hypertension. European Heart Journal 2012 ;Volum 33. s. 533-533
OUS UiO Untitled
 
2010
17 Boe, Erik M.
Anskaffelsesoffentlighet. I: På rett grunn : festskrift til Norsk forening for bygge- og entrepriserett. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 978-82-05-40067-2. s. 21-43
UiO Untitled
 
18 Boe, Erik M.
Forsvarer sin hardt pressede minister laksekrim. Dagbladet [Avis] 2010-01-09
UiO Untitled
 
19 Boe, Erik M.
Frykter helseinfor på avveie - Professor vil anonymisere. Aftenposten [Avis] 2010-02-16
UiO Untitled
 
20 Boe, Erik M.
Grunnleggende juridisk metode. Universitetsforlaget 2010 (ISBN 978-82-15-01718-1) 182 s.
UiO Untitled
 
21 Boe, Erik M.
Habilitet i saken om Prostneset. Stavanger Aftenblad [Avis] 2010-04-20
UiO Untitled
 
22 Boe, Erik M.
Innføring i juss. Universitetsforlaget 2010 (ISBN 978-82-15-01634-4) 483 s.
UiO Untitled
 
23 Boe, Erik M.
Innføring i juss - Juridisk tenkning og rettskildelære. Universitetsforlaget 2010 (ISBN 9788215016344) 480 s.
UiO Untitled
 
24 Boe, Erik M.
Kreditt gebyrsaken. Dagbladet [Avis] 2010-03-26
UiO Untitled
 
25 Boe, Erik M.
Lyses satsing på natuirressurser: Inhasbilitet er bare en formalitet. Stavanger Aftenblad [Avis] 2010-01-14
UiO Untitled
 
26 Boe, Erik M.
Skal alle vite alt?. Dagbladet [Avis] 2010-02-16
UiO Untitled
 
27 Boe, Erik M.
Stiller spørsmål ved systemet. Hallingdølen [Avis] 2010-11-09
UiO Untitled
 
28 Boe, Erik M.
Systemsvikt - og hva så?. Lov og Rett 2010 (9) s. 513-514
UiO Untitled
 
2009
29 Boe, Erik M.
Bedre enn fylkesmannen. Tromsø [Avis] 2009-05-28
UiO Untitled
 
30 Boe, Erik M.
Fangel kjent inhabil av juridisk ekspert. Nordlys [Avis] 2009-05-28
UiO Untitled
 
31 Boe, Erik M.
Fangel slo tilbake. Tromsø [Avis] 2009-10-25
UiO Untitled
 
32 Boe, Erik M.
Feil fra første sekund - Tyder på uryddighet. Bergens Tidende [Avis] 2009-03-05
UiO Untitled
 
33 Boe, Erik M.
Full krig om habilitet. Tromsø [Avis] 2009-05-13
UiO Untitled
 
34 Boe, Erik M.
I beste fall uheldig. Romerikes Blad [Avis] 2009-05-16
UiO Untitled
 
35 Boe, Erik M.
Instituttlunsj: Rt 2008 s 681, Sterke menneskelige hensyn - for sterke for Høyesterett?. Instituttlunsj; 2009-06-09
UiO Untitled
 
36 Boe, Erik M.
Nye toner om offentlig ansattes ytringsfrihet og varslerrett. I: Arbeid og rett. Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag. Cappelen Damm Akademisk 2009 ISBN 978-82-02-30235-1. s. 67-92
UiO Untitled
 
37 Boe, Erik M.
Reagerer på Røkke-koblinger. Dagbladet [Avis] 2009-04-27
UiO Untitled
 
38 Boe, Erik M.
"Sterke menneskelige hensyn" - for sterke for Høyesterett?. Kritisk juss 2009 (1) s. 9-31
UiO Untitled
 
39 Boe, Erik M.
Storfavoritt til stillingen. Dagbladet [Avis] 2009-10-20
UiO Untitled
 
40 Boe, Erik M.
Tar seg usedvanlig dårlig ut. Akershus Amtstidende [Avis] 2009-03-12
UiO Untitled
 
41 Boe, Erik M.
Tyder på uryddighet. Aftenposten [Avis] 2009-03-05
UiO Untitled
 
42 Boe, Erik M.
Vi kan ikke bruke innbyggernes penger på dette. Aftenposten [Avis] 2009-10-23
UiO Untitled
 
43 Boe, Erik M; Smith, Eivind.
Intervju: – Tyder på uryddighet. Aftenposten [Avis] 2009-03-05
UiO Untitled
 
2008
44 Boe, Erik M.
Jens' mørke hemmelighet. Dagsavisen [Avis] 2008-11-05
UiO Untitled
 
45 Boe, Erik M.
Krever dokumentet utlevert. Dagbladet [Avis] 2008-10-29
UiO Untitled
 
46 Boe, Erik M.
Kritisk til dobbeltroller. VG [Avis] 2008-02-10
UiO Untitled
 
47 Boe, Erik M.
Mener hysj-notatets innhold kan bli misforstått. VG [Avis] 2008-11-06
UiO Untitled
 
48 Boe, Erik M.
Nekter å journalføre. Dagens næringsliv [Avis] 2008-10-28
UiO Untitled
 
49 Boe, Erik M.
Offentleglovkommentar. Jærbladet [Avis] 2008-01-29
UiO Untitled
 
50 Boe, Erik M.
Omstridt rådmann går av. VG [Avis] 2008-01-25
UiO Untitled
 
    Vis neste liste