Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 193 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2021
1 Knain, Erik; Fredlund, Tobias; Furberg, Anniken Larsen.
Exploring Student Reasoning and Representation Construction in School Science Through the Lenses of Social Semiotics and Interaction Analysis. Research in Science Education 2021
UiO Untitled
 
2019
2 Fredlund, Tobias; Knain, Erik.
Science students' noticing of appropriate frames. EARLI conference; 2019-08-12 - 2019-08-16
UiO Untitled
 
3 Ingulfsen, Line; Furberg, Anniken Larsen; Knain, Erik.
Sensemaking at the intersection of authorized and student-generated representations. Nordic Research Symposium on Dialogical Perspectives in Science Education. 13th Conference of the European Science Education Research Association (ESERA); 2019-08-26 - 2019-08-30
UiO Untitled
 
4 Knain, Erik.
Nå er det alvor. Dagsavisen 2019
UiO Untitled
 
5 Knain, Erik.
REDEtil - nettressurs om bruk av visuelle uttrykk i naturfag for lærere og lærerutdannere. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 2019
UiO Untitled
 
6 Knain, Erik.
Representasjoner og bærekraft. Bruk av visuelle uttrykk i naturfag - konferanse i REDE prosjektet; 2019-04-10
UiO Untitled
 
7 Knain, Erik.
Utforskende arbeidsmåter og representasjoner. Bruk av visuelle uttrykk i naturfag - konferanse i REDE prosjektet; 2019-04-10
UiO Untitled
 
8 Knain, Erik.
Vår tids månelanding. Klassekampen 2019 s. 39-
UiO Untitled
 
9 Knain, Erik; Bjønness, Birgitte; Kolstø, Stein Dankert.
Rammer og støttestrukturer i utforskende arbeidsmåter. I: Elever som forskere i naturfag. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03144-6.
UiB UiO NMBU Untitled
 
10 Knain, Erik; Kolstø, Stein Dankert.
Elever som forskere i naturfag. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 978-82-15-03144-6) 255 s.
UiB UiO Untitled
 
11 Knain, Erik; Kolstø, Stein Dankert.
Utforskende arbeidsmåter - en oversikt. I: Elever som forskere i naturfag. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03144-6.
UiB UiO Untitled
 
12 Knain, Erik; Ødegaard, Marianne.
Naturfagets rolle i bærekraftdidaktikk. I: Bærekraftdidaktikk. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-2427-2. s. 135-151
UiO Untitled
 
13 Kolstø, Stein Dankert; Knain, Erik.
Hvordan lykkes med utforskende arbeidsmåter. I: Elever som forskere i naturfag. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03144-6.
UiB UiO Untitled
 
14 Mestad, Idar; Knain, Erik; Kolstø, Stein Dankert.
Utvikle faglig innsikt gjennom snakk, skriving og visuelle uttrykk. I: Elever som forskere i naturfag. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03144-6.
HVL UiB UiO Untitled
 
15 Sinnes, Astrid Tonette; Knain, Erik; Kolstø, Stein Dankert; Ødegaard, Marianne.
Må forstå sammenhengene. Dagsavisen 2019
NMBU UiB UiO Untitled
 
2018
16 Bjønness, Birgitte; Knain, Erik.
A science teacher's complex beliefs about nature of scientific inquiry. Nordic Studies in Science Education 2018
UiO NMBU Untitled
 
17 Fredlund, Tobias; Knain, Erik.
Analysing school science group work in terms of multimodal text development and its interplay with context of situation. 9th International Conference on Multimodality; 2018-08-15 - 2018-08-17
UiO Untitled
 
18 Fredlund, Tobias; Knain, Erik; Furberg, Anniken Larsen.
Using representations to learn about the greenhouse effect. NARST 2018 Annual Meeting; 2018-03-10 - 2018-03-13
UiO Untitled
 
19 Knain, Erik; Furberg, Anniken Larsen.
Læring gjennom visuelle kunnskapsrepresentasjoner i naturfag. Fagfornyelsen og desentralisert kompetanseutvikling - Samspill mellom forskning og praksis; 2018-09-21
UiO Untitled
 
20 Knain, Erik; Remmen, Kari Beate; Fredlund, Tobias.
Representations in students’ argumentation on SSI. NARST conference, Atlanta USA; 2018-03-10 - 2018-03-13
UiO Untitled
 
21 Knain, Erik; Ødegaard, Marianne.
The Implementation of Scientific Literacy as Basic Skills in Norway After the School Reform of 2006. I: Global Developments in Literacy Research for Science Education. Springer Nature 2018 ISBN 978-3-319-69196-1. s. 15-28
UiO Untitled
 
22 Lunde, Mai Lill Suhr; Mathiassen, Ketil; Fredlund, Tobias; Knain, Erik.
Representations and Students Teachers’ Experiences from Teacher Practice. NARST 91st Annual International Conference; 2018-03-10 - 2018-03-13
UiO Untitled
 
23 Lunde, Mai Lill Suhr; Mathiassen, Ketil; Fredlund, Tobias; Knain, Erik.
Student teachers’ perspective of representations in science teaching and learning. 9ICOM 2018; 2018-08-15 - 2018-08-17
UiO Untitled
 
24 Strømme Aanesland, Torunn; Furberg, Anniken Larsen; Knain, Erik; Ingulfsen, Line.
Engaging with representations in school science. 2018 Annual International Conference - NARST; 2018-03-10 - 2018-03-13
UiO Untitled
 
25 Strømme Aanesland, Torunn; Furberg, Anniken Larsen; Knain, Erik; Ingulfsen, Line.
Students' engagement with representations in Science. Open seminar; 2018-05-31
UiO Untitled
 
2017
26 Fredlund, Tobias; Knain, Erik; Furberg, Anniken Larsen.
Teaching science using underdetermined representations: Illustration and implications. Nordic Research Symposium on Science Education (NFSUN); 2017-06-07 - 2017-06-09
UiO Untitled
 
27 Fredlund, Tobias; Knain, Erik; Furberg, Anniken Larsen.
The transition from naturalistic to theoretical representations of the greenhouse effect. ESERA; 2017-08-21 - 2017-08-25
UiO Untitled
 
28 Fredlund, Tobias; Knain, Erik; Remmen, Kari Beate.
Two central aspects of sign-making for the learning of science: differentiation and integration. ESERA; 2017-08-21 - 2017-08-25
UiO Untitled
 
29 Knain, Erik.
Dybdelæring i naturfag. Fagdag for realfagslærere i Akershus; 2017-11-24
UiO Untitled
 
30 Knain, Erik.
Dybdelæring med representasjoner i naturfagene. Faglig pedagogisk dag; 2017-11-02
UiO Untitled
 
31 Knain, Erik; Fredlund, Tobias; Furberg, Anniken Larsen.
Making the invisible visible across modes and representations. Nordic Research Symposium on Science Education; 2017-06-07 - 2017-06-09
UiO Untitled
 
32 Knain, Erik; Fredlund, Tobias; Furberg, Anniken Larsen; Mathiassen, Ketil; Remmen, Kari Beate; Ødegaard, Marianne.
Representing to learn in science education: Theoretical framework and analytical approaches. Acta Didactica Norge 2017 ;Volum 11.(3) s. 22-
UiO Untitled
 
33 Knain, Erik; Remmen, Kari Beate; Fredlund, Tobias.
The role of representations in students' argumentation on SSI. ESERA conference 2017; 2017-08-21 - 2017-08-25
UiO Untitled
 
34 Knain, Erik; Ødegaard, Marianne.
The implementation of scientific literacy as basic skills in Norway. ESERA conference 2017; 2017-05-21 - 2017-05-25
UiO Untitled
 
35 Lunde, Mai Lill Suhr; Mathiassen, Ketil; Fredlund, Tobias; Knain, Erik.
Lærerstudenters erfaringer med bruk av representasjoner i praksis. NFSUN 2017; 2017-06-07 - 2017-06-09
UiO Untitled
 
36 Nordby, Mette; Knain, Erik; Jonsdottir, Gudrun.
Vocational students' meaning-making in school science - negotiating authenticity through multimodal mobile learning :. Nordic Studies in Science Education 2017 ;Volum 13.(1) s. 52-65
UiO NMBU Untitled
 
2016
37 Gilje, Øystein; Ingulfsen, Line; Dolonen, Jan A.; Furberg, Anniken Larsen; Rasmussen, Ingvill; Kluge, Anders; Knain, Erik; Mørch, Anders Irving; Naalsund, Margrethe; Skarpaas, Kaja Granum.
Med ARK&APP. Bruk av læremidler og ressurser for læring på tvers av arbeidsformer. : Reprosentralen, Universitetet i Oslo 2016 186 s.
UiO NMBU Untitled
 
38 Knain, Erik.
En språkfundert kompetansemodell for planlegging av undervisning. Acta Didactica Norge 2016 ;Volum 10.(1) s. -
UiO Untitled
 
39 Knain, Erik.
Hvordan kan SFL bidra til innsikt i kompetansebegrepet i naturfag. Nordisk workshop om systemisk-funksjonell lingvistikk og sosialsemiotikk; 2016-11-10 - 2016-11-11
UiO Untitled
 
40 Knain, Erik.
Visuelle uttrykk i naturfag: veien til god læring. Forsker grand prix; 2016-08-17
UiO Untitled
 
41 Mestad, Idar.
The bouncing ball bounced highest because it had larger bouncability. Practical work and explorative discourse activities in school science. : University of Bergen 2016 (ISBN 978-82-308-3209-7)
UiB UiO Untitled
 
2015
42 Byhring, Anne Kristine; Knain, Erik.
Intertextuality for Handling Complex Environmental Issues. Research in Science Education 2015 ;Volum 46.(1) s. 1-19
NMBU Untitled
 
43 Knain, Erik.
Bokpresentasjon: Scientific Literacy for Participation A Systemic Functional Approach to School Science Discourses. Retorikkseminaret; 2015-02-23
UiO Untitled
 
44 Knain, Erik.
Lysforurensning. Å se stjernehimmelen over oss.. Naturfag 2015 ;Volum 2. s. -52
UiO Untitled
 
45 Knain, Erik.
Scientific literacy for participation: A language based model for design of teaching and analysis of learning. Developing functional literacy by school science discourses; 2015-11-19 - 2015-11-20
UiO Untitled
 
46 Knain, Erik.
Scientific literacy for participation. A systemic functional approach to School science discourses. Sense Publishers 2015 (ISBN 978-94-6209-894-7) 180 s.
NMBU Untitled
 
47 Knain, Erik.
Scientific literacy for participation in diverse arenas: An analytical model guiding design of teacning and research. Forskerseminar. Språkperspektiver i læringskontekster; 2015-03-23 - 2015-05-25
UiO Untitled
 
48 Knain, Erik.
Skriving knyttet til praktisk arbeid i naturfag.
UiO Untitled
 
49 Knain, Erik.
Utforskende arbeidsmåter i naturfag: Hva, hvorfor og hvordan. Faglig pedagogisk dag; 2015-10-29
UiO Untitled
 
2014
50 Albe, Virginie; Barrué, Catherine; Bencze, Larry; Byhring, Anne Kristine; Carter, Lyn; Grace, Marcus; Knain, Erik; Kolstø, Stein Dankert; Reis, Pedro; Sperling, Erin.
Teachers’ beliefs, classroom practices and professional development towards socio-scientific issues. I: Topics and Trends in Current Science Education. 9th ESERA Conference Selected Contributions. Springer 2014 ISBN 978-94-007-7280-9. s. 55-69
UiB NMBU Untitled
 
    Vis neste liste