Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 100 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Lahn, Leif Christian; Nore, Hæge.
Writing Competences in Norwegian Vocational Education and Training: - How Students and Apprentices Express their Professional Competences. Vocations and Learning 2021 ;Volum 14.(2) s. 1-22
OSLOMET Untitled
 
2020
2 Elvebakk, Beate; Nævestad, Tor-Olav; Lahn, Leif Christian.
Mandatory periodic training for professional drivers: A Norwegian study of implementation and effects. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour 2020 ;Volum 72.(July 2020) s. 264-279
TØI UiO Untitled
 
3 Lahn, Leif Christian; Brevik, Birger.
HELDAL prosjektsamarbeid med Elektro og datateknologi. Fagforum Elektro og datateknologi i Vestfold og Telemark fylkeskommune; 2020-10-29 - 2020-10-29
OSLOMET Untitled
 
2019
4 Johannesen, Hedvig Skonhoft; Nore, Hæge; Lahn, Leif Christian.
Transformations in(to) vocational identity among Norwegian VET students and apprentices learning in school and at work. Pedagogical concerns and market demands in VET. The 3rd Crossing Boundaries in VET Conference; 2019-05-02 - 2019-05-03
OSLOMET Untitled
 
5 Lahn, Leif Christian; Nore, Hæge.
Large scale studies of holistic professional competence in vocational education and training (VET). The case of Norway.. International Journal for Research in Vocational Education and Training 2019 ;Volum 6.(2) s. 132-152
OSLOMET UiO Untitled
 
6 Nore, Hæge; Lahn, Leif Christian.
How can apprentices learn and develop professional competences through ePortfolios? In F. Marhuenda & M.J. Chisvert-Tarazona (Eds.), Pedagogical concerns and market demands in VET. Proceedings of the 3rd Crossing Boundaries in VET conference, Vocational Education and Training Network (VETNET) (pp.171-175). the 3rd Crossing Boundaries in VET conference, Vocational Education and Training Network (VETNET); 2019-05-02 - 2019-05-03
OSLOMET Untitled
 
2018
7 Johannesen, Hedvig; Lahn, Leif Christian; Nore, Hæge; Bakken, Roger.
Vocational cultures and identities as expressed by Norwegian VET Students and Apprentices. Undergoing large scale assessment of vocational competency in the MECVET project. NERA 2018 Nordic Educational Research Congress; 2018-03-08 - 2018-03-10
OSLOMET UiO Untitled
 
8 Kubberød, Elin; Pettersen, Inger Beate; Erikson, Truls; Lahn, Leif Christian.
Progresjon og kvalitet i høyere entreprenørskapsutdanning. UNIPED 2018 ;Volum 41.(1) s. 5-9
HVL UiO NMBU Untitled
 
9 Lahn, Leif Christian; Nore, Hæge.
ePortfolios as Hybrid Learning Arenas in Vocational Education and Training. I: Integration of Vocational Education and Training Experiences: Purposes, Practices and Principles. Springer 2018 ISBN 9789811088568. s. 207-226
OSLOMET UiO Untitled
 
2017
10 Lahn, Leif Christian; Nore, Hæge.
ePortfolios systems in Norwegian vocational education and training (VET); an exploratory study. EARLI 2017; 2017-08-29 - 2017-09-01
HIOA UiO Untitled
 
11 Nore, Hæge; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Lahn, Leif Christian.
Assessment of written assignments in VET. How do students and apprentices write their vocational competence?. NORDYRK 2017; 2017-06-07 - 2017-06-09
OSLOMET UiO Untitled
 
12 Nore, Hæge; Johannesen, Hedvig; Lahn, Leif Christian; Bakken, Roger.
Quality Improvement in VET Through Large Scale Assessment of Vocational Competence. ECER 2017; 2017-08-22 - 2017-08-25
HIOA UiO Untitled
 
2016
13 Elvebakk, Beate; Nævestad, Tor-Olav; Lahn, Leif Christian; Langeland, Per Andreas; Sundfør, Hanne Beate.
Obligatorisk etterutdanning for yrkessjåfører. Oslo: Transportøkonomisk institutt 2016 (ISBN 978-82-480-1257-3) 115 s. TØI-rapport(1467)
TØI UiO Untitled
 
14 Lahn, Leif Christian.
Organizational teaching and learning – a (re)view from educational science. Learning Organization 2016 ;Volum 23.(5) s. 342-356
UiO Untitled
 
15 Lahn, Leif Christian; Erikson, Truls.
Entrepreneurship education by design. Education + Training 2016 ;Volum 58.(7-8) s. 684-699
UiO Untitled
 
16 Nore, Hæge; Johannesen, Hedvig; Lahn, Leif Christian.
Vocational Competencies of Apprentices in new Boundary Institutions. ECER 2016; 2016-08-23 - 2016-08-26
OSLOMET UiO Untitled
 
17 Nore, Hæge; Johannesen, Hedvig; Lahn, Leif Christian; Bakken, Roger.
Skriftlig testing og vurdering av yrkeskompetanse – ønskelig for hva og hvem?. NORDYRK 2016; 2016-06-08 - 2016-06-10
OSLOMET UiO Untitled
 
2015
18 Lahn, Leif Christian; Nore, Hæge; Bakken, Roger.
International large scale studies of competence in VET. Issues of comparability in test construction. ECER 2015; 2015-09-07 - 2015-09-11
OSLOMET UiO Untitled
 
19 Nore, Hæge; Lahn, Leif Christian.
Resultatkvalitet uttrykt gjennom fag- og svenneprøver. I: Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen: Sluttrapport. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning 2015 ISBN 978-82-327-0105-6. s. 145-171
OSLOMET UiO Untitled
 
20 Nore, Hæge; Lahn, Leif Christian.
Trade and Journeyman's examinations - for whom and for what?. IVET Conference; 2015-09-02 - 2015-09-04
OSLOMET UiO Untitled
 
21 Nore, Hæge; Lahn, Leif Christian.
Trade Examinations – Questions of Ownership and Validity. I: Crossing Boundaries in Vocational Education and Training: Innovative Concepts for the 21st Century. : Evaluate Europe Handbook Series 2015 ISBN 0000000000. s. 237-241
HIOA Untitled
 
2014
22 Deichman-Sørensen, Trine; Lahn, Leif Christian; Nore, Hæge; Heinemann, Lars; Bakken, Roger.
Comparatvie Research on Competence Development and Occupational Commitment. ECER 2014 European Conference on Educational Research; 2014-09-01 - 2014-09-05
OSLOMET UiO Untitled
 
23 Lahn, Leif Christian; Nore, Hæge; Bakken, Roger; Deichman-Sørensen, Trine.
Occupational validation as design framework for competence assessment in vocational education and training (VET). EARLI SIG14 2014 Learning and professional development conference; 2014-08-27 - 2014-08-29
HIOA Untitled
 
24 Nore, Hæge; Lahn, Leif Christian.
Bridging the Gap between Work and Education in Vocational Education and Training. A study of Norwegian Apprenticeship Training Offices and E-Portfolio Systems. International Journal for Research in Vocational Education and Training 2014 ;Volum 1.(1) s. 21-34
OSLOMET UiO Untitled
 
25 Nore, Hæge; Lahn, Leif Christian.
Innhold og vurdering i bedriftsopplæringen. I: Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på opplæringen i bedrift. Rapport 3 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Oslo: NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning 2014 ISBN 978-82-327-0000-4. s. 85-100
OSLOMET UiO Untitled
 
26 Nore, Hæge; Lahn, Leif Christian.
Training Offices as innovators in VET?. ECER 204; 2014-09-03 - 2014-09-03
OSLOMET UiO Untitled
 
27 Nore, Hæge; Lahn, Leif Christian; Bakken, Roger; Deichman-Sørensen, Trine.
Translating international test-tasks and surveys for measuring occupational Identity and vocational competence. ECER 2014; 2014-09-04 - 2014-09-04
OSLOMET UiO Untitled
 
2013
28 Fugeli, Pål; Lahn, Leif Christian; Mørch, Anders Irving.
Shared prolepsis and intersubjectivity in open source development: expansive grounding in distributed work. I: Proceedings of the 2013 conference on Computer supported cooperative work. ACM Publications 2013 ISBN 978-1-4503-1331-5. s. 129-144
UiO Untitled
 
29 Nore, Hæge; Lahn, Leif Christian.
Templates for tailoring VET. The impact of local variations on vocational competence and identity. ECER 2013; 2013-09-10 - 2013-09-10
OSLOMET UiO Untitled
 
30 Nore, Hæge; Lahn, Leif Christian.
"Vi gjør så godt vi kan". Lokale og faglige variasjoner i arbeid med innhold og vurdering i yrkesopplæring på Vg2. I: Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen: Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. : NIFU, FAFO, Høgskolen i Oslo og Akershus, Universitetet i Bergen 2013 ISBN 978-82-7218-920-3. s. 73-96
OSLOMET UiO Untitled
 
31 Nore, Hæge; Lahn, Leif Christian; Deichman-Sørensen, Trine; Bakken, Roger.
Resultater av MECVET-utprøving på Vg2 helsearbeiderfaget. MECVET-seminar med partene i arbeidslivet; 2013-10-07 - 2013-10-07
OSLOMET UiO Untitled
 
2012
32 Deichman-Sørensen, Trine; Lahn, Leif Christian; Nore, Hæge.
Measuring Competence Development in Norwegian VET. Measuring vocational competence: An international perspective; 2012-05-24 - 2012-05-25
HIOA Untitled
 
33 Jensen, Karen; Lahn, Leif Christian; Nerland, Monika.
Introduction - Professional learning in new knowledge landscapes: A cultural perspective. I: Professional Learning in the Knowledge Society. Brill|Sense 2012 ISBN 978-94-6091-992-3. s. 1-24
UiO Untitled
 
34 Jensen, Karen; Lahn, Leif Christian; Nerland, Monika.
Professional Learning in the Knowledge Society. Sense Publishers 2012 (ISBN 978-94-6091-992-3) 228 s.
UiO Untitled
 
35 Lahn, Leif Christian; Deichman-Sørensen, Trine; Bakken, Roger; Nore, Hæge.
MECVET (Measuring Competence Development in Vocational Education and Training) - bakgrunn og prosess. FoU-dag påLUI; 2012-11-07 - 2012-11-07
HIOA Untitled
 
36 Lahn, Leif Christian; Deichman-Sørensen, Trine; Nore, Hæge.
Occupational validation as design framework for competence assessment in VET: An exploratory study. ECER 2012; 2012-09-20 - 2012-09-20
HIOA Untitled
 
37 Nore, Hæge; Lahn, Leif Christian.
Innhold og vurdering. I: Kunnskapsgrunnlag og faglige perspektiver for en studie av kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Rapport 1 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Oslo: NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning 2012 ISBN 978-82-7218-836-7. s. 33-43
HIOA Untitled
 
2011
38 Askildsen, Thorkel C; Bjørnskau, Torkel; Elvebakk, Beate; Skollerud, Kåre H.; Lahn, Leif Christian.
Foreslåtte prosjekter for evaluering av etterutdanning for yrkessjåfører. Oslo: TØI 2011 31 s. TØI-rapport(1181)
TØI UiO Untitled
 
39 Elvebakk, Beate; Askildsen, Thorkel; Bjørnskau, Torkel; Skollerud, Kåre H.; Aarhaug, Jørgen; Lahn, Leif Christian.
Prosjekter for evaluering av etterutdanning for yrkessjåfører. Oslo: Transportøkonomisk institutt 2011 ;Volum 2011.32 s. TØI-rapport(1181)
TØI UiO Untitled
 
40 Klette, Kirsti; Lahn, Leif Christian.
Teachers’ professional learning. Examining ”communities of practice". EARLI 2011 14th Biannual conference; 2011-08-30 - 2011-09-03
UiO Untitled
 
41 Lahn, Leif Christian.
Professional learning as epistemic trajectories. I: Learning across sites : new tools, infrastructures and practices. Cambridge University Press 2011 ISBN 978-0-415-58176-9. s. 53-68
UiO Untitled
 
42 Lahn, Leif Christian; Mørch, Anders Irving.
A framework for educational design-based research in working life. ISCAR 2011 Biannual conference; 2011-09-05 - 2011-09-09
UiO Untitled
 
43 Lahn, Leif Christian; Nore, Hæge; Deichman-Sørensen, Trine.
Competence assessment and learning in VET. ECER 2011 Annual conference; 2011-09-13 - 2011-09-16
HIOA Untitled
 
44 Nore, Hæge; Deichman-Sørensen, Trine; Lahn, Leif Christian.
Måling av kompetanse innen fag- og yrkesopplæring. Et kunnskapsgrunnlag. Nasjonal forskningskonferanse UTDANNING 2020; 2011-03-24
HIOA Untitled
 
2010
45 Lahn, Leif Christian.
Comments and questions on digitalization of work. 4.th EARLI SIG 14 Learning and professional development conference; 2010-08-25 - 2010-08-27
UiO Untitled
 
46 Lahn, Leif Christian; Mørch, Anders I..
Towards a metatheory of designing learning environments in working life. FISCAR Nordic Conference on Activity Theory and the Fourth Finnish Conference on Cultural and Activity Research; 2010-05-23 - 2010-05-25
UiO Untitled
 
2009
47 Lahn, Leif Christian; Wiik, Ragnhild; Johnsen, Hans Chr. Garmann.
Et kunnskapsgrunnlag for evaluerende læring i VRI. Norges forskningsråd 2009 75 s.
UiO Untitled
 
48 Kudrik, Yulia; Lahn, Leif Christian; Mørch, Anders Irving.
Technology-Enhanced Workplace Learning: Blended Learning in Insurance Company. I: Proceedings of the 17th International Conference on Computers in Education (ICCE 2009). Hong Kong: Asia-Pacific Society for Computers in Education (CD Rom) 2009 ISBN 978-986-84735-3-9. s. 955-959
UiO Untitled
 
49 Lahn, Leif Christian.
Good professional work in accounting, engineering, nursing and teaching. From practice based to standardized quality assessment. 13th Biennial Earli 2009 Conference; 2009-09-25 - 2009-09-30
UiO Untitled
 
50 Lahn, Leif Christian.
International research on competencies in the field of vocational and occupational eduation and training. Earli 2009,; 2009-09-24 - 2009-09-29
UiO Untitled
 
    Vis neste liste