Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-45 av 45

2019
1 Morken, Ivar; Karlsen, Jannicke.
Migrasjonsrlaterte læevansker. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202592059. s. 548-569
UiO Untitled
 
2018
2 Karseth, Berit; de Lange, Thomas; Gudmundsdottir, Greta Björk; Morken, Ivar; Ottesen, Eli.
NERA 46th Congress Mars 2018 Lokal organisasjonskomite. Nordisk pedagogisk forening Oslo 2018
UiO Untitled
 
2017
3 Morken, Ivar.
Minoriteter, mangfold og inkludering. I: Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02776-0. s. 65-89
UiO Untitled
 
4 Morken, Ivar.
Segregering i Osloskolen. RadiOrakel http://radiorakel.no/serie-segregering-i-osloskol [Radio] 2017-11-18
UiO Untitled
 
2016
5 Morken, Ivar.
Inkludering. I: Pedagogiske fenomener. En innføring. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 9788202494667. s. 165-176
UiO Untitled
 
2015
6 Morken, Ivar.
Den besværlige kategoriseringen. Cursiv [publisher: Institut for Didaktik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, DK] 2015 ;Volum 2015.(17) s. 95-113
UiO Untitled
 
7 Morken, Ivar; Dalen, Monica.
I spesialpedagogikkens grenseland. Spesialpedagogikk 2015 (2) s. 24--29
UiO Untitled
 
8 Morken, Ivar; Kokkersvold, Erling.
Normalitet og avvik. Spesialpedagogikk 2015 (05) s. 44-55
UiO Untitled
 
9 Morken, Ivar; Theie, Steinar.
Skolebytte ved overgangen til ungdomsskolen. Hvilke faktorer legger foreldre i Groruddalen vekt på ved valg av skole?. Norsk pedagogisk tidsskrift 2015 (1) s. 15-27
UiO Untitled
 
2014
10 Morken, Ivar.
Respektløs kritikk av foreldre. Bergens Tidende 2014 s. -
UiO Untitled
 
11 Morken, Ivar; Dalen, Monica.
Kan alle bli norske?. Bedre Skole 2014 (1) s. 33-37
UiO Untitled
 
2013
12 Morken, Ivar; Dalen, Monica.
Hvor er du egentlig fra? Norskhet som utfordring i dagens Norge?. Psykologi i kommunen (PIK) 2013 ;Volum 48.(6) s. 33-43
UiO Untitled
 
2012
13 Morken, Ivar.
Migrasjonsrelaterte lærevansker. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS 2012 ISBN 9788202352264. s. 522-539
UiO Untitled
 
14 Morken, Ivar.
Normalitet og avvik. Spesialpedagogiske utfordringer - en innføring. Cappelen Damm Akademisk 2012 (ISBN 978-82-02-38235-3) 180 s.
UiO Untitled
 
15 Morken, Ivar.
Valg av ungdomsskole i Groruddalen. I: Den globale drabantbyen. Groruddalen og det nye Norge. Cappelen Damm Akademisk 2012 ISBN 9788202386559. s. 90-104
UiO Untitled
 
2011
16 Morken, Ivar.
Mange årsaker til skolebytte. Bedre skole nr 4, 2011 [Avis] 2011-11-01
UiO Untitled
 
2010
17 Askildt, Astrid; Kokkersvold, Erling; Morken, Ivar; Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Yrkeskvalifiserende utdanning i møte med praksis : fra spesialpedagogisk mastergradsstudium til yrkespraksis på det psykososiale området. Skolepsykologi 2010 ;Volum 45.(4) s. 3-19
UiO Untitled
 
18 Askildt, Astrid; Kokkersvold, Erling; Morken, Ivar; Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Yrkeskvalifiserende utdanning i møte med praksis : fra spesialpedagogisk mastergradsstudium til yrkespraksis på det psykososiale området. Skolepsykologi 2010 ;Volum 45.(4) s. 3-19
HVL UiO Untitled
 
19 Morken, Ivar.
Myter om skolebytte. Dagbladet 2010
UiO Untitled
 
20 Morken, Ivar.
Normalitet og definsjonsnmakt. Pedagogisk profil 2010 ;Volum 03.(17) s. 16-19
UiO Untitled
 
2009
21 Morken, Ivar.
Mangfold, inkludering og minoritetshierarki i nasjonale læreplaner. I: Læreplan i et forskningsperspektiv. Universitetsforlaget 2009 ISBN 978-82-15-01323-7. s. 154-186
UiO Untitled
 
22 Morken, Ivar.
Skolebytte. Østlandssendingen, Oslo [Radio] 2009-10-26
UiO Untitled
 
23 Morken, Ivar.
Skolebytte - fremmedfrykt, shopping eller tvang. mandagsseminar CULCOM; 2009-10-26 - 2009-10-26
UiO Untitled
 
2008
24 Jåsund, Birger Kolsrud; Morken, Ivar.
Slutt å si at det flerkulturelle er positivt. Kulturnytt, NRK P2 [Radio] 2008-01-15
UiO Untitled
 
25 Morken, Ivar.
Introduksjon til SPED1001 - Spesialpedagogikk: funksjonshemning og lærevansker. : Institutt for spesialpedagogikk 2008 7 s.
UiO Untitled
 
26 Morken, Ivar.
Normalitet og afvigelse. Spesialpædagogiske utfordringer. Akademisk Forlag 2008 (ISBN 978-87-500-3954-9) 240 s.
UiO Untitled
 
27 Morken, Ivar.
Skolebytte i et urbant lokalmiljø. I: Skolen i aftenlandet? Artikkelsamling med ukorrekte innfallsvinkler. Didakta Norsk Forlag A/S 2008 ISBN 9788270560615. s. 129-145
UiO Untitled
 
28 Thorenfeldt, Gunnar; Morken, Ivar.
Slutt å si at det flerkulturelle er positivt. Dagbladet [Avis] 2008-01-13
UiO Untitled
 
2007
29 Morken, Ivar.
Normalitetssentrisme og integrering av mennesker med funksjonshemning. I: Utenfor regelen. Historisk perspektiv på spesialpedagogikk. Unipub forlag 2007 ISBN 978-82-7477-303-5. s. 79-94
UiO Untitled
 
2006
30 Morken, Ivar.
Normalitet og avvik. Spesialpedagogiske utfordringer - en innføring. Cappelen Damm Akademisk 2006 (ISBN 978-82-02-24722-5) 180 s.
UiO Untitled
 
2005
31 Morken, Ivar.
Likeverd eller normalitetstyranni? Integrering, normalisering og tlpasset opplæring. Faglig pedagogisk dag 05.01.04; 2005-01-05
UiO Untitled
 
2002
32 Kokkersvold, Erling; Morken, Ivar.
Psykososiale og migrasjonsrelaterte lærevansker - introduksjon. : Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo 2002 -1 s.
UiO Untitled
 
33 Morken, Ivar.
Kultur, sosialisering og migrasjonsrelaterte lærevansker. Introduksjon for studenter på spesialpedagogikk ved Høgskolen i Oslo, avdeling for lærereutdanning (8 timer); 2002-12-01
UiO Untitled
 
34 Morken, Ivar.
Kunnskapsstatus på området arbeid med barn fra språklige minoriteter med særskilte behov (migrasjonsrelaterte lærevansker) ved Institutt for spesialpedagogikk (ISP) - kartlegging. Rapport til møte på Læringssenteret 11. oktober 2002. ; 2002
UiO Untitled
 
35 Morken, Ivar.
Migrasjonsrelaterte lærevansker. I: Psykososiale og migrasjonsrelaterte lærevansker - introduksjon. : Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo 2002 s. 19-29
UiO Untitled
 
2001
36 Morken, Ivar.
Begreper og problemstillinger i tilknytning til det moderne flerkulturelle samfunn. ; 2001
UiO Untitled
 
37 Morken, Ivar.
Migrasjonsrelaterte lærevansker. Dagsamling, Midt-Telemark PPT; 2001-08-14
UiO Untitled
 
38 Morken, Ivar.
Migrasjonsrelaterte lærevansker. Introduksjon for studenter på spesialpedagogikk ved Høgskolen I Oslo, avdeling for lærerutdanning. : Høgskolen I Oslo 2001 11 s.
UiO Untitled
 
39 Morken, Ivar.
Normalitetssentrisme - spesialpedagogikkens svar på etnosentrisme?. Fagkafé i Kjeller'n; 2001-11-14
UiO Untitled
 
2000
40 Morken, Ivar.
Spesialpedagogikk og samfunn. Kompendium i tilknytning til forelesening på grunnfag i spesialpedagogikk våren 2000. : Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo 2000 36 s.
UiO Untitled
 
1999
41 Morken, Ivar.
Innvandrere som medborgere eller fremmedkulturelle. Nordiske udkast 1999 s. 69-82-
UiO Untitled
 
1997
42 Morken, Ivar.
Perspektiver på meningsfull skole - ulike forståelser av virksomhetsteorien. ; 1997
UiO Untitled
 
43 Morken, Ivar.
Perspektiver på meningsfull skole - ulike forståelser av virksomhetsteorien. Vygotsky's impact on education today; 1997-01-08
UiO Untitled
 
44 Morken, Ivar.
Vi og de andre - identitet og kultur i et moderne flerkulturelt samfunn. Arbeidspapirer nr.10/1997 Inst. for medievitsk. Universitetet i Bergen 1997 s. -
UiO Untitled
 
1994
45 Hauge, An-Magritt; Morken, Ivar; Ryen, Else; Engen, Thor Ola; Standnes, Gro.
Like muligheter ? : migrasjonspedagogikk i videregående skole. Oslo: Ad Notam Gyldendal 1994 169 s.
HINN Untitled