Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-42 av 42

2021
1 Garrels, Veerle; Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Employment for persons with intellectual disability in the Nordic countries: A scoping review. JARID: Journal of applied research in intellectual disabilities 2021
OSLOMET UiO Untitled
 
2 Sigstad, Hanne Marie Høybråten; Garrels, Veerle; Wendelborg, Christian.
Under 3 prosent av voksne med lett utviklingshemninger i ordinært arbeid. Forskersonen.no 2021
OSLOMET NTNU UiO Untitled
 
3 Sævik, Tore Hjalmar; Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Svært få utviklingshemmede har jobb. Kun tre prosent av unge voksne med lett utviklingshemming har et arbeid å gå til. Forskere skal finne ut hvorfor.. Dagen [Avis] 2021-01-19
UiO Untitled
 
2019
4 Garrels, Veerle; Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Motivasjon for arbeid hos voksne med lett grad av utviklingshemming - Betydningen av kompetanse, autonomi og tilhørighet.. Presentasjon av forskningsstudie; 2019-09-24 - 2019-09-24
UiO Untitled
 
5 Garrels, Veerle; Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Motivation for employment in Norwegian adults with mild intellectual disability: The role of competence, autonomy, and relatedness. Scandinavian Journal of Disability Research 2019 ;Volum 21.(1) s. 250-261
OSLOMET UiO Untitled
 
6 Næss, Kari-Anne Bottegaard; Engevik, Liv Inger; Garrels, Veerle; Gomnæs, Ulf Tore; Moljord, Gøril; Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Barn og unge med utviklingshemming - deltakelse, utvikling og læring.. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202592059. s. 396-427
HVL UiO UiT Untitled
 
2018
7 Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Vennskap hos ungdomsskoleelever med utviklingshemming - En utfordring i en inkluderende skole?. Faglig pedagogisk dag; 2018-11-01 - 2018-11-01
UiO Untitled
 
2017
8 Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Qualities in friendship - Within an outside perspective - Definitions expressed by adolescents with mild intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disabilities 2017 ;Volum 21.(1) s. 20-39
UiO Untitled
 
9 Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Successful Inclusion of Adolescent Students with Mild Intellectual Disabilities - Conditions and Challenges within a Mainstream School Context. International Journal of Special Education 2017 ;Volum 32.(4) s. 767-783
UiO Untitled
 
10 Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
The role of special education Teachers in facilitating peer relationships among students With mild intellctual disabilities in lower secondary School.. Journal of Intellectual Disabilities 2017 ;Volum 22.(4) s. 378-393
UiO Untitled
 
11 Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Utviklingshemming. Hva er utviklingshemming? Definisjoner og beskrivelser.. I: Innføring i spesialpedagogikk. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205500648. s. 132-160
UiO Untitled
 
12 Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Vennskap på like fot - inkludering av elever med utviklingshemning. I: Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02776-0. s. 199-219
UiO Untitled
 
13 Sigstad, Hanne Marie Høybråten; Garrels, Veerle.
Facilitating qualitative research interviews for respondents with intellectual disability.. European Journal of Special Needs Education 2017 s. -
UiO Untitled
 
2016
14 Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Familier der et av familiemedlemmene har en funksjonshemning - Utfordringer og muligheter i et mestringsperspektiv. Undervisning på SPESPED videreutdanning; 2016-11-09 - 2016-11-09
UiO Untitled
 
15 Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Significance of friendship for quality of life in adolescents with mild intellectual disability: A parental perspective. Journal of Intellectual & Developmental Disability 2016 ;Volum 41.(4) s. 289-298
UiO Untitled
 
16 Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Vennskap blant skoleelever med utviklingshemming - En inkluderingsutfordring?. Forskergruppeseminar; 2016-11-30 - 2016-11-30
UiO Untitled
 
2015
17 Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Familier der et av familiemedlemmene har en funksjonshemning - Utfordringer og muligheter i et mestringsperspektiv. SPESPED Videreutdanning; 2015-11-10 - 2015-11-10
UiO Untitled
 
2014
18 Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Characteristic interviews, different strategies: Methodological challenges in qualitative interviewing among respondents with mild intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disabilities 2014 ;Volum 18.(2) s. 188-202
UiO Untitled
 
19 Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
De pårørendes perspektiv. Vårt Land [Avis] 2014-09-06
UiO Untitled
 
20 Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Familier med et utviklingshemmet familiemedlem - Utfordringer og muligheter i et mestringsperspektiv. SPESPED Videreutdanning; 2014-10-21 - 2014-10-21
UiO Untitled
 
21 Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Familier med et utviklingshemmet familiemedlem - Utfordringer og muligheter i et mestringsperspektiv. SPESPED Videreutdanning; 2014-04-25 - 2014-04-25
UiO Untitled
 
2013
22 Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Lærer/elevrelasjonen og medvirkning blant ungdomsskoleelever med lett utviklingshemning. Spesialpedagogikk 2013 (02) s. 37-50
UiO Untitled
 
23 Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Ungdomsskoleelever med lett utviklingshemning : inkludering og betydningen av jevnaldrenderelasjoner. Psykologi i kommunen (PIK) 2013 ;Volum 48.(6) s. 17-32
UiO Untitled
 
2012
24 Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Sjeldne funksjonsvansker. Cappelen Damm Akademisk 2012 (ISBN 978-82-02-35226-4) 14 s. SP Spesialpedagogikk
UiO Untitled
 
2011
25 Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Flink nok til å bli inkludert?. Vårt land 2011 s. -
UiO Untitled
 
26 Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Identifisering av psykososial risiko hos små barn : en surveystudie blant helsesøstre. Spesialpedagogikk 2011 ;Volum 76.(6) s. 52-66
UiO Untitled
 
27 Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Kartlegging av psykososial risiko hos små barn på helsestasjonen. Psykologi i kommunen (PIK) 2011 ;Volum 46.(6) s. 37-47
UiO Untitled
 
2010
28 Askildt, Astrid; Kokkersvold, Erling; Morken, Ivar; Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Yrkeskvalifiserende utdanning i møte med praksis : fra spesialpedagogisk mastergradsstudium til yrkespraksis på det psykososiale området. Skolepsykologi 2010 ;Volum 45.(4) s. 3-19
UiO Untitled
 
29 Askildt, Astrid; Kokkersvold, Erling; Morken, Ivar; Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Yrkeskvalifiserende utdanning i møte med praksis : fra spesialpedagogisk mastergradsstudium til yrkespraksis på det psykososiale området. Skolepsykologi 2010 ;Volum 45.(4) s. 3-19
HVL UiO Untitled
 
30 Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Helsestasjonens mulighet til å oppdage små barn i psykososial risiko. Spesialpedagogikk 2010 ;Volum 75.(5) s. 35-46
UiO Untitled
 
2009
31 Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Helsestastajonens muligheter i forebygging av psykososiale vansker. Felleskonferanse for Bydel Sagene og Institutt for spesialpedagogikk ved forskningsprogrammet Oppvekstvilkår, problematferd og inkludering (OPI); 2009-03-03 - 2009-03-03
UiO Untitled
 
2008
32 Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Sjeldne funksjonsvansker. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk 2008 ISBN 978-82-02-27593-8. s. 393-408
UiO Untitled
 
2007
33 Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Empowerment som forutsetning for brukermedvirkning. Brukermedvirkningskonferanse for fagfolk og brukere; 2007-06-04 - 2007-06-04
UiO Untitled
 
2006
34 Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Måling av livskvalitet - Bruk av livskvalitetsskalaer. Internundervisning; 2006-11-13 - 2006-11-13
UiO Untitled
 
2005
35 Sigstad, Hanne Marie Høybråten; Sigstad, Hanne Marie Høybråten Sigstad; Stray-Pedersen, Asbjørg; Frøland, Stig Sophus.
Coping, quality of life, and hope in adults with Primary antibody deficiencies. Health and Quality of Life Outcomes 2005 ;Volum 3.(31) s. -
OUS UiO Untitled
 
2004
36 Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Brukermedvirkning - Alibi eller realitet?. Tverrfaglig konferanse om brukermedvirkning; 2004-04-29 - 2004-04-29
UiO Untitled
 
37 Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Mestring, livskvalitet og håp hos voksne med antistoffdefekter. Kartlegging og intervensjon. Metodiske utfordringer. Kompetansedag ved Trenings- og Rådgivningsenteret, Sunnaas sykehus; 2004-01-27 - 2004-01-27
UiO Untitled
 
38 Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Sjeldne funksjonsvansker. I: Spesialpedagogikk (3. utgave). Cappelen Damm Akademisk 2004 ISBN 82-02-23176-0. s. 328-342
UiO Untitled
 
39 Sigstad, Hanne Marie Høybråten; Bjerkely, B.; Stray-Pedersen, Asbjørg; Sandersen, Heidi; Abrahamsen, Tore G.
Description of daily life for children and adolescents with primary immunodeficiencies (PID) in Norway. XIth Meeting of the European Society for Immunodeficiencies; 2004-10-21 - 2004-10-24
UiO Untitled
 
40 Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Brukermedvirkning - alibi eller realitet?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2004 (Årg. 124, nr 1) s. 63-64-
UiO Untitled
 
41 Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Brukermedvirkning - et alibi?. Spesialpedagogikk 2004 (Årg. 69, nr 4) s. 24-29 : port.-
UiO Untitled
 
2003
42 Sigstad, Hanne Marie Høybråten.
Mestring, livskvalitet og håp hos voksne med antistoffdefekter. Kartlegging og utvikling av intervensjon. Unipub forlag 2003 265 s.
UiO Untitled