Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 158 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2021
1 Christensen, Tom; Egeberg, Morten; Lægreid, Per; Aars, Jacob.
Forvaltning og politikk. Universitetsforlaget 2021 (ISBN 9788215045351) 282 s.
UiB UiO Untitled
 
2 Egeberg, Morten.
Mellomstatlig eller overstatlig samarbeid?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2021 s. 32-33
UiO Untitled
 
2020
3 Egeberg, Morten.
Policy design or organizational design: On the relevance of the study of public policy and administration. Public Administration 2020
UiO Untitled
 
4 Egeberg, Morten; Trondal, Jarle.
The Organizational Basis for Public Governance. I: Oxford Research Encyclopedia of Politics. Oxford University Press 2020 ISBN 9780190228637. s. -
UiO Untitled
 
2019
5 Egeberg, Morten.
Det er en myte at det er byråkratene som bestemmer i EU. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019
UiO Untitled
 
6 Egeberg, Morten.
The European Commission. I: European Union Politics, 6th edition. Oxford University Press 2019 ISBN 9780198806530.
UiO Untitled
 
7 Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse; Trondal, Jarle.
Le recrutement au merite favorise la bonne gouvernance: comment les agences de l’Union europeenne recrutent-elles leur personnel?. Revue Internationale des Sciences Administratives 2019 ;Volum 85.(2) s. 257-273
UIA UiO Untitled
 
8 Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse; Trondal, Jarle.
Merit-based recruitment boosts good governance: How do European Union agencies recruit their personnel?. International Review of Administrative Sciences 2019 ;Volum 85.(2) s. 247-263
UIA UiO Untitled
 
2018
9 Christensen, Tom; Egeberg, Morten; Lægreid, Per; Trondal, Jarle.
Sentralforvaltningen. Stabilitet og endring gjennom 40 år. Universitetsforlaget 2018 (ISBN 9788215029245) 168 s.
NORCE UIA UiB UiO Untitled
 
10 Egeberg, Morten; Stigen, Inger Marie.
Explaining government bureaucrats’ behaviour: On the relative importance of organizational position, demographic background, and political attitudes. Public Policy and Administration 2018 s. -
OSLOMET UiO Untitled
 
11 Egeberg, Morten; Trondal, Jarle.
An Organizational Approach to Public Governance. Understanding and Design. Oxford University Press 2018 (ISBN 0198825072) 192 s.
UIA UiO Untitled
 
2017
12 Egeberg, Morten; Trondal, Jarle.
Researching European Union Agencies: What Have We Learnt (and Where Do We Go from Here)?. Journal of Common Market Studies 2017 ;Volum 55.(4) s. 675-690
UIA UiO Untitled
 
2016
13 Egeberg, Morten.
Conceptualizing agencification of the EU administration. TARN Conference; 2016-06-29 - 2016-06-29
UiO Untitled
 
14 Egeberg, Morten.
Politisk orden: Samfunnets viktigste bestanddel. I: Velkommen til statsvitenskap. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-49471-8.
UiO Untitled
 
15 Egeberg, Morten.
The European Commission. I: European Union Politics (fifth edition). Oxford University Press 2016 ISBN 9780198708933. s. 125-137
UiO Untitled
 
16 Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse; Trondal, Jarle.
Merit-based recruitment boosts good governance: How do European Union agencies recruit their personnel?. ECPR Standing Group; 2016-06-15 - 2016-06-17
UiO Untitled
 
17 Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse; Trondal, Jarle.
Organization Theory. I: Handbook on Theories of Governance. Edward Elgar Publishing 2016 ISBN 9781782548492. s. 32-45
UIA UiO Untitled
 
18 Egeberg, Morten; Trondal, Jarle.
Agencification of the EU administration: Connecting the dots. TARN Workshop; 2016-02-01 - 2016-02-02
UiO Untitled
 
19 Egeberg, Morten; Trondal, Jarle.
Agencification of the European administration. Statsviterkonferansen; 2016-01-06 - 2016-01-08
UiO Untitled
 
20 Egeberg, Morten; Trondal, Jarle.
Agencification of the European Union administration: Connecting the dots. : ARENA Centre for Europan Studies Oslo 2016 24 s. ARENA Working Papers(3)
UiO Untitled
 
21 Egeberg, Morten; Trondal, Jarle.
Why strong coordination at one level of government is incompatible with strong coordination across levels (and how to live with it): The case of the European Union. Public Administration 2016 ;Volum 94.(3) s. 579-592
UIA UiO Untitled
 
2015
22 Christensen, Tom; Egeberg, Morten; Lægreid, Per; Roness, Paul G.; Røvik, Kjell Arne.
Organisasjonsteori for offentlig sektor. Universitetsforlaget 2015 (ISBN 978-82-15-02574-2) 240 s.
UiB UiO UiT Untitled
 
23 Egeberg, Morten.
EU administration: Center formation and multilevelness. I: The Palgrave Handbook of the European Administrative System. Palgrave Macmillan 2015 ISBN 978-1-137-33988-1.
UiO Untitled
 
24 Egeberg, Morten.
Nasjonale direktorater og tilsyn - også styrt av EU-kommisjonen?. Etterutdanningskurset "Etatsstyring"; 2015-12-04
UiO Untitled
 
25 Egeberg, Morten.
Organisasjonsdesign. De sentrale begreper og sammenhenger.. I: Veivisere i norsk organisasjonsforskning. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1871-4.
UiO Untitled
 
26 Egeberg, Morten.
The European Union's emerging multilevel administration and consequences for national governance. The Research Council of Norway's 'Europe in Transition' seminar; 2015-11-04
UiO Untitled
 
27 Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse; Trondal, Jarle; Johannessen, Mathias.
The European parliament administration: Organizational structure and behavioural implications. I: The Palgrave Handbook of the European Administrative System. Palgrave Macmillan 2015 ISBN 978-1-137-33988-1. s. 227-245
UIA UiO Untitled
 
28 Egeberg, Morten; Martens, Maria; Trondal, Jarle.
The EU's subordinated agency administration and the rise of executive power at European level. I: The Palgrave Handbook of the European Administrative System. Palgrave Macmillan 2015 ISBN 978-1-137-33988-1. s. 329-348
UIA UiO Untitled
 
29 Egeberg, Morten; Trondal, Jarle.
Agencification. I: Dictionary of European Actors. Larcier 2015 ISBN 9782804479602. s. 17-20-
UiO Untitled
 
30 Egeberg, Morten; Trondal, Jarle.
EUs flernivåforvaltning. Mot en felles europeisk forvaltning?. En ny europeisk forvaltning? Problemstillinger, konsekvenser og muligheter for norsk forvaltning; 2015-04-23 - 2015-04-23
UiO Untitled
 
31 Egeberg, Morten; Trondal, Jarle.
National administrative sovereignty – under pressure. I: The European Union's non-members: Independence under hegemony?. Routledge 2015 ISBN 9781138922457.
UIA UiO Untitled
 
2014
32 Andersen, Charlotte.
Faren fremfor varen- eller varen fremfor faren? En organisasjonsteoretisk analyse av mat- og helsesektorens utforming av kostholdsråd.. Oslo: Universitetet i Oslo 2014 115 s.
UiO Untitled
 
33 Christensen, Tom; Egeberg, Morten; Lægreid, Per; Aars, Jacob.
Forvaltning og politikk. Universitetsforlaget 2014 (ISBN 9788215023250) 259 s.
UiB UiO Untitled
 
34 Christensen, Tom; Egeberg, Morten; Lægreid, Per; Aars, Jacob.
Forvaltning og politikk. Universitetsforlaget 2014 (ISBN 9788215023250) 264 s.
UiB UiO Untitled
 
35 Egeberg, Morten.
The European Commission: From agent to political institution. Public Administration 2014 ;Volum 92.(1) s. 240-246
UiO Untitled
 
36 Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse; Trondal, Jarle.
A Not So Technocratic Executive? Everyday Interaction between the European Parliament and the Commission. Western European Politics 2014 ;Volum 37.(1) s. 1-18
UIA UiO Untitled
 
37 Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse; Trondal, Jarle.
European Parliament staff: Who are they and does their background influence decision-making?. EUROPP 2014
UiO Untitled
 
38 Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse; Trondal, Jarle.
People who run the European Parliament: Staff demography and its implications. Journal of European Integration 2014 ;Volum 36.(7) s. 659-675
UIA UiO Untitled
 
39 Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse; Trondal, Jarle.
The technocratic European Commission - a myth?. EUDO CAFE 2014 s. -
UiO Untitled
 
40 Egeberg, Morten; Trondal, Jarle.
En ny form for integrasjon. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2014
UiO Untitled
 
41 Egeberg, Morten; Trondal, Jarle.
Mot en felles europeisk forvaltning?. Stat og styring 2014 (2) s. 48-50
UiO Untitled
 
42 Egeberg, Morten; Trondal, Jarle.
Nasjonal administrativ suverenitet - myte eller realitet?. I: Det norske paradoks: Om Norges forhold til Den europeiske union. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02100-3. s. 153-173
UIA UiO Untitled
 
43 Egeberg, Morten; Trondal, Jarle; Vestlund, Nina Merethe.
The Quest for Order: Unravelling the relationship between the European Commission and European Union agencies. European Group for Public Administration (EGPA) Annual Conference 2014; 2014-09-10 - 2014-09-12
UiO Untitled
 
44 Egeberg, Morten; Trondal, Jarle; Vestlund, Nina Merethe.
The Quest for Order: Unravelling the relationship between the European Commission and European Union agencies. Journal of European Public Policy 2014
UiO Untitled
 
45 Egeberg, Morten; Vestlund, Nina Merethe; Trondal, Jarle.
Quest for Order. 5th Biennial ECPR Standing Group for Regulatory Governance Conference; 2014-06-25 - 2014-06-27
UiO Untitled
 
46 Egeberg, Morten; Vestlund, Nina Merethe; Trondal, Jarle.
Situating EU Agencies in the Political-Administrative Space. Oslo: ARENA Centre for European Studies 2014 ;Volum 2014.29 s. ARENA Working Papers(6)
UiO Untitled
 
47 Trondal, Jarle; Egeberg, Morten.
Flernivåstaten og det norske statsapparatet. Statsviterkonferansen 2014; 2014-05-22 - 2014-05-23
UIA UiO Untitled
 
2013
48 Egeberg, Morten.
En ny statsvitenskap? Replikk til Helge Strand Østtveiten. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2013 ;Volum 29.(1) s. 72-74
UiO Untitled
 
49 Egeberg, Morten.
Er roller og ansvarsdeling mellom politikere og embetsverk i endring, og hvilke konsekvenser har det?. Statsviterkonferansen 2013; 2013-05-23 - 2013-05-24
UiO Untitled
 
50 Egeberg, Morten.
The European Commission. I: European Union Politics. Oxford University Press 2013 ISBN 978-0-19-969475-4.
UiO Untitled
 
    Vis neste liste