Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 251 << Forrige 1 2 3 4 5 6    Neste >>

2020
1 Garmann, Nina Gram; Simonsen, Hanne Gram; Hansen, Pernille; Holm, Elisabeth; Post, Brechtje; Payne, Elinor.
Cross-linguistic variation in word-initial cluster production in adult and child language: evidence from English and Norwegian. Journal of Child Language 2020
OSLOMET UiO Untitled
 
2019
2 Garmann, Nina Gram; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram; Kristoffersen, Kristian Emil.
The phonology of children's early words: Trends, individual variation, and parents' accomodation in child-directed speech. Frontiers in Communication 2019 ;Volum 4. s. -
FRAMBU OSLOMET UiO Untitled
 
3 Garmann, Nina Gram; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Flygstad, Nina; Milder, Nina; Pedersen, Ingrid; Simonsen, Hanne Gram; Torkildsen, Janne von Koss.
Språkkartlegging i norske barnehager -en pilotundersøkelse av foreldres og barnehageansattes rapportering av norsktalende tre-åringers språkferdigheter ved hjelp av CDI III. RASK: Internationalt tidsskrift for sprog og kommunikation 2019 ;Volum 49. s. 87-103
OSLOMET UiO Untitled
 
4 Garmann, Nina Gram; Simonsen, Hanne Gram; Hansen, Pernille; Romøren, Anna Sara Hexeberg.
Tidlig språkinnsats: Språklek med svakt forskningsbelegg. barnehage.no 2019
OSLOMET UiO Untitled
 
5 Garmann, Nina Gram; Simonsen, Hanne Gram; Hansen, Pernille; Romøren, Anna Sara Hexeberg.
Utvikling bør skje i samspill mellom gründere, forskere og praksisfeltet. barnehage.no 2019
OSLOMET UiO Untitled
 
6 Garmann, Nina Gram; Simonsen, Hanne Gram; Holm, Elisabeth; Sandvik, Margareth; Hansen, Pernille; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Tkachenko, Elena.
Syltynn Bravo-rapport. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019
OSLOMET UiO Untitled
 
7 Hansen, Pernille; Landmark, Anne Marie Dalby; Simonsen, Hanne Gram; Svennevig, Jan.
Ordfinning og ordleting hos sju flerspråklige med demens. Møte om norsk språk 18; 2019-11-27 - 2019-11-29
UiO Untitled
 
8 Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram.
Lexical factors in naming among multilinguals with dementia: The effects of frequency, age of acquisition, phonological neighbourhood density, word class, imageability and cognate status. Society for the Neurobiology of Language; 2019-08-20 - 2019-08-22
UiO Untitled
 
9 Hansen, Pernille; Łuniewska, Magdalena; Simonsen, Hanne Gram; Haman, Ewa; Mieszkowska, Karolina; Kołak, Joanna; Wodniecka, Zofia.
Picture-based vocabulary assessment vs. parental questionnaires: A cross-linguistic study of bilingual assessment methods. International Journal of Bilingualism 2019 ;Volum 23.(2) s. 437-456
UiO Untitled
 
10 Holm, Elisabeth; Hansen, Pernille; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Simonsen, Hanne Gram; Garmann, Nina Gram.
Helhetlig kartlegging av flerspråklige barns språk: Noen fallgruver og tre mulige løsninger. Møte om norsk språk (MONS) 18; 2019-11-27 - 2019-11-29
OSLOMET UiO Untitled
 
11 Mercan, Gözde; Simonsen, Hanne Gram.
The production of passives by English-Norwegian and Turkish-Norwegian bilinguals: a preliminary investigation using a cross-linguistic structural priming manipulation. Journal of Cultural Cognitive Science 2019 s. 1-16
UiO Untitled
 
12 Norvik, Monica I.; Goral, Mira; Kuzmina, Ekaterina; Røste, Ingvild; Simonsen, Hanne Gram.
Within and between language treatment effects in severe aphasia in multilingual speakers. Frontiers in Neuroscience 2019
UiO Untitled
 
13 Ribu, Ingeborg Sophie; Simonsen, Hanne Gram; Løver, Morten Aase; Strand, Bror-Magnus S.; Kristoffersen, Kristian Emil.
N-LARSP: A Developmental Language Profile for Norwegian. I: Grammatical Profiles: Further Languages of LARSP. Multilingual Matters 2019 ISBN 9781788924382. s. 1-28
FRAMBU UiO UiT Untitled
 
14 Simonsen, Hanne Gram; Garmann, Nina Gram; Kristoffersen, Kristian Emil.
Consonant clusters in the speech of children with 5p deletion syndrome. I: Fonologi, sosiolingvistikk og vitenskapsteori. Festskrift til Gjert Kristoffersen. Novus Forlag 2019 ISBN 978-82-8390-029-3. s. 295-314
FRAMBU OSLOMET UiO Untitled
 
15 Strangmann, Iris; Hansen, Pernille; Antolovic, Katarina; Bøyum, Malene; Simonsen, Hanne Gram; Obler, Loraine.
Empirically establishing cognateness: Translation elicitation of Norwegian words by English monolinguals. International Symposium for Bilingualism 12; 2019-06-23 - 2019-06-28
UiO Untitled
 
16 Svennevig, Jan; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram; Landmark, Anne Marie Dalby.
Code-switching in multilinguals with dementia: patterns across speech contexts. Clinical Linguistics & Phonetics 2019 s. -
UiO Untitled
 
17 Urek, Olga; Vulane, Anna; Dargis, Roberts; Taurina, Agrita; Zirina, Tija; Simonsen, Hanne Gram.
Latvian CDI: Methodology, developmental trends and cross-linguistic comparison. Journal of Baltic Studies 2019 ;Volum 50.(3) s. 285-305
UiO UiT Untitled
 
2018
18 Fyndanis, Valantis; Cameron, S.; Caplan, D.; Davril, C.; Kaldhol, Nina Hagen; Knoph, Monica I. K.; Simonsen, Hanne Gram; Theimann, Ane; Themistocleous, Charalambos; Bak, T..
The impact of successive bi-/multilingualism on the cognitive abilities of healthy older speakers: Evidence from Norwegian academics. 10th Annual Meeting of the Society for the Neurobiology of Language; 2018-08-16
UiO Untitled
 
19 Garmann, Nina Gram; Hansen, Pernille; Holm, Elisabeth; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Simonsen, Hanne Gram; Tengesdal, Eirik; Payne, Elinor; Post, Brechtje.
Uttaler voksene konsonantgerupper på en annen måte til barn enn til voksene?. Kognitivt sommerseminar 2018; 2018-06-04 - 2018-06-05
OSLOMET UiO Untitled
 
20 Garmann, Nina Gram; Hansen, Pernille; Holm, Elisabeth; Simonsen, Hanne Gram; Tengesdal, Eirik; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Payne, Elinor; Post, Brechtje.
Consonant clusters in Norwegian CDS: are they produced differently from clusters in ADS?. ICPLA - International Clinical Phonetics and Linguistics Association; 2018-10-23 - 2018-10-26
OSLOMET UiO Untitled
 
21 Garmann, Nina Gram; Kristoffersen, Kristian Emil; Simonsen, Hanne Gram.
Phonological patterns (templates) in 5p deletion syndrome. Clinical Linguistics & Phonetics 2018 ;Volum 32.(2) s. 101-113
FRAMBU OSLOMET UiO Untitled
 
22 Garmann, Nina Gram; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Torkildsen, Janne von Koss; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram.
Screening for language delay using Norwegian CDI III. ICPLA - International Clinical Phonetics and Linguistics Association; 2018-10-23 - 2018-10-26
OSLOMET UiO Untitled
 
23 Garmann, Nina Gram; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Torkildsen, Janne von Koss; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram; Pedersen, Ingrid.
Norsk CDI III. 15. nordiske symposium om børnesprog; 2018-05-23 - 2018-05-24
OSLOMET UiO Untitled
 
24 Garmann, Nina Gram; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Torkildsen, Janne von Koss; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram; Pedersen, Ingrid.
Norwegian CDI III. EUNM-CDI; 2018-05-10 - 2018-05-11
OSLOMET UiO Untitled
 
25 Hansen, Pernille; Landmark, Anne Marie Dalby; Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram; Svennevig, Jan.
Communicative competence in multilingual persons with dementia: A linguistic perspective. 24 NKG - The 24th Nordic Congress of Gerontology; 2018-05-02 - 2018-05-04
UiO Untitled
 
26 Hansen, Pernille; Landmark, Anne Marie Dalby; Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram; Svennevig, Jan; Vonen, Maria Njølstad.
Code-switching in multilinguals with dementia: Individual patterns across speech contexts. ICPLA 17 International Clinical Phonetics and Linguistics Association; 2018-10-23 - 2018-10-25
UiO Untitled
 
27 Hansen, Pernille; Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram.
Bildebenevning hos eldre innvandrere med demens: Hvilke egenskaper ved ordene påvirker benevningen?. Kognitivt sommerseminar; 2018-06-04 - 2018-06-05
UiO Untitled
 
28 Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram; de Jong, Jan; Morken, Frøydis; Garmann, Nina Gram; Romøren, Anna Sara Hexeberg.
Statped - en bro mellom forskning og praksis. barnehage.no [Internett] 2018-09-19
OSLOMET UiB UiO Untitled
 
29 Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram; de Jong, Jan; Morken, Frøydis; Garmann, Nina Gram; Romøren, Anna Sara Hexeberg.
Statped må styrkes. Dagsavisen [Avis] 2018-09-18
OSLOMET UiB UiO Untitled
 
30 Kuzmina, Ekaterina; Norvik, Monica I.; Goral, Mira; Simonsen, Hanne Gram.
Auditory comprehension in bilingual aphasia: what can eye-tracking data tell us?. Aphasiology 2018 (32) Suppl. 1 s. 117-118
UiO Untitled
 
31 Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram; Ribu, Ingeborg Sophie; Svendsen, Bente Ailin; Svennevig, Jan; de Bot, Kees.
Lexical access in a bilingual speaker with dementia: Changes over time. Clinical Linguistics & Phonetics 2018 ;Volum 32.(4) s. 353-377
UiO Untitled
 
32 Norvik, Monica I.; Hansen, Jessica Pedersen Belisle; Simonsen, Hanne Gram; Svennevig, Jan Ludvig.
Språk, migrasjon og helse. Humanioradagene 2018; 2018-10-30
NTNU UiO Untitled
 
33 Simonsen, Hanne Gram; Hansen, Pernille.
Kartlegging av 4åringers språk: En ny kortversjon av "Preteritumstesten". 15 nordiske barnespråkssymposium; 2018-05-23 - 2018-05-25
UiO Untitled
 
34 Simonsen, Hanne Gram; Svennevig, Jan.
Språk og kommunikasjon hos flerspråklige eldre med demens. Humanioradagene; 2018-10-30
UiO Untitled
 
2017
35 Fyndanis, Valantis; Lind, Marianne; Balčiūnienė, Ingrida; Bjekić, Jovana; Ceder, Klaudia; Gavarró, Anna; Grohmann, Kleanthes K.; Haaland-Johansen, Line; Jacquemot, Charlotte; Blom Johansson, Monica; Kambanaros, Maria; Kovacevic, Melita; Kuvac, Jelena; Martínez-Ferreiro, Silvia; Mendez-Orellana, Carolina; Rofes, Adrià; Røste, Ingvild; Hernández Sacristán, Carlos; Salmons, Io; Simonsen, Hanne Gram; Soroli, Eva; Sör, Ingrid; Vuksanović, Jasmina; Zakariás, Lilla; Varlokosta, Spyridoula; Howard, David.
Cross-linguistic adaptations of the Comprehensive Aphasia Test. Collaboration of Aphasia Trialists’ (CATs) final conference; 2017-02-08 - 2017-02-09
UiO Untitled
 
36 Fyndanis, Valantis; Lind, Marianne; Varlokosta, Spyridoula; Kambanaros, Maria; Soroli, Efstathia; Ceder, Klaudia; Grohmann, Kleanthes K.; Rofes, Adrià; Simonsen, Hanne Gram; Bjekić, Jovana; Gavarró, Anna; Kuvač Kraljević, Jelena; Martínez-Ferreiro, Silvia; Munarriz, Amaia; Pourquie, Marie; Vuksanović, Jasmina; Zakariás, Lilla; Howard, David.
Cross-linguistic adaptations of The Comprehensive Aphasia Test: Challenges and solutions. Clinical Linguistics & Phonetics 2017 ;Volum 31.(7-9) s. 697-710
UiO Untitled
 
37 Garmann, Nina Gram; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Torkildsen, Janne von Koss; Simonsen, Hanne Gram.
Norsk CDI III - en pilot. MONS-Møte om norsk språk; 2017-11-22 - 2017-11-24
HIOA UiO Untitled
 
38 Garmann, Nina Gram; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Torkildsen, Janne von Koss; Simonsen, Hanne Gram; Flygstad, Nina; Gullvik, Marthe; Milder, Nina; Pedersen, Nina.
Assessing language skills in Norwegian kindergartens: Piloting CDI III in Norwegian.. Experimental Psycholinguistics Conference; 2017-06-28 - 2017-06-30
HIOA UiO Untitled
 
39 Haman, Ewa; Łuniewska, Magdalena; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram; Chiat, Shula; Bjekic, Jovana; Blaziene, Agne; Chyl, Katarzyna; Dabaskinsiene, Ineta; Engel de Abreu, Pascale; Gagarina, Natalia; Gavarró, Anna; Håkansson, Gisela; Harel, Efrat; Holm, Elisabeth; Kapalková, Svetlana; Kunnari, Sari; Levorato, Chiara; Lindgren, Josefin; Mieszkowska, Karolina; Montes Salarich, Laia; Potgieter, Anneke; Ribu, Ingeborg Sophie; Ringblom, Natalia; Rinker, Tanja; Roch, Maja; Slančová, Daniela; Southwood, Frenette; Tedeschi, Roberta; Tuncer, Aylin Müge; Ünal-Logacev, Özlem; Vuksanovic, Jasmina; Armon-Lotem, Sharon.
Noun and verb knowledge in monolingual preschool children across 17 languages: Data from Cross-linguistic Lexical Tasks (LITMUS-CLT). Clinical Linguistics & Phonetics 2017 ;Volum 31.(11-12) s. 818-843
UiO Untitled
 
40 Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram; Łuniewska, Magdalena; Haman, Ewa.
Validating the psycholinguistic aspects of LITMUS-CLT: Evidence from Polish and Norwegian. Clinical Linguistics & Phonetics 2017 ;Volum 31.(11-12) s. 910-930
UiO Untitled
 
41 Knoph, Monica I. Norvik; Simonsen, Hanne Gram; Lind, Marianne.
Cross-linguistic transfer effects of verb-production therapy in two cases of multilingual aphasia. Aphasiology 2017 ;Volum 31.(12) s. 1482-1509
UiO Untitled
 
42 Payne, Elinor; Post, Brechtje; Garmann, Nina Gram; Simonsen, Hanne Gram.
The acquisition of long consonants in Norwegian.. I: The Phonetics and Phonology of Geminate Consonants.. Oxford University Press 2017 ISBN 9780198754930. s. 130-162
HIOA UiO Untitled
 
43 Rofes, Adrià; Zakariás, Lilla; Ceder, Klaudia; Lind, Marianne; Blom Johansson, Monica; de Aguiar, Vânia; Bjekić, Jovana; Fyndanis, Valantis; Gavarró, Anna; Simonsen, Hanne Gram; Hernández Sacristán, Carlos; Kambanaros, Maria; Kuvač Kraljević, Jelena; Martínez-Ferreiro, Silvia; Mavis, İlknur; Méndez Orellana, Carolina; Sör, Ingrid; Lukács, Ágnes; Tunçer, Müge; Vuksanović, Jasmina; Munarriz Ibarrola, Amaia; Pourquie, Marie; Varlokosta, Spyridoula; Howard, David.
Imageability ratings across languages. Behavior Research Methods 2017 ;Volum Published ahead of print. s. 1-11
UiO Untitled
 
44 Simonsen, Hanne Gram; Haman, Ewa.
LITMUS-CLT: A new way to assess bilingual lexicons. Clinical Linguistics & Phonetics 2017 ;Volum 31.(11-12) s. 811-817
UiO Untitled
 
45 Simonsen, Hanne Gram; Lind, Marianne; Ribu, Ingeborg Sophie; Bøyum, Malene; Svennevig, Jan.
Lexical access in a bilingual speaker with dementia: Changes over time. ISB 11 - International Symposium on Bilingualism; 2017-06-12
UiO Untitled
 
46 Svennevig, Jan; Simonsen, Hanne Gram.
The MultiLing Dementia Project. Hadassah Academic Conference on Multilingual and Multicultural Issues in Speech Language Pathology; 2017-01-17 - 2017-01-17
UiO Untitled
 
47 Svennevig, Jan; Simonsen, Hanne Gram; Lind, Marianne; Ribu, Ingeborg Sophie.
Word search and lexical access in a bilingual speaker with dementia. DIMENSIONS OF AGEING - MULTIDISCIPLINARY SEMINAR; 2017-09-27 - 2017-09-27
UiO Untitled
 
2016
48 Garmann, Nina Gram; Simonsen, Hanne Gram; Payne, Elinor; Post, Brechtje; Holm, Elisabeth; Hansen, Pernille.
Tverrspråklige mønstre i barns konsonantgruppeproduksjon. Kognitivt sommerseminar; 2016-06-13 - 2016-06-14
OSLOMET UiO Untitled
 
49 Garmann, Nina Gram; Torkildsen, Janne von Koss; Simonsen, Hanne Gram; Holm, Elisabeth; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Hansen, Pernille.
CDI III - a progress report. The XIVth Nordic Symposium on Child Language; 2016-02-18 - 2016-02-19
OSLOMET UiO Untitled
 
50 Garmann, Nina Gram; Torkildsen, Janne von Koss; Simonsen, Hanne Gram; Holm, Elisabeth; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Hansen, Pernille.
The development of CDI III in Norwegian.. 6thEUNM CDI 2016; 2016-05-05 - 2016-05-07
OSLOMET UiO Untitled
 
    Vis neste liste