Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 590 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    Neste >>

2014
1 Wiggen, Geirr.
Etterrakst. Om gammelegyptisk skolegrammatikk og en latinsk genus-innovasjon. Oppsummering av egne skrifter og publikasjoner. Novus Forlag 2014 (ISBN 978-82-7099-787-9) 220 s.
UiO Untitled
 
2 Wiggen, Geirr.
Nekrolog over Andreas Bjørkum. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2014
UiO Untitled
 
3 Wiggen, Geirr.
Tidsskriftet Ventil (1971-1976). I: Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen. Novus Forlag 2014 ISBN 978-82-7099-784-8. s. 39-58
UiO Untitled
 
2013
4 Wiggen, Geirr.
Gunnar Bæra ved 70-års merket. Hallingdølen : partipolitisk uavhengig lokalavis for Hallingdal 2013 ;Volum 75.(122)
UiO Untitled
 
5 Wiggen, Geirr.
Nøding - en språkhandlingstradisjon i tilbakegang. Novus Forlag 2013 (ISBN 978-82-7099-740-4) 216 s.
UiO Untitled
 
6 Wiggen, Geirr.
Tonelagsvariasjon i norsk uttale av suffikset -asje av fr. -age. Arkiv för nordisk filologi 2013 ;Volum 128. s. 165-178
UiO Untitled
 
2012
7 Jahr, Ernst Håkon; Bull, Tove; Wiggen, Geirr.
Ljubisa Rajic [nekrolog]. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2012 s. 17-17
UIA UiO UiT Untitled
 
8 Wiggen, Geirr.
Heimekjær professor: Andreas Bjørkum 80 år. Sogn Avis 2012 ;Volum 2. april.
UiO Untitled
 
9 Wiggen, Geirr.
Hovedfagsavhandlingene 1906-2007 i studiefaget nordisk språk og litteratur: Målformer og omfang. Maal og Minne 2012 ;Volum 104.(2) s. 1-23
UiO Untitled
 
10 Wiggen, Geirr.
Kristianiamål-fremmede former i Sfinx-petitene fra 1890-tallet. I: Grammatikk, bruk og norm. Festskrift til Svein Lie på 70-årsdagen, 15. april 2012. Novus Forlag 2012 ISBN 978-82-7099-681-0. s. 305-322
UiO Untitled
 
2011
11 Wiggen, Geirr.
Anagrammatiske og bakvendte personnavn : nye eksempel og drøftinger. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking 2011 ;Volum 28. s. 65-76
UiO Untitled
 
12 Wiggen, Geirr.
Annotert katalog over hovedfagsahandlinger i studiefaget nordisk språk og litteratur ved norske universitet og høgskoler 1906-2007. Novus Forlag 2011 (ISBN 978-82-7099-673-5) 467 s.
UiO Untitled
 
13 Wiggen, Geirr.
Lundeby-minne. Språklig Samling 2011
UiO Untitled
 
2010
14 Wiggen, Geirr.
Bakvendte personnavn :. Studia Anthroponymica Scandinavica 2010 ;Volum 28. s. 107-130
UiO Untitled
 
15 Wiggen, Geirr.
Nordistikkfaglige hovedfagsavhandlinger i Norge med svensk språk og litteratur som emne. I: Bo65. Festskrift till Bo Ralph. Göteborg: Meijerbergs institut för svensk etymologisk forskning, Göteborgs universitet 2010 ISBN 978-91-974747-8-8. s. 513-521
UiO Untitled
 
16 Wiggen, Geirr.
"Uppsala-juristene" og norske embetsstudier og -eksamener i Sverige under andre verdenskrig. Novus Forlag 2010 (ISBN 978-82-7099-564-6) 130 s. Skrifter og avhandlinger - Det Norske videnskaps-akademi. II, Hist.-filos klasse(6)
UiO Untitled
 
17 Wiggen, Geirr; Lillebo, Håvard.
Krigshelt forsket på Drevsjø-målet. Østlendingen [Avis] 2010-02-06
UiO Untitled
 
2009
18 Wiggen, Geirr.
Konrad Eriksson – målføregransker og motstandsmann. Maal og Minne 2009 (2) s. 203-224
UiO Untitled
 
2008
19 Gilbert, Ida Marie Haugen; Wiggen, Geirr; Gustavsson, Anders; Aagedal, Olaf.
Gravskrift: «Vi ses». [Intervju med Geirr Wiggen, Anders Gustavsson og Olaf Aagedal om dødsmentaliteter.]. Strek : sentralstimulerende magasin 2008 ;Volum 2.(4) s. 13-15
UiO Untitled
 
20 Lie, Svein; Wiggen, Geirr.
Kjell Ivar Vannebo: Normer, strukturer og ferdigheter. Bidrag til nordisk språkvitenskap. Festskrift til Kjell Ivar Vannebo på 70-årsdagen 18. juli 2008. Novus Forlag 2008 (ISBN 978-82-7099-481-6) 302 s.
UiO Untitled
 
21 Wiggen, Geirr.
Arve Borg – dialektologen frå Sørskogbygda. I: Alfarheim. Årbok for Elverum nr. 21. Elverum: Elverum Historielag 2008 ISBN 82-90833-19-9. s. 16-26
UiO Untitled
 
22 Wiggen, Geirr.
Fagdidaktiske reflekser i hundre års nordistikkfaglige hovedfagsavhandlinger (1906-2007). I: Universitetet og lærerutdanningen. Historiske perspektiver. Unipub forlag 2008 ISBN 978-82-7477-358-5. s. 137-164
UiO Untitled
 
23 Wiggen, Geirr.
Flerspråklig og flerdialektal replikkrealisme i Harald Meltzers folkelivsskildringer «Grundset Marked» og «Til og fra America». I: Vandringer i ordenes landskap. Et festskrift til Lars Anders Kulbrandstad på 60-årsdagen. Oplandske Bokforlag 2008 ISBN 978-82-7518-154-9. s. 12-42
UiO Untitled
 
24 Wiggen, Geirr.
Jøden Lopez (Meltzer 1852). "Kunsten å omgås det fremmede." Et seminar om kulturmøter og skildring av kulturelle minoriteter i nordisk litteratur; 2008-08-29 - 2008-08-29
UiO Untitled
 
25 Wiggen, Geirr.
Kjell Ivar Vannebos publikasjoner. I: Normer, strukturer og ferdigheter. Bidrag til nordisk språkvitenskap. Festskrift til Kjell Ivar Vannebo på 70-årsdagen 18. juli 2008. Redigert av Svein Lie og Geirr Wiggen. Novus Forlag 2008 ISBN 978-82-7099-481-6. s. 273-297
UiO Untitled
 
26 Wiggen, Geirr.
Zoologisk nomenklatur og folketradisjonelle dyrenemningar. Ei påminning om etnozoologi som møtepunkt for natur- og kulturutdanning med døme frå limnofaunaen og andre virvellause dyr. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking 2008 ;Volum 25. s. 11-47
UiO Untitled
 
27 Wiggen, Geirr; Bull, Tove; Nielsen, Marit Aamodt.
Ernst Håkon Jahr: Språkhistorie og språkkontakt. Language History and Language Contact. Festskrift til Ernst Håkon Jahr på 60-årsdagen 4. mars 2008. Novus Forlag 2008 (ISBN 978-82-7099-476-2) 333 s.
UIA UiO UiT Untitled
 
28 Wiggen, Geirr; Bull, Tove; Nielsen, Marit Aamodt.
Ernst Håkon Jahr ved 60-årsmerket. I: Ernst Håkon Jahr: Språkhistorie og språkkontakt. Language History and Language Contact. Festskrift til Ernst Håkon Jahr på 60-årsdagen 4. mars 2008. Novus Forlag 2008 ISBN 978-82-7099-476-2. s. 5-13
UIA UiO UiT Untitled
 
29 Wiggen, Geirr; Lie, Svein.
Kjell Ivar Vannebo ved 70-årsmerket. I: Normer, strukturer og ferdigheter. Bidrag til nordisk språkvitenskap. Festskrift til Kjell Ivar Vannebo på 70-årsdagen 18. juli 2008. Redigert av Svein Lie og Geirr Wiggen. Novus Forlag 2008 ISBN 978-82-7099-481-6. s. 5-12
UiO Untitled
 
2007
30 Wiggen, Geirr.
Fagdidaktiske reflekser i hundre års nordistikkfaglige hovedfagsavhandlinger (1906-2007). Historikerseminar – et historisk blikk på lærerutdanningen; 2007-09-04 - 2007-09-05
UiO Untitled
 
31 Wiggen, Geirr.
Fotnoter. Norsklæreren 2007 ;Volum 31.(2) s. 62-64
UiO Untitled
 
32 Wiggen, Geirr.
Grunnlagsproblem. I: Norm og variasjon — utvalgte språkstudier 1974-2005. Festskrift til Geirr Wiggen på 60-årsdagen 13. april 2007. Redigert av Ernst Håkon Jahr og Peter Trudgill. Novus Forlag 2007 ISBN 978-82-7099-451-9. s. 17-33
UiO Untitled
 
33 Wiggen, Geirr.
Jacobine Dunkers tapte grammatikk: Etterrakst og ettertanke. Maal og Minne 2007 ;Volum 99.(1) s. 63-74
UiO Untitled
 
34 Wiggen, Geirr.
Norm og variasjon — utvalgte språkstudier 1974-2005. Festskrift til Geirr Wiggen på 60-årsdagen 13. april 2007. Redigert av Ernst Håkon Jahr og Peter Trudgill. Novus Forlag 2007 (ISBN 978-82-7099-451-9) 280 s.
UiO Untitled
 
35 Wiggen, Geirr.
Norske hovedfagsavhandlinger i nordisk språkvitenskap 1906-2006: Noen hovedlinjer, især om fagspråk, flerspråklighet og omsetting. XXVII VAKKI-Symposium (Fackspråk, översättning och flerspråkighet); 2007-02-09 - 2007-02-10
UiO Untitled
 
36 Wiggen, Geirr.
Norske hovedfagsavhandlinger i nordisk språkvitenskap 1906-2006: Noen hovedlinjer, især om fagspråk, flerspråklighet og omsetting. I: Översättningsteori, fackspråk och flerspråkighet. VAKKI-symposium XXVII. Vasa 9 10.2.2007. Vasa, Finland: Vasa universitet, Humanistiska fakulteten 2007 ISBN 978-952-476-201-4. s. 10-39
UiO Untitled
 
37 Wiggen, Geirr.
Norske Selskabs adresser og vertskap. En undersøkelse av kjente, glemte og nye kilder. Novus Forlag 2007 (ISBN 978-82-7099-470-0) 96 s. Skrifter og avhandlinger - Det Norske videnskaps-akademi. II, Hist.-filos klasse(4)
UiO Untitled
 
38 Wiggen, Geirr.
Om dødsannonser før og nå. NRK P3, «Osenbanden» [Radio] 2007-08-20
UiO Untitled
 
39 Wiggen, Geirr.
Reflekser av Christiania bymål i Harald Meltzers «Politinotitser» og «Smaa Næringskilder i og omkring Christiania». I: Å sjå samfunnet gjennom språket. Heidersskrift til Helge Sandøy på 60-årsdagen 14.06.2007. Novus Forlag 2007 ISBN 978-82-7099-456-4. s. 237-245
UiO Untitled
 
40 Wiggen, Geirr.
Revidert bibliografi over dei publiserte arbeida åt Johan Anthon Schulze. Telemark historie 2007 ;Volum 28. s. 154-161
UiO Untitled
 
2006
41 Wiggen, Geirr.
Dei dialektologiske arbeida åt Johan Anthon Schulze. Ein bibliografi med stutt innleiing om mannen og hovuddrag i arbeidet hans. Telemark historie 2006 ;Volum 27. s. 106-117
UiO Untitled
 
42 Wiggen, Geirr.
Athalia Schwartz og dansk skolegrammatikkhistorie. Danske studier 2006 ;Volum 101. s. 89-101
UiO Untitled
 
43 Wiggen, Geirr.
Folkemålet i Olaves Pedersens Viser (1860-1872): Christiania bymål?. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 2006 ;Volum 24.(1) s. 27-79
UiO Untitled
 
44 Wiggen, Geirr.
Språklige tema i Åse Gruda Skards fagforfatterskap. Maal og Minne 2006 ;Volum 98.(1) s. 31-49
UiO Untitled
 
2005
45 Wiggen, Geirr.
A sociolinguistic profile of the Nordic languages in the 19th century. I: The Nordic Languages. An International Handbook of the History of the North Germanic Languages. Vol 2. Walter de Gruyter 2005 ISBN 3-11-017149-X. s. 1523-1538
UiO Untitled
 
46 Wiggen, Geirr.
Jacobine Dunker - Norges første kvinnelige skolegrammatiker?. I: Mot rikare mål å trå. Festskrift til Tove Bull. Novus Forlag 2005 ISBN 82-7099-422-7. s. 17-34
UiO Untitled
 
47 Wiggen, Geirr.
Kulturhistorisk belysning av stillhet som danningsmål og læringsvilkår. I: Agder Vitenskapsakademi. Årbok 2004. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2005 ISBN 82-7634-694-4. s. 125-138
UiO Untitled
 
48 Wiggen, Geirr.
Norske hovedfagsavhandlinger om dansk språk og litteratur. Mål & Mæle 2005 ;Volum 28.(3-4) s. 34-38
UiO Untitled
 
49 Wiggen, Geirr.
Nyere personlighetsforsknings relevans for framtidig sosiolingvistikk. I: Språk i tid. Studier tillägnade Mats Thelander på 60-årsdagen. Uppsala: Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 2005 ISBN 91-506-1810-5. s. 202-210
UiO Untitled
 
50 Wiggen, Geirr; Nygaard, Else Marie.
Stilhed: Lyt til vinden i græsset. Kristeligt Dagblad [København] årg. 109, nr. 184, s. 12-13 [Avis] 2005-05-13
UiO Untitled
 
    Vis neste liste