Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 71 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Sæbø, Solve; Selvik, Bjørg Kristin; Nøstbakken, Linda; Mo, Gro Bjørnerud; Jakobsen, Wenche; Samdal, Oddrun; Gårseth-Nesbakk, Levi; Waaler, Nina; Kjeldstad, Berit Johanne; Faye, Atle; Hilding, Greta; Roppen, Johann; Engen, Tore Petter; Bredahl, Vibeke; Grønvold, Stine; Eggen, Astrid Birgitte; Steder, Vidar Brundtland; Waagbø, Sissel Anne; Schei, Amanda; Arnesen, Mats.
Tar ulike grep for å hindre juks under vårens hjemmeeksamen. Khrono.no [Avis] 2020-04-01
VID HVL NORD HINN HIM HIOF USN HVO KHIO NHH NIH NTNU UIA UiB UiO UiT NMBU Untitled
 
2017
2 Eriksen, Anne; Brenna, Brita Astrid Staxrud; Mo, Gro Bjørnerud.
Theorizing Copies. Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research 2017 ;Volum 9.(1) s. 1-5
UiO Untitled
 
3 Mo, Gro Bjørnerud.
Collecting uncollectables: Joachim Du Bellay. Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research 2017 ;Volum 9.(1) s. 23-35
UiO Untitled
 
4 Mo, Gro Bjørnerud.
Dystopian and utopian images of the Nordic in French contemporary literature. NORLIT2017; 2017-06-08 - 2017-06-10
UiO Untitled
 
5 Mo, Gro Bjørnerud.
Marcel Proust on erotic dreams and oneiric knowledge. I: Unattended Moments: The Medieval Presence in the Modernist Aesthetic. Brill Academic Publishers 2017 ISBN 9789004356108. s. 62-77
UiO Untitled
 
6 Mo, Gro Bjørnerud.
Plaintes et prosodies. François de Malherbe et les échecs de la consolation. l'esprit créateur 2017 ;Volum 57.(2) s. 63-75
UiO Untitled
 
2015
7 Aukrust, Kjerstin; Mo, Gro Bjørnerud.
Mythologies of War and Peace in Malherbes's and Aubigné's Poetry. I: Allusions and Reflections. Greek and Roman Mythology in Renaissance Europe. Cambridge Scholars Publishing 2015 ISBN 978-1-4438-7454-0. s. 207-222
UiO Untitled
 
8 Gaasland, Rolf; Skare, Olav; Fábregas, Antonio; Viinikka-Kallinen, Anitta; Larsen, Annelise Brox; Mo, Gro Bjørnerud; Høgetveit, Åsne Øysteinsdotter.
Rapport fra utredningsgruppe for vurdering av språkfagenes stilling ved HSL-fakultetet. Tromsø, Norge: HSL-fakultetet 2015
UiO UiT Untitled
 
9 Mo, Gro Bjørnerud.
Han skrev en roman, men nå ser deler av handlingen ut til å bli virkelig. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2015
UiO Untitled
 
10 Mo, Gro Bjørnerud.
Noen betraktninger om søvn, drøm og sannhet i På sporet av den tapte tid. The Happy Few, seminar til ære for professor Karin Gundersen; 2015-03-20 - 2015-03-20
UiO Untitled
 
11 Mo, Gro Bjørnerud.
Roland Barthes og kjærlighetens forrykte tale. Gjesteforelesning; 2015-04-23 - 2015-04-23
UiO Untitled
 
12 Mo, Gro Bjørnerud.
Tapt. For tidlig. For sent. Feil. Litterære museumsøyeblikk. Theorizing copies; 2015-11-12 - 2015-11-13
UiO Untitled
 
13 Mo, Gro Bjørnerud.
Tristan en Norvège. Cahiers Tristan L'Hermite 2015
UiO Untitled
 
14 Mo, Gro Bjørnerud; Geir, Uvsløkk.
Samtale om Michel Houellebecqs roman Soumission. Fransk-tysk salong; 2015-01-28 - 2015-01-28
UiO Untitled
 
2014
15 Mo, Gro Bjørnerud.
“After long wandering on the darkened plain”. A reading of. Joachim du Bellay's Poetry. MOVEMENT & ARREST IN EARLY MODERN CULTURE; 2014-11-06 - 2014-11-08
UiO Untitled
 
16 Mo, Gro Bjørnerud.
Fire gleder og en sorg. Fremmedspråkene – hvor står vi; 2014-02-25 - 2014-02-25
UiO Untitled
 
17 Mo, Gro Bjørnerud.
"Je ne suis pas fishing for compliments". Proust et l'anglais. I: La langue dans la littérature, la littérature dans la langue. Göteborgs universitet 2014 ISBN 978-91-7346-811-4. s. 27-39
UiO Untitled
 
18 Mo, Gro Bjørnerud.
Marcel Proust's models. On museological transfers in "A la Recherche du Temps Perdu". Culture of Copies; 2014-12-04 - 2014-12-05
UiO Untitled
 
19 Mo, Gro Bjørnerud.
Proust og engelsk. styreseminar; 2014-02-21 - 2014-02-21
UiO Untitled
 
20 Mo, Gro Bjørnerud.
Sleeping and dreaming in Proust. "Unattended Moments” The Medieval Presence in the Modernist Aesthetic; 2014-04-02 - 2014-04-05
UiO Untitled
 
2013
21 Aukrust, Kjerstin; Mo, Gro Bjørnerud.
“[…] la tolerance ou non tolerance de deux religions”. Agrippa d’Aubigné and religious tolerance. Sixteenth Century Conference; 2013-10-25
UiO Untitled
 
22 Mo, Gro Bjørnerud.
Anmeldelse av Helge Vidar Holm, Moeurs de Province. Essais d'analyse bakhtinienne. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 2013 ;Volum 1. s. 73-77
UiO Untitled
 
23 Mo, Gro Bjørnerud.
Cérémonies et subjectivité dans la poésie officielle de Francois de Malherbe. XVIIe siècle 2013 (260) s. 469-479
UiO Untitled
 
24 Mo, Gro Bjørnerud.
De romanske språkene i Sverige, sett fra Norge. Konferanse; 2013-04-25 - 2013-04-26
UiO Untitled
 
25 Mo, Gro Bjørnerud.
Du Bellay, Poet of Rome, in Rome. Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia 2013 ;Volum XXVI. s. 91-106
UiO Untitled
 
26 Mo, Gro Bjørnerud.
”Kongene i mitt liv går bort”- fremstillinger av kongens død i fransk diktning på 15- og 1600-tallet. Tidigmoderna seminarium; 2013-04-08 - 2013-04-08
UiO Untitled
 
2012
27 Aukrust, Kjerstin; Mo, Gro Bjørnerud.
"Mythologies of war and peace in 16th century French poetry". "Allusions And Reflections: Greek and Roman Mythology in Renaissance Europe"; 2012-06-07 - 2012-06-09
UiO Untitled
 
28 Mo, Gro Bjørnerud.
Royal Deaths and Their Poetic Representations − Henry II (†1559) and Henry IV (†1610). Inaugural Conference for The Nordic Network for Renaissance Studies; 2012-10-10 - 2012-10-12
UiO Untitled
 
29 Mo, Gro Bjørnerud.
"Tegn på liv". I: Skrift som livstegn: Festskrift til Sissel Lie. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-321-0030-9. s. 213-221
UiO Untitled
 
2011
30 Mo, Gro Bjørnerud.
Antonomasier. Det egne og det lånte i renessansen. I: Kopi & original. Inversjoner i opprinnelsestenkningens historie. Scandinavian Academic Press 2011 ISBN 978-82-304-0077-7. s. 67-84
UiO Untitled
 
31 Mo, Gro Bjørnerud.
Innledning om behov for språkkompetanse i norsk arbeids- og næringsliv. Hva kan det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo tilby?. Frokost med Bernt; 2011-02-17
UiO Untitled
 
32 Mo, Gro Bjørnerud.
Lapidarismens kunst. I: Karin Gundersen: Lapidarismer. Aschehoug & Co 2011 ISBN 978-82-03-35103-7. s. -
UiO Untitled
 
33 Mo, Gro Bjørnerud.
Poeta viator. Joachim Du Bellay in Rome. From site to sight: The transformation of place in guidebooks and travel descriptions; 2011-01-27 - 2011-01-28
UiO Untitled
 
34 Mo, Gro Bjørnerud.
Recognizing Rome. Joachim Du Bellay and intertextuality. intertekstualitet i kunst, litteratur og sprog; 2011-01-13 - 2011-01-14
UiO Untitled
 
35 Mo, Gro Bjørnerud.
Sarkozy, presidenten som hater romaner?. UiO-ambassadør; 2011-01-24
UiO Untitled
 
36 Mo, Gro Bjørnerud; Lending, Mari; Thorstensen, Erik.
Karin Gundersen: Lapidarismer. Aschehoug & Co 2011 (ISBN 978-82-03-35103-7) 82 s.
AHO UiO Untitled
 
2010
37 Mo, Gro Bjørnerud.
Antonomasier: om det egne og det lånte i renessansen. Kopi & Original; 2010-03-08 - 2010-03-11
UiO Untitled
 
38 Mo, Gro Bjørnerud.
Bokpresentasjon av Et nesten historisk preg. Essays om fransk litteratur. Unipubdagene i Akademika; 2010-04-08 - 2010-04-08
UiO Untitled
 
39 Mo, Gro Bjørnerud.
Corps sanglants, souffrants et pétrifiés. I: Corps sanglants, souffrants et macabres. La représentation de la violence faite au corps en Europe, XVIe-XVIIe siècles. Presses Sorbonne Nouvelle 2010 ISBN 978-2-87854-489-3. s. 129-143
UiO Untitled
 
40 Mo, Gro Bjørnerud.
Intervju om Molière. TV innspilling; 2010-05-25 - 2010-05-25
UiO Untitled
 
2009
41 Mo, Gro Bjørnerud.
Et nesten historisk preg. Essays om fransk litteratur. Unipub forlag 2009 (ISBN 9788274773974) 196 s.
UiO Untitled
 
2008
42 Gammelgaard, Karen; Mo, Gro Bjørnerud; Kristoffersen, Kristian Emil.
Elevene blir ikke gode nok i språk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2008 s. 9-9
UiO Untitled
 
43 Mo, Gro Bjørnerud.
Corps sanglants, souffrants et pétrifiés. Une lecture de François de Malherbe. Corps sanglants, souffrants et macabres, colloque international sur la représentation de la violence faite aux corps dans les lettres et les arts - XVIe-XVIIe siècles; 2008-06-12 - 2008-06-14
UiO Untitled
 
44 Mo, Gro Bjørnerud.
Imitating Poets, Plagiarizing Editors. The Case of François de Malherbe. I: Borrowed Feathers. Plagiarism and the Limits of Imitation in Early Modern Europe. Unipub forlag 2008 ISBN 978-82-7477-333-2. s. 163-177
UiO Untitled
 
45 Mo, Gro Bjørnerud.
La Princesse de Cleves - a Retrospective Glance. I: Rhetoric, Theatre and the Arts of Design. Novus Forlag 2008 ISBN 978-82-7099-496-0. s. 304-319
UiO Untitled
 
46 Mo, Gro Bjørnerud; Sellevold, Kirsti.
The French Paratexts. I: Thomas More's Utopia in Early Modern Europe. Paratexts and Contexts. Manchester University Press 2008 ISBN 978-0-7190-7730-2. s. 181-205
UiO Untitled
 
2007
47 Mo, Gro Bjørnerud.
Imitation, plagiarism, and the history of the book: two small examples. Early Modern Imitation and Plagiarism; 2007-05-10 - 2007-05-12
UiO Untitled
 
2006
48 Mo, Gro Bjørnerud.
Kings, places and praise in in sixteenth- and seventeenth century France. Early Modern Places and Displacements; 2006-05-03 - 2006-05-07
UiO Untitled
 
49 Mo, Gro Bjørnerud.
Michel Houellebecq et La possibilité d'une île. Faglig-pedagogisk dag; 2006-01-03 - 2006-01-03
UiO Untitled
 
2005
50 Mo, Gro Bjørnerud.
D'Aubigné og Malherbe, om dikt og sted. Dislocations: Practices of Textual Transfer in the Early Modern Period; 2005-04-08 - 2005-04-08
UiO Untitled
 
    Vis neste liste