Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 68 << Forrige 1 2    Neste >>

2018
1 Eide, Erling.
The Harm of Products and the Need of Information on Inputs, Production, Use and Disposal. Cambridge University Press 2018 (ISBN 978-1-108-42244-4) 14 s.
UiO Untitled
 
2 Stavang, Endre; Eide, Erling.
Rettsøkonomi 2. utgave. Cappelen Damm Akademisk 2018 (ISBN 9788202494971) 655 s.
UiO Untitled
 
2016
3 Eide, Erling.
Bevisvurdering. Usikkerhet og sannsynlighet.. Cappelen Damm Akademisk 2016 (ISBN 978-82-02-44304-7) 209 s.
UiO Untitled
 
2015
4 Eide, Erling.
På sporet av en korrekt kapitaliseringsrente - Rt.2014 s.1203. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2015 ;Volum 17.(2015-1) s. 3-4
UiO Untitled
 
2014
5 Eide, Erling.
Skatteunndragelse - omfang og årsaker. I: Høyt skattet. Festskrift til Frederik Zimmer. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02213-0. s. 175-190
UiO Untitled
 
6 Eide, Erling; Lando, Henrik; Stavang, Endre.
Rettsøkonomi i nordiske dommer. Oslo: Institutt for privatrett 2014 (ISBN 978-82-7236-236-1) Skriftserien Institutt for privatrett(197)
UiO Untitled
 
2012
7 Eide, Erling.
Cost-benefit Analysis and Inconsistency in Environmental Law. I: Pro Natura : Festskrift til Hans Christian Bugge på 70-årsdagen 2012. Universitetsforlaget 2012 ISBN 978-82-15-01953-6. s. 146-161
UiO Untitled
 
8 Eide, Erling.
Rettsøkonomiske analyser av forslaget til ny sjøtransportkonvensjon. NOU - Norges offentlige utredninger 2012 (10) s. 301-308
UiO Untitled
 
9 Eide, Erling.
Standardisert personskadeerstatning, kapitaliseringsrenten og misforståelsen. Tidsskrift for erstatningsrett 2012 (1-2) s. 99-104
UiO Untitled
 
2011
10 Eide, Erling.
Kapitaliseringsrenten og Høyesteretts misforståelse. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett 2011 ;Volum 8.(3) s. 125-162
UiO Untitled
 
11 Eide, Erling.
Tenke rett om langt. Nytt Norsk Tidsskrift 2011 ;Volum 28.(1) s. 98-102
UiO Untitled
 
12 Eide, Erling; von Simson, Kristine; Strøm, Steinar.
Rank-Dependent Utility, Tax Evasion, and Labor Supply. FinanzArchiv / Public Finance Analysis (FA) 2011 ;Volum 67.(3) s. 261-281
ISF UiO Untitled
 
2010
13 Eide, Erling.
Revelation of Tax Evasion by Random Audits. Report on Main Project, Part 2. Oslo: Ragnar Frisch Centre for Economic Research 2010 (ISBN 978-82-7988-092-9) 90 s.
UiO Untitled
 
14 Eide, Erling; Strøm, Steinar; von Simpson, Kristine.
Rank Dependent Utility, Tax Evasion and Labor Supply. CESifo working papers 2010 (3213) s. -
ISF UiO Untitled
 
2009
15 Eide, Erling.
Is the consumer directive advantageous for the consumers?. European Journal of Law and Economics 2009 ;Volum 28.(3) s. 289-307
UiO Untitled
 
16 Eide, Erling.
Lovarbeid i svensk rett. Nya ersättningbestemmelser i expropriasjonslagen m.m. SOU 2008:99. Stockholm 2008, 540 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2009 (1) s. 19-19
UiO Untitled
 
17 Eide, Erling.
Notat om plikt til å utarbeide tilstandsrapport. NOU - Norges offentlige utredninger 2009 (6) s. 172-184
UiO Untitled
 
18 Eide, Erling.
Peder Østbye: Konkurranserett - En strategisk og rettsøkonomisk tilnærming. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2009 (1) s. 262-264
UiO Untitled
 
19 Eide, Erling.
Rettens inkonsistens og økonomisk teori. Finansdepartementets fagdag; 2009-06-04 - 2009-06-04
UiO Untitled
 
20 Eide, Erling.
Revelation of Tax Evasion by Random Audits - Problems, Research Strategy, and som Results. Skatteforum; 2009-06-09 - 2009-06-10
UiO Untitled
 
21 Goldstein, Harald Erik; Eide, Erling; Larssen, Paul Gunnar; Olsen, Jack-Willy.
Revelation of Tax Evasion by Random Audits. Report on Main Project, Part 1. : Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning 2009 (ISBN 978-82-7988-088-2) 171 s.
UiO Untitled
 
2008
22 Eide, Erling.
Kapitaliseringsrenten som juristskapt virkelighet. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2008 ;Volum 10.(2) s. 15-15
UiO Untitled
 
23 Eide, Erling; Stavang, Endre.
Rettsøkonomi. Cappelen Damm Akademisk 2008 (ISBN 978-82-02-24122-3) 615 s.
UiO Untitled
 
2007
24 Eide, Erling.
Accident Liability with Rank Dependence. Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft (KritV) 2007 ;Volum 90.(1/2) s. 160-171
UiO Untitled
 
25 Eide, Erling.
Forskning om skatteunndragelse. Møte; 2007-12-17 - 2007-12-17
UiO Untitled
 
26 Eide, Erling.
Is the Consumer Directive Advantageous for the Consumer?. 24th Annual Conference of the European Association of Law and Economics; 2007-09-13 - 2007-09-15
UiO Untitled
 
27 Eide, Erling.
Is the Consumer Directive Advantageous for the Consumers?. Gjesteforelesning; 2007-04-12 - 2007-04-12
UiO Untitled
 
28 Eide, Erling.
Retting eller omlevering - hva er mest forbrukervennlig?. Lov og Rett 2007 ;Volum 46.(5) s. 283-300
UiO Untitled
 
29 Stavang, Endre; Eide, Erling.
Rettsøkonomiske analyser av tingsrett og beslektede emner. Stensilserie. Serie B 2007 (40) s. -
UiO Untitled
 
2006
30 Eide, Erling.
Accident liability with rank dependent expected utility. Uncertainty, Risk and Regulation: The behavioral Law and Economics Perspective; 2006-06-16 - 2006-06-17
UiO Untitled
 
31 Eide, Erling; Rubin, Paul H.; Shepherd, Joanna M..
Economics of Crime. Boston: NOW 2006 (ISBN 1-933019-48-4) 78 s.
UiO Untitled
 
2005
32 Eide, Erling.
Accident Liability with Ambiguity and Preferences about Risk. Nordiskt Minisymposium i Rättsekonomi Juridiska fakulteten vid Lunds Universitet; 2005-05-18 - 2005-05-19
UiO Untitled
 
33 Eide, Erling.
Hanne Søndergaard Birkmose: Konkurranse mellom retssystemer - Delaware-effekten i et europæisk selskabsretligt perspektiv. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2005 ;Volum 118.(1-2) s. 188-192
UiO Untitled
 
34 Eide, Erling.
Kirsten Bregn (red.): Økonomiske incitamenter & markeder - i offentlig organisasjon og regulering. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2005 ;Volum 118.(1-2) s. 194-198
UiO Untitled
 
35 Eide, Erling.
The Future of Scandinavian Law and Economics. Årsmøte i Scandinavian Association of Law and Economic; 2005-06-16 - 2005-06-17
UiO Untitled
 
36 Eide, Erling; Stavang, Endre.
Rettsøkonomi I. Cappelen Damm Akademisk 2005 (ISBN 82-02-24121-9) 292 s.
UiO Untitled
 
2004
37 Eide, Erling.
Lars Werin: Economic Behavior and Legal Institutions. The Scandinavian Journal of Economics 2004 ;Volum 106.(4) s. 823-825
UiO Untitled
 
38 Eide, Erling.
Recent Developments in Economics of Crime. German Working Papers in Law and Economics 2004 (8)
UiO Untitled
 
39 Eide, Erling.
Recent Develpoments in Economics of Crime. Gjesteforelesning, doktorandseminar; 2004-02-05 - 2004-02-05
UiO Untitled
 
40 Eide, Erling.
Tingsrett. Inflasjonskompensasjon i festekontrakter. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2004 (2) s. 10-11
UiO Untitled
 
2003
41 Eide, Erling.
En enkel dynamisk modell for skatteunndragelse med normer for rasjonell adferd. Oslo: Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning 2003 (ISBN 82-7988-038-0) 12 s.
UiO Untitled
 
42 Eide, Erling.
Kapitaliseringsrenten ved bruksverdiberegninger. Grunnervervskonferanse; 2003-11-18 - 2003-11-20
UiO Untitled
 
43 Eide, Erling.
Optimal Provision of Public Goods with Rank Dependent Expected Utility. Memorandum fra Sosialøkonomisk institutt 2003 (3) s. -
UiO Untitled
 
44 Eide, Erling.
Optimal Provision of Public Goods with Rank Dependent Expected Utility. Public Finance/Finances Publiques 2003 ;Volum 53.(3-4) s. 296-311
UiO Untitled
 
45 Eide, Erling.
Rettsøkonomiske analyser av forslaget til ny sjøtransportkonvensjon. Nye ansvarsregler for lasteskader. UNICITRALs forslag til ny konvensjon om stykkgodstransport; 2003-02-20 - 2003-02-21
UiO Untitled
 
46 Eide, Erling.
Streng straf mindsker kriminaliteten. København [Avis] 2003-06-02
UiO Untitled
 
47 Eide, Erling.
Optimal Provision of Public Goods with Rank Dependent Expected Utility. Det 25. nasjonale forskermøte, Samfunnsøkonomenes forening; 2003-01-07
UiO Untitled
 
2002
48 Eide, Erling.
Engineering Production Functions for Tankers. I: Microeconometrics of Production: Norwegian Contributions. Cappelen Damm Akademisk 2002 ISBN 82-02-19921-2. s. 230-248
UiO Untitled
 
49 Eide, Erling.
Omfang av og årsaker til økonomisk kriminalitet. Korrupsjon og utro tjenere i bank og forsikring; 2002-04-10
UiO Untitled
 
50 Eide, Erling.
Politikernes - ikke politikkens - tilbaketrekning. Nytt Norsk Tidsskrift 2002 ;Volum 19.(2) s. 213-215
UiO Untitled
 
    Vis neste liste