Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 70 << Forrige 1 2    Neste >>

2018
1 Bergsåker, Trygve.
Erstatningsrett. Erstatningsansvar for eiendomsmegler? - HR-2018-1234-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2018 ;Volum 20.(3) s. 10-12
UiO Untitled
 
2 Bergsåker, Trygve.
Erstatningsrett. Foreldelse av krav mot forsikringsselskap - HR-2018-1612-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2018 ;Volum 20.(4) s. 13-14
UiO Untitled
 
3 Bergsåker, Trygve.
Kontraktsrett. Salg av bruktbil mellom privatpersoner - kjøpers direkte krav mot verksted som har utført arbeid på bilen etter avtale med selgeren - HR-2018-648-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2018 ;Volum 20.(2) s. 15-
UiO Untitled
 
4 Bergsåker, Trygve.
Overdragelse av fordringer: Avtalte overdragelsesforbud i norsk rett. I: Nordiska förmögenhetsrättsdagarna. Stockholm: Jure Förlag AB 2018 ISBN 978-91-7223-706-3. s. 27-37
UiO Untitled
 
2015
5 Bergsåker, Trygve.
Foreldelse - Rt.2015 s.678. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2015 ;Volum 17.(3) s. 23-26
UiO Untitled
 
6 Bergsåker, Trygve.
Pengekravsrett, 3. utgave. Gyldendal Juridisk 2015 (ISBN 978-82-05-46258-8) 413 s.
UiO Untitled
 
2013
7 Bergsåker, Trygve.
Kjøp av fast eiendom. Oslo: Norges Eiendomsmeglerforbund 2013 (ISBN 978-82-993597-9-5) 534 s.
UiO Untitled
 
8 Bergsåker, Trygve.
Kjøp av fast eiendom - med kommentarer til avhendingsloven. Femte utgave. Oslo: Norges Eiendomsmeglerforbund 2013 (ISBN 9788299359795) 534 s.
UiO Untitled
 
2012
9 Bergsåker, Trygve.
Eiendomsmeglerens ansvar for sikkert oppgjør - Rt. 2012 s. 335. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2012 (2) s. 10-11
UiO Untitled
 
10 Bergsåker, Trygve.
Tilbakebetaling av trygdeytelser - foreldelse og renter. Rt. 2012 s. 1444. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2012 (4) s. 4-5
UiO Untitled
 
2011
11 Bergsåker, Trygve.
Avbestilling etter bustadoppføringslova. Mo-seminaret; 2011-10-21 - 2011-10-21
UiO Untitled
 
12 Bergsåker, Trygve.
Avhendingsloven, ny rettspraksis. Seminar; 2011-10-28 - 2011-10-28
UiO Untitled
 
13 Bergsåker, Trygve.
Avhjelp av mangler etter forbrukerkjøjpsloven og håndverkertjenesteloven. Kurs Juristenes utdanningssenter; 2011-05-04 - 2011-05-04
UiO Untitled
 
14 Bergsåker, Trygve.
Direkte krav. NAF seminar; 2011-10-29 - 2011-10-29
UiO Untitled
 
15 Bergsåker, Trygve.
Hva er foreldelse?. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2011 ;Volum 3-4. s. 351-442
UiO Untitled
 
16 Bergsåker, Trygve.
Kontraktsrett. Angrerett ved kjøp av bil pr e-post? - Høyesteretts dom 21. desember 2010 (HR-2010-2191-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2011 (1) s. 23-24
UiO Untitled
 
17 Bergsåker, Trygve.
Kontraktsrett. Kjøp av fast eiendom. Heving og erstatning pga. betalingsmislighold. Høyesteretts dom 18. oktober 2011( HR-2011-1947-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2011 (4) s. 27-27
UiO Untitled
 
18 Bergsåker, Trygve.
Kontraktsrett. Utmåling av prisavslag ved kjøp av fast eiendom - Rt. 2010 s. 1395. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2011 (1) s. 24-26
UiO Untitled
 
19 Bergsåker, Trygve.
Ny rettspraksis om avhendingsloven og nye regler i bustadoppføringslova. Det årlige ajourføringskurset; 2011-11-10 - 2011-12-01
UiO Untitled
 
20 Bergsåker, Trygve.
Obligasjonsrett. Er eiendomsmegleren ansvarlig for hevingsoppgjør ved kjøp av bolig? Rt. 2011 s. 137. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2011 (2) s. 23-24
UiO Untitled
 
21 Bergsåker, Trygve.
Obligasjonsrett. Manglende opplysning om tidligere drap i boligen ga kjøperen rett til heving - Borgarting lagmannsrett 28. februar 2011 (LB-2010-53470). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2011 (2) s. 23-
UiO Untitled
 
22 Bergsåker, Trygve.
Pengekravsrett. 2. utgave. Gyldendal Akademisk 2011 (ISBN 9788205412064) 397 s.
UiO Untitled
 
2010
23 Bergsåker, Trygve.
Conditio indebiti og annen tilbakesøking: Vindikasjon eller obligatorisk krav?. I: Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 978-82-05-40066-5. s. 15-20
UiO Untitled
 
24 Bergsåker, Trygve.
Eiendomsmegling - omsorgsplikt og god meglerskikk. Med et spesiealstudium av salg ved budgivningskonkurranse. Oslo: Norsk Eiendomsmeglerforbund 2010 (ISBN 978-82-993597-8-8) 441 s.
UiO Untitled
 
25 Bergsåker, Trygve.
Eierskifteforsikring. Videreutdanning for jurister; 2010-04-14 - 2010-04-14
UiO Untitled
 
26 Bergsåker, Trygve.
Kjøpsrettslige emner. Fagseminar; 2010-10-30 - 2010-10-30
UiO Untitled
 
27 Bergsåker, Trygve.
Kontraktsrett. Høyesteretts dom om avhandlingsloven - Rt 2010 s. 103. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2010 (2) s. 17-18
UiO Untitled
 
28 Bergsåker, Trygve.
Litteratur. Anne Cathrine Røed: Foreldelse av fordringer, 3. utgave, Cappelen Akademiske Forlag, Oslo 2010, 1032 sider. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2010 (3) s. 17-17
UiO Untitled
 
29 Bergsåker, Trygve.
Regress og foreldelse ved salg av fast eiendom gjennom to ledd - Høyesteretts dom 1. juni 2010 (HR-2010-940-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2010 ;Volum 3. s. 16-17
UiO Untitled
 
30 Bergsåker, Trygve.
1/Avhendingsloven 2/Eiendomsmegling og advokatvirksomhet. Advokatmøte; 2010-05-06 - 2010-05-06
UiO Untitled
 
31 Bergsåker, Trygve.
1/Hverm har ansvaret for salg av bolig? 2/Kontrollansvaret i boliglovgivningen. Juristenes utdanningssenter. Videreutdanning for jurister; 2010-03-11 - 2010-03-11
UiO Untitled
 
2008
32 Bergsåker, Trygve.
Kjøpsrett. Kjøp av boligeiendom. Rotteplager - Høyesteretts dom 25. juni 2008 (HR-2008-1138A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2008 (3) s. 27-27
UiO Untitled
 
33 Bergsåker, Trygve.
Kjøpsrett. Kjøp av fast eiendom - Høyesteretts dom 8. november 2007 (HR-2007-01874-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2008 (1) s. 12-14
UiO Untitled
 
34 Bergsåker, Trygve.
Litteratur. Eiendomsmegling. Karl Rosén og Dag Henden Torsteinsen: Eiendomsmegling - rettslige spørsmål. 2. utgave. Gyldendal Akademisk, Oslo 2008, 627 s. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2008 (4) s. 4-4
UiO Untitled
 
2007
35 Bergsåker, Trygve.
Rettspraksis om eiendomsmeglingsloven. Oalo: rettspraksis.no 2007 (ISBN 978-82-303-0850-9) 297 s.
UiO Untitled
 
36 Bergsåker, Trygve; Ericson, Ingvild; Viken, Monica.
Rettspraksis om eiendomsmeglingsloven. I: Rettspraksis om eiendomsmeglingsloven. Oalo: rettspraksis.no 2007 ISBN 978-82-303-0850-9. s. -
UiO Untitled
 
37 Viken, Monica; Ericson, Ingvild B; Bergsåker, Trygve.
Rettspraksis om eiendomsmeglingsloven. I: Rettspraksis om eiendomsmeglingsloven. Oalo: rettspraksis.no 2007 ISBN 978-82-303-0850-9. s. 13-108
BI UiO Untitled
 
2006
38 Bergsåker, Trygve.
Boligrett. Eiendomsmeglers krav på provisjon. Høyesteretts dom 16. februar 2006. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2006 (2) s. 21-
UiO Untitled
 
39 Bergsåker, Trygve.
Obliglasjonsrett. Tidsbegrenset bankgaranti. Høyesteretts dom 3. november 2005. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2006 (2) s. 20-21
UiO Untitled
 
2005
40 Bergsåker, Trygve.
Bustadoppføringslova. Faglig seminar; 2005-11-14 - 2005-11-14
UiO Untitled
 
41 Bergsåker, Trygve.
Bustadoppføringslova. Faglig seminar; 2005-01-20 - 2005-01-20
UiO Untitled
 
42 Bergsåker, Trygve.
Erstatningsrett. Forholdet mellom megleransvar og selgeransvar - Høyesteretts dom 29. juni 2005. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2005 (4) s. 10-11
UiO Untitled
 
2003
43 Bergsåker, Trygve.
Bustadoppføringslova. Norges Eiendomsmeglerforbunds Utdanningssenter; 2003-01-22 - 2003-01-22
UiO Untitled
 
44 Bergsåker, Trygve.
Forbrukerkjøpsloven. Hedmark krets av Den norske advokatforening; 2003-05-06 - 2003-05-06
UiO Untitled
 
45 Bergsåker, Trygve.
Høyesterett og avhendingsloven. Juristkontakt 2003 (7) s. 41-43
UiO Untitled
 
46 Bergsåker, Trygve.
Kjøp av fast eiendom med kommentarer til avhendingslova. Fjerde utgave. Oslo: Eget forlag 2003 (ISBN 82-993597-7-5) 428 s.
UiO Untitled
 
47 Bergsåker, Trygve.
Kontraktsrett. Obligasjonsrett. Erstatning ved avbestilling etter bustadoppføringslova. Høyesterettsdom 25. april 2003, Rt. 2003 s. 486. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2003 (3) s. 3-4
UiO Untitled
 
48 Bergsåker, Trygve.
Kontraktsrett. Obligasjonsrett. Innendørs arealmangel ved kjøp av bolig. Høyesterettsdom 14. mai 2003. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2003 (3) s. 2-3
UiO Untitled
 
49 Bergsåker, Trygve.
Kontraktsrett. Obligasjonsrett. Kjøp av eierseksjon. Selgerens ansvar for mangler ved fellesarealer. Høyesterettsdom 27. mars 2003. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2003 (2) s. 1-2
UiO Untitled
 
50 Bergsåker, Trygve.
Kontraktsrett. Obligasjonsrett. Selgers ansvar for offentligrettslige krav til utleieleilighet. Høyesteretts dom 8. oktober 2003. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2003 (4) s. 1-2
UiO Untitled
 
    Vis neste liste