Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 106 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2018
1 Nilsen, Anne Birgitta; Østerud, Svein.
Fritt skolevalg skaper tapere. Dagsavisen 2018
OSLOMET UiO Untitled
 
2 Østerud, Svein.
Forsøg på at udforme uddannelsesmål for et medialiseret og globaliseret samfund. I: Fremtidsparat? Hinsides PISA - nordiske perspektiver på uddannelse. Hans Reitzels Forlag 2018 ISBN 978-87-412-7164-4. s. 259-284
UiO Untitled
 
3 Østerud, Svein.
Gjørv-rapportens langvarige øyeblikk.. I: Rapporten: Sjanger og styringsverktøy. Pax Forlag 2018 ISBN 978-82-530-4052-3. s. 34-59
UiO Untitled
 
4 Østerud, Svein.
På søken etter mediepedagogikkens teorigrunnlag: Utfordringer i vår globaliserte og medialiserte verden.. I: Mediepedagogikk og mediekompetanse. Danning og læring i en ny mediekultur. Fagbokforlaget 2018 ISBN 9788245020731. s. 73-104
UiO Untitled
 
2016
5 Hansen, Bjarne; Østerud, Svein.
Om pedagogikk. Aschehoug & Co 2016 (ISBN 9788203360831) 146 s.
UiO Untitled
 
6 Østerud, Svein.
Etterord. I: Om pedagogikk. Aschehoug & Co 2016 ISBN 9788203360831.
UiO Untitled
 
7 Østerud, Svein.
Hva kan norsk skole lære av PISA-vinneren Finland?. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 2016 ;Volum 2.(2) s. 14-35
UiO Untitled
 
2015
8 Smørdal, Ole; Østerud, Svein.
An inquiry based writing workshop with iPads in a 4th grade science classroom. Changing Teaching and Learning Practices in Schools with Tablet-Mediated Collaborative Learning (#TMCL15): Nordic, European and International Views; 2015-06-08 - 2015-06-08
UiO Untitled
 
9 Østerud, Svein.
Kan vi lære å takle det uforutsette i en globalisert verden?. I: Pedagogikk for det uforutsette. Fagbokforlaget 2015 ISBN 9788245017687. s. 99-120
UiO Untitled
 
2012
10 Sandvik, Margareth; Smørdal, Ole; Østerud, Svein.
Exploring iPads in Practitioners' Repertoires for Language Learning and Literacy Practices in Kindergarten. Nordic Journal of Digital Literacy 2012 ;Volum 03. s. 204-221
OSLOMET UiO Untitled
 
11 Østerud, Svein.
Changing concepts of literacy. From reading and writing to cultural practices. I: Literacy practices in late modernity: Mastering technological and cultural convergences. Hampton Press 2012 ISBN 978-1612890678. s. 1-17
UiO Untitled
 
12 Østerud, Svein.
Innledning: Oslo, 22. juli 2011. I: 22. juli. Forstå - forklare - forebygge. Abstrakt forlag 2012 ISBN 978-82-7935-336-2. s. 9-29
UiO Untitled
 
13 Østerud, Svein.
Kan vi forstå terrorhandlingene som rammet oss 22. juli?. I: 22. juli. Forstå - forklare - forebygge. Abstrakt forlag 2012 ISBN 978-82-7935-336-2. s. 94-113
UiO Untitled
 
14 Østerud, Svein.
Literacy as Recontextualization: Reformulating the Norwegian Curriculum to Take Account of Student Engagement With Digital Media. I: Literacy practices in late modernity: Mastering technological and cultural convergences. Hampton Press 2012 ISBN 978-1612890678. s. 159-175
UiO Untitled
 
15 Østerud, Svein.
På tide med analyse. Dagbladet 2012
UiO Untitled
 
16 Østerud, Svein.
Terror via maske og spill. I: 22. juli. Forstå - forklare - forebygge. Abstrakt forlag 2012 ISBN 978-82-7935-336-2. s. 117-149
UiO Untitled
 
17 Østerud, Svein.
22. juli. Forstå - forklare - forebygge. Abstrakt forlag 2012 (ISBN 978-82-7935-336-2) 308 s.
UiO Untitled
 
18 Østerud, Svein.
22. juli: Forstå, forklare, forebygge. Abstrakt forlag 2012 (ISBN 9788279353362) 308 s.
UiO Untitled
 
19 Østerud, Svein; Gentikow, Barbara; Skogseth, Egil G..
Literacy practices in late modernity: Mastering technological and cultural convergences. Hampton Press 2012 (ISBN 978-1612890678)
UiB UiO Untitled
 
2010
20 Beck, Christian Watkin; Engen, Thor Ola; Østerud, Svein; Øzerk, Kamil; Aasen, Joar.
Sosialiseringsteoretikeren Anton Hoëm - en internasjonal plassering. I: Sosialisering - kunnskap - identitet. Oplandske Bokforlag 2010 ISBN 978-82-7518-184-6. s. 1-28
HINN SA/SH UiO Untitled
 
21 Østerud, Svein.
Kunnskap i skolen - kunnskap i samfunnet. I: Kunnskap i skolen. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2504-4. s. 41-64
UiO Untitled
 
22 Østerud, Svein.
Virkningene av "Hjernevask". Dagsavisen 2010 (94) s. 4-4
UiO Untitled
 
2009
23 Østerud, Svein.
En didaktikk for demokratisk dannelse. I: Enter. Veien mot en IKT-didaktikk. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 978-82-05-39656-2. s. 191-213
UiO Untitled
 
24 Østerud, Svein.
Enter. Veien mot en IKT-didaktikk. Gyldendal Akademisk 2009 (ISBN 978-82-05-39656-2) 242 s.
UiO Untitled
 
25 Østerud, Svein.
Foretrukken, forhandlende og oppositionel læsning. I: Medie- og kommunikationsleksikon. Samfundslitteratur 2009 ISBN 978-87-593-0997-1. s. 158-159
UiO Untitled
 
26 Østerud, Svein.
Mening. I: Medie- og kommunikationsleksikon. Samfundslitteratur 2009 ISBN 978-87-593-0997-1. s. 342-343
UiO Untitled
 
27 Østerud, Svein; Knudsen, Ida Margrethe.
Rom og tid i didaktiske modeller. I: Enter. Veien mot en IKT-didaktikk. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 978-82-05-39656-2. s. 33-57
HVL UiO Untitled
 
28 Østerud, Svein; Schwebs, Ture.
Mot en IKT-didaktikk. I: Enter. Veien mot en IKT-didaktikk. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 978-82-05-39656-2. s. 11-32
HVL UiO Untitled
 
29 Østerud, Svein; Skogseth, Egil G.; Bliksrud, Magnus Johan.
Læring med det romlige publiseringsverktøyet Memoz. To klasserom - to læringskulturer. I: Enter. Veien mot en IKT-didaktikk. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 978-82-05-39656-2. s. 69-94
UiO Untitled
 
2008
30 Andersen, Knut G.; Skogseth, Egil G.; Østerud, Svein.
Fra agora til nettfora. Historiske og politiske forutsetninger for medborger-literacy. I: Å være på nett. Kommunikasjon, identitets- og kompetanseutvikling med digitale medier. Cappelen Damm Akademisk 2008 ISBN 978-82-02-27895-3. s. 117-138
UiO Untitled
 
31 Østerud, Svein.
Finnes det en "tredje vei" i utdanningspolitikken?. I: Utdanning - venstre om! Fra forsvarstiltak til en radikal kunnskapspolitikk. Oslo: Sosialistisk Venstreparti 2008 ISBN 978-82-92952-01-6. s. 93-96
UiO Untitled
 
32 Østerud, Svein; Arnseth, Hans Christian.
Læring, sosialisering og identitetsutvikling i nettverkssamfunnet. I: Å være på nett. Kommunikasjon, identitets- og kompetanseutvikling med digitale medier. Cappelen Damm Akademisk 2008 ISBN 978-82-02-27895-3. s. 39-59
UiO Untitled
 
33 Østerud, Svein; Skogseth, Egil G..
Mellom lobbyisme og opptøyer. Om Attac Norges konfrontative dialog for en demokratisk verdensøkonomi. I: Å være på nett. Kommunikasjon, identitets- og kompetanseutvikling med digitale medier. Cappelen Damm Akademisk 2008 ISBN 978-82-02-27895-3. s. 180-201
UiO Untitled
 
34 Østerud, Svein; Skogseth, Egil G..
Å være på nett. I: Å være på nett. Kommunikasjon, identitets- og kompetanseutvikling med digitale medier. Cappelen Damm Akademisk 2008 ISBN 978-82-02-27895-3. s. 13-38
UiO Untitled
 
35 Østerud, Svein; Skogseth, Egil G..
Å være på nett. Kommunikasjon, identitets- og kompetanseutvikling med digitale medier. Cappelen Damm Akademisk 2008 (ISBN 978-82-02-27895-3) 295 s.
UiO Untitled
 
2007
36 Østerud, Svein.
Krever medieutviklingen en ny dannelsestenking?. I: Mediedanning og mediepedagogikk. Fra digital begeistring til kritisk dømmekraft. Gyldendal Akademisk 2007 ISBN 978-82-05-37167-5. s. 34-82
UiO Untitled
 
37 Østerud, Svein.
Literacy as recontextualisation: Reformulating the Norwegian curriculum to take account of student engagement with digital media. Media literacy and media as cultural techniques; 2007-06-07 - 2007-06-08
UiO Untitled
 
38 Østerud, Svein.
Literacy i digitaliseringens tidsalder. Den digitale skolesekken - digital kompetanse mellom gata og skolen; 2007-09-27 - 2007-09-27
UiO Untitled
 
39 Østerud, Svein.
Nye læringsmuligheter med IKT (Keynote-foredrag). NVU-konferansen: Hvordan fremme læring gjennom fellesskap på nett?; 2007-03-13 - 2007-03-14
UiO Untitled
 
2006
40 Østerud, Svein.
PISA- og TIMMS-undersøkelsene. Hvor viktige er de for norsk skole, og hvilke lærdommer kan vi høste?. I: Å greie seg i utdanningssystemet i nord og sør. Innføring i flerkulturell og komparativ pedagogikk, utdanning og utvikling. Fagbokforlaget 2006 ISBN 82-450-0396-4. s. 204-218
UiO Untitled
 
41 Østerud, Svein; Schwebs, Ture; Nielsen, Liv Merete; Sandvik, Margareth.
eLogg - et læringsmiljø for sammensatte tekster. Digital kompetanse 2006 ;Volum 1.(3) s. 214-226
HVL OSLOMET UiO Untitled
 
2005
42 Østerud, Svein.
Danning og dannelse i et historisk perspektiv. Landskonferansen "Kunnskap og likeverd" 2005; 2005-09-01 - 2005-09-01
UiO Untitled
 
43 Østerud, Svein.
Fire teser for norsk skole. Dagbladet 2005
UiO Untitled
 
44 Østerud, Svein.
Hvordan utvikle en god felles offentlig skole. En tredje vei i utdanningspolitikken. "Gi SV beskjed" - åpent møte om grunnskolen; 2005-04-14 - 2005-04-14
UiO Untitled
 
45 Østerud, Svein.
Kunnskaps- og læringssyn i møte med IKT. Regionsamling for lærende nettverk; 2005-09-06 - 2005-09-06
UiO Untitled
 
46 Østerud, Svein.
Literacy og konvergerende medier. KIM- konferansen; 2005-05-26 - 2005-05-26
UiO Untitled
 
47 Østerud, Svein.
Læring med IKT i skole og bibliotek - multifunksjonelle læringsressurser og internaksjon, læring og læringsmåter. Trenger vi en nasjonal forskningsagenda for teknologi og læring; 2005-01-10 - 2005-01-10
UiO Untitled
 
48 Østerud, Svein.
Nytt trusselbilde- behov for ny pedagogikk. Symposium om forsvarets pedagogiske grunnsyn; 2005-04-21 - 2005-04-21
UiO Untitled
 
49 Østerud, Svein.
Utdanning for informasjonssamfunnet - den tredje vei. Utdanning for informasjonssamfunnet - den tredje vei; 2005-02-10 - 2005-02-10
UiO Untitled
 
50 Østerud, Svein.
Utdanning for informasjonssamfunnet - hvorfor digital kompetanse?. IKT i Osloskolen - hvor er vi akkurat nå?; 2005-03-17 - 2005-03-17
UiO Untitled
 
    Vis neste liste