Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 57 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Kruken, Kristoffer.
Nye namn på gamal grunn. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking 2019 ;Volum 35. s. 7-40
UiO Untitled
 
2 Kruken, Kristoffer.
Presterapportar og namnebruk i Noreg på 1700-talet. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking 2019 ;Volum 35. s. 77-88
UiO Untitled
 
2018
3 Særheim, Inge; Kruken, Kristoffer.
Namn. I: Norsk språkhistorie II : praksis. Novus Forlag 2018 ISBN 978-82-7099-848-7. s. 257-363
UiO UIS Untitled
 
2017
4 Kruken, Kristoffer.
Heime og ute. Brevskifte mellom Ivar Kleiven og Kristian Prestgard 1886-1932. Novus Forlag 2017 (ISBN 978-82-7099-896-8) 498 s.
UiO Untitled
 
2016
5 Kruken, Kristoffer.
Heimedåp, namngjeving og prestemakt i P.A. Munchs tid. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking 2016 ;Volum 33. s. 71-82
UiO Untitled
 
6 Kruken, Kristoffer.
Heimedåp, namngjeving og prestemakt i P.A. Munchs tid :. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking 2016 ;Volum 33. s. 71-82
UiO Untitled
 
7 Kruken, Kristoffer.
Personnamnarbeid av P.A. Munch. Novus Forlag 2016 (ISBN 978-82-7099-862-3) 294 s.
UiO Untitled
 
2013
8 Kruken, Kristoffer.
Norsk personnamnleksikon. Det Norske Samlaget 2013 (ISBN 978-82-521-7368-0) 668 s.
UiO Untitled
 
9 Kruken, Kristoffer.
Nylaga fornamn i Fosen 1750-1949 i nasjonalt perspektiv. Årbok for Fosen 2013 ;Volum 52. s. 43-54
UiO Untitled
 
10 Kruken, Kristoffer.
Nylaga fornamn i norsk 1750-1949. I: Målblomar til Margit. Veneskrift til Margit Harsson på 70-årsdagen den 9. juni 2013. Novus Forlag 2013 ISBN 978-82-7099-720-6. s. 93-101
UiO Untitled
 
11 Kruken, Kristoffer.
Slektsnamn i bruk som fornamn i Noreg - skisse av ei utvikling. I: Frá Sturlungu til West Venture. Heiðursrit til Anfinn Johansen á 60 ára degnum. Føroya Fródskaparfelag 2013 ISBN 978-99918-65-61-4. s. 157-170
UiO Untitled
 
2012
12 Kruken, Kristoffer.
Kjeldebruken i 10 001 navn - eit kritisk innlegg. Studia Anthroponymica Scandinavica 2012 ;Volum 30. s. 161-164
UiO Untitled
 
2010
13 Aarseth, Asbjørn; Ystad, Vigdis; Berg, Thoralf; Janss, Christian; Modalsli, Tone; Eegholm-Pedersen, Svend; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mørstad, Erik; Smidt, Kristian; Solberg, Olav.
Ord- og sakkommentarer til John Gabriel Borkman. I: Henrik Ibsens skrifter 10. /Innledninger og kommentarer. /John Gabriel Borkman og Når vi døde vågner. Tekstbind. Aschehoug & Co 2010 ISBN 978-82-03-19007-0. s. 95-153
USN NB NTNU UiB UiO UiT Untitled
 
14 Kruken, Kristoffer.
Namnedagar og namnedagstradisjon. I: Almanakkens historie. En jubileumsbok 2011. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2010 ISBN 9788205397743. s. 148-153
UiO Untitled
 
15 Ystad, Vigdis; Fulsås, Narve; Grønlien, Helene; Modalsli, Tone; Berg, Thoralf; Gervin, Karl; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mørstad, Erik; Solberg, Olav; Taugbøl, Stine Brenna; Øhrgaard, Per; Aarseth, Asbjørn.
Ord- og sakkommentarer til Når vi døde vågner. I: Henrik Ibsens skrifter 10. /Innledninger og kommentarer. /John Gabriel Borkman og Når vi døde vågner. Tekstbind. Aschehoug & Co 2010 ISBN 978-82-03-19007-0. s. 277-345
USN NB NTNU UiB UiO UiT Untitled
 
2009
16 Alnæs, Maria; Berg, Thoralf; Bjørkøy, Aasta Bjørvand; Fafner, Jørgen; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Hagland, Jan Ragnar; Jakobsen, Arnbjørn; Kraggerud, Egil; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Norheim, Øyvind; Nøding, Aina; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Taugbøl, Stine Brenna; Ystad, Vigdis; Øhrgaard, Per; Aarseth, Asbjørn.
Blandede digtninger : NBO Ms.8° 191 : Ord- og sakkommentarer. I: Dikt : 1844-1906. Aschehoug & Co 2009 ISBN 9788203190087. s. 343-416
USN NB NTNU UiB UiO UiT Untitled
 
17 Alnæs, Maria; Berg, Thoralf; Bjørkøy, Aasta Bjørvand; Fafner, Jørgen; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Hagland, Jan Ragnar; Jakobsen, Arnbjørn; Kraggerud, Egil; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Norheim, Øyvind; Nøding, Aina; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Taugbøl, Stine Brenna; Ystad, Vigdis; Øhrgaard, Per; Aarseth, Asbjørn.
Dikt : 1844-1906. I: Dikt : 1844-1906. Aschehoug & Co 2009 ISBN 9788203190087. s. 7-335
OSLOMET USN NB NTNU UiB UiO UiT Untitled
 
18 Alnæs, Maria; Berg, Thoralf; Bjørkøy, Aasta Bjørvand; Fafner, Jørgen; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Hagland, Jan Ragnar; Jakobsen, Arnbjørn; Kraggerud, Egil; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Norheim, Øyvind; Nøding, Aina; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Taugbøl, Stine Brenna; Ystad, Vigdis; Øhrgaard, Per; Aarseth, Asbjørn.
Enkeltdikt : 1844-50 : Ord- og sakkommentarer. I: Dikt : 1844-1906. Aschehoug & Co 2009 ISBN 9788203190087. s. 339-342
OSLOMET USN NB NTNU UiB UiO UiT Untitled
 
19 Alnæs, Maria; Berg, Thoralf; Bjørkøy, Aasta Bjørvand; Fafner, Jørgen; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Hagland, Jan Ragnar; Jakobsen, Arnbjørn; Kraggerud, Egil; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Norheim, Øyvind; Nøding, Aina; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Taugbøl, Stine Brenna; Ystad, Vigdis; Øhrgaard, Per; Aarseth, Asbjørn.
Enkeltdikt : 1850-71 : Ord- og sakkommentarer. I: Dikt : 1844-1906. Aschehoug & Co 2009 ISBN 9788203190087. s. 417-876
OSLOMET USN NB NTNU UiB UiO UiT Untitled
 
20 Berg, Thoralf; Eegholm-Pedersen, Svend; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Ystad, Vigdis; Aarseth, Asbjørn.
Hvide heste : 1886. I: Henrik Ibsens skrifter 8. Innledninger og kommentarer. Aschehoug & Co 2009 ISBN 978-82-0319005-6. s. 189-411
USN NTNU UiB UiO UiT Untitled
 
21 Berg, Thoralf; Eegholm-Pedersen, Svend; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mørstad, Erik; Solberg, Olav; Ystad, Vigdis; Aarseth, Asbjørn.
Lille Eyolf : 1894. I: Hedda Gabler : 1890. Aschehoug & Co 2009 ISBN 9788203190063. s. 363-474
USN NTNU UiB UiO UiT Untitled
 
22 Berg, Thoralf; Eegholm-Pedersen, Svend; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Janss, Christian; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Ystad, Vigdis; Aarseth, Asbjørn.
Vildanden : 1884. I: Henrik Ibsens skrifter 8. Innledninger og kommentarer. Aschehoug & Co 2009 ISBN 978-82-0319005-6. s. 7-188
USN NTNU UiB UiO Untitled
 
23 Berg, Thoralf; Eegholm-Pedersen, Svend; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Wiger, Ellen; Ystad, Vigdis; Aarseth, Asbjørn.
Fruen fra havet : 1888. I: Henrik Ibsens skrifter 8. Innledninger og kommentarer. Aschehoug & Co 2009 ISBN 978-82-0319005-6. s. 413-562
NTNU UiB UiO Untitled
 
24 Berg, Thoralf; Eegholm-Pedersen, Svend; Gervin, Karl; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mørstad, Erik; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Ystad, Vigdis.
Hedda Gabler : 1890. I: Hedda Gabler : 1890. Aschehoug & Co 2009 ISBN 9788203190063. s. 7-228
USN NTNU UiO Untitled
 
25 Berg, Thoralf; Gervin, Karl; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mørstad, Erik; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Ystad, Vigdis; Aarseth, Asbjørn.
Byggmester Solness : 1892. I: Hedda Gabler : 1890. Aschehoug & Co 2009 ISBN 9788203190063. s. 229-362
USN NTNU UiB UiO Untitled
 
26 Janss, Christian; Söring, Sibylle; Ystad, Vigdis; Solberg, Henninge M.; Kruken, Kristoffer; Lønnum, Erlend.
Henrik Ibsens skrifter 9. Aschehoug & Co 2009 (ISBN 978-82-03-18999-9) ;Volum 9.506 s. Henrik Ibsens skrifter(2)
UiO Untitled
 
27 Mørstad, Erik; Berg, Thoralf; Kruken, Kristoffer; Modalsli, Tone; Mundal, Else; Wiger, Ellen Nessheim; Ystad, Vigdis.
Henrik Ibsens skrifter, bind 8. Aschehoug & Co 2009 592 s.
UiO Untitled
 
2008
28 Bagge, Sverre H.; Bakken, Kristin; Berg, Thoralf; Dvergsdal, Alvhild; Eegholm-Pedersen, Svend; Fafner, Jørgen; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Taugbøl, Stine Brenna; Aarseth, Asbjørn.
Kongs-Emnerne : 1864. I: Kjærlighedens komedie : 1862. Aschehoug & Co 2008 s. 337-544
USN NTNU UiB UiO Untitled
 
29 Berg, Thoralf; Dingstad, Ståle; Eegholm-Pedersen, Svend; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Ystad, Vigdis; Aarseth, Asbjørn.
En folkefiende : 1882. I: Henrik Ibsens skrifter : Innledninger og kommentarer : 7. Aschehoug & Co 2008 s. 581-737
USN NTNU UiB UiO UiT Untitled
 
30 Berg, Thoralf; Dvergsdal, Alvhild; Edvardsen, Erik Henning; Eegholm-Pedersen, Svend; Fafner, Jørgen; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Taugbøl, Stine Brenna; Ystad, Vigdis.
Kjærlighedens komedie : 1862. I: Kjærlighedens komedie : 1862. Aschehoug & Co 2008 s. 57-335
USN NTNU UiB UiO UiT Untitled
 
31 Berg, Thoralf; Eegholm-Pedersen, Svend; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mørstad, Erik; Smidt, Kristian; Ystad, Vigdis; Aarseth, Asbjørn.
Samfundets støtter : 1877. I: Henrik Ibsens skrifter : Innledninger og kommentarer : 7. Aschehoug & Co 2008 s. 7-183
NTNU UiO UiT Untitled
 
32 Janss, Christian; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Solberg, Henninge M.; Taugbøl, Stine Brenna.
Henrik Ibsens skrifter 6. Aschehoug & Co 2008 (ISBN 978-82-03-18993-7) ;Volum 6.860 s. Henrik Ibsens skrifter(2)
UiB UiO Untitled
 
33 Ystad, Vigdis; Janss, Christian; Fulsås, Narve; Kruken, Kristoffer; Modalsli, Tone; Mørstad, Erik; Solberg, Henninge M.; Solberg, Olav; Dingstad, Ståle.
Henrik Ibsens skrifter 7. Aschehoug & Co 2008 (ISBN 978-82-03-18995-1) ;Volum 7.780 s. Henrik Ibsens skrifter(2)
USN NB UiO UiT Untitled
 
2005
34 Kruken, Kristoffer.
Kora, Datan og Abiram - i unåde hos Herren. Spor 2005 (1) s. 27-27
UiO Untitled
 
35 Kruken, Kristoffer.
Odin og Dagros - typar og motiv i norske ku- og oksenamn. I: (Nesten) alt du trenger å vite om norsk: 52 om språk. Kunnskapsforlaget 2005 s. 145-147
UiO Untitled
 
2004
36 Kruken, Kristoffer.
Sophus Bugge og Larvik. Sophus. Historisk tidsskrift for Larvik 2004 ;Volum 1.(1) s. 11-20
UiO Untitled
 
37 Kruken, Kristoffer.
Sophus Bugges brev I-III. Øvre Ervik: Det norske språk- og litteraturselskap 2004 (ISBN 82-90359-68-3) 1090 s.
UiO Untitled
 
2003
38 Kruken, Kristoffer; Aarset, Terje.
Ivar Aasen: Norsk Ordbog (1873/2003). Det Norske Samlaget 2003 (ISBN 82-521-5928-1) 919 s.
UiO Untitled
 
39 Aarset, Terje; Kruken, Kristoffer.
Aasen-ord med nye bokstavar. Nynorsk pressekontor [Avis] 2003-09-22
HVO UiO Untitled
 
40 Aarset, Terje; Kruken, Kristoffer.
Ivar Aasen for folket. Uniforum [Avis] 2003-09-17
HVO UiO Untitled
 
41 Aarset, Terje; Kruken, Kristoffer.
Norsk Ordbog i ny utgåve. Dag og Tid [Avis] 2003-09-20
HVO UiO Untitled
 
42 Kruken, Kristoffer; Aarset, Terje.
Norsk Ordbog av Ivar Aasen. Det Norske Samlaget 2003 (ISBN 8252159281) 883 s.
HVO UiO Untitled
 
2002
43 Kruken, Kristoffer.
Bibelsk namnebok. Nytt om namn 2002 (36) s. -
UiO Untitled
 
44 Kruken, Kristoffer.
Guro og Guri i selbutradisjon. Nytt om namn 2002 (35) s. 36-37
UiO Untitled
 
45 Kruken, Kristoffer.
Meir om Bjørn Storberget og personnamna. Nytt om namn 2002 (36) s. -
UiO Untitled
 
46 Kruken, Kristoffer.
Mirjam - tjukk og fager, eller elska av Gud?. : Det humanistiske fakultet, UiTø 2002 (ISBN 82-90423-64-0) 5 s.
UiO Untitled
 
47 Kruken, Kristoffer.
Namnlängdsboken, melding. Studia Anthroponymica Scandinavica 2002 ;Volum 20. s. -
UiO Untitled
 
48 Kruken, Kristoffer.
Opphavskvinna til Blåmann (Anne Haavie). Dag og Tid 2002 s. -
UiO Untitled
 
49 Kruken, Kristoffer.
Sophus Bugge til Amund B. Larsen. Nytt om namn 2002 (35) s. 34-36
UiO Untitled
 
2000
50 Kruken, Kristoffer; Aarset, Terje.
Ivar Aasen: Ordbog over det norske Folkesprog (1850). Det Norske Samlaget 2000 (ISBN 82-521-5567-7) 552 s.
UiO Untitled
 
    Vis neste liste