Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 227 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2021
1 Asdal, Kristin.
Det går et gjenferd gjennom nyliberalismekritikken. morgenbladet.no 2021
UiO Untitled
 
2 Asdal, Kristin; Cointe, Béatrice.
Experiments in co-modification: a relational take on the becoming of commodities and the making of market value. Journal of Cultural Economy 2021
UiO Untitled
 
3 Jakobsen, Kjetill Sigurd; Johansen, Finn-Eirik; Qiao, Shuo Wang; Asdal, Kristin; Druglitrø, Tone; Morsman, Silje Rebecca.
Torsken skrotet deler av immunforsvaret. Hva kan vi lære av det?. Aftenposten Viten 2021
UiO Untitled
 
2020
4 Asdal, Kristin.
Foucaults metode og nyliberalismen. Eller skal vi heller snakke om den grenseløse og intense innovasjonsøkonomien?. Agora 2020 ;Volum 37.(03-04)
NTNU UiO Untitled
 
5 Asdal, Kristin; Hobæk, Bård.
The modified issue: Turning around parliaments, politics as usual and how to extend issue-politics with a little help from Max Weber. Social Studies of Science 2020 ;Volum 50.(2) s. 252-270
UiO Untitled
 
6 Asdal, Kristin; Lahn, Bård Lappegård.
Valuing the oil economy: On climate targets and ‘tools of valuation’. The toolbox of environmental governance; 2020-12-02 - 2020-12-04
UiO Untitled
 
7 Asdal, Kristin; Reinertsen, Hilde.
Following viruses - following documents. Teknovatøren 2020 ;Volum 19. s. 26-29
UiO Untitled
 
8 Asdal, Kristin; Reinertsen, Hilde.
Hvordan gjøre dokumentanalyse: En praksisorientert metode. Cappelen Damm Akademisk 2020 (ISBN 9788202543631) 276 s.
UiO Untitled
 
9 Asdal, Kristin; Reinertsen, Hilde; Brenna, Anders.
Podcast: Den blå økonomien. Norgeshistorie.no [Radio] 2020-02-03
UiO Untitled
 
10 Nickelsen, Trine; Asdal, Kristin; Reinertsen, Hilde.
Dokumentene former livene våre - og hele samfunnet. Forskningsmagasinet Apollon [Fagblad] 2020-11-23
UiO Untitled
 
2019
11 Asdal, Kristin.
Is ANT equally good in dealing with local, national and global natures?. I: The Routledge Companion to Actor-Network Theory. Routledge 2019 ISBN 9781138084728. s. 337-344
UiO Untitled
 
12 Asdal, Kristin.
Thomas Brandt, Mats Ingulstad, Eirinn Larsen, Marte Mangset & Vera Schwach Avhengig av forskning. De norske forskningsrådenes historie Oslo: Fagbokforlaget 2018. 688 sider. Tidsskrift for samfunnsforskning 2019 ;Volum 60.(4) s. 424-429
UiO Untitled
 
13 Mangset, Marte; Asdal, Kristin.
Bureaucratic power in note-writing: authoritative expertise within the state. British Journal of Sociology 2019 ;Volum 70.(2) s. 569-588
UiO OSLOMET Untitled
 
14 Reinertsen, Hilde; Asdal, Kristin.
Calculating the blue economy: producing trust in numbers with business tools and reflexive objectivity. Journal of Cultural Economy 2019 ;Volum 12.(6) s. 552-570
UiO Untitled
 
2018
15 Asdal, Kristin.
"Interested Methods" and "Versions of Pragmatism". Science, Technology and Human Values 2018 ;Volum 43.(4) s. 748-755
UiO Untitled
 
16 Asdal, Kristin.
Å gjøre oppdrettstorsk spiselig. Innovasjonsprosa som verdsettingsverktøy.. I: Rapporten: Sjanger og styringsverktøy. Pax Forlag 2018 ISBN 978-82-530-4052-3. s. 230-275
UiO Untitled
 
17 Asdal, Kristin; Jordheim, Helge.
Texts on the Move: Textuality and Historicity Revisited. History and Theory 2018 ;Volum 57.(1) s. 56-74
UiO Untitled
 
18 Druglitrø, Tone; Asdal, Kristin.
Accounts that may move: Material-semiotics and the more-than-human condition. Posthuman Entanglements: Disability, Illness and Animality; 2018-05-15 - 2018-05-15
UiO Untitled
 
19 Reinertsen, Hilde; Asdal, Kristin.
Humaniora til havs. Politiske dokumenter som kunnskapshistoriske tilnærminger til humanistisk miljøforskning. Humanioradagene; 2018-09-06 - 2018-09-07
UiO Untitled
 
20 Reinertsen, Hilde; Asdal, Kristin.
Ikke lenger uberegnelig og uregjerlig? Visjoner om et kalkulerbart, produktivt og bærekraftig hav i politiske tekster. Arr - Idéhistorisk tidsskrift 2018 (3-4)
UiO Untitled
 
2017
21 Asdal, Kristin; Druglitrø, Tone.
Modifying the biopolitical collective. The law as a moral technology. I: Humans, Animals and Biopolitics: The More Than Human Condition. Routledge 2017 ISBN 978-1-4724-4868-2.
UiO Untitled
 
22 Asdal, Kristin; Druglitrø, Tone; Hinchliffe, Steve.
Humans, Animals and Biopolitics: The More Than Human Condition. Routledge 2017 (ISBN 978-1-4724-4868-2) 224 s.
UiO Untitled
 
23 Asdal, Kristin; Druglitrø, Tone; Hinchliffe, Steve.
Introduction. The more than human condition: Sentient creatures and versions of biopolitics. I: Humans, Animals and Biopolitics: The More Than Human Condition. Routledge 2017 ISBN 978-1-4724-4868-2.
UiO Untitled
 
24 Reinertsen, Hilde; Asdal, Kristin; Hobæk, Bård.
The little tools of large-scale visions: Seeing like a firm. Conference presentation. Third Nordic Science and Technology Studies Conference; 2017-05-31 - 2017-06-02
UiO Untitled
 
2016
25 Asdal, Kristin; Hobæk, Bård.
Assembling the Whale: Parliaments in the Politics of Nature. Science as Culture 2016 ;Volum 25.(1) s. 96-116
UiO Untitled
 
26 Asdal, Kristin; Hobæk, Bård; Reinertsen, Hilde.
Ble Helgesen akterutseilt?. Dagens næringsliv 2016
UiO Untitled
 
27 Asdal, Kristin; Hobæk, Bård; Reinertsen, Hilde.
Hvem former havsatsingen?. Dagens næringsliv 2016
UiO Untitled
 
28 Reinertsen, Hilde; Asdal, Kristin; Hobæk, Bård.
The Little Tools of Large Scale Visions: Seeing Like a Firm. Annual Meeting of the Society for Social Studies of Science; 2016-08-31 - 2016-09-03
UiO Untitled
 
2015
29 Asdal, Kristin.
Enacting values from the sea: On innovation devices, value practices, and the co-modifications of markets and bodies in aquaculture. I: Value Practices in the Life Sciences & Medicine. Oxford University Press 2015 ISBN 978-0-19-968958-3. s. 168-185
UiO Untitled
 
30 Asdal, Kristin.
What is the issue? The transformative capacity of documents. Distinktion: Journal of Social Theory 2015 ;Volum 16.(1) s. 74-90
UiO Untitled
 
2014
31 Asdal, Kristin.
Contesting the Animal Model: Axel Holst and the Controversy over Scurvy and Beriberi. Social history of medicine 2014 ;Volum 27.(3) s. 577-593
UiO Untitled
 
32 Asdal, Kristin.
For mye etikk av det gode. Dagens næringsliv 2014 s. 48-49
UiO Untitled
 
33 Asdal, Kristin.
From climate issue to oil issue: Offices of public administration, versions of economics and the ordinary technologies of politics. Environment and planning A 2014 ;Volum 46.(9) s. 2110-2124
UiO Untitled
 
34 Asdal, Kristin.
Politisk autoritet versus vitenskapelig kompetanse: Å ominnrede stortingssalen, rettslokalet og laboratorierommet. I: Straff, lov, historie: historiske perspektiver på straffeloven av 1902. Akademisk Forlag 2014 ISBN 978-82-8152-043-1. s. 153-184
UiO Untitled
 
35 Asdal, Kristin.
Versions of milk and versions of care: The emergence of mother´s milk as an interested object and medicine as a form of dispassionate care. Science in Context 2014 ;Volum 27.(2) s. 307-331
UiO Untitled
 
36 Asdal, Kristin; Brekke, Torkel; Hvattum, Mari; Jordheim, Helge; Rem, Tore; Sandmo, Erling Sverdrup; Ytreberg, Espen.
Humanioras muligheter. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2014 s. 4-5
AHO UiO Untitled
 
37 Asdal, Kristin; Brekke, Torkel; Hvattum, Mari; Jordheim, Helge; Rem, Tore; Sandmo, Erling Sverdrup; Ytreberg, Espen.
Hva skal vi med humanioradebatten?. Morgenbladet 2014 s. 24-25
AHO UiO Untitled
 
38 Asdal, Kristin; Brekke, Torkel; Hvattum, Mari; Jordheim, Helge; Rem, Tore; Sandmo, Erling Sverdrup; Ytreberg, Espen.
Hva skal vi med nytte?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2014
AHO UiO Untitled
 
39 Asdal, Kristin; Brekke, Torkel; Hvattum, Mari; Jordheim, Helge; Rem, Tore; Sandmo, Erling Sverdrup; Ytreberg, Espen.
Krise nå igjen?. Morgenbladet 2014 s. 22-23
AHO UiO Untitled
 
40 Asdal, Kristin; Druglitrø, Tone.
Veterinærene. En profesjons arbeid på grensen: For jurisdiksjon og velferd. I: Profesjonshistorier. Pax Forlag 2014 ISBN 978-82-530-3752-3. s. 700-734
UiO Untitled
 
41 Asdal, Kristin; Gradmann, Christoph.
Science, technology, medicine - and the state: The science-state nexus in Scandinavia 1850-1980. Science in Context 2014 ;Volum 27.(3) s. 177-186
UiO Untitled
 
42 Asdal, Kristin; Marres, Noortje.
Guest editorial. Environment and planning A 2014 ;Volum 46.(9) s. 2055-2064
UiO Untitled
 
43 Asdal, Kristin; Marres, Noortje.
Performing environmental change: The politics of social science Methods. Introduction. Environment and planning A 2014 ;Volum 46.(9) s. 2055-2064
UiO Untitled
 
44 Law, John; Afdal, Geir; Asdal, Kristin; Lin, Wen-yuan; Moser, Ingunn Brita; Singleton, Vicky.
Modes of Syncretism:Notes on Noncoherence. Common Knowledge 2014 ;Volum 20.(1) s. 172-192
VID MF UiO Untitled
 
45 Ween, Gro Birgit; Asdal, Kristin.
Writing Nature. Introduction to Special Issue. Nordic Journal of Science and Technology Studies 2014 ;Volum 2.(1) s. 4-10
UiO Untitled
 
46 Ytreberg, Espen; Jordheim, Helge; Rem, Tore; Hvattum, Mari; Brekke, Torkel; Asdal, Kristin; Sandmo, Erling Sverdrup.
Hva skal vi med humaniora? Rapport om de humanistiske fagenes situasjon i Norge. : Fritt Ord 2014 (ISBN 978-82-996554-3-9) 171 s.
UiO Untitled
 
2013
47 Asdal, Kristin.
Det er i laboratoriet det skjer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2013
UiO Untitled
 
48 Asdal, Kristin.
Models as contested objects. Animals in the Lab; 2013-01-24 - 2013-01-24
UiO Untitled
 
49 Asdal, Kristin.
Political Animals: Re-setting parliament, the lab and the courtroom. Fifth Norwegian Conference on the History of Science; 2013-01-25 - 2013-01-25
UiO Untitled
 
50 Asdal, Kristin.
Straffeloven av 1902: Juridisk ekspertise versus politisk autoritet. Den norske straffeloven av 22. mai 1902 – historiske perspektiver; 2013-02-14 - 2013-02-15
UiO Untitled
 
    Vis neste liste