Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 186 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2019
1 Aardal, Bernt.
Styring eller representasjon: et partisystem i endring. I: Makt og opposisjon : De politiske partiene som demokratisk paradoks. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03431-7. s. 70-85
UiO Untitled
 
2 Aardal, Bernt; Bergh, Johannes; Haugsgjerd, Atle.
Politiske stridsspørsmål, ideologiske dimensjoner og stemmegivning. I: Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-60971-9. s. 44-80
ISF UiO Untitled
 
3 Aardal, Bernt; Syrstad, Tor Gaute.
Emosjoner og politikk. Den 24. fagkonferansen i statsvitenskap; 2019-01-07 - 2019-01-09
UiO Untitled
 
4 Aardal, Bernt; Syrstad, Tor Gaute.
Følelser og politikk. I: Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-60971-9. s. 156-177
UiO Untitled
 
5 Aardal, Bernt; Syrstad, Tor Gaute.
Valganalyse: Den sinte, gamle mannen er en myte. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019
UiO UIS Untitled
 
6 Arnesen, Sveinung; Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Aardal, Bernt.
Påvirker det å bli informert om konsekvenser av endringer i stortingvalgordningen velgernes holdninger til den? En surveyeksperimentell tilnærming. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2019 ;Volum 35.(2) s. 62-76
ISF NORCE UiO Untitled
 
7 Bergh, Johannes; Aardal, Bernt.
En samlet modell for stemmegivning. I: Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-60971-9. s. 237-254
ISF UiO Untitled
 
8 Bergh, Johannes; Aardal, Bernt.
Stortingsvalget 2017 - borgerlig valgseier, men velgerne går mot venstre. I: Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-60971-9. s. 11-26
ISF UiO Untitled
 
9 Bergh, Johannes; Aardal, Bernt.
Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 978-82-02-60971-9) 258 s.
ISF UiO Untitled
 
10 Haugsgjerd, Atle; Bergh, Johannes; Aardal, Bernt.
"Folk flest" har fortsatt tillit til politikerne i Norge, men også her har demokratiet utfordringer. Forskning.no 2019
ISF UiO Untitled
 
2018
11 Aardal, Bernt; Bergh, Johannes.
Elections in Context : The 2017 Norwegian Election. Western European Politics 2018 ;Volum 41.(5) s. 1208-1216
ISF UiO Untitled
 
12 Gullberg, Anne Therese; Aardal, Bernt.
Is climate change mitigation compatible with environmental protection? Exploring voter attitudes as expressed through “old” and “new” politics in Norway. Environmental Policy and Governance 2018 s. 1-14
CICERO UiO Untitled
 
2017
13 Aardal, Bernt.
60 år med valgforskning – hva har vi lært?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2017 ;Volum 33.(3) s. 271-290
UiO Untitled
 
14 Aardal, Bernt; Bergh, Johannes.
Kan vi stole på meningsmålingene?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017
ISF UiO Untitled
 
2016
15 Aardal, Bernt.
Terje Rasmussen: Offentlig parlamentarisme. Politisk strid og offentlig mening 1945-2000, Oslo: Pax Forlag, 2015.. Tidsskrift for samfunnsforskning 2016 ;Volum 57.(3) s. 322-325
UiO Untitled
 
16 Karlsen, Rune; Aardal, Bernt.
Political values count but issue ownership decides? How stable and dynamic factors influence party set and vote choice in multiparty systems. International Political Science Review 2016 ;Volum 37.(2) s. 261-276
ISF UiO Untitled
 
2015
17 Aardal, Bernt.
En misvisende kritikk. Svar til Hans Morten Haugen. Tidsskrift for samfunnsforskning 2015 ;Volum 56.(1) s. 99-102
UiO Untitled
 
18 Aardal, Bernt.
Offentlig opinion - folkets vilje eller tilfeldige ytringer?. I: Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 9788202484347. s. 49-75
UiO Untitled
 
19 Aardal, Bernt.
Politiske verdier og stemmegivning. I: Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 9788202484347. s. 76-102
UiO Untitled
 
20 Aardal, Bernt; Bergh, Johannes.
Systemskifte - fra rødgrønt til blåblått. I: Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 9788202484347. s. 11-33
ISF UiO Untitled
 
21 Aardal, Bernt; Bergh, Johannes.
Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013. Cappelen Damm Akademisk 2015 (ISBN 9788202484347) 280 s.
ISF UiO Untitled
 
22 Aardal, Bernt; Bergh, Johannes; Hesstvedt, Stine.
Vinner man valget hvis man vinner flytvelgerne?. Dagsavisen 2015
ISF UiO Untitled
 
23 Aardal, Bernt; Bergh, Johannes; Karlsen, Rune.
Hvorfor stemmer velgerne som de gjør?. I: Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 9788202484347. s. 247-265
ISF UiO Untitled
 
24 Aardal, Bernt; Rasch, Bjørn Erik.
Stemmer også norske velgere taktisk?. I: Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 9788202484347. s. 219-246
UiO Untitled
 
25 Aardal, Bernt; Thorsen, Dag Einar.
Valgordninger: Norske forholdstallsvalg og britiske flertallsvalg. I: Demokrati - historien og ideene. Dreyer Forlag A/S 2015 ISBN 9788282651219. s. 507-519
USN UiO Untitled
 
26 Kleven, Øyvin; Aardal, Bernt; Bergh, Johannes; Hesstvedt, Stine; Hindenes, Ådne.
Valgundersøkelsen 2013. Dokumentasjons- og tabellrapport. Oslo: Statistisk sentralbyrå 2015 (ISBN 9788253791913) 86 s.
ISF UiO Untitled
 
2014
27 Aardal, Bernt.
Hvordan studere velgerne? Refleksjoner over norsk valgforskning. I: Valg, velferd og lokaldemokrati: Festskrift til Per Arnt Pettersen. Akademika forlag 2014 ISBN 978-82-321-0375-1. s. 105-131
UiO Untitled
 
28 Aardal, Bernt.
Politisk tillit og deltakelse - et system i krise eller politisk betingede svingninger?. I: Det norske demokratiet i det 21. århundre. Fagbokforlaget 2014 ISBN 9788245016147. s. 201-223
UiO Untitled
 
29 Aardal, Bernt.
Valgordningen - proporsjonalitet og distriktsrepresentasjon. I: Stortingets historie 1964-2014. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1586-7. s. 284-297
UiO Untitled
 
30 Aardal, Bernt; Bergh, Johannes; Haugsgjerd, Atle.
Velgervandringer og valgdeltakelse ved stortingsvalget 2013 : de første resultater fra Valgundersøkelsen. : Institutt for samfunnsforskning 2014 35 s.
ISF UiO Untitled
 
2013
31 Aardal, Bernt.
The adaptive capacity of the left-right scale: Does the meaning change over time. Den 21. Nasjonale fagkonferanse i statsvitenskap; 2013-01-07 - 2013-01-09
ISF Untitled
 
2012
32 Aardal, Bernt.
Reformer i valgordningen - hvordan påvirkes Stortinget?. I: I Stortingets tjeneste. : Det norske Storting 2012 ISBN 0000-0000-000-00. s. 113-125
ISF Untitled
 
33 Aardal, Bernt; Thorsen, Dag Einar.
Valgordning, demokrati og effektivitet: Norske forholdstallsvalg versus britiske flertallsvalg. I: Det glemte partnerskapet? Norge og Storbritannia i et nytt århundre. Akademika forlag 2012 ISBN 9788232101030. s. 31-44
ISF UiO Untitled
 
34 Krogstad, Anne; Aardal, Bernt.
Hanne Marthe Narud in memoriam. Tidsskrift for samfunnsforskning 2012 ;Volum 53.(3) s. 349-351
ISF UiO Untitled
 
2011
35 Aardal, Bernt.
Det politiske landskap – stabile grunnholdninger og skiftende partipreferanser. I: Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009. Cappelen Damm AS 2011 ISBN 9788202363772. s. 97-130
ISF Untitled
 
36 Aardal, Bernt.
Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009. Cappelen Damm AS 2011 (ISBN 9788202363772) 392 s.
ISF Untitled
 
37 Aardal, Bernt.
Et politisk kart over Norge. I: Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009. Cappelen Damm AS 2011 ISBN 9788202363772. s. 363-380
ISF Untitled
 
38 Aardal, Bernt.
Folkeopinionen – demokratiets grunnvoll. I: Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009. Cappelen Damm AS 2011 ISBN 9788202363772. s. 65-96
ISF Untitled
 
39 Aardal, Bernt.
Mange blir valgt, men få blir gjenvalgt. I: Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009. Cappelen Damm AS 2011 ISBN 9788202363772. s. 13-40
ISF Untitled
 
40 Aardal, Bernt.
The Norwegian Electoral System and its Political Consequences. World Political Science Review 2011 ;Volum 7.(1) s. 1-31
ISF Untitled
 
41 Aardal, Bernt.
Urbane og velutdannede velgere – en ny og kreativ klasse?. I: Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009. Cappelen Damm AS 2011 ISBN 9788202363772. s. 305-330
ISF Untitled
 
42 Aardal, Bernt; Berglund, Frode; Reymert, Ingvild S.
Valgundersøkelse 2009. Dokumentasjonsrapport. Oslo - Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå 2011 (ISBN 978-82-537-8157-0) 84 s.
ISF SSB Untitled
 
43 Aardal, Bernt; Binder, Tanja.
Leader Effects and Party Characteristics. I: Political Leaders and Democratic Elections. Oxford University Press 2011 ISBN 0199259003. s. 108-126
ISF Untitled
 
44 Aardal, Bernt; Thorsen, Dag Einar.
Valgordning, demokrati og effektivitet: Norske forholdstallsvalg versus britiske flertallsvalg. I: Det glemte partnerskapet? Norge og Storbritannia i et endret Europa. Oslo: British Politics Society 2011 ISBN 978-82-998915-0-9. s. 30-42
ISF UiO Untitled
 
45 Aarts, Kees; Aardal, Bernt.
Patterns of Party Evaluations. I: How Democracy Works:Political Representation and Policy Congruence in Modern Societies. Amsterdam University Press 2011 ISBN 9789085550365. s. 159-179
ISF Untitled
 
46 Josefsen, Eva; Aardal, Bernt.
Valgordningen ved sametingsvalg – en viktig rammebetingelse. I: Sametingsvalg: velgere, partier, medier. Abstrakt forlag 2011 ISBN 978-82-7935-320-1. s. 32-55
ISF NORCE Untitled
 
47 Karlsen, Rune; Aardal, Bernt.
Kamp om dagsorden og sakseierskap. I: Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009. Cappelen Damm AS 2011 ISBN 9788202363772. s. 131-162
ISF UiO Untitled
 
48 Listhaug, Ola; Aardal, Bernt.
Politisk tillit – et mål på demokratiets helsetilstand?. I: Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009. Cappelen Damm AS 2011 ISBN 9788202363772. s. 291-304
ISF NTNU Untitled
 
49 Tjernshaugen, Andreas Romstad; Aardal, Bernt; Gullberg, Anne Therese.
Det første klimavalget? Miljø- og klimaspørsmålenes plass ved valget i 2009. I: Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget 2009. Cappelen Damm AS 2011 ISBN 9788202363772. s. 331-362
CICERO ISF Untitled
 
2010
50 Aardal, Bernt.
Den norske stortingsvalgordningen og dens politiske konsekvenser. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2010 ;Volum 26.(2) s. 75-104
ISF Untitled
 
    Vis neste liste