Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 95 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Askim, Jostein; Steen, Anton.
Trading Refugees: The Governance of Refugee Settlement in a Decentralized Welfare State. Scandinavian Political Studies 2020 ;Volum 43.(1) s. 24-45
UiO Untitled
 
2018
2 Steen, Anton.
'Risks, Public Fear and Decision-venue. How to Decide Refugee Settlement - Local Referendum, the City Council or the State?' Paper to the ECPR General Conference, Hamburg 22.-25. August 2018. ECPR General Conference, Section: Governance in Close Proximity to the People? Contemporary Local Government and Politics. Panel: New Challenges to theSocial Policy Domain; 2018-08-22 - 2018-08-25
UiO Untitled
 
3 Steen, Anton; Askim, Jostein.
'Refugee-Settlement in a Decentralized Welfare State - from Soft Multi-Level Governance to Municipal Lobbying?' Paper to the ECPR General Conference, Section: Evaluating Policies of Immigrant Integration and their Outcomes. Panel:Great Expectations, Ambigious Goals and Multi Level Governance - The Outcome Gap Re-visited. ECPR General Conference; 2018-08-22 - 2018-08-25
UiO Untitled
 
4 Steen, Anton; Røed, Maiken.
State Governance or Local Agency? Determining Refugee Settlement in Norwegian Municipalities. Scandinavian Journal of Public Administration 2018 ;Volum 22.(1) s. 27-52
UiO Untitled
 
2016
5 Steen, Anton.
'Deciding Refugee Settlement in Norwegian Cities: Local Administration or Party Politics?. Journal of Refugee Studies 2016 ;Volum 29.(4) Suppl. December s. 464-482
UiO Untitled
 
6 Steen, Anton.
'Deciding Refugee Settlement in Norwegian Cities: Local Administration or Party Politics?' in Journal of Refugee Studies, Vol. 29, Issue 4, 2016. Journal of Refugee Studies 2016 ;Volum 29.(4) s. 464-482
UiO Untitled
 
7 Steen, Anton; Røed, Maiken.
'What determines refugee-settlement in Norwegian Municipalities? State policy or local agency - the role of the Central Executive Officer'. Paper presentert på Nordic Municipal Conference (NORKOM), University of Oslo 24. - 25. November 2016. Nordic Municipal Research Conference (NORKOM); 2016-11-24 - 2016-11-25
UiO Untitled
 
2015
8 Steen, Anton.
Deciding Refugee Settlement in Norwegian Cities: Party Politics or at the Discretion of the CEO? Paper, 25 s.. 12th IMISCOE Annual Conference: 'Rights, Democracy and Migration'; 2015-06-25 - 2015-06-27
UiO Untitled
 
9 Steen, Anton.
Small states and national elites in a neoliberal era. I: Small States in the Modern World. Vulnerabilities and Opportunities. Edward Elgar Publishing 2015 ISBN 9781784711436. s. 183-201
UiO Untitled
 
10 Steen, Anton.
The New Neighbor: Refugees, Legitimacy and the Local Opinion in Norway. Paper. 19 s.. IMISCOE Annual Conference: Rights, Democracy and Migration. Panel: 'Public Opinion and (Media) Representaions of 'the Other''.; 2015-06-25 - 2015-06-27
UiO Untitled
 
11 Steen, Anton; Røed, Maiken.
'What determines refugee-settlement in Norwegian municipalities? State policy and local agency – the role of the Central Executive Officer (rådmann)'. Conference paper. Nordisk Kommuneforskerkonferanse (NORKOM) Oslo, Workshop: Flernivåstyring og strukturreform. November 24.- 25. 2016.; 2015-10-24 - 2015-10-25
UiO Untitled
 
2013
12 Askim, Jostein; Steen, Anton.
Policy learning under multi-level governance and discrepant issue framing: Reflections based on the case of refugee re-settlement in Norway. Forskerkonferanse, årskonferanse; 2013-04-10 - 2013-04-12
UiO Untitled
 
13 Steen, Anton; Askim, Jostein.
Paper: 'Multi-level governance of refugee settlement: Lessons from Norways failure'. 22nd Nordic Local Government Research Conference (NORKOM); 2013-11-21 - 2013-11-23
UiO Untitled
 
14 Steen, Anton; Askim, Jostein.
Paper: 'Policy-learning under multi-level governance and discrepant issue framing: Reflections based on the case of refugee-settlement in Norway'. IRSPM Annual Conference, 10.-12. April 2013.; 2013-04-10 - 2013-04-12
UiO Untitled
 
2012
15 Steen, Anton.
'Elite and Mass Confidence in New Democracies - Towards Congruence? The Baltic States 1992-2007'. In Special issue:Elite Foundations of Social Theory and Politics. Historical Social Research 2012 ;Volum 37.(1) s. 127-147
UiO Untitled
 
2011
16 Steen, Anton.
A Latvian Political Elite in Concord?. I: Founding Elections in Latvia, 1993-1995: analyses, documents and data. Edition Sigma 2011 ISBN 978-3-89404-255-4. s. 123-142
UiO Untitled
 
17 Steen, Anton.
Hvor velkomne? Lokalt innvandringsregime, trusseloppfatning og holdninger til å bosette flyktninger. En sammenligning av fire norske kommuner.(Paper 24s.). Arbeidsgruppe 'Mångfold och integration i Norden'; 2011-08-09 - 2011-08-12
UiO Untitled
 
18 Steen, Anton.
The local politics of immigrant settlement in Norway. (Paper 18s.). 6th ECPR General Conference; 2011-08-25 - 2011-08-27
UiO Untitled
 
2010
19 Steen, Anton.
'Crossing the Local Community Border: Immigrant Settlement in Norway'. I: Diversity, Inclusion and Citizenship in Scandinavia. Cambridge Scholars Publishing 2010 ISBN 9781443825740. s. 187-213
UiO Untitled
 
20 Steen, Anton.
National Elites and the Russian Minority Issue. Does EU-NATO Integration Matter?. Journal of European Integration 2010 ;Volum 32.(2) Suppl. March s. 193-212
UiO Untitled
 
21 Steen, Anton; Kuklys, Mindaugas.
Democracy by Elite Co-optation: Democratic Elitism in Multi-Ethnic States. I: Democratic Elitism: New Theoretical and Comparative Perspectives (International Studies in Sociology and Social Anthropology). Brill Academic Publishers 2010 ISBN 9789004179394. s. 195-213
UiO Untitled
 
2009
22 Steen, Anton.
'Bosetting av flyktninger - mellom statlig styring og lokal politikk', i Årsrapport for 2008 (Hvordan går det med integreringen?). Oslo: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. ISBN 978-82-92757-73-4.
UiO Untitled
 
23 Steen, Anton.
Eliter mot folkelig skepsis. Den norske kommunen som innvandringsarena. Paper til den XVIII Nordiske Kommuneforskerkonferansen, Åbo 26.11 - 28.11. 2009. Nordisk Kommuneforskerkonferanse; 2009-11-26 - 2009-11-28
UiO Untitled
 
24 Steen, Anton.
Hvorfor tar kommunene imot "de fremmede"? Eliter og lokal skepsis. I: Det nære demokratiet : lokalvalg og lokal deltakelse. Abstrakt forlag 2009 ISBN 978-82-7935-276-1. s. 323-350
UiO Untitled
 
25 Steen, Anton.
Kommet for å bli. Dagsavisen 2009
UiO Untitled
 
2008
26 Steen, Anton.
Politisering i begge ender? Sentrale virkemidler og lokal iverksetting av flyktning-integrering i Norge. (34 s.). Nordic Political Science Association, Congress; 2008-08-06 - 2008-08-09
UiO Untitled
 
2007
27 Steen, Anton.
Democratic Consolidation through Elite-Internationalization? Paper. 18 pages. ECPR General Conference, University of Pisa. Session: The Quality of European Political Elites.; 2007-09-06 - 2007-09-08
UiO Untitled
 
28 Steen, Anton.
Democratic Elitism and Minority Political Rights. The Baltic States from Schumpeter to Dahl? Paper. 20 pages. Workshop IPSA RC 3 'Democratic Elitism Revisited'. University of Jena. 14.06.07 - 16.06.07; 2007-06-14 - 2007-06-16
UiO Untitled
 
29 Steen, Anton.
Do Elite Beliefs Matter? Elites and Economic Reforms in the Baltic States and Russia. Comparative Social Research 2007 ;Volum 23. s. 79-102
UiO Untitled
 
30 Steen, Anton; Østerud, Øyvind.
Eliter og nyliberal stat - postsosialdemokratiske og postkommunistiske eliter. I: Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet. Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01162-2. s. 185-206
UiO Untitled
 
2006
31 Steen, Anton.
"Accessioning Liberal Compliance? Baltic Elites and Ethnic Politics under new International Conditions". International Journal on Minority and Group Rights 2006 ;Volum 13. s. 187-207
UiO Untitled
 
32 Steen, Anton.
Bokanmeldelse av Aidukaite, Jolouta: The emergence of the post-socialist welfare state - the case of the Baltic States. Stockholm: Sodertorns Skolan. Europe-Asia Studies 2006 ;Volum 58.(4) s. 644-645
UiO Untitled
 
33 Steen, Anton.
'Muhammed og Kristian'. Kronikk. Morgenbladet 2006
UiO Untitled
 
34 Steen, Anton.
"Do Elite Beliefs Matter? Elites and Economic Reforms in the Baltic States and Russia".(Paper). The 20th IPSA World Congress, Fukuoka, Japan.; 2006-07-09 - 2006-07-13
UiO Untitled
 
35 Steen, Anton.
Muhammed og Kristian. Morgenbladet 2006
UiO Untitled
 
2005
36 Steen, Anton.
'Dobbelt statsborgerskap: svekket loyalitet eller økt integrasjon?'. Kronikk. Morgenbladet 2005
UiO Untitled
 
37 Steen, Anton.
'En bedre innvandringspolitikk?'. Kronikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2005
UiO Untitled
 
38 Steen, Anton.
National Elites in the Post-national Era: Ethno-politics and Internationalization in the Baltic States. Oslo: ARENA University of Oslo 2005 57 s.
UiO Untitled
 
39 Steen, Anton.
National Elites in the Post-national Era: Ethno-politics and Internationalization the Baltic States. Oslo: Arena 2005 57 s. Working Papers, Arena(6:2005)
UiO Untitled
 
40 Østerud, Øyvind; Steen, Anton.
Elites and neo-liberalism in East and West. The Baltic States, Russia and Norway. "Elite Rule in Westen Democracies"; 2005-05-10 - 2005-05-12
UiO Untitled
 
41 Steen, Anton.
Dobbelt statsborgerskap: svekket loyalitet eller økt integrasjon?. Morgenbladet 2005
UiO Untitled
 
42 Steen, Anton.
En bedre invandringspolitikk?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2005
UiO Untitled
 
43 Steen, Anton.
Review of: Baltic Democracy at the Crossroads. An Elite Perspective. Berglund, S. adn Duvold, K. (eds.) Kristiansand: Hoyskoleforlaget. 2003. Journal of Baltic Studies 2005 ;Volum 36.(3) s. 373-377
UiO Untitled
 
2004
44 Steen, Anton.
Anmeldelse av Berglund, S. & Duvold, K. (eds.)'Baltic Democracy at the Crossroads. An Elite Perspective. Høyskoleforlaget. Nordisk Østforum 2004 ;Volum 18.(2) s. 256-260
UiO Untitled
 
45 Steen, Anton.
Book-review of: Troxel, T.A. 2003 'Parliamentary Power in Russia, 1994-2001'. New York: Palgrave. Slavic Review: Interdisciplinary Quarterly of Russian, Eurasian, and East European Studies 2004 ;Volum 63.(3) Suppl. Fall s. 669-670
UiO Untitled
 
46 Steen, Anton.
How Elites View Corruption and Trust in post-Soviet States. I: Global Corruption Report, 2004. Special focus: political corruption. London: Transparency International 2004 ISBN 0745322301. s. 323-325
UiO Untitled
 
47 Steen, Anton.
National Elites Under Pressure. International Integration and the Citizenship Issue in the Baltic States. ARENA-seminar; 2004-04-09
UiO Untitled
 
48 Steen, Anton.
The Welfare State - Still Viable?. I: Nordic politics : comparative perspectives. Universitetsforlaget 2004 ISBN 978-82-15-00628-4. s. 207-227
UiO Untitled
 
49 Steen, Anton.
Internasjonalisering og etnisk integrasjon i de baltiske land. Nordisk Østforum 2004 ;Volum 18.(1) s. 25-42
UiO Untitled
 
2003
50 Gel'man, Vladimir; Steen, Anton.
Elites and democratic development in Russia: an introduction. I: Elites and Democratic Development in Russia. Routledge 2003 ISBN 0-415-30698-1. s. 1-11
UiO Untitled
 
    Vis neste liste