Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 127 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Zimmer, Frederik.
Prejudikatsdomstolens premisser. Noe om Høyesteretts domsskriving i skattesaker i de senere år. I: Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år. Fagbokforlaget 2020 ISBN 978-82-450-3300-7. s. 675-691
UiO Untitled
 
2019
2 Flo, Jostein; Espeseth, Erik; Zimmer, Frederik; Bøyum-Folkeseth, Odd Anders; Christiansen, Anders K..
Ødegaard-overgangen: Skjulte vip-avtale for å slippe skattespørsmål. VG [Avis] 2019-11-05
HIM UiO Untitled
 
3 Zimmer, Frederik.
Bedrift, selskap og skatt. Skattlegging av næringsdrivende, selskaper og eier Kap. 1, 2, 4, 5, 6, 11 o 12. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 978-82-15-03448-5) 919 s.
UiO Untitled
 
4 Zimmer, Frederik.
Høyesterettsdommer i skattesaker 2018. Skatterett 2019 s. 200-222
UiO Untitled
 
5 Zimmer, Frederik.
In Defense of General Anti-Avoidance Rules. Bulletin for International Taxation 2019 ;Volum 73.(4) s. 218-226
UiO Untitled
 
2018
6 Passalacqua, Anna B. Scapa; Mazz, Addy; Pistone, Pasquale; Quinoñes, Natalia; Roeleveld, Jennifer; Schoueri, Luis Eduardo; Zimmer, Frederik.
Tax information exchange agreements and the prohibition of retroactivity. Intertax 2018 ;Volum 46.(5) s. 368-389
UiO Untitled
 
7 Valderrama, Irma Mosquera; Mazz, Addy; Schoueri, Luis Eduardo; Quinones, Natalia; West, Craig; Pistone, Pasquale; Zimmer, Frederik.
Tools used by countries to Counteract Aggressive tax planning in light of transparency. Intertax 2018 ;Volum 46.(2) s. 140-155
UiO Untitled
 
8 Zimmer, Frederik.
Høyesterettsdommer i skattesaker 2017. Skatterett 2018 ;Volum 37.(01-02) s. 160-205
UiO Untitled
 
9 Zimmer, Frederik.
Lærebok i skatterett, 8. utgave. Universitetsforlaget 2018 (ISBN 9788215030807) 512 s.
UiO Untitled
 
2017
10 Skar, Henrik.
Den ulovfestede omgåelsesnormen i skatteretten. En analyse av rettsanvendelsesprosessen i omgåelsessaker. : Universitetet i Bergen 2017 (ISBN 978-82-308-3958-4)
UiB Untitled
 
11 Zimmer, Frederik.
«Private» eiendeler i aksjeselskap. Skatterett 2017 ;Volum 36.(4) s. 309-342
UiO Untitled
 
2016
12 Torvik, Oddleif.
Arm's length distribution of operating profits from intangible value chains: A study of the US and OECD transfer pricing provisions. Bergen: Universitetet i Bergen 2016 (ISBN 978-82-308-3192-2) 794 s.
UiB UiO Untitled
 
13 Zimmer, Frederik.
Anm av Gregar Berg-Rolness: Skatteparadisene og den internasjonale skatteretten. Gyldendal Juridisk. Oslo 2015.. Skatterett 2016 s. 381-385
UiO Untitled
 
14 Zimmer, Frederik.
Fradragsrett for helseutgifter. Noen refleksjoner i sonateform. I: Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse. Gyldendal Juridisk 2016 ISBN 978-82-05-49372-8. s. 537-548
UiO Untitled
 
15 Zimmer, Frederik.
Høyesterettsdommer i skattesaker 2015. Skatterett 2016 s. 189-255
UiO Untitled
 
16 Zimmer, Frederik.
Noe om lovgivning og lovteknikk i skatteretten. I: Lov, liv og lære. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02446-2. s. 587-598
UiO Untitled
 
17 Zimmer, Frederik.
Om nye opplysninger for domstolene i skattesaker. I: Rettsavklaring og rettsutvikling - Festskrift til Tore Schei. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215026091. s. 788-803
UiO Untitled
 
18 Zimmer, Frederik.
Omgåelseslovforslaget - kritikk og motkritikk. Skatterett 2016 s. 359-278
UiO Untitled
 
2015
19 Zimmer, Frederik.
Alminnelig inntekt hos Scheel-utvalget. Skatterett 2015 s. 19-24
UiO Untitled
 
20 Zimmer, Frederik.
Formuesskatt, Sandbu og Piketty. Nytt Norsk Tidsskrift 2015 s. 91-94
UiO Untitled
 
21 Zimmer, Frederik.
Høyesterett og skatteretten. I: Lov Sannhet Rett. Norges Høyesterett 200 år. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02464-6. s. 681-713
UiO Untitled
 
22 Zimmer, Frederik.
Høyesterettsdommer i skattesaker 2014 - Del I. Skatterett 2015 s. 123-144
UiO Untitled
 
23 Zimmer, Frederik.
Høyesterettsdommer i skattesaker 2014 - Del II. Skatterett 2015 s. 225-251
UiO Untitled
 
24 Zimmer, Frederik.
Norway: The Olsen Cases. I: ECJ - Recent Developments in Direct Taxation 2014. Wien: Linde Verlag 2015 ISBN 9783707333169. s. 109-120
UiO Untitled
 
25 Zimmer, Frederik.
Om Trinc/Trag, tapping av skattefundamenter og Morten Eriksen. Skatterett 2015 s. 264-269
UiO Untitled
 
2014
26 Zimmer, Frederik.
Bedrift, selskap og skatt.Skattlegging av næringsdrivende, selskaper og eiere, 6. utgave. Universitetsforlaget 2014 (ISBN 978-82-15-02379-3) 895 s.
UiO Untitled
 
27 Zimmer, Frederik.
Høyesterettsdommer i skattesaker 2013. Skatterett 2014 ;Volum 33.(1) s. 3-24
UiO Untitled
 
28 Zimmer, Frederik.
Internasjonal selskapsbeskatning under debatt. Skatterett 2014 ;Volum 33.(2) s. 90-103
UiO Untitled
 
29 Zimmer, Frederik.
Lærebok i skatterett, 7. utgave. Universitetsforlaget 2014 (ISBN 978-82-15-02250-5) 511 s.
UiO Untitled
 
2013
30 Zimmer, Frederik.
Anmeldelse av Einar Harboe: Skattemessig gjennomskjæring, Oslo 2012. Skatterett 2013 s. 213-219
UiO Untitled
 
31 Zimmer, Frederik.
Høyesterettsdommer i skattesaker 2012. Skatterett 2013 (2) s. 124-158
UiO Untitled
 
32 Zimmer, Frederik.
Noe om staten som part i skattesaker for domstolene. I: Forsker og formidler. Festskrift til Erik Magnus Boe på 70-årsdagen 17. april 2013. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02201-7. s. 404-415
UiO Untitled
 
33 Zimmer, Frederik.
Noen aktuelle rettssikkerhetsspørsmål i skatteretten. Skatterett 2013 (1) s. 27-38
UiO Untitled
 
34 Zimmer, Frederik.
Trygdeavgiften - mellom skatt og pensjonspremie. I: Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år. Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42443-2. s. 663-676
UiO Untitled
 
2012
35 Zimmer, Frederik.
Bevis, rettsanvendelse, omgåelse, internprising: Forholdet mellom problemstillinger i skatteretten. Skatterett 2012 s. 186-199
UiO Untitled
 
36 Zimmer, Frederik.
Høyesterettsdommer i skattesaker 2011. Skatterett 2012 (1) s. 43-85
UiO Untitled
 
37 Zimmer, Frederik.
Skatteincentiv til miljøinvesteringer?. I: Pro Natura : Festskrift til Hans Christian Bugge på 70-årsdagen 2012. Universitetsforlaget 2012 ISBN 978-82-15-01953-6. s. 638-648
UiO Untitled
 
38 Zimmer, Frederik.
Skatteparadis - noen skatterettslige problemstillinger. Lov og Rett 2012 ;Volum 50.(4) s. 220-239
UiO Untitled
 
2011
39 Zimmer, Frederik.
Anm. av Nick Dimitrievski: Allmännytta som norm i svensk skatterätt. Om inkomstskattefrihet för ideella föreningar. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2011 s. 669-672
UiO Untitled
 
40 Zimmer, Frederik.
ECJ Settles Dispute over Italian Withholding Tax, Raising New Concerns about EEA Agreement. European Business Law Review 2011 ;Volum 22.(1) s. 107-113
UiO Untitled
 
41 Zimmer, Frederik.
Høyesterettsdommer i skattesaker 2010. Skatterett 2011 s. 301-332
UiO Untitled
 
42 Zimmer, Frederik.
Makt og rettssikkerhet i skatteforvaltningen. Pacta 2011 (2) s. 9-12
UiO Untitled
 
2010
43 Zimmer, Frederik.
Bedrift, selskap og skatt. Skattlegging av næringsdrivende, selskaper og eiere. Universitetsforlaget 2010 (ISBN 978-82-15-01757-0) 885 s.
UiO Untitled
 
44 Zimmer, Frederik.
Economic substance and tax avoidance. I: Law and Economics. Cappelen Damm Akademisk 2010 ISBN 978-82-02-33611-0. s. 277-293
UiO Untitled
 
45 Zimmer, Frederik.
Hva er anvendelsesområdet for ligningsloven § 8-1?. Utvalget - Dommer, uttalelser mv i skattesaker 2010 s. 1073-1079
UiO Untitled
 
46 Zimmer, Frederik.
Høyesterettsdommer i skattesaker 2009. Skatterett 2010 (4) s. 308-355
UiO Untitled
 
47 Zimmer, Frederik.
Kap 1 Emnet, kap 2 Rettskilder og omgåelsesnormer, kap. 4 Varelager, kap 5 Fordringer - fradragsrett for tap, kap. 6 Anleggsgjenstander: Aktivering, avskrivning, avståelse, kap 7 Uttak, kap 11 Aksjeselskaper: Skattesubjekt, skattesatser og beregningsgrunnlag, kap 12 Aksjeutbytte og aksjegevinster; personlige skattytere (aksjonærmodellen), kap 14 Korreksjonsinntekt, kap 30 Arv og generasjonsskifte. I: Bedrift, selskap og skatt. Skattlegging av næringsdrivende, selskaper og eiere. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01757-0. s. -
UiO Untitled
 
48 Zimmer, Frederik.
Skattelov og aksjelov - noen funderinger. I: Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 978-82-05-40066-5. s. 344-356
UiO Untitled
 
49 Zimmer, Frederik.
Skatteretten 1985 - 2010. Praktisk økonomi & finans 2010 (3) s. 27-36
UiO Untitled
 
2009
50 Zimmer, Frederik.
Blogg: Arveavgift og familiebedrifter. Skattebetaleren 2009
UiO Untitled
 
    Vis neste liste