Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 205 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2019
1 Strand, Torill; Vetlesen, Arne Johan.
Cappelens upopulære podkast. Axel Honneth - Tingliggjøring og anerkjennelse. SoundCloud.com [Internett] 2019-04-29
UiO Untitled
 
2 Vetlesen, Arne Johan; Grieg, Kai; Heggen, Marianne Presthus.
Hva skal vi svare våre barn om klimakrisen?. Jubileumsseminar; 2019-01-24
HVL UiO Untitled
 
3 Vetlesen, Arne Johan; Lahn, Bård Lappegård; Martiniussen, Erik.
Hvem er "vi" i klimaendringenes tid?. Prosa - tidsskrift for skribenter 2019 (1)
CICERO UiO Untitled
 
2018
4 Vetlesen, Arne Johan.
Critical Theory and the Environment. I: The Routledge Companion to the Frankfurt School. Routledge 2018 ISBN 9781138333246. s. 471-485
UiO Untitled
 
5 Vetlesen, Arne Johan.
Narratives of Entitlement. I: Moral Evil in Practical Ethics. Routledge 2018 ISBN 9781138316041. s. 80-102
UiO Untitled
 
6 Vetlesen, Arne Johan.
Social Science and the Study of Perpetrators. I: Emotions and Mass Atrocity. Philosophical and Theoretical Explorations. Cambridge University Press 2018 ISBN 9781316563281. s. 104-120
UiO Untitled
 
7 Vetlesen, Arne Johan; Willig, Rasmus.
Hva skal vi svare våre barn?. Dreyer Forlag A/S 2018 (ISBN 9788282654548) 161 s.
UiO Untitled
 
2017
8 Stänicke, Erik; Vetlesen, Arne Johan.
Forskningsmidlene blir bare tilsynelatende tildelt etter fri konkurranse. Fysioterapeuten 2017 ;Volum 84.(6) s. 24-25
UiO Untitled
 
9 Stänicke, Erik; Vetlesen, Arne Johan.
Universitetets glassperlespill. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017 s. 16-17
UiO Untitled
 
10 Vetlesen, Arne Johan.
Ethics and Value in Naess’ Ecophilosophy. A Realist Perspective. Worldviews: Global Religions, Culture, and Ecology 2017 ;Volum 21.(3) s. 251-261
UiO Untitled
 
11 Vetlesen, Arne Johan.
Krisenes tidsalder, og veien ut. Kirke og kultur 2017 ;Volum 121. s. 223-233
UiO Untitled
 
12 Vetlesen, Arne Johan.
Moralisering i hverdagslivet. Norsk Filosofisk Tidsskrift 2017 ;Volum 52.(3) s. 92-102
UiO Untitled
 
13 Vetlesen, Arne Johan; Willig, Rasmus.
Hvad skal vi svare?. Hans Reitzels Forlag 2017 (ISBN 978-87-412-6981-8) 212 s.
UiO Untitled
 
2016
14 Foros, Per Bjørn; Vetlesen, Arne Johan.
Moral education in late modernity. Revue internationale de philosophie 2016 ;Volum 277.(3) s. 305-325
NTNU UiO Untitled
 
15 Hansen, Arve; Wilhite, Harold Langford; Bang, Guri; Stensrud, Astrid Bredholt; Torvanger, Asbjørn; Vetlesen, Arne Johan.
Klimaavtalen i Paris: viktig men utilstrekkelig. SUM-bloggen 2016
CICERO UiO Untitled
 
16 Helle-Valle, Anna; Johns, Unni Tanum; Vetlesen, Arne Johan.
Barn og uro: Hvordan kan vi møte uro på en bærekraftig måte?. Et åpent og gratis kveldsseminar med musikalsk innslag; 2016-01-14
UiB UiO AHUS Untitled
 
17 Kirkengen, Anna Luise; Ekeland, Tor-Johan; Getz, Linn; Hetlevik, Irene; Schei, Edvin; Ulvestad, Elling; Vetlesen, Arne Johan.
Medicine`s perception of reality - a split picture: critical reflections on apparent anomalies within the biomedical theory of science. Journal of Evaluation In Clinical Practice 2016 ;Volum 22.(4) s. 496-501
HAUKELAND HVO NTNU UiB UiO UiT Untitled
 
18 Storm, Johan Frederik; Solbakk, Jan Helge; Uggerud, Einar; Østerud, Øyvind; Vetlesen, Arne Johan.
Hva er god universitetsledelse?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016
UiO Untitled
 
19 Storm, Johan Frederik; Solbakk, Jan Helge; Uggerud, Einar; Østerud, Øyvind; Vetlesen, Arne Johan.
Universitetet behøver mer demokrati ikke mindre. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016
UiO Untitled
 
20 Vetlesen, Arne Johan.
Brodden som forsvant. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2016 ;Volum 34.(2-3) s. 317-339
UiO Untitled
 
21 Vetlesen, Arne Johan.
Making the critique of capitalism fit for the present crisis. I: Crisis System: A critical realist and environmental critique of economics and the economy. Routledge 2016 ISBN 978-0-415-81874-2. s. 209-224
UiO Untitled
 
22 Vetlesen, Arne Johan; Østerud, Øyvind; Storm, Johan Frederik; Uggerud, Einar; Solbakk, Jan Helge.
Universitetets samfunnsoppdrag. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016
UiO Untitled
 
2015
23 Foros, Per Bjørn; Vetlesen, Arne Johan.
Angsten for oppdragelse. Universitetsforlaget 2015 (ISBN 9788215025377) 288 s.
NTNU UiO Untitled
 
24 Gjelsvik, Bergljot; Vetlesen, Arne Johan; Binder, Per-Einar; Vergunst, Francis.
Bør klargjøre sin klimarolle. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2015 ;Volum 52.(11)
UiB UiO Untitled
 
25 Vetlesen, Arne Johan.
Post-Hiroshima reflections on extinction. Thesis Eleven 2015 ;Volum 129.(1) s. 89-102
UiO Untitled
 
26 Vetlesen, Arne Johan.
Surplus of Indeterminacy: A Hegelian Critique of Neoliberalism. I: Recognition and Freedom: Axel Honneth's Political Thought. Brill Academic Publishers 2015 ISBN 9789004287334. s. 124-146
UiO Untitled
 
27 Vetlesen, Arne Johan.
The Denial of Nature. Environmental philosophy in the era of global capitalism.. Routledge 2015 (ISBN 978-1-315-84827-3) 224 s.
UiO Untitled
 
2014
28 Haugan, Peter M.; Kvåle, Gunnar; Rypdal, Kristoffer; Tønnesen, Morten; Vetlesen, Arne Johan; Westin, Steinar.
Forskning for klimavennlig omstilling. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin 2014 s. -
NTNU UiB UiO UiT Untitled
 
29 Haugan, Peter M.; Kvåle, Gunnar; Rypdal, Kristoffer; Vetlesen, Arne Johan; Westin, Steinar; Tønnesen, Morten.
Forskning for klimavennlig omstilling. Nordlys 2014 s. -
NTNU UiB UiO UiT Untitled
 
30 Kvåle, Gunnar; Westin, Steinar; Vetlesen, Arne Johan; Tønnesen, Morten; Rypdal, Kristoffer; Haugan, Peter M..
Forskning for klimaomstilling. Stavanger Aftenblad 2014 s. -
NTNU UiB UiO UiT Untitled
 
31 Rypdal, Kristoffer; Haugan, Peter M.; Kvåle, Gunnar; Tønnessen, Morten; Vetlesen, Arne Johan; Westin, Steinar.
Forskning for klimavennlig omstilling. Avisa Nordlys [Avis] 2014-04-26
NTNU UiB UiO UiT Untitled
 
32 Vetlesen, Arne Johan.
Comments on Jürgen Habermas' lecture 'Plea for a Constitutionalization of International Law'. Philosophy & Social Criticism 2014 ;Volum 40.(1) s. 19-23
UiO Untitled
 
33 Vetlesen, Arne Johan.
Studier i ondskap. Universitetsforlaget 2014 (ISBN 978-82-15-02338-0) 206 s.
UiO Untitled
 
2013
34 Aall, Carlo; Grønås, Sigbjørn; Hessen, Dag Olav; Hjertager, Audun; Hylland-Eriksen, Thomas; Innbjør, Linda; Jakobsen, Ove D; Kroglund, Andrew P.; Kvåle, Gunnar; Fossgard Sandøy, Ingvild; Svae, Per Hjalmar; Vetlesen, Arne Johan.
Opprop for De Grønne. Klassekampen 2013 s. -
UiB UiO Untitled
 
35 Ekeland, Tor-Johan; Kirkengen, Anna Luise; Getz, Linn; Schei, Edvin; Ulvestad, Elling; Hetlevik, Irene; Vetlesen, Arne Johan.
What constitutes competence? That depends on the task. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2013 ;Volum 31.(2) s. 65-66
HVO NTNU UiB UiO UiT Untitled
 
36 Eriksen, Thor Eirik; Kirkengen, Anna Luise; Vetlesen, Arne Johan.
The medically unexplained revisited. Medicine, Health care and Philosophy 2013 ;Volum 16.(3) s. 587-600
NTNU UiO UiT UNN Untitled
 
37 Kirkengen, Anna Luise; Ekeland, Tor-Johan; Getz, Linn; Hetlevik, Irene; Schei, Edvin; Ulvestad, Elling; Vetlesen, Arne Johan.
Grunnlag og grenser for klinisk kunnskap. I: Allmennmedisin, 3. utgave. Gyldendal Akademisk 2013 ISBN 978-82-05-40192-1. s. 116-121
HIM NTNU UiB UiO Untitled
 
2012
38 Bangstad, Sindre; Vetlesen, Arne Johan.
Ytringsfrihet i praksis. Dagsavisen 2012
UiO Untitled
 
39 Bangstad, Sindre; Vetlesen, Arne Johan.
Ytringsfrihetens blindsoner [tilsvar]. Nytt Norsk Tidsskrift 2012 ;Volum 29.(2) s. 228-232
UiO Untitled
 
40 Raundalen, Magne; Vetlesen, Arne Johan; Bakken, Erna; Berg, Iben Schier van der; Kvaran, Inge; Mo, Inger; Selvik, Sabreen; Johnsen, Stig Åkenes; Bunkholdt, Vigdis; Mørch, Willy-Tore; Kvello, Øyvind.
Bedre beskyttelse av barns utvikling. : Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning 2012 (ISBN 9788258311291) ;Volum 2012.224 s. NOU - Norges offentlige utredninger(5)
NTNU UiO UiT Untitled
 
41 Vetlesen, Arne Johan.
Technology, nature and ethics. I: Ecophilosophy in a World of Crisis. Critical Realism and the Nordic contributions. Routledge 2012 ISBN 978-0-415-69232-8. s. 25-42
UiO Untitled
 
42 Vetlesen, Arne Johan.
Transport og transformasjon av psykisk smerte. I: Psyke, kultur og samfunn: Perspektiver på indre og ytre virkelighet. Abstrakt forlag 2012 ISBN 9788279353324. s. 217-228
UiO Untitled
 
43 Vetlesen, Arne Johan; Foros, Per Bjørn.
Angsten for oppdragelse. Et samfunnsetisk perspektiv på dannelse. Universitetsforlaget 2012 (ISBN 9788215018447) 276 s.
UiO Untitled
 
2011
44 Bangstad, Sindre; Vetlesen, Arne Johan.
Ytringsfrihet og ytringsansvar. Nytt Norsk Tidsskrift 2011 ;Volum 28.(4) s. 334-346
UiO Untitled
 
45 Bangstad, Sindre; Vetlesen, Arne Johan; Eriksen, Thomas Hylland; Ishaq, Bushra.
'Straffbare ytringer som ikke straffes'. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2011
UiO Untitled
 
46 Bangstad, Sindre; Vetlesen, Arne Johan; Eriksen, Thomas Hylland; Ishaq, Bushra.
Uakseptable ytringer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2011
UiO Untitled
 
47 Madsen, Ole Jacob; Vetlesen, Arne Johan.
Utfordringen. Klassekampen 2011 ;Volum 43.(39) s. 22-
UiB UiO Untitled
 
48 Vetlesen, Arne Johan.
Arendts analyse av 'det sosiale' - et egnet utgangspunkt for samfunnskritikk i dag?. I: Handling, frihet, humanitet. Møter med Hannah Arendt. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-825192451-1. s. 95-108
UiO Untitled
 
49 Vetlesen, Arne Johan.
Can Forgiveness be Morally Wrong?. I: The Ethics of Forgiveness: A Collection of Essays. Routledge 2011 ISBN 978-0-415-88543-0.
UiO Untitled
 
50 Vetlesen, Arne Johan.
Nyliberalisme - en revolusjon for å konsolidere kapitalismen :. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2011 ;Volum 29.(1) s. 5-53
UiO Untitled
 
    Vis neste liste