Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 73 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Lund, Andreas; Vestøl, Jon Magne.
An analytical unit of transformative agency: Dynamics and dialectics. Learning, Culture and Social Interaction 2020 ;Volum 25. s. 1-9
UiO Untitled
 
2 Vestøl, Jon Magne.
"Å ta andres perspektiv". Nytt kjerneelement og nye kompetansemål i fagene KRLE og Religion og etikk. Prismet 2020 ;Volum 71.(4) s. 361-375
UiO Untitled
 
2018
3 Vestøl, Jon Magne.
Secular life view and Religious Education. Data from interviews with young Norwegian participants in secular humanist confirmation. ISREV-session XXI 2018; 2018-06-29 - 2018-08-03
UiO Untitled
 
4 Vestøl, Jon Magne; Dahl, Anne Kristin; Hunskaar, Tove Seiness.
Kunnskapsintegrasjon i praksis. Samvirke mellom kunnskapsområder i lektorstudenters undervisningspraksis og refleksjoner.. Acta didactica Norden 2018 ;Volum 12.(3) s. 1-21
UiO Untitled
 
2017
5 Hvistendahl, Rita Elisabeth; Hellekjær, Glenn Ole; Vestøl, Jon Magne.
Acta Didactica Norge 2007-2017. Acta Didactica Norge 2017 ;Volum 11.(3) s. -
UiO Untitled
 
6 Jakhelln, Rachel Elise; Lund, Andreas; Vestøl, Jon Magne.
Universitetsskoler som arena for nye partnerskap og profesjonskvalifisering. I: Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215026459. s. 70-82
USN UiO UiT Untitled
 
7 Lund, Andreas; Vestøl, Jon Magne.
Fostering professional digital competence (PDC) as transformative agency in teacher education. EARLI 2017; 2017-08-29 - 2017-09-02
UiO Untitled
 
8 Vestøl, Jon Magne.
Fremragende lærerutdanning – hva er det?. Lærerutdanningskonferansen 2017; 2017-05-03 - 2017-05-03
UiO Untitled
 
9 Vestøl, Jon Magne.
Mapping The Moral Education Part of Religious Education: A Review Study. Nordic Conference of Religious Education (NCRE) 2017; 2017-06-12 - 2017-06-15
UiO Untitled
 
10 Vestøl, Jon Magne.
Skal religionsundervisningen ta hensyn til elevenes livssynsbakgrunn?. I: Religion i skolen : didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215029078. s. 130-143
UiO Untitled
 
11 Vestøl, Jon Magne; Lund, Andreas.
Co-configuring Design Elements and Quality Aspects in Teacher Education: A Research Agenda. I: A Companion to Research in Teacher Education. Springer 2017 ISBN 978-981-10-4073-3. s. 725-739
UiO Untitled
 
2016
12 Lund, Andreas; Jakhelln, Rachel Elise; Vestøl, Jon Magne; Hammerness, Karen.
University schools as an arena for transformation of teacher education: Research-based and student active approaches to professional development (Symposium). Bringing Teacher Education Forward; 2016-06-06 - 2016-06-08
UiO UiT Untitled
 
13 Lund, Andreas; Vestøl, Jon Magne.
Video based supervision as space for transformative agency in teacher education. EARLI SIG 2016; 2016-08-27 - 2016-08-30
UiO Untitled
 
14 Vestøl, Jon Magne.
Design, Integration, and Quality. Teacher Education from the Perspective of ProTed, a Norwegian Centre of Excellence in Education. Acta Didactica Norge 2016 ;Volum 10.(2) s. 73-91
UiO Untitled
 
15 Vestøl, Jon Magne.
Mutual understanding and respect as challenges in religious education. Conflict, Media & Formatting of Religion; 2016-04-21 - 2016-04-22
UiO Untitled
 
16 Vestøl, Jon Magne.
On teaching what cannot be said: Reflections on the role of the unsayable in religious education. Nordidactica 2016 (2) s. 1-21
UiO Untitled
 
17 Vestøl, Jon Magne.
Textbook Religion and Lived Religion: A Comparison of the Christian Faith as Expressed in Textbooks and by Young Church Members. Religious Education 2016 ;Volum 111.(1) s. 95-110
UiO Untitled
 
18 Vestøl, Jon Magne.
The Gospel According to Vygotsky? Critical reflections on the strengths and limitations of a sociocultural approach to Religious Education. International Seminary on Religious Education and Values (ISREV) 2016; 2016-07-31 - 2016-08-05
UiO Untitled
 
2015
19 Lund, Andreas; Vestøl, Jon Magne; Rasmussen, Ingvill.
Double stimulation as a design principle: Transforming exams in teacher education. EARLI 2015; 2015-08-25 - 2015-08-29
UiO Untitled
 
20 Vestøl, Jon Magne.
Att tala trovärdigt om religion i klassrummet - Några religionsdidaktiska utmaningar. Religion & Livsfrågor 2015 ;Volum 48.(3) s. 8-10
UiO Untitled
 
21 Vestøl, Jon Magne.
Hva er kvalitet i lærerutdanning?. I: Veier til fremragende lærerutdanning. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978 - 82-15 - 025. s. 202-210
UiO Untitled
 
22 Vestøl, Jon Magne.
Innledning: Integrerte studiedesign. I: Veier til fremragende lærerutdanning. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978 - 82-15 - 025. s. 199-201
UiO Untitled
 
23 Vestøl, Jon Magne; Lund, Andreas; Jakhelln, Rachel Elise.
Design av lærerutdanning. I: Veier til fremragende lærerutdanning. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978 - 82-15 - 025. s. 211-220
UiO UiT Untitled
 
2014
24 Gundersen, Kristin; Kristiansen, Hanne Hellem; Samdal, Astrid Gravdal; Vestøl, Jon Magne.
Religion in Textbooks and among Young Buddhists, Hindus and Muslims : A Comparative Study. Acta Didactica Norge 2014 ;Volum 8.(1) s. 17-
UiO Untitled
 
25 Vestøl, Jon Magne.
Etikdidaktik i Norden och den vidare internationella forskningen. Nationellt Forum för Religionsdidaktisk-/pedagogisk forskning (NFR); 2014-09-25 - 2014-09-26
UiO Untitled
 
26 Vestøl, Jon Magne.
Fagforståelse, legitimering og fagutvikling. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2014 ;Volum 26.(3) s. 39-40
UiO Untitled
 
27 Vestøl, Jon Magne.
Hva vil vi med RE-faget? Paneldebatt. Religionslærerforeningen i Norge 25 år; 2014-04-05 - 2014-04-05
UiO Untitled
 
28 Vestøl, Jon Magne.
Kunnskapsintegrasjon og profesjonsutvikling i lektorutdanningen. I: Profesjonsutvikling i skolen. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02355-7. s. 114-130
UiO Untitled
 
29 Vestøl, Jon Magne.
On teaching what cannot be said. Reflections on the role of the unsayable in religious education. International Seminary on Religious Education and Values, Session 2014; 2014-07-27 - 2014-08-01
UiO Untitled
 
30 Vestøl, Jon Magne.
Perspektiver på etikkdidaktikk. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2014 ;Volum 26.(2) s. 18-22
UiO Untitled
 
31 Vestøl, Jon Magne.
Text interpretation and educational design in Norwegian textbooks of religious education. British Journal of Religious Education 2014 ;Volum 36.(1) s. 88-101
UiO Untitled
 
2013
32 Vestøl, Jon Magne.
Fremragende utdanning - hva og hvordan?. Hvordan øke kvaliteten i høyere utdanning? Ettermiddagsseminar 22.10.2013; 2013-10-22 - 2013-10-22
UiO Untitled
 
33 Vestøl, Jon Magne.
Geir Afdal: Religion som bevegelse. Læring, kunnskap og mediering. Teologisk Tidsskrift 2013 (4) s. 468-470
UiO Untitled
 
34 Vestøl, Jon Magne.
Textbook religion and pupils’ faith. A comparison of Christian faith as expressed in textbooks and among young church members. Nordic Conference of Religious Education; 2013-06-10 - 2013-06-13
UiO Untitled
 
35 Vestøl, Jon Magne; Jakhelln, Rachel.
Kvalitet i FoU-arbeid. Nasjonal lektorkonferanse 2013; 2013-09-26 - 2013-09-27
UiO UiT Untitled
 
2012
36 Vestøl, Jon Magne.
Educational Designs in Textbooks. Textbook religion and pupils' religion. Forskningsseminar ILS; 2012-12-13 - 2012-12-13
UiO Untitled
 
37 Vestøl, Jon Magne.
Modeller i Religionsdidaktikken. Norsk religionspedagogisk forskningsforum 2012; 2012-11-29 - 2012-11-30
UiO Untitled
 
38 Vestøl, Jon Magne.
Textbooks and Students’ Interpretation of Religious Text. International Seminar on Religious Education and Values - Session 2012; 2012-07-29 - 2012-08-03
UiO Untitled
 
39 Vestøl, Jon Magne.
The role of Movies in Norwegian textbooks. A study of film as artefact in religious education. Nordidactica 2012 (2) s. 84-105
UiO Untitled
 
2011
40 Vestøl, Jon Magne.
Digital Tools and Educational Designs in Norwegian Textbooks of Religious and Moral Education. Digital kompetanse 2011 ;Volum 6.(1-2) s. 75-88
UiO Untitled
 
41 Vestøl, Jon Magne.
Historie, språk og litteratur. Nye artikler våren 2011. Acta Didactica Norge 2011 ;Volum 5.(1) s. -
UiO Untitled
 
42 Vestøl, Jon Magne.
Moral education and the role of cultural tools. Journal of Moral Education 2011 ;Volum 40.(1) s. 37-50
UiO Untitled
 
2010
43 Flyum, Karl Henrik; Vestøl, Jon Magne.
Tydeliggjøring av normene for bidrag til tidsskriftet Acta Didactica Norge, med innføring av krav om strukturerte sammendrag. Acta Didactica Norge 2010 ;Volum 4.(1) s. -
UiO Untitled
 
44 Hauge, Trond Eiliv; Lund, Andreas; Vestøl, Jon Magne.
Undervisningens nye sammenhænge. Klim 2010 (ISBN 9788779558458) 233 s.
UiO Untitled
 
45 Vestøl, Jon Magne.
De første publiseringer i 2010: Muntlige ferdigheter i engelsk som fremmedspråk. Acta Didactica Norge 2010 ;Volum 1. s. -
UiO Untitled
 
2009
46 Vestøl, Jon Magne.
Digitale ferdigheter i religions- og etikkfag. Fagdidaktik i bevægelse - Den anden nordiske fagdidaktiske konferanse; 2009-05-11 - 2009-05-13
UiO Untitled
 
47 Vestøl, Jon Magne.
Moral Education and the Role of Cultural Tools. Changing Societies - Values, Religion and Education; 2009-06-09 - 2009-06-13
UiO Untitled
 
48 Vestøl, Jon Magne.
Undervisning og læring i religions-, livssyns- og etikkfag. I: Lektor - adjunkt - lærer Artikler for studiet i praktisk-pedagogisk utdanning. Universitetsforlaget 2009 ISBN 978-82-15-01455-5. s. 311-326
UiO Untitled
 
49 Vestøl, Jon Magne.
Verdibegreper mellom politikk og undervisningsvirkelighet. Verdier, integrasjon og statlig intervensjon; 2009-09-07 - 2009-09-08
UiO Untitled
 
2008
50 Vestøl, Jon Magne.
Activity Perspectives in Teacher Education. NERA 2008; 2008-03-06 - 2008-03-08
UiO Untitled
 
    Vis neste liste