Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 176 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2020
1 Lilleaas, Ulla-Britt; Ellingsen, Dag; Sløk-Andersen, Beate.
Humorens tvetydige funksjon: Hva kjennetegner humor som kan fungere ekskluderende i tradisjonelle mannsbastioner?. Tidsskrift for kjønnsforskning 2020 ;Volum 44.(1) s. 8-12
PHS OSLOMET UiO Untitled
 
2019
2 Svendby, Rannveig; Lilleaas, Ulla-Britt.
Change and Continuation: Masculinity, Driving, and Disability in the Lives of “Young Problem Drivers” in the Aftermath of Severe Road Traffic Accidents. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2019 ;Volum 27.(3) s. 194-205
UiO Untitled
 
2017
3 Andersen, Linn; Lilleaas, Ulla-Britt; Ellingsen, Dag.
Hvordan endre en mannsbastion? Er kjønnslikestilling en bedre tilnærming enn mangfoldsperspektivet?. Tidsskrift for kjønnsforskning 2017 ;Volum 41.(1) s. 55-72
OSLOMET UiO Untitled
 
4 Ellingsen, Dag; Lilleaas, Ulla-Britt.
Gender Equality in the Norwegian Armed Forces. ABM-media AS 2017 (ISBN 978-82-93298-16-8) 208 s.
HIOA UiO Untitled
 
5 Ellingsen, Dag; Lilleaas, Ulla-Britt.
Gode ledere hindrer trakassering. Dagens Næringsliv [Avis] 2017-12-16
HIOA UiO Untitled
 
6 Ellingsen, Dag; Lilleaas, Ulla-Britt.
Hvordan få kjønnsbalanse i ledelse?. Seminar for likestillings- og mangfoldskontakter; 2017-09-22 - 2017-09-22
HIOA UiO Untitled
 
7 Ellingsen, Dag; Lilleaas, Ulla-Britt.
Ingen laurbær å hvile på i likestillingen. Forsvarets forum 2017 s. -
OSLOMET UiO Untitled
 
8 Ellingsen, Dag; Lilleaas, Ulla-Britt.
Military Leadership. I: Gender Equality in the Norwegian Armed Forces. ABM-media AS 2017 ISBN 978-82-93298-16-8. s. 153-172
OSLOMET UiO Untitled
 
9 Ellingsen, Dag; Lilleaas, Ulla-Britt.
Supportive and sexualizing masculinities and the role of the bystander. A Norwegian perspective in the context of gender mixed rooms in the Army. Nordic Conference on Men and Masculinities; 2017-06-14 - 2017-06-18
HIOA UiO Untitled
 
2016
10 Ellingsen, Dag; Lilleaas, Ulla-Britt.
Svak likestilling forverrer oljesmellen (i debattserien «Kjønnsforskere om samtiden»). KILDEN : informasjonssenter for kjønnsforskning 2016
OSLOMET UiO Untitled
 
11 Ellingsen, Dag; Lilleaas, Ulla-Britt; Kimmel, Michael Scott.
Something is Working—But Why? Mixed Rooms in the Norwegian Army. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2016 ;Volum 24.(3) s. 151-164
OSLOMET UiO Untitled
 
2015
12 Lilleaas, Ulla-Britt.
' Fellesrom i det norske Forsvaret'. Danmarks Radio [Radio] 2015-08-04
UiO Untitled
 
13 Lilleaas, Ulla-Britt.
Kroppslig beredskap for andre : et sosiologisk blikk på kvinners helse og "mystiske" sykefravær. Arr. Idéhistorisk tidsskrift 2015 ;Volum 27.(2-3 2015) s. 163-172
UiO Untitled
 
14 Lilleaas, Ulla-Britt.
'Likestilling i Forsvaret'. Forskerseminar; 2015-06-16 - 2015-06-16
UiO Untitled
 
15 Lilleaas, Ulla-Britt.
'Menns helse og dødelighet'. NRK P1 pluss [Radio] 2015-07-22
UiO Untitled
 
16 Lilleaas, Ulla-Britt.
'Må ta grep om seksuell trakassering'. NRK P2 [Radio] 2015-09-11
UiO Untitled
 
17 Lilleaas, Ulla-Britt.
'Negative and Positive Masculinities in the Norwegian Armed Forces'. International Conference on Masculinities; 2015-03-05 - 2015-03-08
UiO Untitled
 
18 Lilleaas, Ulla-Britt.
'Trette menn - og kvinner'. Fagdag; 2015-05-06 - 2015-05-06
UiO Untitled
 
19 Lilleaas, Ulla-Britt; Ellingsen, Dag.
'Försvarsmakten: jämställdhetens förtrupp, baktrupp och kamparena'. Dagseminar; 2015-03-12 - 2015-03-12
OSLOMET UiO Untitled
 
20 Lilleaas, Ulla-Britt; Ellingsen, Dag.
'Ojämstelldhet ger sämre levnadsvillkor'. Seminar; 2015-03-22 - 2015-03-22
OSLOMET UiO Untitled
 
2014
21 Johansen, Venke Frederike; Andrews, Therese Marie; Haukanes, Haldis; Lilleaas, Ulla-Britt.
Freedom and pressure in self-disclosure. Social Theory & Health 2014 ;Volum 12.(1) s. 105-123
NF UIA UiB Untitled
 
22 Lilleaas, Ulla-Britt.
' Lurt med fellesrom til soldatene'. Fosna-folket [Avis] 2014-05-23
UiO Untitled
 
23 Lilleaas, Ulla-Britt.
Debatten om menns helse har ligget død. Dagens Medisin 20/2013 [Fagblad] 2014-01-23
UiO Untitled
 
24 Lilleaas, Ulla-Britt.
Fellesrom for jenter og gutter gjorde kjønn uvesentlig i Hæravdelingen. Kilden [Internett] 2014-02-28
UiO Untitled
 
25 Lilleaas, Ulla-Britt.
Fellesrom i Forsvaret. NRK P1 pluss [Radio] 2014-03-10
UiO Untitled
 
26 Lilleaas, Ulla-Britt.
Hvordan kan kjønn, autoritet og makt forstås i det militære feltet?. Forskerkurs; 2014-03-04 - 2014-03-06
UiO Untitled
 
27 Lilleaas, Ulla-Britt.
Kvinnefraværet ikke mystisk. Aftenposten [Avis] 2014-04-05
UiO Untitled
 
28 Lilleaas, Ulla-Britt.
Lite å lære av det "sterke" kjønn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2014
UiO Untitled
 
29 Lilleaas, Ulla-Britt.
'Maskuliniteter mellom liv og død'. Mannens helseuke; 2014-06-11 - 2014-06-11
UiO Untitled
 
30 Lilleaas, Ulla-Britt.
Menn og helse. NRK P2 [Radio] 2014-10-06
UiO Untitled
 
31 Lilleaas, Ulla-Britt.
Mindre seksuell trakassering med fellesrom i Forsvaret. Radio Norge [Radio] 2014-03-07
UiO Untitled
 
32 Lilleaas, Ulla-Britt.
Norwége: les dortoirs militaores mixtes jugulent le harcélement sexuel (étude). LÁgence France-Presse (AFP) [Avis] 2014-03-24
UiO Untitled
 
33 Lilleaas, Ulla-Britt.
Seksuell trakassering i Det norske Forsvaret belyst gjennom tre case. Dagsseminar om trakassering og mobbing; 2014-11-12 - 2014-11-12
UiO Untitled
 
34 Lilleaas, Ulla-Britt.
Trett, slapp og sykmeldt. Morgenbladet [Avis] 2014-03-21
UiO Untitled
 
35 Lilleaas, Ulla-Britt.
Trivst under streng disiplin. Framtida.no [Internett] 2014-03-27
UiO Untitled
 
36 Lilleaas, Ulla-Britt.
Unisex in der Kaserne. Süddeutsche Zeitung Digitale Medien [Internett] 2014-03-27
UiO Untitled
 
37 Lilleaas, Ulla-Britt; Ellingsen, Dag.
Annerledeslandet - Hjemmekvinner gjør at Sørlandet taper. Aftenposten [Avis] 2014-05-24
OSLOMET UiO Untitled
 
38 Lilleaas, Ulla-Britt; Ellingsen, Dag.
Dette skjedde da jentene og guttene begynte å dele rom. an.no [Internett] 2014-03-07
OSLOMET UiO Untitled
 
39 Lilleaas, Ulla-Britt; Ellingsen, Dag.
En maskulinitetsstudie av Forsvaret. Forsvarets likestillingskonferanse; 2014-05-14 - 2014-05-15
OSLOMET UiO Untitled
 
40 Lilleaas, Ulla-Britt; Ellingsen, Dag.
Forsvaret: Likestillingens fortropp, baktropp og kamparena. : Oxford Research Kristiansand 2014 102 s.
OSLOMET UiO Untitled
 
41 Lilleaas, Ulla-Britt; Ellingsen, Dag.
'Jeg liker jobben min, men er ikke opptatt av karriere'. Aftenposten [Avis] 2014-05-27
OSLOMET UiO Untitled
 
42 Lilleaas, Ulla-Britt; Ellingsen, Dag.
'Jeg savner ikke å jobbe'. Aftenposten [Avis] 2014-05-26
OSLOMET UiO Untitled
 
43 Lilleaas, Ulla-Britt; Ellingsen, Dag.
Jo mere vi er sammen. I: Motmæle. En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen. Novus Forlag 2014 ISBN 978-82-7099-749-7. s. 121-131
OSLOMET UiO Untitled
 
44 Lilleaas, Ulla-Britt; Ellingsen, Dag.
Kulturutfordringer i Forsvaret. Konferanse i Forsvaret; 2014-11-13 - 2014-11-13
OSLOMET UiO Untitled
 
45 Lilleaas, Ulla-Britt; Ellingsen, Dag.
Likestilling i Forsvaret. Fortropp, baktropp og kamparena. Cappelen Damm Akademisk 2014 (ISBN 978-82-02-45146-2) 204 s.
OSLOMET UiO Untitled
 
46 Lilleaas, Ulla-Britt; Ellingsen, Dag.
Likestillingens baktropp. Aftenposten [Avis] 2014-03-22
OSLOMET UiO Untitled
 
47 Lilleaas, Ulla-Britt; Ellingsen, Dag.
Mannskulturer i Forsvaret. Forsvaret: Likestillingens fortropp, baktropp og kamparena; 2014-04-09 - 2014-04-09
OSLOMET UiO Untitled
 
48 Lilleaas, Ulla-Britt; Ellingsen, Dag.
'Masculinities in the Norwegian Armed Forces'. Emerging ideas in masculinity research- Masculinity studies in the North; 2014-06-04 - 2014-06-06
OSLOMET UiO Untitled
 
49 Lilleaas, Ulla-Britt; Ellingsen, Dag.
Maskulinitetskulturer i Forsvaret. Kristiansand: Oxford Research Kristiansand 2014 46 s.
OSLOMET UiO Untitled
 
50 Lilleaas, Ulla-Britt; Ellingsen, Dag.
"Noen vil ha det slik" Tradisjonelle kjønnsroller og svake levekår på Sørlandet. Portal forlag 2014 (ISBN 9788283140071) 143 s.
OSLOMET UiO Untitled
 
    Vis neste liste