Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 50

2013
1 Vogt, Kari; Larsen, Lena; Moe, Christian; Mir-Hosseini, Ziba.
Gender and Equality in Muslim Family Law. I.B. Tauris 2013 (ISBN 978 1 84885 922 7) 279 s.
UiO Untitled
 
2 Vogt, Kari; Larsen, Lena; Moe, Christian; Mir-Hosseini, Ziba.
Introduction: Muslim Family Law and the Question of Equality. I: Gender and Equality in Muslim Family Law. I.B. Tauris 2013 ISBN 978 1 84885 922 7. s. 1-6
UiO Untitled
 
2012
3 Vogt, Kari.
Den arabiske våren. I: Midtøsten etter den arabiske våren. : Arneberg forlag 2012 ISBN 978-82-8220-066-0. s. 9-13
UiO Untitled
 
2010
4 Vogt, Kari.
Religious Practice and World-View of Muslim Women in Western Europe. I: Women and islam. Praeger 2010 ISBN 978-0-275-99158-6. s. 291-303
UiO Untitled
 
2009
5 Amadou, Christine; Opprann, Ken; Vogt, Kari; Havnevik, Hanna; Rian, Dagfinn; Jacobsen, Knut A..
TRO. Mennesker i møte med sin gud. Oslo: Font Forlag 2009 (ISBN 9788281690509) 322 s.
UiO Untitled
 
6 Vogt, Kari.
Islam. I: TRO. Mennesker i møte med sin gud. Oslo: Font Forlag 2009 ISBN 9788281690509. s. 317-324
UiO Untitled
 
7 Vogt, Kari; Larsen, Lena; Moe, Christian.
Can the State enforce Shari'a? A discussion in Yogyakarta. I: New Directions in Islamic Thought. Exploring Reform and Muslim Tradition. I.B. Tauris 2009 ISBN 9781845117399. s. 209-219
UiO Untitled
 
8 Vogt, Kari; Larsen, Lena; Moe, Christian.
New Directions in Islamic Thought. Exploring Reform and Muslim Tradition. I.B. Tauris 2009 (ISBN 9781845117399) 276 s.
UiO Untitled
 
2008
9 Nome, Frida; Vogt, Kari.
Islamic Education in Qom - Contemporary Developments. Acta Orientalia 2008 ;Volum 69. s. 35-75
PRIO UiO Untitled
 
10 Vogt, Kari; Nome, Frida.
Islamic Education in Qom - Contemporary Developments. Acta Orientalia 2008 ;Volum 69. s. 35-75
PRIO UiO Untitled
 
11 Vogt, Kari; Larsen, Lena; Moe, Christian.
Can the state enforce Shari'a? - A discussion in Yogyakarta. I: New Directions in Islamic Thought. Exploring Reform and Muslim Tradition. I.B. Tauris 2008 ISBN 978-1-84511-739-9. s. 209-219
UiO Untitled
 
12 Vogt, Kari; Larsen, Lena; Moe, Christian.
Introduction. I: New Directions in Islamic Thought. Exploring Reform and Muslim Tradition. I.B. Tauris 2008 ISBN 978-1-84511-739-9. s. 1-6
UiO Untitled
 
13 Vogt, Kari; Larsen, Lena; Moe, Christian.
New Directions in Islamic Thought. Exploring Reform and Muslim Tradition. I.B. Tauris 2008 (ISBN 978-1-84511-739-9) 276 s.
UiO Untitled
 
2007
14 Vogt, Kari.
Hva er islam. Universitetsforlaget 2007 (ISBN 9788215005300) 149 s.
UiO Untitled
 
2005
15 Vogt, Kari.
Hva er politisk islam?. I: Islamistisk terrorisme. Abstrakt forlag 2005 ISBN 82-7935-179-5. s. 53-67
UiO Untitled
 
16 Vogt, Kari.
Islam - tradisjon, fundamentalisme, reform. Cappelen Damm AS 2005 (ISBN 8202220890) 365 s.
UiO Untitled
 
17 Vogt, Kari.
Å være som en kledning for hverandre ... Ekteskap og rettspraksis i islamsk tradisjon. I: Evig din? Ekteskaps- og samlivstradisjoner i det flerreligiøse Norge. Abstrakt forlag 2005 ISBN 82-7935-188-4. s. 152-173
UiO Untitled
 
2004
18 Vogt, Kari.
Gender Metaphors in Fariduddin Attar's Memoirs of the Saits (Thadkirat al-Awliya). I: Gender Models in Formative Christianity and Islam. Herder editrice e libreria 2004 s. 163-178
UiO Untitled
 
19 Vogt, Kari.
Historien om et hodeplagg. I: Hijab i Norge Trussel eller menneskerett?. Abstrakt forlag 2004 ISBN 8279351558. s. 23-35
UiO Untitled
 
20 Vogt, Kari.
Women, Gender and Religious Associations: Western Europe. I: The Encyclopedia of Women and Islamic Cultures, vol.2. Brill Academic Publishers 2004 ISBN 9004128182. s. 715-719
UiO Untitled
 
2003
21 Vogt, Kari.
"Becoming Male". I: Oxford Readings in Feminism and Theology. Oxford University Press 2003 s. 49-59
UiO Untitled
 
22 Vogt, Kari.
Islam og politikk i Irak. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2003
UiO Untitled
 
23 Vogt, Kari.
Islamization in Syria: Gender, Education and Ideology. Journal of South Asian and Middle Eastern Studies 2003 ;Volum XXVI.(2) s. 22-41
UiO Untitled
 
24 Vogt, Kari.
Nobels fredspris 2003. Morgenbladet 2003
UiO Untitled
 
25 Vogt, Kari.
Religion og toleranse. Morgenbladet 2003
UiO Untitled
 
26 Vogt, Kari.
Religionskritikk og ytringsfrihet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2003
UiO Untitled
 
27 Lie, Suzanne Stiver; Vogt, Kari.
Islamization in Syria: Gender, Education and Ideology. Journal of South Asian and Middle Eastern Studies 2003 ;Volum 36.(2) s. 22-41
UiO Untitled
 
2002
28 Vogt, Kari.
Islam i Norge. I: Verdensreligioner i Norge. : Universitetsforlaget, Oslo 2002 s. 133-173
UiO Untitled
 
29 Vogt, Kari.
Bruddet. Hellige krigere og en ny verdensorden. : Cappelen, Oslo 2002 -1 s.
UiO Untitled
 
30 Vogt, Kari.
Gender, Education and ideology. The Case of Syria. Journal of South Asian and Middle Eastern Studies 2002 ;Volum 5.
UiO Untitled
 
31 Vogt, Kari.
Innledning. I: Fuglenes forsamling. : De norske bokklubbene, Oslo 2002
UiO Untitled
 
32 Vogt, Kari.
Integration through Islam? Islam in Norway. I: Muslims in the West. From Soujourners to Citizens. : Oxford University Press, Oxford 2002
UiO Untitled
 
33 Vogt, Kari; Hegghammer, Thomas.
Selvmordsaksjoner i Oslo??. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2002
FFI UiO Untitled
 
34 Vogt, Kari; Kværne, Per.
Religionsleksikon. Religion og religiøse bevegelser i vår tid. : Cappelen, Oslo 2002 -1 s.
UiO Untitled
 
1997
35 Vogt, Kari.
Islam-artikler. I: Aschehoug og Gyldendals Store Norske Leksikon. Kunnskapsforlaget 1997
UiO Untitled
 
36 Vogt, Kari.
Between Desert and City. : Novus forlag, Oslo 1997 -1 s.
UiO Untitled
 
37 Vogt, Kari.
Between Desert and City, the Coptic Orthodox Church Today. : Novus forlag, oslo 1997 -1 s.
UiO Untitled
 
1996
38 Vogt, Kari; van Doorn-Harder, Nelly.
Between Desert and City. Novus Forlag 1996 (ISBN 82-7099-257-7) 290 s.
UiO Untitled
 
1993
39 Børresen, Kari Elisabeth; Vogt, Kari.
Women's Studies of the Christian and Islamic Traditions Ancient, Medieval and Renaissance Foremothers. : Dordrecht, Boston, London 1993 -1 s.
UiO Untitled
 
40 Børresen, Kari; Vogt, Kari.
Women's Studies of the Christian and Islamic Traditions Ancient, Medieval and Renaissance Foremothers. : Dordrecht, Boston, London 1993 -1 s.
UiO Untitled
 
1988
41 Vogt, Kari; Gundersen, K; Lie, S.
Kvinnenes kulturhistorie; Orientens Kvinner. Universitetsforlaget 1988 250 s.
UiO Untitled
 
1985
42 Kværne, Per; Michaelson, Lisbeth; Steinsland, Gro; Vogt, Kari.
Levende religioner. Cappelen Damm AS 1985 (ISBN 82-02-10765-2) -1 s.
UiO Untitled
 
43 Vogt, Kari.
Kvinnenes kulturhistorie. : Oslo 1985 -1 s.
UiO Untitled
 
44 Vogt, Kari.
Kvinnenes kulturhistorie. : Oslo 1985 -1 s.
UiO Untitled
 
45 Vogt, Kari.
Kvinnenes kulturhistorie. : Oslo 1985 -1 s.
UiO Untitled
 
1983
46 Vogt, Kari.
Religion og menneskesyn. Universitetsforlaget 1983 (ISBN 82-00-05981-2) -1 s.
UiO Untitled
 
1982
47 Steinsland, Gro; Vogt, Kari.
Den skjulte tradisjon i norrøn religion. I: Den skjulte tradisjon. : Sigma forlag, Bergen 1982 ISBN 82-90373-16-3. s. 24-34
UiO Untitled
 
48 Vogt, Kari.
Den skjulte tradisjon. : Bergen 1982 -1 s.
UiO Untitled
 
1981
49 Steinsland, Gro; Vogt, Kari.
Aukinn ertu Uolsi ok upp um tekinn. En religionshistorisk analyse an Volsetåtten i Flateyjarbók. Arkiv för nordisk filologi 1981 (96) s. 87-106
UiO Untitled
 
1979
50 Steinsland, Gro; Vogt, Kari.
Vår gamle tro. I: Norges kulturhistorie I. Aschehoug & Co 1979 ISBN 82-03-09818-5. s. 129-162
UiO Untitled