Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 125 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2019
1 Johnsen, Berit Helene.
Spesialpedagogiske røtter og fagets utvikling. Norsk idehistorie i europeisk kontekst. I: Spesialpedagogikk 6. utgave. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-59205-9. s. 107-131
UiO Untitled
 
2 Kristiansen, Selma Dzemidzic; Burner, Tony; Johnsen, Berit Helene.
Face-to-face promotive interaction leading to successful cooperative learning: A review study. Cogent Education 2019 ;Volum 6:1674067.(1) s. 1-19
USN UiO Untitled
 
2018
3 Johnsen, Berit H..
International Classroom Studies of Inclusive Practices Comparing teaching-learning processes. NERA 2018 - 46th Congress, Educational Research: Boundaries, Breaches and Bridges; 2018-03-08
UiO Untitled
 
4 Johnsen, Berit H.; Tørnes, Hilde.
Rapport: ICDP veilederopplæring: Fordypning med fokus på omsorgsgivere til barn med nedsatt funksjonsevne og særskilte behov. Oslo: Barne, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) 2018 24 s.
UiO Untitled
 
2017
5 Johnsen, Berit Helene.
Julia Kristeva and Meta-Reflections on Inclusive and Marginalizing Processes: On the Gap between Principles and Practice. I: Marginalization Processes across Different Settings: Going beyond the Mainstream.. Cambridge Scholars Publishing 2017 ISBN 9781527503298. s. 1-22
UiO Untitled
 
2016
6 Johnsen, Berit Helene.
Opplæring og omsorg - og andre felles grunnleggende begreper i spesialpedagogikk, pedagogikk og relaterte fag. I: Spesialpedagogikk: Fagidentitet og samfunnsnytte. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 9788202494643. s. 125-142
UiO Untitled
 
2015
7 Johnsen, Berit Helene.
Internasjonale prinsipper henimot inkluderende praksiser i skolen. Cursiv [publisher: Institut for Didaktik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, DK] 2015 ;Volum 17. s. 29-52
UiO Untitled
 
8 Johnsen, Berit Helene.
Kurikularni pristup inkluzivnom obrazovanju. I: OSNOVE EDUKACIJSKOG UKLJUČIVANJA. ŠKOLA PO MJERI SVAKOG DJETETA JE MOGUĆA.. Skolska knjiga 2015 ISBN 9789530315938. s. 249-293
UiO Untitled
 
9 Johnsen, Berit Helene.
Policy and Practice towards Inclusion- From Historical Roots to Future perspectives towards Inclusive Education. I: Inclusive Education. Internationale Strategien und Entwicklungen Inklusiver Bildung.. Weinheim und Basel: Beltz Juventa 2015 ISBN 9783779932420. s. 139-161
UiO Untitled
 
2014
10 Johnsen, Berit Helene.
A Curricular Approach to Inclusive Education. Some Thoughts concerning Practice, Innovation and Research. I: Theory and Methodology in International Comparative Classroom Studies. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978–82-02–47061–6. s. 133-181
UiO Untitled
 
11 Johnsen, Berit Helene.
A Single Case Classroom Study of Inclusive Practices. Methodological Considerations in the Oslo Contribution. I: Theory and Methodology in International Comparative Classroom Studies. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978–82-02–47061–6. s. 321-327
UiO Untitled
 
12 Johnsen, Berit Helene.
Doing Research. Theoretical and Methodological Considerations and Choices. I: Theory and Methodology in International Comparative Classroom Studies. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978–82-02–47061–6. s. 10-15
UiO Untitled
 
13 Johnsen, Berit Helene.
From Historical Roots to Future Perspectives towards Inclusive Education. Debates, Policy and Practice. I: Theory and Methodology in International Comparative Classroom Studies. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978–82-02–47061–6. s. 16-34
UiO Untitled
 
14 Johnsen, Berit Helene.
Methodological Diversity in Common Explorations. Seven Research Communities Collaborating in International Comparative Classroom Studies towards Inclusion. I: Theory and Methodology in International Comparative Classroom Studies. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978–82-02–47061–6. s. 267-275
UiO Untitled
 
15 Johnsen, Berit Helene.
Otherness, Vulnerability and Inclusion. Julia Kristeva’s Ethical-Political Critique and Program concerning Disabilities. I: Theory and Methodology in International Comparative Classroom Studies. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978–82-02–47061–6. s. 205-224
UiO Untitled
 
16 Johnsen, Berit Helene.
Theory and Methodology in International Comparative Classroom Studies. Cappelen Damm Akademisk 2014 (ISBN 978–82-02–47061–6) 331 s.
UiO Untitled
 
17 Johnsen, Berit Helene.
Vygotsky’s Legacy Regarding Teaching-Learning Interaction and Development. I: Theory and Methodology in International Comparative Classroom Studies. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978–82-02–47061–6. s. 82-98
UiO Untitled
 
2013
18 Johnsen, Berit Helene.
A Classroom Study of Inclusive Practices. I: Research Project Preparation within Education and Special Needs Education. Introduction to Theory of Science, Project Planning and Research Plans. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-7634-977-1. s. 316-331
UiO Untitled
 
19 Johnsen, Berit Helene.
Comparative Classroom Studies towards Inclusion. Joint Research Plan for Cooperation between the Universities of Belgrade, Ljubljana, Sarajevo, Skopje, Tuzla, Zagreb and Oslo. I: Research Project Preparation within Education and Special Needs Education. Introduction to Theory of Science, Project Planning and Research Plans. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-7634-977-1. s. 228-244
UiO Untitled
 
20 Johnsen, Berit Helene.
Developing and Writing a Research Plan. Possibilities and Barriers. I: Research Project Preparation within Education and Special Needs Education. Introduction to Theory of Science, Project Planning and Research Plans. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-7634-977-1. s. 147-171
UiO Untitled
 
21 Johnsen, Berit Helene.
Development towards the Inclusive School - Practices, Research and Capacity Building. I: Research Project Preparation within Education and Special Needs Education. Introduction to Theory of Science, Project Planning and Research Plans. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-7634-977-1. s. 15-34
UiO Untitled
 
22 Johnsen, Berit Helene.
Doctoral Programmes in Past and Future. I: Research Project Preparation within Education and Special Needs Education. Introduction to Theory of Science, Project Planning and Research Plans. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-7634-977-1. s. 75-77
UiO Untitled
 
23 Johnsen, Berit Helene.
Doctoral Studies at the University of Oslo from 1811 to PhD. I: Research Project Preparation within Education and Special Needs Education. Introduction to Theory of Science, Project Planning and Research Plans. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-7634-977-1. s. 94-114
UiO Untitled
 
24 Johnsen, Berit Helene.
From Dr. Philos to PhD. Senior Researchers' Experience and Views on Practice and Development within Doctoral Studies over the Last Half Century. I: Research Project Preparation within Education and Special Needs Education. Introduction to Theory of Science, Project Planning and Research Plans. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-7634-977-1. s. 78-93
UiO Untitled
 
25 Johnsen, Berit Helene.
Research Project Preparation. I: Research Project Preparation within Education and Special Needs Education. Introduction to Theory of Science, Project Planning and Research Plans. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-7634-977-1. s. 145-146
UiO Untitled
 
26 Johnsen, Berit Helene.
Research Project Preparation within Education and Special Needs Education. Introduction to Theory of Science, Project Planning and Research Plans. Cappelen Damm Akademisk 2013 (ISBN 978-82-7634-977-1) 335 s.
UiO Untitled
 
27 Johnsen, Berit Helene.
Seven Independent Studies in a Unified Comparative Project. Research Plans within the Joint International Research Project: Comparative Classroom Studies towards Inclusion. I: Research Project Preparation within Education and Special Needs Education. Introduction to Theory of Science, Project Planning and Research Plans. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-7634-977-1. s. 223-227
UiO Untitled
 
28 Johnsen, Berit Helene; Rapaić, Dragan; Wagner, Anna; Cvitković, Daniela.
Doctoral Studies from Yugoslavian Times to the Bologna Process. Historical Milestones in the Establishment of Universities, Educational and Special Needs Educational Sciences and Doctoral Degrees at the Universities of Belgrade, Ljubljana, Sarajevo, Skopje, Tuzla, Zagreb – and Oslo. I: Research Project Preparation within Education and Special Needs Education. Introduction to Theory of Science, Project Planning and Research Plans. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-7634-977-1. s. 115-142
UiO Untitled
 
2012
29 Askildt, Astrid; Johnsen, Berit Helene.
Spesialpedagogiske røtter og fagets utvikling i Norge. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS 2012 ISBN 9788202352264. s. 59-75
HVL UiO Untitled
 
2011
30 Johnsen, Berit Helene.
Erik Pontoppidans råd til skolemestre. Om innhold og opplæring i leseferdigheter i "skolen for alle og enhver". I: Norsk lærebokhistorie III - en kultur- og danningshistorie. Novus Forlag 2011 ISBN 9788270996254. s. 11-28
UiO Untitled
 
31 Johnsen, Berit Helene.
Julia Kristeva, sårbarhetens politikk og spesialpedagogikkens rolle i den norske skole. FoU i praksis 2011 ;Volum 5.(1) s. 67-79
UiO Untitled
 
2010
32 Engebretsen, Eivind; Johnsen, Berit Helene; Kirkebæk, Birgit; Markussen, Ingrid.
En Norvège, les discours des droits et du contrôle dans une culture du bien-être (I Norge: Rettighet- og kontrolldiskurser i velferdsstaten). I: Le handicap au risque des cultures. Editions ERES 2010 ISBN 978-2-7492-1310-1.
OSLOMET UiO Untitled
 
33 Johnsen, Berit Helene.
Annerledeshet og utdanning - didaktiske muligheter i lys av sårbarhetens politikk. I: Annerledeshet: Sårbarhetens språk og politikk. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 9788205400788. s. 126-147
UiO Untitled
 
34 Johnsen, Berit Helene.
Julia Kristeva om funksjonshemning, usynliggjøring og solidaritet i lys av sårbarhetens politikk. I: Spesialpedagogikk og etikk. Kollektivt ansvar og individuelle rettigheter. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2010 ISBN 978-82-7634-850-7. s. 88-99
UiO Untitled
 
2008
35 Askildt, Astrid; Johnsen, Berit Helene.
Spesialpedagogiske røtter og fagets utvikling i Norge. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk 2008 ISBN 978-82-02-27593-8. s. 74-90
UiO Untitled
 
36 Johnsen, Berit Helene.
Global Cooperation in Classroom Studies towards Inclusion Focus on Cooperation between Addis Ababa University and the University of Oslo. invitert forelesning; 2008-01-29 - 2008-01-29
UiO Untitled
 
37 Johnsen, Berit Helene.
Individual Adaptation as a Key Component in Inclusive Planning and Practicing. The international conference Towards Inclusion; 2008-06-11 - 2008-06-15
UiO Untitled
 
38 Johnsen, Berit Helene.
Individual Adaptation as a Key Component in Inclusive Planning and Practicing. Specijalna Edukacija I Rehabilitacija 2008 (1-2) s. 15-31
UiO Untitled
 
39 Johnsen, Berit Helene.
Individual Adaption as a Key Component in Inclusive Planning and Practicing. Specijalna Edukacija I Rehabilitacija 2008 (1-2) s. 15-31
UiO Untitled
 
40 Johnsen, Berit Helene.
Ole Vig – Seminarist og pioner innen norsk politisk og pedagogisk debatt. Utdanning 2008 (1)
UiO Untitled
 
41 Johnsen, Berit Helene; Engebretsen, Eivind; Markussen, Ingrid.
Livet bøyes i flertall - Introduksjon til "Brev til presidenten om mennesker med funksjonshemning". I: Brev til presidenten om mennesker med funksjonshemning. Cappelen Damm Akademisk 2008 ISBN 978-82-02-24928-1. s. 5-40
OSLOMET UiO Untitled
 
42 Kristeva, Julia; Johnsen, Berit Helene; Engebretsen, Eivind; Markussen, Ingrid.
Brev til presidenten om mennesker med funksjonshemning. Cappelen Damm Akademisk 2008 (ISBN 978-82-02-24928-1) 106 s.
OSLOMET UiO Untitled
 
2007
43 Johnsen, Berit Helene.
Comparative and International Studies ofInclusive Practices in different Socio-Cultural Contexts. XIII World Congress of Comparative Education Societies, WCCES; 2007-09-03 - 2007-09-07
UiO Untitled
 
44 Johnsen, Berit Helene.
Erik Pontoppidan og spesialpedagogiske problemstillinger i grunnskolens startfase. I: Utenfor regelen. Historisk perspektiv på spesialpedagogikk. Unipub forlag 2007 ISBN 978-82-7477-303-5.
UiO Untitled
 
45 Johnsen, Berit Helene.
"Gløgt er gjestens øye" - Julia Kristevas blikk på språket, kjærligheten, den andre og det funksjonshemmede mennesket. Tro, Liv og Levevilkår; 2007-05-04 - 2007-05-06
UiO Untitled
 
46 Johnsen, Berit Helene.
"Gløgt er gjestens øye" - Julie Kristevas blikk på språket, kjærligheten, den Andre og det funksjonshemmende mennesket. Handicaphistorisk tidsskrift 2007 ;Volum 17. s. 86-94
UiO Untitled
 
47 Johnsen, Berit Helene.
Ideas concerning Individual Needs, Obedience to Authority and Education for All. Vandenhoeck & Ruprecht 2007 (ISBN 978-3-525-55905-5) 14 s.
UiO Untitled
 
48 Johnsen, Berit Helene.
School Studies in the Process towards the Inclusive School. International Conference on Inclusive Education and Competence Building in Special Needs Education, December 4-7, 2007, Adam, Rift-Valley Hotel; 2007-12-04 - 2007-12-07
UiO Untitled
 
49 Johnsen, Berit Helene; Adalsteinsdottir, Kristin; Sewdie, Teka; Desta, Daniel; Tefera, Belay.
The Classroom towards Inclusion. Dialogue about Good Examples and Difficult Dilemmas in Development of Inclusive Practices. Sarajevo: Connectum 2007 (ISBN 978-9958-590-53-5) 353 s.
UiO Untitled
 
50 Simonsen, Eva; Johnsen, Berit Helene.
Forord. I: Utenfor regelen. Historisk perspektiv på spesialpedagogikk. Unipub forlag 2007 ISBN 978-82-7477-303-5. s. 3-6
UiO Untitled
 
    Vis neste liste