Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-49 av 49

2019
1 Almås, Elsa Mari; Heer Aas, Fam Karine; Hennum, Ragnhild Helene; Holter, Øystein Gullvåg; Kjerstad Larsen, Morten; Larsen, Arne Martin; Mathiassen Retterås, Rønnaug; Mortensen, Jørn; Nordbø, Dag; Olsen, Mariann; Reichert, Frank; Sandberg, Anita; Ugland, Ingunn.
Rapport fra Arbeidsgruppen mot mobbing og trakassering i UH-sektoren (UHRMOT). Universitetet i Agder 2019 44 s.
KHIO UIA UiO Untitled
 
2 Dullum, Jane Vibeke; Hennum, Ragnhild Helene.
Hjelper det at riksadvokaten har gode prioriteringer?. I: Straff & frihet: Til vern om den liberale rettsstat. Festskrift til Tor-Aksel Busch. Gyldendal Juridisk 2019 ISBN 9788205530096. s. 301-314
OSLOMET UiO Untitled
 
2016
3 Hennum, Ragnhild Helene.
Retten til beskyttelse mot vold, overgrep og utnyttelse. I: Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. 3. utgave. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215025186. s. 329-356
UiO Untitled
 
2014
4 Bakketeig, Elisiv; Hennum, Ragnhild Helene.
Status 15 år etter: Hva bestemmer utfallet av saker om seksuelle overgrep mot barn?. I: Motmæle. En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen. Novus Forlag 2014 ISBN 978-82-7099-749-7. s. 21-38
OSLOMET UiO Untitled
 
2013
5 Hennum, Ragnhild Helene.
Voldtekt og seksuelle overgrep mot barn - spiller strafferetten en rolle?. I: Argumentation i nordisk straffrätt. Norstedts Juridik AB 2013 ISBN 978-91-39-11296-9. s. 69-84
UiO Untitled
 
2011
6 Jordal, Per J.; Elden, John Christian; Hennum, Ragnhild Helene; Leikvik, Helge; Nielsen, Stina Sveier; Norden, Dag Bugge; Rehman, Eitya; Ryan, Inge; Røkke, Mona; Strandbakken, Asbjørn.
Juryutvalget NOU - Norges offentlige utredninger 2011: 13. Oslo: Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning 2011 (ISBN 9788258311031) 296 s.
UiB UiO Untitled
 
2010
7 Hennum, Ragnhild Helene.
Kjønnslikestilling på ville veier - kan kjønnsnøytrale krisesentre forsvares?. I: Rettferdighet. Universitetsforlaget 2010 ISBN 9788215015569. s. 126-141
Untitled
 
2009
8 Hennum, Ragnhild Helene.
Adferd og personlig ansvar. Avdelingsseminar; 2009-10-29
UiO Untitled
 
9 Hennum, Ragnhild Helene.
Forskning på rettsapparatet. Avdelingsseminar - Sivilavdelingen; 2009-11-23
UiO Untitled
 
10 Hennum, Ragnhild Helene.
Intervju: – Foreldelse er et stort problem. Vårt Land [Avis] 2009-04-06
UiO Untitled
 
11 Hennum, Ragnhild Helene.
Intervju: Det er mulig å sette Mulla Krekar i forvaring ved å endre norsk lov. NRK Dagsrevyen [TV] 2009-08-18
UiO Untitled
 
12 Hennum, Ragnhild Helene.
Intervju: Hva er rett og galt? Professor Ragnhild Hennum om den nye straffeloven i "Sånn er livet". NRK P2 [Radio] 2009-05-27
UiO Untitled
 
13 Hennum, Ragnhild Helene.
Virker bestemmelsen om grovt uaktsom voldtekt?. Kritisk juss 2009 (1) s. 50-59
UiO Untitled
 
14 Hennum, Ragnhild Helene; Aas-Hansen, Astri.
Kriminalpolitisk seminar: Økte straffer for voldtekt og kvinnemishandling. Seminar; 2009-08-13
UiO Untitled
 
15 Hennum, Ragnhild Helene; Ottersen, Ole Petter; Bostad, Inga; Jorde, Doris.
Et livslangt universitet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2009
UiO Untitled
 
16 Hennum, Ragnhild Helene; Ottersen, Ole Petter; Jorde, Doris; Bostad, Inga.
Et engasjert Universitet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2009
UiO Untitled
 
2008
17 Hennum, Ragnhild Helene.
"Grovt uaktsom voldtekt" Bilag 3 i Madeleine Leijonhufvud "Samtyckesutredningen. Lagskydd för den sexuella integriteten". Forlaget Thomson 2008 (ISBN 978-91-7610287-9) 7 s.
UiO Untitled
 
18 Hennum, Ragnhild Helene.
Kapittel 15 Retten til beskyttelse mot vold, overgrep og utnyttelse. I: Barnekonvensjonen - barns rettigheter i Norge. Universitetsforlaget 2008 ISBN 9788215011936. s. 310-336
UiO Untitled
 
19 Hennum, Ragnhild Helene.
Retten til beskyttelse mot vold, overgrep og utnyttelse. I: Barnekonvensjonen : barns rettigheter i Norge. Universitetsforlaget 2008 ISBN 978-82-15-01193-6. s. 254-276
UiO Untitled
 
20 Hennum, Ragnhild Helene.
Straffeloven § 222- bestemmelsen om tvangsekteskap Kapittel i IMDI-rapport 6- 2008. Oslo: Integreringskart 2008. Tvangsekteskap en kunnskapsstatus. IMDI-rapport 6- 2008 2008 (ISBN 978-82-92757-41-3) 10 s.
UiO Untitled
 
21 Hennum, Ragnhild Helene.
Tilregnelighet. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt 2008 (4) s. 5-27
UiO Untitled
 
2007
22 Hennum, Ragnhild Helene.
Likhet for loven. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2007 ;Volum 94.(3) s. 473-477
UiO Untitled
 
23 Hennum, Ragnhild Helene.
Vold og trakkasering. Trygghet og mangfold; 2007-09-13 - 2007-09-14
UiO Untitled
 
2006
24 Hennum, Ragnhild Helene.
Dommeravhør og menneskerettigheter- konvensjonspraksis om særlig sårbare vitner. I: dog Fred er ej det Bedste... Festskrift til C.A. Fleischer på hans 70-årsdag 26.august 2006. Universitetsforlaget 2006 ISBN 82-15-00960-3. s. 247-262
UiO Untitled
 
25 Hennum, Ragnhild Helene.
Kriminalisering av onde hensikter. Tidsskrift for strafferett 2006 (2) s. 97-100
UiO Untitled
 
26 Hennum, Ragnhild Helene.
Strafferett og straffeprosess. I: Straff og rett. Pax Forlag 2006 ISBN 82-530-2957-8. s. 9-48
UiO Untitled
 
27 Hennum, Ragnhild Helene.
Vil en grooming-bestemmelse fungere i Norge?. Innlegg på Nordisk seminar om ”Grooming”; 2006-03-10 - 2006-03-10
UiO Untitled
 
2005
28 Hennum, Ragnhild Helene.
Bokanmeldelse av: Aina Mee Ertzeid: Hevn og straff : studier av hevnens strafferettslige legitimitet. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt 2005 ;Volum 33.(1) s. -
UiO Untitled
 
29 Hennum, Ragnhild Helene.
Richard B. Felson: Violence & gender reexamined. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2005 ;Volum 92.(3) s. -
UiO Untitled
 
2004
30 Hennum, Ragnhild Helene.
Den rettslige behandlingen av voldtekt - hvorfor har Norge fått kritikk av FN?. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt 2004 (1) s. 31-40
UiO Untitled
 
31 Hennum, Ragnhild Helene.
Seksuelle overgrep mot barn : omfang og rettsapparatets behandling. Oslo: Redd Barna, Rapport 2004:5 2004 (ISBN 82-7481-101-1) 81 s.
UiO Untitled
 
32 Hennum, Ragnhild Helene.
Seksuelle overgrep mot barn: omfang og rettsapparatets behandling Redd barnaa rapportserie 2004: 5. Oslo: Redd Barna 2004 (ISBN 82-7481-101-1) 81 s.
UiO Untitled
 
2003
33 Hennum, Ragnhild Helene.
Dømmer domstolene likt i like saker?. Tidsskrift for strafferett 2003 ;Volum 3.(1) s. 7-24
UiO Untitled
 
34 Hennum, Ragnhild Helene.
Straffens utmåling. Samfunnsviteren 2003 (3) s. 15-18
UiO Untitled
 
35 Hennum, Ragnhild Helene.
Visjoner og realiteter i rettsapparatets behandling av saker om seksualisert vold - utviklingen 1980-2000. Umeå: Brottsoffermyndigheten 2003 (ISBN 91-974139-9-2) 13 s.
UiO Untitled
 
2002
36 Hennum, Ragnhild Helene; Larsson, Paul; Strandbakken, Asbjørn.
Kronikk Norge 1999-2001. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2002 ;Volum 89.(1) s. 53-58
UiO Untitled
 
37 Strandbakken, Asbjørn; Larsson, Paul; Hennum, Ragnhild.
Kronikk Norge 1999-2001. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2002 (1) s. 53-58
UiB Untitled
 
38 Hennum, Ragnhild Helene.
Domstolenes utmåling av straff - en undersøkelse av rettspraksis. : Justis- og politidepartementet 2002 87 s. Rapport
UiO Untitled
 
39 Hennum, Ragnhild Helene.
"Kriminalitetsbildet i Norge i dag. Hvilke fanger har vi - hvilke fanger får vi?". Kriminalpolitisk jubileumskonferanse 2002, Norsk fengsels og friomsorgs forbund; 2002-10-24
UiO Untitled
 
40 Hennum, Ragnhild Helene.
"Nye strafferettslige særreaksjoner". Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt 2002 ;Volum 30.(1/2) s. 24-42
UiO Untitled
 
41 Hennum, Ragnhild Helene.
Ole Brink (red.): Voldtægtsofre. Håndbog for fagpersoner. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2002 ;Volum 89.(1) s. -
UiO Untitled
 
42 Hennum, Ragnhild Helene; Paul, Rachel.
Elizabeth M. Schneider: Battered Women an Feminist Lawmaking. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2002 ;Volum 89.(2) s. -
UiO Untitled
 
2001
43 Hennum, Ragnhild Helene.
Bokanmeldelse av: Martin Skaug Halsos:"§213 i almindelig borgerlig straffelov av 1902. Homoseksualitet i Norge og rettslige reaksjoner mot den fra slutten av 1800-tallet til 1972". K-serien nr. 1/2001. Avdeling for kriminologi, Oslo 2001. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt 2001 (4) s. 90-92
UiO Untitled
 
44 Hennum, Ragnhild Helene.
Homomeldingen. Løvetann 2001 (2) s. 26-29
UiO Untitled
 
45 Hennum, Ragnhild Helene.
Lesbiskes og homofiles rettsstilling. I: Norsk homoforskning. Universitetsforlaget 2001 ISBN 82-15-00091-6. s. 85-103
UiO Untitled
 
2000
46 Hennum, Ragnhild Helene.
Finnes det alternativer til dagens rettslige behandling av saker om seksuelle overgrep mot barn?. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt 2000 (1/2) s. -
UiO Untitled
 
47 Hennum, Ragnhild Helene; Paul, Rachel.
Lovgivning mot tvangsekteskap og bigami. : Institutt for kriminologi, Universitetet i Oslo 2000 (ISBN 82-7100-126-4) -1 s. Stensilserie / Institutt for kriminologi
UiO Untitled
 
1999
48 Hennum, Ragnhild Helene.
Bevis i saker om seksuelle overgrep mot barn Avhandling for graden dr.philos. Oslo: Institutt for kriminologi, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo 1999 424 s.
UiO Untitled
 
49 Bakketeig, Elisiv; Hennum, Ragnhild Helene.
Mistenkte overgripere belyst med et empirisk materiale. Personer som begår seksuelle overgrep mot barn. Forståelse, behandling og straff. Kunnskapsstatus og erfaringer fra de nordiske landene; 1999-10-28
UiO Untitled