Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 170 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2021
1 Sverdrup, Tone.
Fradømmelse av rett til deling av felleseie og andre endringer i ekteskapsloven. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2021 s. 39-51
UiO Untitled
 
2 Sverdrup, Tone.
Kommentar til ekteskapsloven, Gyldendal Rettsdata. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2021 ;Volum 2021.126 s. Norsk Lovkommentar(1)
UiO Untitled
 
2020
3 Sverdrup, Tone.
Bør pensjonsrettigheter deles ved skilsmisse?. I: Likestilling, barn og velferd. Rettsfelt i utvikling. Gyldendal Juridisk 2020 ISBN 9788205538498. s. -
UiO Untitled
 
4 Sverdrup, Tone; Lødrup, Peter.
Oversikt over familieretten. Cappelen Damm Akademisk 2020 (ISBN 978-82-0261042-5) 103 s.
UiO Untitled
 
2019
5 Sverdrup, Tone.
Er skilsmisseoppgjøret tilpasset par med vanlige inntekter?. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2019
UiO Untitled
 
6 Sverdrup, Tone.
Familieretten. I: Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03193-4. s. 123-153
UiO Untitled
 
7 Sverdrup, Tone.
Å skille seg til penger – eller gifte seg til fattigdom?. I: Dette brenner jeg for: Festskrift til Hege Brækhus 70 år. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-3312-0.
UiO Untitled
 
2018
8 Asland, John; Sverdrup, Tone; Syse, Aslak.
Peter Hambro 70 år - gratulerer med dagen!. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2018 ;Volum 16.(2-3) s. 103-105
UiO Untitled
 
9 Sverdrup, Tone.
Felleseieordningen i prosessuelt barneperspektiv. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2018 ;Volum 16.(2-3) s. 177-193
UiO Untitled
 
10 Sverdrup, Tone.
Gaver mellom ektefeller og kreditors krav etter ekteskapsloven § 51.. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2018 ;Volum 16.(1) s. 67-78
UiO Untitled
 
11 Sverdrup, Tone.
The Strengthening of Fathers' Rights in Norwegian Child Law and Other Recent Reforms. I: International Survey of Family Law 2018. Intersentia 2018 ISBN 978-1-78068-663-9. s. 385-398
UiO Untitled
 
12 Sverdrup, Tone.
Valuation of care and housework in property law. A Norwegian perspective. I: Valorisation of Household Labour in Family Property Law. The Hague, The Netherlands: Eleven International Publishing 2018 ISBN 978-94-6236-859-0. s. 85-91
UiO Untitled
 
2017
13 Sverdrup, Tone.
Contractual thinking in couple relationships. I: Wealth and Poverty in Close Personal Relationships. Money Matters. Routledge 2017 ISBN 9781472469861. s. 89-100
UiO Untitled
 
14 Sverdrup, Tone.
Gjeldsavleggelse på felleseieskifte. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2017 s. 42-60
UiO Untitled
 
15 Sverdrup, Tone.
Gjeldsavleggelse på felleseieskifte. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2017 s. 40-62
UiO Untitled
 
16 Sverdrup, Tone.
Ny ekteskapslov i Danmark. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2017 ;Volum 15.(4/2017) s. 263-264
UiO Untitled
 
17 Sverdrup, Tone.
Prosessuelt barneperspektiv på deling av formue ved ekteskapets opphør.. I: Festskrift til Irene Nørgaard. København, Danmark: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 ISBN 978-87-574-3687-7. s. 123-139
UiO Untitled
 
2016
18 Sverdrup, Tone.
Bevismessige problemer i skjevdelingssaker - Rt. 2015 s. 710.. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2016 ;Volum 14.(1/2016) s. 70-81
UiO Untitled
 
19 Sverdrup, Tone.
Norway: New provisions allowing legal action on paternity, THE FAMILY LETTER: NEWSLETTER OF THE ISFL FALL 2016.
UiO Untitled
 
20 Sverdrup, Tone.
Oversikt over familieretten. Cappelen Damm Akademisk 2016 (ISBN 9788202534523) 115 s.
UiO Untitled
 
21 Sverdrup, Tone.
The changing concept of "family" and challenges for family law in the Nordic countries. I: European Family Law, Volume II. Edward Elgar Publishing 2016 ISBN 9781785363023. s. 186-211
UiO Untitled
 
22 Sverdrup, Tone.
Transaksjon eller arbeidsdeling? To ulike tenkesett i familieretten. I: Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse. Gyldendal Juridisk 2016 ISBN 978-82-05-49372-8. s. 469-479
UiO Untitled
 
23 Sverdrup, Tone.
Ugyldighet i familieretten: Grensen mellom rene formuerettslige avtaler og avtaler om oppgjøret. I: Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-1808-0. s. 455-480
UiO Untitled
 
24 Sverdrup, Tone; Lødrup, Peter.
Familieretten. Oslo: Peter Lødrup og Tone Sverdrup 2016 (ISBN 9788291724157) 457 s.
UiO Untitled
 
2015
25 Asland, John; Lind, Göran; Brattström, Margareta; Lund-Andersen, Ingrid; Singer, Anna; Sverdrup, Tone.
Nordic Cohabitation Law. Intersentia 2015 (ISBN 978-1-78068-324-9) 290 s.
UiO Untitled
 
26 Sverdrup, Tone.
Family solidarity and the mind-set of private law. Child and Family Law Quarterly 2015 ;Volum 27.(3) s. 237-247
UiO Untitled
 
27 Sverdrup, Tone.
Høyesteretts rolle i rettsutviklingen innenfor familie- og arveretten. I: Lov Sannhet Rett. Norges Høyesterett 200 år. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02464-6. s. 838-870
UiO Untitled
 
28 Sverdrup, Tone.
L04.07.1991 nr 47 Lov om ekteskap. Oslo: Gyldendal 2015 102 s. Norsk Lovkommentar(47)
UiO Untitled
 
29 Sverdrup, Tone.
National Report: Norway. I: European Family Law in Action Volume V: Informal relationships. Cambridge Antwerp Portland: Intersentia 2015 ISBN 978-1-78068-323-2. s. 1-25
UiO Untitled
 
30 Sverdrup, Tone; Brattström, Margareta; Lund-Andersen, Ingrid; Lind, Göran; Singer, Anna; Asland, John.
Nordic Cohabitation Law. Intersentia 2015 (ISBN 9781780683249) 290 s.
UiO Untitled
 
2014
31 Sverdrup, Tone.
Eierforholdets betydning for skjevdelingskravets størrelse. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2014 ;Volum 12.(4) s. 334-351
UiO Untitled
 
32 Sverdrup, Tone.
Familieretten. I: Knophs oversikt over Norges rett. Oslo: Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-01992-5. s. 110-139
UiO Untitled
 
33 Sverdrup, Tone.
Gyldigheten av avtaler mellom ektefeller - kommentar til dom fra Gulating lagmannsrett 26. juni 2014(LG-2013-161959) - Rt.2012 s.874. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2014 ;Volum 4. s. 7-8
UiO Untitled
 
34 Sverdrup, Tone.
Minnetale over Viggo Hagstrøm. I: Årbok 2013. Det Norske Videnskaps-Akademi 2014 ISBN 978-82-7099-789-3. s. 103-107
UiO Untitled
 
35 Sverdrup, Tone.
Samboerforholdets rettslige egenart og behovet for lovgivning. I: Nordisk samboerrett. Gyldendal Juridisk 2014 ISBN 978-82-05-47517-5. s. 255-283
UiO Untitled
 
36 Sverdrup, Tone.
Statutory regulation of cohabiting relationships in the Nordic countries: recent developments and future Challenges. I: Family Law and Culture in Europe. Intersentia 2014 ISBN 978-1-78068-159-7. s. 65-74
UiO Untitled
 
37 Sverdrup, Tone; Asland, John; Brattstrøm, Margareta; Lind, Gøran; Lund-Andersen, Ingrid; Singer, Anna.
Nordisk samboerrett. Gyldendal Juridisk 2014 (ISBN 978-82-05-47517-5) 314 s.
UiO Untitled
 
38 Sverdrup, Tone; Lødrup, Peter.
Oversikt over familieretten, 4. utgave. Oslo: CappelenDamm Akademisk 2014 (ISBN 978-82-02-40429-1) 142 s.
UiO Untitled
 
2013
39 Sverdrup, Tone.
Kreditors proforma-innsigelse mot samboeravtale. Borgarting lagmannsretts kjennelse (LB-2013-28578). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2013 ;Volum 15.(4) s. 9-11
UiO Untitled
 
40 Sverdrup, Tone.
Likheter og forskjeller mellom særeie og skjevdeling. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2013 ;Volum 11.(3/2013) s. 219-234
UiO Untitled
 
41 Sverdrup, Tone.
Nye trender i familie- og arveretten. I: Nye trender i rettsvitenskapen. Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-45075-2. s. 80-91
UiO Untitled
 
42 Sverdrup, Tone.
Passer avtalemodellen til livsfellesskapets logikk?. I: Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år. Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42443-2. s. 575-601
UiO Untitled
 
2012
43 Sverdrup, Tone.
Gyldigheten av avtale om formuesordningen. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2012 (3-4) s. -
UiO Untitled
 
44 Sverdrup, Tone.
Gyldigheten av ektepakt om særeie - Rt. 2012 s. 401. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2012 (2) s. 12-13
UiO Untitled
 
45 Sverdrup, Tone.
Gyldigheten av ektepakt-trapp og overføring av særeie - Rt.2012 s.874. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2012 (3) s. 10-11
UiO Untitled
 
46 Sverdrup, Tone.
Norway : Equal rights at any cost?. I: The future of child and family law. Cambridge University Press 2012 ISBN 978-1-107-00680-5. s. 296-329
UiO Untitled
 
2011
47 Sverdrup, Tone.
Citromízú házasság. I: A norvég modell. A társadalmi nemek esélyegyenlösége és egyenjogúsága. Budapest: Balassi Kiadó 2011 ISBN 9789635068524. s. 223-224
UiO Untitled
 
48 Sverdrup, Tone.
Familierett. Eierforhold og skjevdelingskrav - Agder lagmannsretts dom 3. januar 2011 (LA-2010-115371). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2011 (2) s. 14-15
UiO Untitled
 
49 Sverdrup, Tone.
Familierett. Lemping og vederlagskrav i samboerforhold. Høyesteretts dom av 19. september 2011 (HR-2011-1739-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2011 (4) s. 10-13
UiO Untitled
 
50 Sverdrup, Tone.
Familierett. Skjevdeling og eierforhold - Borgarting lagmannsretts dom av 2. mai 2011 (LB-2010-77913). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2011 (3)
UiO Untitled
 
    Vis neste liste