Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 117 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Widerberg, Karin.
Fra #metoo til sex i arbeid(-et). Tidsskrift for kjønnsforskning 2020 (1) s. 80-86
UiO Untitled
 
2 Widerberg, Karin.
Memory Work: an approach to remembering and documenting everyday experiences. I: Mundane Methods. Innovative ways to research the everyday. Manchester University Press 2020 ISBN 9781526139719. s. 49-65
UiO Untitled
 
2019
3 Widerberg, Karin.
Hvordan bruke teori? Nyttige verktøy i kvalitativ analyse. Norsk sosiologisk tidsskrift 2019 (1) s. 89-90
UiO Untitled
 
4 Widerberg, Karin.
In the name of the welfare state: investigating ruling relations in a Nordic context. I: Institutional Ethnography in the Nordic Region. Routledge 2019 ISBN 9780429019999. s. 21-36
UiO Untitled
 
2018
5 Widerberg, Karin.
A Method of Inquiry for Sociology of Law. Institutional Ethnography. I: Festskrift till Håkan Hydén. Lund: Jursistförlaget i Lund 2018 ISBN 9789154405756. s. 617-630
UiO Untitled
 
6 Widerberg, Karin.
Harriet Bjerrum Nielsen: Feeling Gender. A Generational and Psychosocial Approach. Tidsskrift for samfunnsforskning 2018 s. 113-115
UiO Untitled
 
7 Widerberg, Karin.
Våldets kön. Kulturella föreställningar, funktioner och konsekvenser. Tidskrift för Genusvetenskap 2018 (1) s. 115-117
UiO Untitled
 
2017
8 Widerberg, Karin.
Folkhemmet som kommers- Ikea. I: På väg: En vänbok till Sven E. Olsson Hort. Arkiv förlag & tidskrift 2017 ISBN 978 91 7924 289 3. s. 63-75
UiO Untitled
 
9 Widerberg, Karin.
The Geopolitics of Nordic and Russian Gender Research 1975-2005. Tidskrift för Genusvetenskap 2017 (38) s. 86-89
UiO Untitled
 
2016
10 Göransson, Anita; Widerberg, Karin.
Göran between sex and power.. I: Class, Sex and Revolutions. Göran Therborn - a critical appraisal.. Arkiv förlag & tidskrift 2016 ISBN 9789179242817. s. 279-290
UiO Untitled
 
11 Widerberg, Karin.
Explorative Teaching and Research - From Memory Work to Experience Stories. Creative Education 2016 ;Volum 7. s. 1935-1952
UiO Untitled
 
12 Widerberg, Karin; Göransson, Anita.
Göran mellan kön och makt. Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys 2016 (6) s. 61-72
UiO Untitled
 
2015
13 Widerberg, Karin.
Akademia. Om styring i den akademiske hverdag. I: I hjertet av velferdsstaten. En invitasjon til institusjonell etnografi. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 978-82-02-45067-0. s. 143-163
UiO Untitled
 
14 Widerberg, Karin.
En invitasjon til institusjonell etnografi. I: I hjertet av velferdsstaten. En invitasjon til institusjonell etnografi. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 978-82-02-45067-0. s. 13-31
UiO Untitled
 
15 Widerberg, Karin.
I hjertet av velferdsstaten. En invitasjon til institusjonell etnografi. Cappelen Damm Akademisk 2015 (ISBN 978-82-02-45067-0) 250 s.
UiO Untitled
 
2014
16 Widerberg, Karin.
Gränsliv. I: Det personliga är sociologiskt. Stockholm: LiberAB 2014 ISBN 978-91-47-11503-7. s. 219-237
UiO Untitled
 
17 Widerberg, Karin.
In the best of interests? New public management, the welfare state, and the case of academic work - an ethnographic exploration. I: The Elementary Forms of Sociological Knowledge. Essays in Honor of Margareta Bertilsson. Copenhagen: Department of Sociology, University of Copenhagen 2014 ISBN 9788772963051. s. 81-94
UiO Untitled
 
18 Widerberg, Karin.
Timeregnskapets Akademia. En institusjonell etnografisk studie av et styringsinstrument. I: Motmæle. En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen. Novus Forlag 2014 ISBN 978-82-7099-749-7. s. 477-492
UiO Untitled
 
2013
19 Widerberg, Karin.
Bak lukkede dører. En bok om voldtekt. Sosiologi i dag 2013 (4) s. 95-98
UiO Untitled
 
20 Widerberg, Karin.
De fem viktigste bøkene. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt 2013 (1/2) s. 143-149
UiO Untitled
 
21 Widerberg, Karin.
Hva Moi vil si. Toril Moi: Språk og oppmerksomhet. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 2013 (2) s. 171-173
UiO Untitled
 
22 Widerberg, Karin.
Kunskapens kön - nu och då. Tidskrift för Genusvetenskap 2013 (1) s. 64-68
UiO Untitled
 
23 Widerberg, Karin.
Politikk for likestilling. Nytt Norsk Tidsskrift 2013 (1) s. 90-95
UiO Untitled
 
2012
24 Ellingsæter, Anne Lise; Widerberg, Karin.
Velferdsstatens familier. Nye sosiologiske perspektiver. Gyldendal Akademisk 2012 (ISBN 9788205425002) 350 s.
UiO Untitled
 
25 Widerberg, Karin.
Struktur for likestilling?. Nytt Norsk Tidsskrift 2012 (4) s. 442-445
UiO Untitled
 
26 Widerberg, Karin; Kummen, Tone.
Flere skilsmisser - flere hjem. I: Velferdsstatens familier. Nye sosiologiske perspektiver. Gyldendal Akademisk 2012 ISBN 9788205425002. s. 330-349
UiO Untitled
 
2011
27 Widerberg, Karin.
Kalkylekultur og kritisk sosiologi. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt 2011 (2) s. 96-99
UiO Untitled
 
28 Widerberg, Karin.
Memory Work: Exploring Family Life and Expanding the Scope of Family Research. Journal of Comparative Family Studies 2011 ;Volum 42.(3) s. 329-+
UiO Untitled
 
29 Widerberg, Karin.
Methods of Inquiry - Feminist Approaches in Social Sciences: Sustainable Methods in Post-colonial Times?. I: Kön, makt, nation. Stockholm: Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet 2011 ISBN 978-91-633-8705-0. s. 14-29
UiO Untitled
 
30 Widerberg, Karin.
Sosiologievalueringen- sett fra et universitetsinstitutt. Tidsskrift for samfunnsforskning 2011 (2) s. 243-245
UiO Untitled
 
31 Widerberg, Karin.
The sociology evaluation - seen from an university institute. Tidsskrift for samfunnsforskning 2011 ;Volum 52.(2) s. 243-244
UiO Untitled
 
2010
32 Album, Dag; Hansen, Marianne Nordli; Widerberg, Karin.
Introduksjon. I: Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning. Universitetsforlaget 2010 ISBN 9788215014920. s. 7-14
UiO Untitled
 
33 Album, Dag; Hansen, Marianne Nordli; Widerberg, Karin.
Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning. Universitetsforlaget 2010 (ISBN 9788215014920) 320 s.
UiO Untitled
 
34 Widerberg, Karin.
In the Homes of Others: Exploring New Sites and Methods When Investigating the Doings of Gender, Class and Ethnicity. Sociology 2010 ;Volum 44.(6) s. 1181-1196
UiO Untitled
 
35 Widerberg, Karin.
Med samtalen som utgangspunkt. Om veivalg og kunnskapsmuligheter ved intervjuing. I: Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning. Universitetsforlaget 2010 ISBN 9788215014920. s. 219-234
UiO Untitled
 
36 Widerberg, Karin.
Positionering som kunskapspolitisk strategi. I: 1968 och därefter. De kritiska rättsteoriernas betydelse för nordisk rättsvetenskap. Museum Tusculanums Forlag 2010 ISBN 978-87-635-3243-3. s. 185-198
UiO Untitled
 
2009
37 Rua, Marte.
Fengsel, varetekt og isolasjon sett fra fengselslegens ståsted. En institusjonell-etnografisk studie. Oslo: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo 2009 148 s.
UiO Untitled
 
38 Widerberg, Karin.
En annen historie. Arr - Idéhistorisk tidsskrift 2009 (3-4) s. 93-101
UiO Untitled
 
2008
39 Widerberg, Karin.
Avhandlingsskrivande. Forskarsamling i Vadstena; 2008-11-18 - 2008-11-19
UiO Untitled
 
40 Widerberg, Karin.
Dorothy E. Smith. I: Key Sociological Thinkers. Palgrave Macmillan 2008 ISBN 978-0-230-00157-2. s. 311-323
UiO Untitled
 
41 Widerberg, Karin.
Embodying Modern Times. Morgan Center Guestlectures; 2008-05-14 - 2008-05-14
UiO Untitled
 
42 Widerberg, Karin.
For the Sake of Knowledge: Exploring Memory-work in Research and Teaching. I: Dissecting The Mundane. International Perspectives On Memory-Work. University Press of America 2008 ISBN 0-7618-4116-4. s. 113-133
UiO Untitled
 
43 Widerberg, Karin.
I andras hem. Sociologisk forskning 2008 (4) s. 7-25
UiO Untitled
 
44 Widerberg, Karin.
In the Home of Others - Exploring new Sites and Methods when Investigating the Doings of Gender, Class and Ethnicity. The Centre for Gender Studies Guestlectures; 2008-05-19 - 2008-05-19
UiO Untitled
 
45 Widerberg, Karin.
In the Homes of Others - Exploring new Sites and Methods when Investigating the Doings of Gender, Class and Ethnicity. 24th conference of the Nordic Sociological Associaltion, Aarhus 14-17 August 2008; 2008-08-14 - 2008-08-17
UiO Untitled
 
46 Widerberg, Karin.
Institutional Ethnography. Forskarsamling; 2008-10-30 - 2008-10-30
UiO Untitled
 
47 Widerberg, Karin.
Institutional Ethnography - A Method of Inquiry, også for Kvinneretten?. Kvinnerettslunsj; 2008-04-21 - 2008-04-21
UiO Untitled
 
48 Widerberg, Karin.
Memory-work as an Approach to Investigate Relating to Death - A Proposal. Realting to Death; 2008-05-16 - 2008-05-16
UiO Untitled
 
49 Widerberg, Karin.
The Role of Supervision - Duties and Rights. Oppstartseminar for PhD og veiledere ved SV-fak, NTNU; 2008-10-23 - 2008-10-24
UiO Untitled
 
50 Widerberg, Karin.
Argumenter for en kritisk sosiologi en kommentar til "kompleksitetens krav : argumenter for en transnasjonal sosiologi". Sosiologisk Tidsskrift 2008 ;Volum 16.(4) s. 395-400
UiO Untitled
 
    Vis neste liste