Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 117 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Svenberg, Sebastian; Arnesen, Daniel; Kjellman, Kjell Erling; Mjøset, Lars; Ellefsen, Rune; Stykket, Anna.
Norway. I: Protest for a future II: Composition, mobilization and motives of the participants in Fridays For Future climate protests on 20-27 September, 2019, in 19 cities around the world. Stockholm, Sverige: Södertörns högskola 2020 s. 177-185
UiO Untitled
 
2018
2 Mjøset, Lars.
Fra miljøhistorie til europeisk tungsinn. Vagant 2018 ;Volum 30. s. 333-348
UiO Untitled
 
3 Mjøset, Lars.
Old and New Social Movements in the Nordic Countries: History and Future in an International Perspective. I: Democratic State and Democratic Society. De Gruyter Open 2018 ISBN 978-3-11-063407-5. s. 118-149
UiO Untitled
 
4 Raudla, Ringa; Mjøset, Lars; Kattel, Rainer; Cepilovs, Aleksanders; Mikheeva, Olga; Tranøy, Bent Sofus.
Different Faces of Fiscal Bureaucracy. Halduskultuur 2018 ;Volum 19.(1) s. 5-36
HINN UiO Untitled
 
2017
5 Mjøset, Lars.
Samfunnsvitenskapene, universitetet og vitenskapen i Norge. Et vitenskapssosiologisk perspektiv på norsk tekning og forskning om samfunnet gjennom to hundre år. I: Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 1 (3. utgave). Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02967-2. s. 100-140
UiO Untitled
 
2016
6 Mjøset, Lars.
Norden – internasjonale betingelser og sosiale bevegelser. I: Det norske samfunn, bind 1.. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205490208. s. 219-244
UiO Untitled
 
7 Mjøset, Lars.
The Nordic Route to Development. I: Handbook of Alternative Theories of Economic Development. Edward Elgar Publishing 2016 ISBN 9781782544661. s. 533-569
UiO Untitled
 
8 Mjøset, Lars; Skarstein, Rune.
Kina gjennom to globaliseringsperioder. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2016 ;Volum 34.(2-3) s. 85-135
NTNU UiO Untitled
 
2015
9 Mjøset, Lars.
A Varieties Approach to the Varieties of Capitalism. I: The Changing Worlds and Workplaces of Capitalism. Palgrave Macmillan 2015 ISBN 9781137427076. s. 15-37
UiO Untitled
 
10 Mjøset, Lars.
Kan Kina løse klimakrisen?. Klassekampen 2015 ;Volum 47. s. 16-17
UiO Untitled
 
11 Mjøset, Lars.
Stein Rokkan’s Methodology of Macro-Historical Comparison. Comparative Sociology 2015 ;Volum 14.(4) s. 508-547
UiO Untitled
 
12 Mjøset, Lars.
Stein Rokkan’s Methodology of Macro-Historical Comparison. Instituttseminar; 2015-08-02 - 2015-08-02
UiO Untitled
 
2014
13 Mjøset, Lars; Aspers, Patrik; Gronow, Jukka; Kaspersen, Lars Bo; Rafnsdottir, Gudbjørg Linda; Sinnemäki, Aino.
Nordic sociology. I: Routledge Handbook of European Sociology. Routledge 2014 ISBN 9780415588805. s. 303-317
UiO Untitled
 
2013
14 Mjøset, Lars; Cappelen, Ådne.
Can Norway be a Role Model for Natural Resource Abundant Countries?. I: Development Success. Oxford University Press 2013 ISBN 9780199660704. s. 44-72
SSB UiO Untitled
 
15 Mjøset, Lars.
Afrorockpioneren Manu Dibango. Klassekampen 2013 ;Volum 45.(288) s. 14-15
UiO Untitled
 
16 Mjøset, Lars.
Funk utforsket. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2013 ;Volum 31.(1-2) s. 155-186
UiO Untitled
 
17 Mjøset, Lars.
The Fate of The Sociological Imagination. Mills, social science, and contemporary sociology. I: C. Wright Mills and The Sociological Imagination. Edward Elgar Publishing 2013 ISBN 9781782540021. s. 57-87
UiO Untitled
 
2012
18 Mjøset, Lars.
Elektrisk Miles Davis. Klassekampen 2012 ;Volum 44.(50) s. 12-13
UiO Untitled
 
19 Mjøset, Lars.
Forord: Karl Polanyi og Den liberale utopi. I: Den liberale utopi. Res Publica 2012 ISBN 9788282260145. s. 7-25
UiO Untitled
 
20 Mjøset, Lars.
Many notions of theory – too few methodologies to deal with them. I: The Role of Theory in Educational Research. Oslo: Norwegian Research Council 2012 ISBN 9788212030510. s. 17-25
UiO Untitled
 
21 Mjøset, Lars.
Regulering sikrer menneskets frihet. Klassekampen 2012 ;Volum 44.(133) s. 12-13
UiO Untitled
 
22 Mjøset, Lars; Butenschøn, Nils A; Harpviken, Kristian Berg.
USA og det utvidede Midtøsten - et hovedspenningsfelt i verdenspolitikken. Vardøger 2012 ;Volum 33.(12) s. 120-182
PRIO UiO Untitled
 
2011
23 Mjøset, Lars; Cappelen, Ådne.
The integration of the Norwegian oil economy into the world economy. Comparative Social Research 2011 ;Volum 28. s. 167-264
SSB UiO Untitled
 
24 Mjøset, Lars.
For å debattere må vi nyansere. Tidsskrift for samfunnsforskning 2011 ;Volum 52.(2) s. 249-258
UiO Untitled
 
25 Mjøset, Lars.
Nordic political economy after financial deregulation: Banking crises, economic experts, and the role of neoliberalism. Comparative Social Research 2011 ;Volum 28. s. 365-420
UiO Untitled
 
26 Mjøset, Lars.
Nyliberalisme, økonomisk teori og kapitalismens mangfold : noen historiske linjer og en norsk kasusstudie. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2011 ;Volum 29.(1) s. 54-93
UiO Untitled
 
27 Mjøset, Lars.
Review essay on The Oxford Handbook of Analytical Sociology. Acta Sociologica 2011 ;Volum 54.(3) s. 301-305
UiO Untitled
 
28 Mjøset, Lars.
Samfunnsfagene, universitetet og vitenskapen i Norge. Et vitenskapssosiologisk perspektiv på norsk tenkning og forskning om samfunnet gjennom to hundre år. I: Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 1. Universitetsforlaget 2011 ISBN 978-82-15-01842-3. s. 84-121
UiO Untitled
 
29 Mjøset, Lars.
Samfunnsfagene, universitetet og vitenskapen i Norge. Et vitenskapssosiologisk perspektiv på norsk tenkning og forskning om samfunnet gjennom to hundre år. I: Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 2. Universitetsforlaget 2011 ISBN 978-82-15-01843-0. s. 84-124
UiO Untitled
 
30 Mjøset, Lars.
The Nordic Varieties of Capitalism. Emerald Group Publishing Limited 2011 (ISBN 9780857247773) ;Volum 28.420 s. Comparative Social Research(1)
UiO Untitled
 
31 Mjøset, Lars.
The Oxford Handbook of Analytical Sociology. Acta Sociologica 2011 ;Volum 54.(3) s. 301-305
UiO Untitled
 
32 Mjøset, Lars.
Trygve Hoff. I: Troen på markedet. Res Publica 2011 ISBN 9788282260039. s. 163-198
UiO Untitled
 
2010
33 Mjøset, Lars.
En makrokvalitativ studie av militær rekruttering. I: Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning. Universitetsforlaget 2010 ISBN 9788215014920. s. 47-65
UiO Untitled
 
34 Mjøset, Lars.
Naturressursøkonomi og demokratisk korporatisme. Noen linjer i Norges politiske økonomi. I: Det norske samfunn. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 978-82-05-39086-7. s. 41-66
UiO Untitled
 
2009
35 Birkelund, Gunn Elisabeth; Mjøset, Lars.
Arne Næss (1912-2009). Minneord. Sosiolog-nytt 2009 ;Volum 34.
UiO Untitled
 
36 Mjøset, Lars.
Mellom vitenskapskrigene. Klassekampen 2009 s. 14-15
UiO Untitled
 
37 Mjøset, Lars.
The Art of Macro-Qualitative Modelling: An Exploration of Perez' Sequence Model of Great Surges. I: Techno-Economic Paradigms: Essays in Honour of Carlota Perez. Anthem Press 2009 ISBN 1843317850. s. 239-268
UiO Untitled
 
38 Mjøset, Lars.
The Contextualist Approach to Social Science Methodology. I: The Sage handbook of case-based methods. Sage Publications 2009 ISBN 978-1-4129-3051-2. s. 39-68
UiO Untitled
 
39 Mjøset, Lars.
Økonomene og metaforene. Klassekampen 2009 s. 12-13
UiO Untitled
 
2008
40 Mjøset, Lars.
En sosiolog for humaniora. I: Frihet og klasse. Tekster til Dag Østerberg. : Res Publica 2008 ISBN 978-82-8226-006-0. s. 153-170
UiO Untitled
 
2007
41 Mjøset, Lars.
An Early Approach to the Varieties of World Capitalism: Methodological and Substantive Lessons from the Senghaas/Menzel-project. Comparative Social Research 2007 ;Volum 24. s. 123-176
UiO Untitled
 
42 Mjøset, Lars.
Dette er saken om Andrej Holm. Forskningsetikk 2007 (4) s. 14-18
UiO Untitled
 
43 Mjøset, Lars.
Er sosiologisk begrepsbruk straffbart. Sosiolog-nytt 2007 ;Volum 32.(4) s. 12-17
UiO Untitled
 
44 Mjøset, Lars.
Om teori på høyt og lavere nivå. I: Arbeid, kunnskap og sosial ulikhet. Unipub forlag 2007 ISBN 978-82-7477-324-0. s. 333-358
UiO Untitled
 
45 Mjøset, Lars; Clausen, Tommy Høyvarde.
An Introduction to the Comparison of Capitalisms. Comparative Social Research 2007 ;Volum 24. s. 1-17
UiO Untitled
 
46 Mjøset, Lars; Clausen, Tommy Høyvarde.
Capitalisms compared. Elsevier 2007 (ISBN 978-0-7623-1313-6) 409 s. Comparative Social Research(24)
UiO Untitled
 
2006
47 Mjøset, Lars.
Da Norge ble en alliert. Klassekampen 2006 s. -
UiO Untitled
 
48 Mjøset, Lars.
No fear of comparisons or context: on the foundations of historical sociology. Comparative Education 2006 ;Volum 42.(5) s. 1-26
UiO Untitled
 
49 Mjøset, Lars.
Sosiologi på samfunnsvitenskapens premisser. Socius [Avis] 2006-04-07
UiO Untitled
 
50 Mjøset, Lars.
The Study of Nordic Varieties of Capitalism. A plea for contextual generalization through comparative specification. Economic Sociology : the European Electronic Newsletter 2006 ;Volum 7.(4)
UiO Untitled
 
    Vis neste liste