Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 66 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Malt, Gert-Fredrik.
Vattel´s System for Subjects in International Law, and the Establishment of Norway as a Nation in 1814. Palgrave Macmillan 2019 (ISBN 978-3-030-23837-7) 31 s.
Untitled
 
2 Malt, Gert-Fredrik.
Vattl´s System for Subjects in International Law, and the Establishment of Norway as a Nation in 1814. I: The Legacy of Vattel´s - Droit des gens. Palgrave Macmillan 2019 ISBN 978-3-030-23837-7. s. 235-265
Untitled
 
2016
3 Malt, Gert-Fredrik.
Bokanmeldelse. Hans Petter Graver: Dommernes krig. Den tyske okkupasjonen 1940-45 og den norske rettsstaten. Oslo (Pax) 2015. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2016 ;Volum 129.(2-3) s. 307-329
UiO Untitled
 
2015
4 Malt, Gert-Fredrik.
Hans Petter Graver: Judges against Justice. On Judges when the Rule of Law is under Attack. Berlin 2015. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2015 ;Volum 128.(3-4) s. 394-401
UiO Untitled
 
2011
5 Malt, Gert-Fredrik.
Fast eiendom. Utløsing av sameie ved misbruk - Rt. 2011 s. 153. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2011 (2) s. 18-20
UiO Untitled
 
2010
6 Malt, Gert-Fredrik.
Sameierettslige prinsipper. I: Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 978-82-05-40066-5. s. 181-199
UiO Untitled
 
2009
7 Malt, Gert-Fredrik.
Vigdis Knutsen Magistad: Leie av lokaler. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2009 (1) s. 149-155
UiO Untitled
 
2008
8 Malt, Gert-Fredrik.
Borettslags salg av nye leiligheter etter rehabilitering: uriktig opplysning om fellesgjeld. avhl. § 3-8. - Høyesteretts dom 25. juni 2008 (HR-2008-1138-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2008 ;Volum 10.(1) s. 12-15
UiO Untitled
 
9 Malt, Gert-Fredrik.
Kommunal forkjøpsrett ved overføring av andel i leiegårdsselskap - hjemmel og begrunnelseskrav - Høyesteretts kjennelse 18/1-2008 (HR-2008-88-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2008 ;Volum 10.(2) s. 8-10
UiO Untitled
 
10 Malt, Gert-Fredrik.
Når Høyesterett ikke finner loven. I: Yulex 2008. Unipub forlag 2008 ISBN 9788272261183. s. 145-161
UiO Untitled
 
2007
11 Malt, Gert-Fredrik.
Folke Grauers: Nyttjanderätt. Hyra, bostedsrätt, arrende och tomträtt. 12 Uppl. Juristförlaget, Lund 2005. 292 s. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2007 (1-2) s. 272-276
UiO Untitled
 
2006
12 Malt, Gert-Fredrik.
Bokanmeldelse. Kåre Lilleholt, Christian Fr. Wyller og Morten Aagenæs: Kommentarutgave til borettslovene. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2006 (2) s. 13-
UiO Untitled
 
13 Malt, Gert-Fredrik.
Boligrett. Boligaksjeselskaper: Nye regler om rettsvern ved pant i aksjer med tilknyttet leierett eller borett. Pantel. § 4-3 o.a. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2006 (2) s. 12-13
UiO Untitled
 
14 Malt, Gert-Fredrik.
Boligrett. Husleie-, og boligsamvirke- og eierseksjonsrett. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2006 (1) s. 7-10
UiO Untitled
 
15 Malt, Gert-Fredrik.
Boligrett. Husleie-, og boligsamvirke- og eierseksjonsrett. Husleie: Leietakers tilbakehold og deponering av omtvistet leie. Husleiel. § 2-15 og § 3-8. Litispendens. Rt. 2005 s. 1399. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2006 (2) s. 11-12
UiO Untitled
 
16 Malt, Gert-Fredrik.
Boligrett. Husleietvistutvalget erstatter forliksrådene ved husleietvister i Oslo og Akershus. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2006 (2) s. 12-
UiO Untitled
 
17 Malt, Gert-Fredrik.
Boligrett. Reglene om rettsregistrering trer antakelig i kraft 1. juli 2006. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2006 (2) s. 13-
UiO Untitled
 
18 Malt, Gert-Fredrik.
Grunnrett til bolig i Norge. Kommentar til Helenelunds artikkel om "Den subjektiva rätten til boende i det finländska grundrättighetssystemet". Nordic Studies on Alcohol and Drugs 2006 ;Volum 23. s. 168-171
UiO Untitled
 
2005
19 Malt, Gert-Fredrik.
Boligaksjeselskaper: Omgjøring av aksjekjøp etter styrets nektelse av samtykke til overdragelsen? Rt. 2004 s. 1256. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2005 (2) s. 8-10
UiO Untitled
 
20 Malt, Gert-Fredrik.
Borettslag: Tvangssalg av tildelingskontrakt ved mislighold av innskuddsbetalingsplikt. Tvfl § 5-17. Rt 2004 s. 1785. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2005 (2) s. 10-11
UiO Untitled
 
21 Malt, Gert-Fredrik.
Borettslovene endret og delvis i kraft, fra 15/8. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2005 (3) s. 11-12
UiO Untitled
 
22 Malt, Gert-Fredrik.
Eierseksjoner: Tilleggsdel som egen boenhet? Rt. 2004 s. 1711. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2005 (2) s. 11-13
UiO Untitled
 
23 Malt, Gert-Fredrik.
Husleie: Utleiers plikt til å sikre leiers avtalte bruk. Rt. 2005 s. 16. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2005 (3) s. 8-11
UiO Untitled
 
24 Malt, Gert-Fredrik.
Tvangsfullbyrdelse mot seksjonssameie ved skyldig pantesikret festeavgift - Eierseksjonsloven (eisl.) § 43 tredje ledd. Rt. 2004 s. 793. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2005 (1) s. 1-3
UiO Untitled
 
2003
25 Malt, Gert-Fredrik.
Boligrett. Bestemmelse om at seksjonene i et boligsameie skulle være forbeholdt voksne mennesker uten beboende barn. Eierseksjonsl. 22 og 19 - Høyesteretts dom 4/3-2003. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2003 (2) s. 18-19
UiO Untitled
 
26 Malt, Gert-Fredrik.
Boligrett. Husleie- og eierseksjonsrett. Tolkning av leieavtale til forretningslokaler, om rett til fremleie og om høyeste leiesum for fremleieforholdet - Rt. 2002 s. 1155. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2003 (2) s. 18-18
UiO Untitled
 
27 Malt, Gert-Fredrik.
Boligrett. Nye borettslover; nærmere om ikrafttredelse og overgangsregler. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2003 (4) s. 15-16
UiO Untitled
 
28 Malt, Gert-Fredrik.
Boligrett. Nye lover om boligbyggelag og borettslag. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2003 (3) s. 18-20
UiO Untitled
 
2001
29 Malt, Gert-Fredrik.
Husleienemnd, takstnemnd og husleitvistutvalg. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2001 (2) s. 23-24
UiO Untitled
 
30 Malt, Gert-Fredrik.
Rt. 2001 s. 157: Fornyelse av leieforhold til forretningslokaler ved utleiers ønske om egen utnyttelse. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2001 (4) s. 14-14
UiO Untitled
 
31 Malt, Gert-Fredrik.
Seksjonssameiers prosessuelle stilling. Rt 2000 s. 1153. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2001 (2) s. 21-23
UiO Untitled
 
2000
32 Malt, Gert-Fredrik.
Bokanmeldelse. Christian Fr. Wyller: Boligrett 4. utgave. Lov og Rett 2000 s. 650-652
UiO Untitled
 
33 Malt, Gert-Fredrik.
Boligrett. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2000 ;Volum 2000.(2) s. 18-19
UiO Untitled
 
34 Malt, Gert-Fredrik.
Boligrett. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2000 ;Volum 2000.(1) s. 13-14
UiO Untitled
 
35 Malt, Gert-Fredrik.
Christian Fr. Wyller: Boligrett (bokanmeldelse). Lov og Rett 2000 ;Volum 2000.(10) s. 650-652
UiO Untitled
 
36 Malt, Gert-Fredrik.
Kommentarer til eierseksjonsloven. Lov og Rett 2000 (7) s. 412-428
UiO Untitled
 
1997
37 Malt, Gert-Fredrik.
Notater om forslaget til ny eierseksjonslov 1986. Stensilserie (Universitetet i Oslo. Institutt for privatrett) 1997 (157) s. -
UiO Untitled
 
1995
38 Malt, Gert-Fredrik.
Dynamic interpretation. Spatial and temporal aspects in interpretation. Jes Bjarup & Mogens Blegvad (Hrsg): Time, Law and Society. ARSP. Archiv für Rechts- und Socialphilosophie 1995 (64) s. 85-100
UiO Untitled
 
1993
39 Malt, Gert-Fredrik.
Minnetale for Torstein Eckhoff, 27de april 1993. Hefte for kritisk juss 1993 (1) s. 1-5
UiO Untitled
 
1992
40 Malt, Gert-Fredrik.
To glemte linjer i tradisjonell rettsfinningslære. Tidsskrift for Rettsvitenskap 1992 (1-2) s. 48-83
UiO Untitled
 
41 Malt, Gert-Fredrik.
Spørsmål til innføring i rettsstudiet og rettskildelære. Stensilserie (Universitetet i Oslo. Institutt for privatrett) 1992 (138) s. -
UiO Untitled
 
1990
42 Malt, Gert-Fredrik.
Juss og Moral 1. Stud. jur. / utgitt av Juristforeningen, UiO 1990 s. 15-18
UiO Untitled
 
43 Malt, Gert-Fredrik.
Justisdepartementets tinglysingsavgjørelser. Lov og Rett 1990 s. 487-498
UiO Untitled
 
1987
44 Malt, Gert-Fredrik.
Lettere for Miskitoene i Nicaragua. Mennesker og Rettigheter 1987 (4) s. 18-22
UiO Untitled
 
45 Malt, Gert-Fredrik.
Med SAIH til Nicaragua - det er bruk for SAIH-tierne. Stud. jur. / utgitt av Juristforeningen, UiO 1987 (7) s. 104-106-
UiO Untitled
 
46 Malt, Gert-Fredrik.
Menneskerettigheter og politikk: Nicaragua. Mennesker og Rettigheter 1987 (4) s. 22-25
UiO Untitled
 
47 Malt, Gert-Fredrik.
Types of Norms. A note on the problem. Complex 1987 (8) s. 71-110
UiO Untitled
 
1986
48 Malt, Gert-Fredrik.
Bokanmeldelse. Bent Liisberg: Husleieregulerling. 1984. Lov og Rett 1986 (5) s. 305-307
UiO Untitled
 
49 Malt, Gert-Fredrik.
Bokanmeldelse. Christian Fr. Wyller (red.): Boligrett 2. utgave. Lov og Rett 1986 (5) s. 302-305
UiO Untitled
 
50 Malt, Gert-Fredrik.
Svake normer. Tidsskrift for Rettsvitenskap 1986 s. 167-191
UiO Untitled
 
    Vis neste liste