Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 183 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2019
1 Ulfstein, Geir.
How International Law Restricts the Use of Military Force in Hormuz.
UiO Untitled
 
2 Ulfstein, Geir.
How should the European Court of Human Rights respond to Criticism? Comment on Angelica Nussberger.. I: The International Rule of Law? Rise or Decline?. Oxford University Press 2019 ISBN 9780198843603. s. 172-180
UiO Untitled
 
3 Ulfstein, Geir.
Interpretation of the ECHR in light of the Vienna Convention on the Law of Treaties. International Journal of Human Rights 2019 s. 1-18
UiO Untitled
 
4 Ulfstein, Geir.
Krim: en oppklaring. Klassekampen 2019
UiO Untitled
 
5 Ulfstein, Geir.
Utenriksministeren svarte ikke på om Norge brøt folkeretten i Libya. Morgenbladet 2019
UiO Untitled
 
2018
6 Churchill, Robin; Sundet, Jan Henry; Ulfstein, Geir.
Snøkrabben som «sedentær art» etter FNs havrettstraktat – et tilsvar. Lov og Rett 2018 ;Volum 57.(8) s. 510-515
UiO HAVFORSK Untitled
 
7 Føllesdal, Andreas; Ulfstein, Geir.
... og for øvrig bør EMD nedlegges?. Klassekampen 2018
UiO Untitled
 
8 Føllesdal, Andreas; Ulfstein, Geir.
International Courts and Tribunals: Rise and Reactions. I: The Judicialization of International Law. A Mixed Blessing?. Oxford University Press 2018 ISBN 9780198816423. s. 1-6
UiO Untitled
 
9 Føllesdal, Andreas; Ulfstein, Geir.
Københavnerklæringen – opp som en løve. Morgenbladet 2018
UiO Untitled
 
10 Føllesdal, Andreas; Ulfstein, Geir.
Om vi skrev menneskerettighetene i dag.. NRK P2 - Studio 2 [Radio] 2018-03-12
UiO Untitled
 
11 Føllesdal, Andreas; Ulfstein, Geir.
The Judicialization of International Law. A Mixed Blessing?. Oxford University Press 2018 (ISBN 9780198816423) 288 s.
UiO Untitled
 
12 Grant Cohen, Harlan; Føllesdal, Andreas; Grossman, Nienke; Ulfstein, Geir.
Legitimacy and International Courts – A Framework. I: Legitimacy and International Courts. Cambridge University Press 2018 ISBN 9781108529570. s. 1-40
UiO Untitled
 
13 Helmersen, Sondre Torp.
The Application of Teachings by the International Court of Justice. : Universitetet i Oslo 2018
UiO Untitled
 
14 Howse, Robert; Ruiz-Fabri, Hélène; Ulfstein, Geir; Zang, Michelle Q.
The Legitimacy of International Trade Courts and Tribunals. Cambridge University Press 2018 (ISBN 9781108335690) 544 s.
UiO Untitled
 
15 Langford, Malcolm; Ulfstein, Geir.
Et ulovlig missilangrep. Aftenposten 2018
UiO Untitled
 
16 Nienke, Grossman; Harlan, Grant Cohen; Føllesdal, Andreas; Ulfstein, Geir.
Legitimacy and International Courts. Cambridge University Press 2018 (ISBN 9781108529570) 388 s.
UiO Untitled
 
17 Squatrito, Theresa; Young, Oran R.; Føllesdal, Andreas; Ulfstein, Geir.
A Framework for Evaluating the Performance of International Courts and Tribunals. I: The Performance of International Courts and Tribunals. Cambridge University Press 2018 ISBN 9781108348768. s. 3-35
UiO Untitled
 
18 Squatrito, Theresa; Young, Oran R.; Føllesdal, Andreas; Ulfstein, Geir.
The Performance of International Courts and Tribunals. Cambridge University Press 2018 (ISBN 9781108348768) 537 s.
UiO Untitled
 
19 Ulfstein, Geir.
Evolutive Interpretation in the Light of Other International Instruments: Law and Legitimacy. I: The European Convention on Human Rights and General International Law. Oxford University Press 2018 ISBN 9780198830009. s. 83-94
UiO Untitled
 
20 Ulfstein, Geir.
International Courts and Tribunals and the Rule of Law in Asia. I: Global Constitutionalism from European and East Asian Perspectives. Cambridge University Press 2018 ISBN 9781108264877. s. 518-530
UiO Untitled
 
21 Ulfstein, Geir.
Krabbekonflikten. Krig og fred - en podkast fra NRK Urix [Radio] 2018-04-12
UiO Untitled
 
22 Ulfstein, Geir.
Syria. Politisk Kvarter - NRK Radio [Radio] 2018-04-17
UiO Untitled
 
23 Ulfstein, Geir.
The Human Rights Treaty Bodies and Legitimacy Challenges. I: Legitimacy and International Courts. Cambridge University Press 2018 ISBN 9781108529570. s. 284-304
UiO Untitled
 
24 Ulfstein, Geir.
The role of outcasting in the world order. Global Constitutionalism 2018 ;Volum 7.(3) s. 368-373
UiO Untitled
 
25 Ulfstein, Geir; Ruud, Morten.
Innføring i folkerett. Universitetsforlaget 2018 (ISBN 9788215029221) 368 s.
UiO Untitled
 
26 Ulfstein, Geir; Zimmermann, Andreas.
Certiorari through the Back Door? The Judgment by the European Court of Human Rights in Burmych and Others v. Ukraine in Perspective. The Law & Practice of International Courts and Tribunals 2018 ;Volum 17.(2) s. 289-308
UiO Untitled
 
27 Young, Oran R.; Squatrito, Theresa; Føllesdal, Andreas; Ulfstein, Geir.
What We Know So Far. I: The Performance of International Courts and Tribunals. Cambridge University Press 2018 ISBN 9781108348768. s. 406-433
UiO Untitled
 
2017
28 Føllesdal, Anderas; Ulfstein, Geir.
Islamske stater har også godtatt at menneskerettighetene er universelle. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017
UiO Untitled
 
29 Føllesdal, Andreas; Ruud, Morten; Ulfstein, Geir.
De internasjonale menneskerettighetene og Norge: Spenninger og samspill. I: Menneskerettighetene og Norge: Rettsutvikling, rettsliggjøring og demokrati. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02212-3. s. 13-32
UiO Untitled
 
30 Føllesdal, Andreas; Ruud, Morten; Ulfstein, Geir.
Menneskerettighetene og Norge: Rettsutvikling, rettsliggjøring og demokrati. Universitetsforlaget 2017 (ISBN 978-82-15-02212-3) 336 s.
UiO Untitled
 
31 Føllesdal, Andreas; Ulfstein, Geir.
Truer menneskerettighetene demokratiet?. Dagens næringsliv 2017
UiO Untitled
 
32 Johansen, Stian Øby.
The Human Rights Accountability Mechanisms of International Organizations: A Framework and Three Case Studies. Universitetet i Oslo 2017 340 s. Doktoravhandlinger forsvart ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo(108)
UiO Untitled
 
33 Langford, Malcolm; Ulfstein, Geir.
USAs angrep mot Syria var ulovlig. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017
UiO Untitled
 
34 Saul, Matthew William; Føllesdal, Andreas; Ulfstein, Geir.
Introduction. I: The International Human Rights Judiciary and National Parliaments: Europe and Beyond. Cambridge University Press 2017 ISBN 9781316874820. s. 1-18
UiO Untitled
 
35 Saul, Matthew William; Føllesdal, Andreas; Ulfstein, Geir.
The International Human Rights Judiciary and National Parliaments: Europe and Beyond. Cambridge University Press 2017 (ISBN 9781316874820) 403 s. Studies on human rights conventions(5)
UiO Untitled
 
36 Ulfstein, Geir.
A Transitional Separation of Powers?. I: The International Human Rights Judiciary and National Parliaments: Europe and Beyond. Cambridge University Press 2017 ISBN 9781316874820. s. 21-31
UiO Untitled
 
37 Ulfstein, Geir.
Den europeiske menneskerettighetsdomstolen og Høyesteretts juridiske metode. I: Menneskerettighetene og Norge: Rettsutvikling, rettsliggjøring og demokrati. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02212-3. s. 238-254
UiO Untitled
 
38 Ulfstein, Geir.
Folkeretten – en viktig målestokk i internasjonal politikk.
UiO Untitled
 
39 Ulfstein, Geir; Føllesdal, Andreas.
Utfordre for å forbedre, eller for å rive ned?. Klassekampen 2017
UiO Untitled
 
2016
40 Føllesdal, Andreas; Saul, Matthew William; Ulfstein, Geir.
Brexit truer menneskerettsvern. Dagens næringsliv 2016
UiO Untitled
 
41 Gloppen, Siri; Gloppen, Siri; Ulfstein, Geir; Ivarsflaten, Elisabeth; Ginsburg, Tom; Pape, Robert.
International Law, Courts and Democracy in a Time of Extremism. Transatlantic Forum; 2016-10-24 - 2016-10-25
UiB UiO Untitled
 
42 Ulfstein, Geir.
Afghanistan-utvalget svikter om folkeretten. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016
UiO Untitled
 
43 Ulfstein, Geir.
Den europeiske menneskerettighetsdomstolen som en konstitusjonell domstol?. I: Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse. Gyldendal Juridisk 2016 ISBN 978-82-05-49372-8. s. 499-508
UiO Untitled
 
44 Ulfstein, Geir.
Folkeretten er et rettssystem, ikke bare politikk. Dagens næringsliv 2016
UiO Untitled
 
45 Ulfstein, Geir.
Høyesteretts anvendelse av traktatorganers tolkningspraksis. Lov og Rett 2016 ;Volum 55.(7) s. 395-404
UiO Untitled
 
46 Ulfstein, Geir.
Intervju: Assange får støtte fra FN. Dagsnytt atten, NRK [TV] 2016-02-05
UiO Untitled
 
47 Ulfstein, Geir.
Manglende kunnskap om internasjonale domstoler. Dagens næringsliv 2016
UiO Untitled
 
48 Ulfstein, Geir.
Professor: – Kan være brudd på Svalbardtraktaten. NRK [Internett] 2016-04-14
UiO Untitled
 
49 Ulfstein, Geir.
The European Court of Human Rights and national courts: a constitutional relationship?. I: Shifting Centres of Gravity in Human Rights protection.. Routledge 2016 ISBN 978-1-138-12124-9. s. 46-58
UiO Untitled
 
50 Ulfstein, Geir.
Ti teser om folkeretten. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016 s. 20-21
UiO Untitled
 
    Vis neste liste