Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 210 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2021
1 Ulfstein, Geir.
Transnational constitutional aspects of the European Court of Human Rights. Global Constitutionalism 2021 ;Volum 10.(1) s. 151-174
UiO Untitled
 
2 Ulfstein, Geir; Risini, Isabella; Zimmerman, Andreas.
Of Foxes Guarding Chickens, and Their Fellow Foxes An Outlook on the Reform Process Concerning Inter-State Applications Under the ECHR.
UiO Untitled
 
2020
3 Heier, Tormod; Ulfstein, Geir.
Det fragmenterte forsvaret. Klassekampen 2020 s. -
FORSV UiO Untitled
 
4 Ulfstein, Geir.
Folkerettens betydning i dag. I: Det Norske Videnskaps-Akademi årbok 2019. Novus Forlag 2020 ISBN 9788270999149. s. 195-203
UiO Untitled
 
5 Ulfstein, Geir.
Human Rights Law Protection of Academics and Academic Work - its importance and Limits. I: Research and Human Rights. Novus Forlag 2020 ISBN 9788283900446. s. 127-139
UiO Untitled
 
6 Ulfstein, Geir.
Norge er tjent med å ratifisere forbudet mot angrepskrig.
UiO Untitled
 
7 Ulfstein, Geir.
Svalbardtraktaten - fortid og framtid. Ottar 2020 ;Volum 2.(330) s. 6-10
UiO Untitled
 
8 Ulfstein, Geir; Churchill, Robin.
The Application of the Svalbard Treaty Offshore. I: Svalbardtraktaten 100 år - et jubileumsskrift. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245027884. s. 265-294
UiO Untitled
 
9 Ulfstein, Geir; Føllesdal, Andreas.
Foreword. I: Defendants and Victims in International Criminal Justice Ensuring and Balancing Their Rights. Routledge 2020 ISBN 9780367253950.
UiO Untitled
 
10 Ulfstein, Geir; Heier, Tormod.
Det fragmenterte forsvaret. Klassekampen 2020
FORSV UiO Untitled
 
11 Ulfstein, Geir; Holtsmark, Sven G..
Et skritt i riktig retning. VG-Nett 2020
FORSV UiO Untitled
 
12 Ulfstein, Geir; Holtsmark, Sven G..
Svalbardtraktaten. I: Store norske leksikon (snl.no 2020). Oslo: Store norske leksikon AS 2020 ISBN 0000000000000.
UiO UiT Untitled
 
13 Ulfstein, Geir; Holtsmark, Sven G..
Svalbardtraktaten fyller 100 år: Full suverenitet – med forpliktelser. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2020
FORSV UiO Untitled
 
14 Ulfstein, Geir; Risini, Isabella.
EJIL:Talk! blog post: "Liechtenstein v Czech Republic before the European Court of Human Rights".
UiO Untitled
 
15 Ulfstein, Geir; Risini, Isabella.
EJIL:Talk! blog post: "The Netherlands’ inter-State application against Russia six years after MH 17".
UiO Untitled
 
16 Ulfstein, Geir; Ruud, Morten; Føllesdal, Andreas.
The European Convention on Human Rights and other parts of international law. International Journal of Human Rights 2020 ;Volum 24.(7) s. 913-916
UiO Untitled
 
2019
17 Føllesdal, Andreas; Ulfstein, Geir.
Hva kan barnevernet lære av dommen i menneskerettighetsdomstolen?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019
UiO Untitled
 
18 Skeie, Victoria.
Does the European Court of Human Rights' margin of appreciation threaten the rule of law?. : University of Oslo 2019 60 s.
UiO Untitled
 
19 Ulfstein, Geir.
Flere trusler mot folkeretten. Dagsavisen [Avis] 2019-11-15
UiO Untitled
 
20 Ulfstein, Geir.
Folkeretten – har vi nådd toppen?. Det Norske Vitenskaps-Akademi [Internett] 2019-10-18
UiO Untitled
 
21 Ulfstein, Geir.
Folkerettens betydning i dag. Akademimøte; 2019-10-24
UiO Untitled
 
22 Ulfstein, Geir.
How International Law Restricts the Use of Military Force in Hormuz.
UiO Untitled
 
23 Ulfstein, Geir.
How should the European Court of Human Rights respond to Criticism?. I: The International Rule of Law? Rise or Decline?. Oxford University Press 2019 ISBN 9780198843603. s. 172-180
UiO Untitled
 
24 Ulfstein, Geir.
Interpretation of the ECHR in light of the Vienna Convention on the Law of Treaties. International Journal of Human Rights 2019 s. 1-18
UiO Untitled
 
25 Ulfstein, Geir.
Krim: en oppklaring. Klassekampen 2019
UiO Untitled
 
26 Ulfstein, Geir.
Med Svalbard i 100 år - Hvor suverene er vi?. Juristforum; 2019-11-06
UiO Untitled
 
27 Ulfstein, Geir.
Norge brøt folkeretten i Libya. I: Libya: Krigens uutholdelige letthet. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202634421. s. 91-102
UiO Untitled
 
28 Ulfstein, Geir.
The Membership of and Participation in Societies for International Law. Current Challenges to International Law: The Role of Societies for International Law; 2019-09-02 - 2019-09-03
UiO Untitled
 
29 Ulfstein, Geir.
The relationship between human rights and human rights law. Research and Human Rights; 2019-09-26
UiO Untitled
 
30 Ulfstein, Geir.
Utenriksministeren svarte ikke på om Norge brøt folkeretten i Libya. Morgenbladet 2019
UiO Untitled
 
31 Ulfstein, Geir; Holtsmark, Sven G..
Får IS-kvinnene og deres barn regjeringens neste unnskyldning?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019
UiO UiT Untitled
 
2018
32 Churchill, Robin; Sundet, Jan Henry; Ulfstein, Geir.
Snøkrabben som «sedentær art» etter FNs havrettstraktat – et tilsvar. Lov og Rett 2018 ;Volum 57.(8) s. 510-515
HAVFORSK UiO Untitled
 
33 Føllesdal, Andreas; Ulfstein, Geir.
... og for øvrig bør EMD nedlegges?. Klassekampen 2018
UiO Untitled
 
34 Føllesdal, Andreas; Ulfstein, Geir.
International Courts and Tribunals: Rise and Reactions. I: The Judicialization of International Law. A Mixed Blessing?. Oxford University Press 2018 ISBN 9780198816423. s. 1-6
UiO Untitled
 
35 Føllesdal, Andreas; Ulfstein, Geir.
Københavnerklæringen – opp som en løve. Morgenbladet 2018
UiO Untitled
 
36 Føllesdal, Andreas; Ulfstein, Geir.
Om vi skrev menneskerettighetene i dag.. NRK P2 - Studio 2 [Radio] 2018-03-12
UiO Untitled
 
37 Føllesdal, Andreas; Ulfstein, Geir.
The Judicialization of International Law. A Mixed Blessing?. Oxford University Press 2018 (ISBN 9780198816423) 288 s.
UiO Untitled
 
38 Grant Cohen, Harlan; Føllesdal, Andreas; Grossman, Nienke; Ulfstein, Geir.
Legitimacy and International Courts – A Framework. I: Legitimacy and International Courts. Cambridge University Press 2018 ISBN 9781108529570. s. 1-40
UiO Untitled
 
39 Helmersen, Sondre Torp.
The Application of Teachings by the International Court of Justice. : Universitetet i Oslo 2018
UiO Untitled
 
40 Howse, Robert; Ruiz-Fabri, Hélène; Ulfstein, Geir; Zang, Michelle Q.
The Legitimacy of International Trade Courts and Tribunals. Cambridge University Press 2018 (ISBN 9781108335690) 544 s.
UiO Untitled
 
41 Langford, Malcolm; Ulfstein, Geir.
Et ulovlig missilangrep. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018
UiO Untitled
 
42 Nienke, Grossman; Harlan, Grant Cohen; Føllesdal, Andreas; Ulfstein, Geir.
Legitimacy and International Courts. Cambridge University Press 2018 (ISBN 9781108529570) 388 s.
UiO Untitled
 
43 Squatrito, Theresa; Young, Oran R.; Føllesdal, Andreas; Ulfstein, Geir.
A Framework for Evaluating the Performance of International Courts and Tribunals. I: The Performance of International Courts and Tribunals. Cambridge University Press 2018 ISBN 9781108348768. s. 3-35
UiO Untitled
 
44 Squatrito, Theresa; Young, Oran R.; Føllesdal, Andreas; Ulfstein, Geir.
The Performance of International Courts and Tribunals. Cambridge University Press 2018 (ISBN 9781108348768) 537 s.
UiO Untitled
 
45 Ulfstein, Geir.
Evolutive Interpretation in the Light of Other International Instruments: Law and Legitimacy. I: The European Convention on Human Rights and General International Law. Oxford University Press 2018 ISBN 9780198830009. s. 83-94
UiO Untitled
 
46 Ulfstein, Geir.
International Courts and Tribunals and the Rule of Law in Asia. I: Global Constitutionalism from European and East Asian Perspectives. Cambridge University Press 2018 ISBN 9781108264877. s. 518-530
UiO Untitled
 
47 Ulfstein, Geir.
Krabbekonflikten. Krig og fred - en podkast fra NRK Urix [Radio] 2018-04-12
UiO Untitled
 
48 Ulfstein, Geir.
Syria. Politisk Kvarter - NRK Radio [Radio] 2018-04-17
UiO Untitled
 
49 Ulfstein, Geir.
The Human Rights Treaty Bodies and Legitimacy Challenges. I: Legitimacy and International Courts. Cambridge University Press 2018 ISBN 9781108529570. s. 284-304
UiO Untitled
 
50 Ulfstein, Geir.
The role of outcasting in the world order. Global Constitutionalism 2018 ;Volum 7.(3) s. 368-373
UiO Untitled
 
    Vis neste liste