Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-21 av 21

2019
1 Biseth, Heidi; Lenz, Claudia; Leming, Tove; Huang, Lihong; Anker, Trine; Erdal, Silje Førland; Sæther, Elin; Kvamme, Ole Andreas; Korbøl, Karsten; Kristiansen, Aslaug; Mathé, Nora Elise Hesby; Wistrøm, Øyvind; Aamaas, Åsmund; Madsen, Janne; Roos, Merethe; Eriksen, Kristin Gregers; Hofmann, Andrea; Hope, Christine; Hauge, Kjellrun Hiis; Lilland, Inger Elin; Abtahi, Yasmine; Johnsen-Høines, Marit; Gøtze, Peter; Kacerja, Suela; Breivega, Kjersti Maria Rongen; Jobst, Solvejg; Berdinesen, Hein; Skårås, Merethe; Sæverot, Herner; Lippe, Marie von der; Moldrheim, Solveig.
La elevene bli rustet til å møte de store samfunnsutfordringene, Jan Tore Sanner!. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning 2019
USN UIA HVL OSLOMET UIS MF UiB UiO UiT Untitled
 
2018
2 Bjønness, Birgitte; Sinnes, Astrid Tonette; Sæther, Elin.
Narratives and representations of agency: Initiating an interdisciplinary ESE project. European Educational Research Association - 2018; 2018-09-04 - 2018-09-07
NMBU UiO Untitled
 
3 Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn; Skrefsrud, Thor Andre; Sæther, Elin.
Researching young people's voices at an international children and youth festival. Developing participant- and context-sensitive methodology through "My Memory App". Teacher Education and Diversity; 2018-12-03 - 2018-12-04
UiO HINN Untitled
 
4 Gleiss, Marielle Stigum; Sæther, Elin; Fürst, Kathinka.
Re-theorizing civil society in China: Agency and the discursive politics of civil society engagement. China Information 2018
MF UiO Untitled
 
5 Gudmundsdottir, Greta Björk; Sæther, Elin; Vasbø, Kristin Beate.
Conference paper: Expanding student teachers’ understanding of diversity in Norwegian classrooms. NERA 2018; 2018-03-08 - 2018-03-10
UiO Untitled
 
6 Lenz, Claudia; Korbøl, Karsten; Anker, Trine; Bråten, Oddrun Marie Hovde; Kvamme, Ole Andreas; Sæther, Elin; Døving, Alexa; Erdal, Silje Førland; Jørgensen, Camilla Stabel; Stray, Janicke Heldal; Korsvoll, Nils H.; Nustad, Peder; Lippe, von der, Marie; Eriksen, Eli-Anne Vongraven.
Overstyring av 22. juli-senterets formidlingsvirksomhet. VG : Verdens gang 2018
MF NTNU UiB UiO UiT Untitled
 
7 Oxfeldt, Elisabeth; Bakken, Jonas; Tønnesson, Johan; Sæther, Elin.
"Boklunsj: Åpne dører mot verden". Scene HumSam; 2018-04-05 - 2018-04-05
UiO Untitled
 
8 Selboe, Elin; Sæther, Elin.
Økologisk medborgerskap: Norsk ungdoms syn på ansvar og løsninger. I: Grønn omstilling: norske veivalg. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-02876-7. s. 183-199
UiO Untitled
 
9 Vasbø, Kristin Beate; Sæther, Elin; Gudmundsdottir, Greta Björk.
Conference paper: Exploring student teachers’ understanding of diversity in Norwegian classrooms. Teacher Education and Diversity Conference; 2018-12-03 - 2018-12-04
UiO Untitled
 
2017
10 Gleiss, Marielle Stigum; Sæther, Elin.
Approaches to civil society in authoritarian states: The case of China. Sociology Compass 2017 ;Volum 11.(12) s. -
MF UiO Untitled
 
11 Sæther, Elin.
Politiske representasjoner og diskurser. I: Samfunnsgeografi: En innføring. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202547752. s. 165-174
UiO Untitled
 
12 Sæther, Elin.
Ungdommers meningsskaping i møtet med utdanning for bærekraftig utvikling i samfunnsfag. I: Åpne dører mot verden. Norske ungdommers møte med fortellinger om skyld og privilegier. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-03022-7. s. 216-231
UiO Untitled
 
2013
13 Svensson, Marina; Sæther, Elin; Zhang, Zhi'an.
Agency, Autonomy and Voice among Chinese Investigative Journalists: Rethinking the Role of Journalism. I: Chinese Investigative Journalists' Dreams: Autonomy, Agency, and Voice. Lexington Books 2013 ISBN 978-0-7391-8987-0. s. 1-16
UiO Untitled
 
14 Svensson, Marina; Sæther, Elin; Zhang, Zhi'an.
Chinese Investigative Journalists' Dreams: Autonomy, Agency, and Voice. Lexington Books 2013 (ISBN 978-0-7391-8987-0) 240 s.
UiO Untitled
 
15 Sæther, Elin.
Speaking for the Weak? Perspectives on Voice Relating to Investigative Journalism in China. I: Chinese Investigative Journalists' Dreams: Autonomy, Agency, and Voice. Lexington Books 2013 ISBN 978-0-7391-8987-0. s. 17-32
UiO Untitled
 
2011
16 Moisio, Sami; Stokke, Kristian; Sæther, Elin; Larsen, Henrik Gutzon; Ek, Richard; Lund Hansen, Anders.
Interventions in Nordic political geographies. Political Geography 2011 ;Volum 30. s. 241-249
UiO Untitled
 
2010
17 Stokke, Kristian; Sæther, Elin.
Political geography in Norway: Current state and future prospects. Norsk Geografisk Tidsskrift 2010 ;Volum 64.(4) s. 211-215
UiO Untitled
 
2008
18 Sæther, Elin.
A New Political Role? Discursive Strategies of CriticalJournalists in China. China aktuell - Journal of Current Chinese Affairs 2008 (4) s. 5-29
UiO Untitled
 
2006
19 Sæther, Elin.
Fieldwork as coping and learning. I: Doing Fieldwork in China. NIAS Press 2006 ISBN 8791114977. s. 42-57
UiO Untitled
 
20 Sæther, Elin.
The polyphony of critical press discourse in Chinese media. Workshop on media politics and investigative journalism in China; 2006-03-09 - 2006-03-10
UiO Untitled
 
21 Sæther, Elin.
Ytringsfrihet i Kina. Kina-semiar om ytringsfrihet; 2006-08-23
UiO Untitled