Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 67 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Blandhol, Sverre.
Juridisk metode og den nordiske rettspragmatisme. I: Juridisk metode og tenkemåte. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215028354. s. 623-638
UiO Untitled
 
2017
2 Köhler-Olsen, Julia; Blandhol, Sverre.
Juridisk utredning av ordningen samvær med støttet tilsyn. Oslo: Universitetet i Oslo 2017 45 s.
OSLOMET UiO Untitled
 
2016
3 Backer, Inge Lorange; Blandhol, Sverre.
Komplekse næringslivstvister for domstolene. Lov og Rett 2016 s. 193-195
UiO Untitled
 
4 Blandhol, Sverre.
Hvordan kan norsk rettsmekling forbedres?. I: Lov, liv og lære. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02446-2. s. 87-97
UiO Untitled
 
2015
5 Blandhol, Sverre.
Bedre stykkevis og delt, enn fullt og helt? Avtalelovene og den norske rettspragmatisme. I: Aftaleloven 100 år. DJØF Forlag 2015 ISBN 978-87-574-3321-0. s. 37-61
UiO Untitled
 
6 Blandhol, Sverre; Mahler, Tobias.
Advokaten i fremtiden. I: Å være advokat. Universitetsforlaget 2015 ISBN 9788215025230. s. 24-60
UiO Untitled
 
7 Blandhol, Sverre; Tøssebro, Henriette N.; Skotheim, Øystein.
Innføring i juridisk metode. Jussens venner 2015 ;Volum 50.(6) s. 310-345
UiO Untitled
 
2014
8 Blandhol, Sverre.
Konfliktanalyse. Fagbokforlaget 2014 (ISBN 978-82-450-1438-9) 337 s.
UiO Untitled
 
9 Blandhol, Sverre.
Kritikkens forutsetning : kampen om trykkefriheten 1797-1801. I: Kritikk før 1814. Dreyer Forlag A/S 2014 ISBN 978-82-8265-059-5. s. 279-316
UiO Untitled
 
2013
10 Blandhol, Sverre.
Bokanmeldelse: Medling och andra former av konflikthantering, av Jan Norman & Lina Öhman. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2013 s. 260-264
UiO Untitled
 
11 Blandhol, Sverre.
Bokanmeldelse: Meklerrollen ved mekling i domstolene, av Camilla Bernt. Lov og Rett 2013 s. 376-378
UiO Untitled
 
12 Blandhol, Sverre.
Bokanmeldelse: Parts- og vitneavhør – i straffesaker og sivile saker, 2. utgave, av Nils Erik Lie. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2013 s. 246-253
UiO Untitled
 
13 Blandhol, Sverre.
Bokanmeldelse: Psykologi och bevisvärdering. Myter om trovärdighet og tillförlitlighet, av Sven Å Christianson & Marika Ehrenkrona. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2013 s. 378-381
UiO Untitled
 
14 Blandhol, Sverre.
De beste grunner : reelle hensyn i juridisk argumentasjon. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2013 (ISBN 978-82-05-42431-9) 256 s.
UiO Untitled
 
15 Blandhol, Sverre.
De beste grunner : reelle hensyn i juridisk argumentasjon. Gyldendal Juridisk 2013 (ISBN 978-82-05-42431-9) 256 s.
UiO Untitled
 
2012
16 Blandhol, Sverre.
Hvordan kan advokater bli bedre rådgivere i tvisteløsning?. Advokatbladet 2012 s. 47-48
UiO Untitled
 
17 Blandhol, Sverre.
Mekling og Rett. Advokatbladet 2012 s. 48-49
UiO Untitled
 
18 Blandhol, Sverre.
Teaching Interpersonal Communication Skills Using an Internet Based Intervention: a Randomised Controlled Trial. : DUO 2012 40 s.
UiO Untitled
 
19 Blandhol, Sverre.
Utførelsen av revisjonsoppdrag og ubevisst moral: Årsaker til etisk svikt. Revisjon og Regnskap 2012 s. 37-45
UiO Untitled
 
20 Blandhol, Sverre.
Vil en tydeligere meklingsmodell føre til bedre mekling?. Lov og Rett 2012 s. 195-219
UiO Untitled
 
21 ; Blandhol, Sverre.
Teaching Interpersonal Communication Skills Using an Internet Based Intervention: a Randomised Controlled Trial. Oslo: Department of Psychology, University of Oslo 2012 50 s.
UiO Untitled
 
2011
22 Blandhol, Sverre.
EU-direktiv legger til rette for økt bruk av mekling. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2011 s. 30-31
UiO Untitled
 
23 Blandhol, Sverre.
Fire problemer på veien mot forlik. Tidsskrift for forretningsjus 2011 s. 36-60
UiO Untitled
 
24 Blandhol, Sverre.
Hva kjennetegner dyktige forhandlere?. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2011 (3) s. 26-28
UiO Untitled
 
25 Blandhol, Sverre.
Tvisteløsning. Instituttlunsj; 2011-05-10 - 2011-05-10
UiO Untitled
 
26 Blandhol, Sverre.
Valget mellom forlik og rettssak. Hvor gode er advokater til å bedømme prosessrisiko og hvorfor går det ofte galt?. Lov og Rett 2011 s. 596-617
UiO Untitled
 
2010
27 Blandhol, Sverre.
Etikk i jusstudiet: hvorfor, hva og hvordan. Institutt for Privatretts instituttseminar; 2010-05-03 - 2010-05-03
UiO Untitled
 
28 Blandhol, Sverre.
Hindringer for forlik. Internseminar; 2010-11-11 - 2010-11-11
UiO Untitled
 
29 Blandhol, Sverre.
Hvordan vi gjør det vi ikke bør - psykologisk forskning på begrenset moralitet. Nasjonalt doktorandseminar; 2010-09-21 - 2010-09-21
UiO Untitled
 
30 Blandhol, Sverre.
Hvorfor brukes ikke mekling oftere?. Juristkontakt 2010
UiO Untitled
 
31 Blandhol, Sverre.
Konfliktløsning. Urealistisk optimisme ved valget mellom forlik og rettssak i privatrettslige tvister. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2010 (2) s. 15-16
UiO Untitled
 
32 Blandhol, Sverre.
Meklingens filosofi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2010
UiO Untitled
 
33 Blandhol, Sverre.
The Emergence of Law and the Pursuit of Glory. Internasjonalt forskerseminar; 2010-11-04 - 2010-11-06
UiO Untitled
 
34 Blandhol, Sverre.
Urealistisk optimisme ved valget mellom forlik og rettssak i privatrettslige tvister. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2010
UiO Untitled
 
35 Blandhol, Sverre.
Valget mellom forlik og rettssak. Hvor gode er parter og advokater til å vurdere prosessrisiko, hvorfor går det ofte galt og hva kan gjøres til forbedring?. På Grillen; 2010-02-04 - 2010-02-04
UiO Untitled
 
36 Blandhol, Sverre; Hanson, Jørgen.
Advokater i blindsone - replikk om taushetsplikten. Dagens næringsliv 2010
UiO Untitled
 
37 Blandhol, Sverre; Hanson, Jørgen.
Taushetens grenser - advokaters taushetsplikt. Dagens næringsliv 2010
UiO Untitled
 
38 Blandhol, Sverre; Møller, Tor Martin; Wehus, Glenn Øystein.
Epiktets håndbok - Om Kunsten å Leve. Bergen: Vigmostad & Bjørke 2010 (ISBN 9788241906251) 202 s.
MF UiO Untitled
 
2009
39 Blandhol, Sverre.
Mekling og rettsvitenskapen. Fagseminar; 2009-11-26 - 2009-11-26
UiO Untitled
 
40 Blandhol, Sverre.
Schweigaards overdrivelser. I: Anton Martin Schweigaard. Professorpolitikeren. Akademisk Publisering 2009 ISBN 978-82-8152-029-5. s. 205-227
UiO Untitled
 
2008
41 Blandhol, Sverre.
Filosofisk søppel - Anton Martin Schweigaards kritikk av tysk filosofi. Filosofifestivalen i Kragerø; 2008-06-08 - 2008-06-08
UiO Untitled
 
42 Blandhol, Sverre.
Pragmatismens relevans for rettsvitenskap og rettsanvendelse. Doktorandseminar i rettsvitenskap; 2008-06-19 - 2008-06-19
UiO Untitled
 
43 Blandhol, Sverre.
USA og folkeretten. Seminar; 2008-11-02 - 2008-11-02
UiO Untitled
 
2007
44 Blandhol, Sverre.
Anmeldelse av: Rettsretorikk. En Metodelære av H.P. Graver. Lov og Rett 2007 s. 635-640
UiO Untitled
 
45 Blandhol, Sverre.
"Francis Hagerup om juridisk metode". I: Rettsforsker, politiker, internasjonalist: Perspektiver på Francis Hagerup. Oslo: Unipax 2007 ISBN 9788281520141. s. 21-45
UiO Untitled
 
46 Michalsen, Dag; Blandhol, Sverre.
Perspektiver på Francis Hagerup. I: Rettsforsker, politiker, internasjonalist: Perspektiver på Francis Hagerup. Oslo: Unipax 2007 ISBN 9788281520141. s. 9-17
UiO Untitled
 
47 Michalsen, Dag; Blandhol, Sverre.
Rettsforsker, politiker, internasjonalist: Perspektiver på Francis Hagerup. Oslo: Unipax 2007 (ISBN 9788281520141) 205 s.
UiO Untitled
 
2006
48 Blandhol, Sverre.
"The rhetorical foundations of Nordic jurisprudence". Ideas in History 2006 s. 33-56-
UiO Untitled
 
2005
49 Blandhol, Sverre.
”Den nordiske rettsvitenskapens retoriske grunnlag”. Rhetorica Scandinavica 2005 (33) s. 17-32
UiO Untitled
 
50 Blandhol, Sverre.
"Er rettsanvendelsen i EU-domstolen og Menneskerettsdomstolen vesensforskjellig fra norsk rettskildelære?". Lov og Rett 2005 s. 316-327
UiO Untitled
 
    Vis neste liste